Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemengde wijken herladen

Er komen grote fysieke opgaven op kwetsbare wijken af, zoals verduurzaming, aanpassing aan klimaatverandering en het bouwen van extra woningen. Tegelijkertijd spelen hier diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval en werkloosheid. Platform31 pleit ervoor om de aanpak van fysieke en sociale opgaven te combineren in een brede wijkaanpak. Om hier aan bij te dragen organiseren zij via verschillende activiteiten kennisontwikkeling en kennisdeling. 

Dit webinar gaat over gemengde wijken. De ‘gemengde wijk’-gedachte is terug van weggeweest. De zorgen over ongelijkheid, toenemende concentraties van kwetsbaarheid en afname van veerkracht van wijken leiden ertoe dat er onder beleidsmakers weer wordt nagedacht over het ‘mengen’ van verschillende typen bewoners in wijken. Wat is er voor nodig om van ‘mengen’ wél een succes te maken? Hoe kunnen we werken aan menging dat duurzame verbetering oplevert voor zowel de wijk als de (zittende) bewoner? Hoe kan het streven naar een gemengde wijk een waardevol ingrediënt worden in een brede wijkaanpak?

Datum
Agendatype
Online bijeenkomst
Organisatie
Platform31