Beter benutten bestaande woningen

Image
PdZ inzetten op doorstroming

In de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting is veel aandacht voor het beter benutten van de bestaande voorraad. Bijvoorbeeld via meer inzet op het laten doorstroming van senioren en het stimuleren van woningdelen (hospitaverhuur en friends-contracten).

Wat gebeurt er al op dit gebied? Welke goede voorbeelden zijn er? In hoeverre kunnen we de doorstroom van ouderen en woningdelen bevorderen? Wat maakt het dat bestaande regelingen maar tot beperkte resultaten leiden? En wat is er voor nodig om deze hobbels te overkomen? Hierover gaan we op deze avond met de praktijk in gesprek.

Datum
Plaats
Pakhuis de Zwijger 20.00