Overslaan en naar de inhoud gaan

Intervisie Wonen en zorg voor woningcorporaties

Corporaties huisvesten steeds vaker kwetsbare huurders. Kwetsbaarheid kan gaan om lichamelijke, psychische en/of lichamelijke beperkingen van mensen, en het kan sociale problematiek versterken als eenzaamheid, schulden of werkloosheid. Afgelopen decennia ontwikkelden corporaties voor deze doelgroepen woonprojecten en werkten zij mee aan het ‘normaliseren’ van het wonen in de wijk. Naast de ‘pandgerichte’ ontwikkeling en aanpak staat een wijkgerichte aanpak bovenaan de agenda van veel corporaties. Om tot een goede oplossing te komen, is de bijdrage van veel partijen nodig. Corporaties hebben afgelopen jaren dit vraagstuk geagendeerd, verschillende oplossingsrichtingen verkend en zetten nu de stap om afspraken te maken voor de uitvoering.

Is uw corporatie partner van Platform31 en bent u benieuwd hoe andere corporaties omgaan met het thema wonen en zorg? Wilt u vraagstukken van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen bij vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomsten Wonen en zorg van Platform31.

Datum
Plaats
Nader te bepalen
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
Platform31