Wonen en Bouwen in de metropool Amsterdam

Opmerkelijk

Sadet Karabulut | Over: Aedes-Verkiezingsdebat | 08 februari 2017 | Bron: verslag debat

Verdieping

06.02

Het erfpachtvoorstel heeft tot vele reacties van belangenorganisaties en tot veel media-aandacht geleid: kranten, landelijke en lokale tv-programma's. Een overzicht.

20.12

In Amsterdam zijn dit jaar 5.705 woningen in aanbouw genomen. Na het piekjaar 2015 is sprake van een flinke terugval. Dat kwam vooral omdat het aandeel studenten- en jongerenwoningen sterk afnam....

16.11
De druk op de Amsterdamse woningmarkt is enorm. Amsterdam bouwt tegen de klippen op, maar wat kunnen en willen andere plaatsen in de Metropoolregio Amsterdam bijdragen? NUL20 spreekt met wethouders...
17.01

De ontwikkeling van Oostenburg tot woonwerkgebied start. De grondeigenaren - Stadgenoot en het Rijk - brengen hun kavels in de verkoop. Bijzondere eis van Stadgenoot: marktpartijen die de...

14.12
Voldoen wijken die vlak na de oorlog zijn gebouwd nog in de eenentwintigste eeuw? Volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn ze aan revisie toe. Niet alleen op technisch, maar ook op sociaal...
16.11
Op de Zelfbouwmarkt 2016 maakte wethouder Laurens Ivens het nieuwe kavelaanbod bekend. Veel mensen kwamen af op weinig kavels: acht voor bouwgroepen en 62 kavels voor individuele zelfbouw. Vanaf...
16.11
De 48 bedden in het Instroomhuis van het Leger des Heils en HVO-Querido blijven steeds langer door dezelfde mensen bezet. Door het tekort aan goedkope huurwoningen hapert de doorstroming naar...
16.11
Ze zijn weer vaker in het straatbeeld: mensen die in een slaapzak in een Amsterdamse portiek liggen. Volgens recente CBS-cijfers zijn er in zes jaar tijd 13.000 dak- en thuislozen in Nederland...