De burger als ontwikkelaar

Datum: 
15 januari 2019
Plaats: 
Pakhuis De Zwijger
Piet Heinkade 179
Amsterdam
Organisatie: 
Pakhuis De Zwijger

Bij gebiedsontwikkeling wordt er via participatieprocessen steeds vaker naar de burger geluisterd. Deze participatie is tevens een belangrijke pijler onder de Omgevingswet, die vanaf 2021 ingaat. Toch ligt de regie bij de creatie van nieuwe woonomgevingen nu nog vaak bij andere stakeholders. Wat als de bewoners wel de eindverantwoordelijkheid krijgen?