Passendheidsnorm leidt niet tot meer segregatie

12.09.17
Passendheidsnorm leidt niet tot meer segregatie

Het passend toewijzen leidt niet tot een toenemende concentratie van lage inkomens. Dat blijkt uit een onderzoek van RIGO en Platform31. Sinds 2016 zijn corporaties verplicht om goedkope woningen toe te wijzen aan huishoudens met een laag inkomen. Gevreesd werd dat dit tot meer inkomenssegregatie zou leiden. De meeste corporaties pasten echter hun huurprijzen aan om nog voldoende woningen onder de aftoppingsgrens te kunnen aanbieden.

Passend toewijzen is onderdeel van de nieuwe woningwet. De passendheidsnorm houdt in dat corporaties aan 95 procent van de huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens een woning moeten toewijzen onder de aftoppingsgrenzen. De vrees was dat er veel minder woningen beschikbaar zouden komen voor lage inkomens en dat de segregatie zou toenemen. Na een jaar praktijk zijn die effecten niet te vinden blijkt uit onderzoek van Platform31 en RIGO.

De passendheidsnorm heeft grote invloed gehad op het huur- en toewijzingsbeleid van corporaties. De meeste corporaties pasten hun streefhuren aan om voldoende woningen onder de aftoppingsgrens te kunnen aanbieden. Vooral de tweepersoonshuishoudens die voorheen op de iets grotere woningen boven de aftoppingsgrens reageerden, komen terecht in goedkopere woningen. Daar staat tegenover dat sociale huurders met een wat hoger inkomen (de secundaire doelgroep) gemiddeld wel duurder uit zijn. Binnen die groep zijn met name de eenpersoonshuishoudens er het meest op achteruit gegaan. Zij huurden voorheen de kleinere, goedkopere woningen. Door passend toewijzen kunnen zij enkel op woningen reageren boven de aftoppingsgrens.

Passend toewijzen leidt niet tot inkomenssegregatie, blijkt uit het onderzoek: "Uit de kwantitatieve analyse blijkt geen toenemende instroom van de primaire doelgroep in wijken waar reeds veel huishoudens met lage inkomens wonen." De onderzoekers veronderstellen dat dit komt omdat corporaties hierop in hun huurbeleid hebben geanticipeerd. Sommige corporaties hanteren een tweehurenbeleid, waarin de primaire doelgroep op alle woningen mag reageren. Dit voorkomt het ontstaan van een concentratie van lage inkomens.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS