Circulair Renoveren

Tijdens de nieuwbouw van projecten werken we hard aan duurzaam ontwikkelen. Goede isolatie, de beste energie labels, en het liefst zo emissievrij mogelijk. Maar het overgrote deel van de gebouwde omgeving in ons land bestaat uit reeds bestaand vastgoed. Wat doen we eraan om het leeuwendeel van onze bestaande gebouwde omgeving te verduurzamen? En als we dat doen, hoe zorgen we ervoor dat dit ook op een circulaire manier kan gebeuren? In deze speciale aflevering van Green Building Talks tijdens de Week van de Circulaire Economie wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van bestaand vastgoed door middel van circulaire renovatie.

Datum
Agendatype
Online bijeenkomst
Organisatie
Pakhuis de Zwijger