Kraak de crisis

Overal in Nederland blijven de huurprijzen gestaag stijgen en neemt het woningtekort toe. In de hoofdstad zijn de woonprijzen de afgelopen jaren zelfs meer dan verdubbeld; kopers betalen inmiddels gemiddeld meer dan een half miljoen euro voor een huis. Er heerst een brede consensus over de noodzaak tot het hervormen van de woningmarkt. Hoe doen we dat echter op een manier die duurzaam wonen toegankelijk en betaalbaar maakt, ook voor gemarginaliseerde groepen en de middenklasse? Welke ideeën zijn er al? En welke ingrepen kunnen gedaan worden in stad en land?

Datum
Plaats
Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179
Agendatype
Bijeenkomst
Online bijeenkomst
Organisatie
Pakhuis de Zwijger