Adverteren in NUL20

NUL20 is een opiniërend tijdschrift over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de regio Amsterdam. Het tijdschrift verschijnt tweemaandelijks op initiatief van de gemeente Amsterdam (Dienst Wonen, OGA en de stadsdelen), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Stadsregio.  Het blad is bestemd voor het management en beleidsmakers van organisaties en bedrijven in de totale kolom van het woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de regio Amsterdam: corporaties, gemeentelijke diensten, ontwikkelaars, bewonersvertegenwoordigers, politici, makelaars, onderzoek- en architectenbureaus.

Het is op beperkte schaal mogelijk te adverteren in het tijdschrift (oplage 3.950) en de digitale nieuwsbrief (oplage ca. 4.200).

Contact:
Fred van der Molen: 020-6937004 fred@nul20.nl

Oplage tijdschrift:     3.950
Oplage nieuwsbrief:  4.200
Controlled Circulation

De nieuwsbrief verschijnt 22 keer per jaar met uitzondering van de maand juli. Advertentiebanners met doorklik-link zijn alleen mogelijk in de rechterkolom (rechtsboven) met een maximale breedte van 215 pixels. Hoogte en tarief in mondeling overleg. Het minimumtarief is €350. Op de website kan niet worden geadverteerd. 

Verschijningstabel 2022

Nr. Afsluitdatum Verschijnt
110 28 febr 18 maart
111 13 juni  1 juli
112 12 september 30 september
113 28 november 16 december

Advertentietarieven
(alle tarieven exclusief btw)

Pagina

1x

3x

6x

1/1

€ 1.561

€ 1.538

€ 1.510

½

€ 1.117

€ 1.102

€ 1.073

Tarief bijlagen/meehechters t/m 2 bladzijden:

op aanvraag

Toeslagen

Plaatsingstoeslagen: de toeslagen worden berekend over de gecontracteerde fullcolor prijs.
Coverpagina 2: 10%
Voorkeurspositie: 10%
Hartpagina: 10% ( alleen 2/1 pagina )

Formaten

Afgewerkt formaat: 210 (b) x 297 (h) mm

Beschikbare formaten

Advertentieformaat Zetspiegel (bxh) Afgewerkt formaat (bxh) Afloop
2/1 400 x 281 mm 420 x 297 mm 3 mm rondom
1/1 190 x 281 mm 210 x 297 mm 3 mm rondom
1/2 liggend 190 x 148 mm 210 x 145 mm 3 mm onderaan, links en rechts

Technische gegevens

Drukprocédé: vellen-offset
Papiersoort: 115 grams Houtvrij silk MC (selfcover)
Afwerking: geniet gebrocheerd

NUL20 is een full-color magazine. Alle pagina’s worden in quadri gedrukt. Advertenties kunnen niet in PMS-kleuren worden geplaatst; PMS-kleuren dienen te worden omgezet in het correcte CMYK-equivalent.

De tarieven zijn gebaseerd op digitale aanlevering in gecertificeerd PDF-formaat volgens het Sheet CMYK 3v2-profiel.

De kwaliteit van niet gecertificeerde pdf-originelen kan niet worden gegarandeerd; klachten die daarmee verband houden worden bij voorbaat niet aanvaard.