Agenda

Bvb: 30/11/2021
Bvb: 30/11/2021
 • Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken/opgaven verbinden in de wijk

  Datum: 
  2 december 2021

  Agendatype:

  Organisatie: 
  Platform31

  Als geen ander weet de wijkprofessional dat in veel wijken die door gemeenten zijn geselecteerd om ‘van het gas af’ te gaan, de energietransitie niet de enige opgave is. Er spelen ook andere zaken op het gebied van leefbaarheid, werkgelegenheid of armoede die voor bewoners dichterbij en urgenter zijn dan het klimaatprobleem. De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. Dit blijkt uit het meerjarige experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken.

  In deze themasessie wordt aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma behandeld hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en wordt een handelingsperspectief voor wijkprofessionals geboden.

 • Kraak de crisis

  Datum: 
  6 december 2021

  Agendatype:

  Plaats: 
  Pakhuis de Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Organisatie: 
  Pakhuis de Zwijger

  Overal in Nederland blijven de huurprijzen gestaag stijgen en neemt het woningtekort toe. In de hoofdstad zijn de woonprijzen de afgelopen jaren zelfs meer dan verdubbeld; kopers betalen inmiddels gemiddeld meer dan een half miljoen euro voor een huis. Er heerst een brede consensus over de noodzaak tot het hervormen van de woningmarkt. Hoe doen we dat echter op een manier die duurzaam wonen toegankelijk en betaalbaar maakt, ook voor gemarginaliseerde groepen en de middenklasse? Welke ideeën zijn er al? En welke ingrepen kunnen gedaan worden in stad en land?

 • Tweedelig webinar VvE: groen meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

  Datum: 
  7 december 2021 tot 15 december 2021

  Agendatype:

  Plaats: 
  !Woon
  Nieuwezijds Voorburgwal 32
  Amsterdam
  Organisatie: 
  !WOON

  Een VvE hoort te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dit kan via een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP geeft aan welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, op welk moment dat moet gebeuren en welke kosten dat met zich meebrengt. Op die manier wordt gespaard voor toekomstig onderhoud. Een MJOP kan ook worden ‘vergroend’. Dat betekent dat wordt gekeken of, en op welke manier, energiebesparende maatregelen kunnen worden toegevoegd. Tijdens het webinar vertelt !WOON u meer over de opties om het pand en uw woning te vergroenen!

  Data:
  Deel 1 - 7 december 2021
  Deel 2 - 15 december 2021

 • 100.000 nieuwbouwwoningen in Holland boven Amsterdam. Hoe dan?

  Datum: 
  8 december 2021

  Agendatype:

  Plaats: 
  Zaandam
  Organisatie: 
  Vastgoed Journaal

  Jaarlijks gaan zo’n 25.000 Amsterdammers elders in de provincie wonen. De gemeenten boven het Noordzeekanaal willen gas geven: 100.000 nieuwbouwwoningen in de komende 10 jaar. Een enorm programma, waarvoor twee Woondeals gelden, die voor de MRA en voor Noord-Holland-Noord.

  Er zijn voldoende kansrijke locaties, voor een groot deel in bestaand bebouwd gebied en nabij vervoersknopen. Wat zijn die locaties, klein en groot? Waar liggen ze? Wat zijn de gewenste programma’s? Welke wijken zijn aan herstructurering toe? Verandert de woningbehoefte na corona door meer thuiswerken? Wat is de mobiliteitsbehoefte? Hoor op deze middag uit de eerste hand van betrokken wethouders hoe zij deze ambities gaan aanpakken.

  Doelgroep: ontwikkelaars/bouwers, vastgoedbeleggers, vastgoedfinanciers, woningcorporaties, ambtenaren, stedenbouwkundigen, architecten, makelaars, adviseurs.

 • Nog lang en gelukkig wonen

  Datum: 
  8 december 2021

  Agendatype:

  Plaats: 
  Pakhuis de Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Organisatie: 
  Pakhuis de Zwijger

  In 2050 zullen er twee tot drie keer zo veel 80-plussers in Nederland leven als nu. Maar, door gebrek aan ouderenhuisvesting in de stad wordt de doorstroom in de woningmarkt belemmerd. Kunnen collectieve woonvormen voor 65+ers een oplossing bieden voor de krappe huizenmarkt en de toenemende eenzaamheid in de stad? In welke woonvorm willen we oud worden? In dit programma gaat Pakhuis de Zwijger in gesprek over collectieve woonmogelijkheden voor 65+ers in de stad.

 • Basiscursus: wooncoöperatie opzetten

  Datum: 
  9 december 2021

  Agendatype:

  Organisatie: 
  !WOON

  Deze woonvorm vult het gat tussen huren en kopen en wordt in andere landen al vele jaren succesvol toegepast. Maar wat is een wooncoöperatie eigenlijk en hoe begin je er een? Welke mogelijkheden en vormen zijn er? De avondcursussen zijn gratis voor Amsterdammers.

 • Wonen voor iedereen: crisismaatregelen voor de wooncrisis

  Datum: 
  13 december 2021

  Agendatype:

  Plaats: 
  Pakhuis de Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Organisatie: 
  Pakhuis de Zwijger

  De woningnood is groot en de betaalbaarheid van wonen staat onder druk. We hebben het al lang over de wooncrisis, maar echte crisismaatregelen lijken tot dusver uit te blijven. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht formeert Pakhuis de Zwijger deze avond een (fictief) Wooncrisis Team. Welke crisismaatregelen kunnen we nemen? De uitkomsten van dit programma worden meegenomen naar het verkiezingsdebat in 2022.

Abonneren op Abonneren op agendafeed voor NUL20 nieuwsbrief