Overslaan en naar de inhoud gaan

Intervisiesessies huurbeleid

Het beleid van woningcorporaties is voortdurend aan veranderingen in de samenleving onderhevig. Tijdens de intervisiesessies bespreekt Platform31 de effecten van deze veranderingen voor het huurbeleid van corporaties. We gaan het gesprek met elkaar aan over de effecten van wet- en regelgeving, ze  agenderen vraagstukken en dilemma’s die bij de deelnemers leven, presenteren beleidswijzigingen van corporaties en de uitkomsten van recent opgeleverde of nieuw op te starten projecten van Platform31, zoals het sturen op woonlasten, maatwerk in de huur, of de flexibilisering van daeb en niet-daeb.

In deze vraag- en op de praktijk gerichte bijeenkomsten gaat Platform31 in op actualiteiten, inzichten en handvatten die voor het huurbeleid van corporatiesrelevant zijn. Tijdens de intervisiesessies leer je van elkaar. Door elkaar tips te geven en door kennis te nemen van expertise die Platform31 in haar programma’s bij elkaar brengt, kun je nieuwe, aanvullende stappen zetten in de ontwikkeling van jouw huurbeleid.

De intervisiebijeenkomsten vinden plaats op 18 juni 2024, 23 september 2024 en 28 november 2024.

Datum
Plaats
Online en op locatie (kantoor Platform31)
Agendatype
Bijeenkomst
Online bijeenkomst
Organisatie
Platform31