Betaalbare voorraad in regio Amsterdam

Steeds minder goedkope woningen

De sociale woningvoorraad van corporaties en het aandeel goedkope woningen daarvanwordt jaarlijks kleiner. In Amsterdam nam in 2013 het aantal corporatiewoningen met 1 procent af door verkoop, liberalisatie en sloop.

Zo’n 2500 gereguleerde woningen per jaar minder

Goedkope particuliere huursector krimpt snel

Bijna een kwart van de goedkope huurvoorraad in Amsterdam wordt door particulieren verhuurd. Dat segment krimpt in redelijk snel tempo. Vrijkomende woningen worden geliberaliseerd of verkocht.

Europese steden worstelen met woningverhuur aan toeristen

Airbnb: gewild en verafschuwd

De verhuur van woningen aan toeristen is razend populair. Beleidsmakers in Europese steden reageren verschillend. Barcelona stuurt boetes naar online-bemiddelaars, Berlijn stelt verhuur strafbaar en Amsterdam kiest voor regulering. Maar lukt dat zonder medewerking van Airbnb?

DUWO-bestuurder Heleen de Vreese

"Bouwambities afgeremd door toezichthouders"

Studentenhuisvester DUWO wil de komende jaren jaren stevig doorbouwen in Amsterdam. Vraag is er genoeg, investeringskapitaal in overvloed, maar de toezichthouders trappen op de rem.

Huisvesting lukt alleen met creatieve oplossingen

Toestroom vluchtelingen

De grote toestroom van vluchtelingen is een flinke belasting voor de toch al verstopte woningmarkt in de regio Amsterdam. Corporaties en gemeenten zoeken naarstig naar oplossingen. De urgentie van het probleem dwingt tot innovatieve oplossingen.

Meer alleenstaanden met minder middelen

Single wordt de norm

Het Amsterdam van 2045 telt veel meer eenpersoonshuishoudens dan de huidige stad, aldus demograaf Jan Latten. Deze ‘happy singles’ hebben minder geld te besteden. Dat betekent een grotere vraag naar kleine stadsappartementen.

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

27.11

Het aantal verkopen in de hoofdstad is in 2014 sterk gestegen. Veel woningen worden boven de vraagprijs verkocht. Het aanbod neemt in snel tempo af, waardoor een krapte op de hoofdstedelijke...

27.11

In de eerste drie kwartalen van 2014 zijn al 5.971 woningen verkocht. Een stijging van 54 procent, vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2013.

25.11

De Enquêtecommissie Woningcorporaties heeft niet diep genoeg gegraven. Zo verklaarde publicist Jos van der Lans afgelopen maandag tijdens het PakhuisNul20-debat. Van der Lans had antwoord willen...

21.11

Het actieplan Woningbouw 2014–2018 bevat een lange reeks maatregelen en actiepunten om de bouwproductie te stimuleren. Dat is hard nodig volgens wethouder Bouwen en Wonen, Laurens Ivens: “...

13.11
Change= is één van de nieuwe ontwikkelaars in Amsterdam. Wie zijn ze? En wat denken ze voor de stad te kunnen betekenen? In Amsterdam is geruime tijd te weinig gebouwd voor werkende jongvolwassenen,...
13.11
Per 1 januari wordt de nieuwe Huisvestingswet van kracht en uiterlijk 1 juli 2015 moeten gemeenten de nieuwe regels hebben geïmplementeerd. Sommige wijzigingen zijn ingrijpend. Zoals de afschaffing...
13.11
De grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland is een flinke extra belasting voor de toch al ernstig verstopte Amsterdamse woningmarkt. Corporaties en gemeente zoeken naarstig naar oplossingen....
13.11
De van oorsprong Delftse studentenhuisvester DUWO is naast De Key de grote huisvester van studenten in de regio Amsterdam. DUWO wil de komende jaren jaren nog stevig doorbouwen. Geld is er genoeg,...

NUL20 nieuws

27.11

Het aantal verkopen in de hoofdstad is in 2014 sterk gestegen. Veel woningen worden boven de vraagprijs verkocht. Het aanbod neemt in snel tempo af, waardoor een krapte op de...

26.11

De bedrijfslasten van de zes grote Amsterdamse corporaties verschillen onderling sterk. Zo blijkt uit de door Aedes samen met KWH, USP en PwC ontwikkelde benchmark naar de...

25.11

Amsterdamse huurdersorganisaties willen af van de woningverkoop door corporaties, willen aanbiedingsafspraken voor een grotere variëteit aan inkomensgroepen en willen terug...

25.11

Na een zoektocht van vele jaren lijkt de realisatie van een levensloopbestendig wooncomplex voor de leden Vereniging Akropolis nabij. Dat liet voorzitter Elly Boomsma weten...

Ingenhouszhof
25.11

Bouwinvest koopt het Amsta-woonzorgcomplex Ingenhouszhof in de Watergraafsmeer. Dat wordt gesplitst en deels gerenoveerd. De locatie Van 't Hofflaan zal straks beschikken over...

21.11

Amsterdam wil de bouwproductie opvoeren naar 5.000 woningen per jaar in 2018. Om dit te verwezenlijken wordt gezorgd voor snellere procedures, duidelijkere regels en een open...

20.11

Amsterdam hervormt het erfpachtstelsel. Het college heeft ingestemd met een nieuw erfpachtstelsel. Vanaf medio 2016 kunnen Amsterdammers de grond onder hun woning of bedrijf...

20.11

Amsterdam blijft een zeer gewilde stad. Dat blijkt uit het nieuwste Jaarboek van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Het aantal inwoners groeit snel,...

20.11
update 20 november 2014

De door het vorige college geplande verkoop van nog eens 20.000 sociale huurwoningen moet van tafel. Dat stelt SP...

Spinozacampus Zuidoost
19.11

Het Amsterdams college wil de komende vier jaar 8.000 extra studenteneenheden en 2.500 jongerenwoningen toevoegen. Wethouder Bouwen en Wonen Laurens Ivens: “Er is nog steeds...