WETHOUDER IN PAKHUISNUL20

Nieuw college heeft forse ambities

Er moet weer beweging komen in de Amsterdamse woningmarkt. Zo stellen D66, VVD en SP in het coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’. De meest concrete breuk met het PvdA-verleden is echter de aangekondigde afschaffing van het huidige erfpachtsysteem. Kanttekeningen bij het woonprogramma. Gesprek met wethouder Ivens in komende PakhuisNUL20 op 22 september. 

Toename verblijfsgerechtigden verwacht

Slechts kwart van woningen naar urgenten

In 2013 gingen minder vrijkomende woningen naar urgenten dan de jaren daarvoor. Na enkele jaren van daling stijgt dit jaar naar verwachting het aantal urgenten weer, met name door de sterke aanwas van statushouders. Ook voor hen neemt de wachttijd toe.

Herkansing voor maatwerkregels

Persoonlijk contact cruciaal voor succes

De regelingen ‘Van Hoog naar Laag’ en ‘Van Groot naar Beter’ bestaan al jaren, maar zijn in Amsterdam nimmer erg succesvol geweest. Huurbevriezing moet de regelingen een nieuwe kans geven. Gaat het nu wel wat worden?

Dit jaar ruim 1430 woningen in aanbouw

Zuidas krijgt steeds meer bewoners

Mannen in pakken; vrouwen in kokerrokjes. Aan de Zuidas wordt gewerkt. Maar niet alleen. Tussen de glimmende kantoortorens wonen al negenhonderd mensen. En in 2014 komen er weer vijfhonderd appartementen, zes herenhuizen en achthonderd zelfstandige studentenwoningen bij.

Veel markthuur opgeleverd in 2014

Nieuwbouwmarkt trekt wat aan

De afzet van nieuwbouwwoningen is in Amsterdam het eerste half jaar van 2014 flink gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt vooral door de oplevering van 800 markthuurwoningen (vorig jaar 515 in hele jaar). Ook de afzet van nieuwbouw koopwoningen vertoont enig teken van herstel, in tegenstelling van 2013. Dat was even matig als de jaren ervoor.

Veel belangstelling, weinig investeringen

Buitenlands geld landt niet

Buitenlandse beleggers hebben grote belangstelling voor de Nederlandse
woningmarkt, maar het ontbreekt aan voldoende aantrekkelijke
woningportefeuilles. Evenmin is er genoeg aanbod op de nieuwbouwmarkt.
Daardoor dreigt het grote geld ook aan de Amsterdamse regio voorbij te gaan.

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

18.09
Buitenlandse beleggers hebben grote belangstelling voor de Nederlandse woningmarkt, maar het ontbreekt aan voldoende aantrekkelijke woningportefeuilles. Evenmin is er genoeg aanbod op de...
24.06
Huurachterstand is de belangrijkste reden voor huisuitzetting. Het is dan ook opvallend dat ondanks de stijgende huren en de langdurige economische crisis het aantal huisuitzettingen in Amsterdam...
24.06
Sinds het eerste woonblok van deFlat dit voorjaar werd opgeleverd, is het aan de eerste lichting kopers om hun woning van binnen op te knappen. Met hulp van vrienden, familie of gewoon een aannemer...
24.06
In de ruimtelijke ontwikkeling van de stad doen nieuwe partijen hun intrede. NUL20 vraagt een aantal nieuwkomers naar hun plan voor Amsterdam. In de derde aflevering Roy Mungra, één van de partners...
24.06
Het Jaarboek 2014 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bevat weer een stortvloed aan cijfermateriaal over de werkzaamheden en prestaties van de Amsterdamse corporaties. Op deze pagina...
24.06
Hans van Harten is per 1 juli gestopt bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties na een dienstverband van twaalf jaar. “Het was een feestje,” concludeert hij tijdens dit afscheidsinterview....
24.06
De gemeente wil het stadswarmtenet in Amsterdam flink uitbreiden. Maar de weerstand tegen die warmtevoorziening groeit. Tegenstanders zeggen dat er inmiddels duurzame én goedkopere alternatieven zijn.
24.06
De zogeheten 'novelle' bij de nieuwe Woningwet is ingediend bij de Tweede Kamer. Wat gaat dit betekenen voor grote woningcorporaties? Pieter de Jong, lid van de directieraad van Ymere, en Rob Haans,...

Opmerkelijk

Er verandert op dit moment veel met betrekking tot de corporatiewereld. En op tal van punten is de uitkomst nog niet helder.

Laurens Ivens | Over: Nieuwe afspraken met corporaties | 19 september 2014 | Bron: brief aan gemeenteraad

NUL20 nieuws

22.09

Wethouder Ivens van Bouwen en Wonen vindt het vanwege de vele veranderingen niet wenselijk nu al tot nieuwe afspraken met de Amsterdamse corporaties te komen. De huidige...

18.09

Ymere heeft in het verleden niet altijd zorgvuldig gehandeld bij de inkoop van diensten, zo blijkt uit onderzoek van Deloitte Forensic & Dispute Services. Ook is een...

18.09

Voor kopers van corporatiewoningen hoeft geen speciaal Amsterdams hypotheekfonds te worden gevormd. Zo laat wethouder Ivens van Wonen aan de raadscommissie weten. Corporaties...

18.09

Nu het aantal vluchtelingen toeneemt kan Amsterdam kan niet langer voldoen aan zijn wettelijke taak om verblijfsgerechtigden te huisvesten, aldus wethouder Laurens Ivens. "Er...

17.09

De Key meldt dat de 72 huishoudens uit het zogenoemde ‘blauwe deel’ van de flat Beukenhorst kunnen terugkeren naar hun woning. Eerder werd het laagbouwdeel (groen) al...

16.09

De belangrijkste punten uit de woonparagraaf van de begroting 2015:

16.09

Stadgenoot moet binnen vijf jaar de zogeheten solids van de hand doen, dan wel de woonfunctie versterken. Zo heeft de Inspectie Leefomgeving (ILT) aan de corporatie laten weten...

Ontwerp sociaal woningcomplex langs de spoorlijn, ontwerp van Heren 5
15.09

Dinsdag 16 september start de bouw van het oostelijk deel van Oostpoort. Tussen de Polderweg, de Ringvaart en het Paradijsplein worden in deze eerste fase 23 eengezinswoningen...

15.09

Aart Oxenaar wordt met ingang van 1 januari 2015 benoemd tot directeur Monumenten en Archeologie bij de Gemeente Amsterdam. Hij volgt daarmee Esther Agricola op.
Oxenaar...

12.09

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen drie weken dertig illegale hotels gesloten. Ook werd voor 216.000 euro aan boetes opgelegd. Deze actie maakt volgens wethouder Ivens...