Hoe kunnen corporaties het voortouw nemen bij de verduurzaming van gespikkeld bezit?

Datum: 
10 december 2019
Plaats: 
Utrecht
Organisatie: 
Platform31

Woningcorporaties hebben de laatste jaren delen van hun woningvoorraad verkocht, waardoor zogenaamd ‘gespikkeld bezit’ is ontstaan. Flatgebouwen en rijtjeswoningen zijn deels in handen van de woningcorporaties en deels aangekocht door particulieren. Dit vormt een dilemma wanneer corporaties hun bezit willen verduurzamen. Hoe gaat u dan om met de tussenliggende particuliere woningen?