Veel belangstelling, weinig investeringen

Buitenlands geld landt niet

Buitenlandse beleggers hebben grote belangstelling voor de Nederlandse
woningmarkt, maar het ontbreekt aan voldoende aantrekkelijke
woningportefeuilles. Evenmin is er genoeg aanbod op de nieuwbouwmarkt.
Daardoor dreigt het grote geld ook aan de Amsterdamse regio voorbij te gaan.

Locaties voor wooncontainers in alle stadsdelen

De Treiteraanpak

Begin 2013 startte de Treiteraanpak, een gezamenlijk Amsterdams initiatief van gemeente en corporaties om bewoners te verlossen van intimiderende overlastgevers. De corporaties willen dat de gemeente nu ook doorpakt bij minder ernstige gevallen.

Tijdelijke transformatie antwoord op vergrijzing?

Zorgvastgoed zoekt bewoners

Maatschappelijke ontwikkelingen, bezuinigingen en nieuwe wetgeving zorgen voor leegstaande zorginstellingen. Eigenaren van zorgvastgoed zoeken zowel kopers als nieuwe doelgroepen. Sommigen kiezen voor tijdelijke transformatie. De vraag naar seniorenhuisvesting kan namelijk best weer eens stijgen.

Ymere en huurders staan lijnrecht tegenover elkaar

Onrust rond renovatie centrumpanden

De aankondiging van een omvangrijke renovatie en verkoop van woningen
in Amsterdam-Centrum leidde afgelopen zomer tot grote commotie en
zelfs tot Kamervragen. Volgens Ymere gaat het om een renovatieproces als
andere.

Wettelijk kader woonboten rammelt nog altijd

Tussen wal en schip

Het blijft tobben met het woonbotenbeleid. In april verraste de Raad van State met een uitspraak waardoor duizenden woonschepen hun legale status kwijt zijn. Maar er gloort licht: minister Blok komt met reparatiewetgeving.

Meer keus en betrokkenheid, veel haken en ogen

De wooncoöperatie

Senator Adri Duivesteijn bedong een wettelijke status voor de wooncoöperatie in ons woonbestel. Maar wat zijn de werkelijke kansen voor de aloude coöperatie in het wonen?

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

18.09
De groei van Almere - de belangrijkste ontwikkellocatie van Nederland - stagneert. Inmiddels vertrekken er zelfs meer mensen dan er gaan wonen. In Almere zelf ligt niemand er wakker van, aldus...
18.09
Maatschappelijke ontwikkelingen, bezuinigingen en nieuwe wetgeving zorgen voor leegstaande zorginstellingen. Eigenaren van zorgvastgoed zoeken zowel kopers als nieuwe doelgroepen. Sommigen kiezen...
18.09
Buitenlandse beleggers hebben grote belangstelling voor de Nederlandse woningmarkt, maar het ontbreekt aan voldoende aantrekkelijke woningportefeuilles. Evenmin is er genoeg aanbod op de...
18.09
Het blijft tobben met het beleid rond woonboten. In april verraste de Raad van State met een uitspraak waardoor duizenden woonschepen hun legale status kwijt zijn. Maar er gloort licht: minister Stef...
18.09
München lijkt wat woningmarkt betreft op Amsterdam. Ook de populaire Duitse gemeente voert een aanhoudende strijd tegen woningschaarste en de effecten ervan: onbetaalbare koopwoningen en toenemende...
18.09
Als wisselgeld voor zijn steun aan de verhuurderheffing bedong senator Adri Duivesteijn een wettelijke status voor de wooncoöperatie in ons woonbestel - als tussenvorm tussen het huidige woningbezit...
18.09

Volgens het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013 zijn er 231.000 zelfstandige huurwoningen met een huur onder de liberaliseringsgrens, waarvan 178.000 corporatiewoningen en bijna 53.000 particuliere...

18.09
De aankondiging van een omvangrijke renovatie en verkoop van woningen in Amsterdam-Centrum leidde afgelopen zomer tot grote commotie en zelfs tot Kamervragen. Volgens Ymere gaat het om een...

NUL20 nieuws

22.10

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) legt woningcorporaties volgend jaar geen saneringsheffing op. Zo blijkt uit de afgelopen maand vastgestelde begroting. Het CFV heeft...

Albeton-locatie
22.10

Ontwikkelaar en fondsmanager Amvest begint volgend jaar met de bouw van ruim tweehonderd appartementen aan de Cruquiusweg in Amsterdam-Oost. Ook wordt op de locatie van de...

22.10

De door minister Blok voorgestelde administratieve en juridische splitsing van commerciële en niet-commerciële activiteiten van corporaties is risicovol en nodeloos ingewikkeld...

22.10

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft vorige week het verscherpt toezichtregime bij Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) opgeheven. CFV komt tot dit besluit aan...

De Feniks, Eenhoorngebied - Amsterdam Oost
21.10

Studentencomplex De Feniks en woontoren Het Baken in het Eenhoorngebied in Amsterdam-Oost worden op 22 oktober officieel geopend. Half juni hebben de eerste studenten al hun...

20.10

Zo'n tachtig huurders van het Hilwiscomplex in de Amsterdamse Riverenbuurt komen weer in actie tegen de hoge stookkosten die hun verhuurder heeft doorberekend. Ditmaal gaat het...

Minister Blok
17.10

De WOZ-waarde van een huurwoning gaat vanaf volgend jaar een rol spelen in het Woningwaarderingsstelsel. De gewildheid en de locatie van een huurwoning komen volgens minister...

16.10

Nieuwe bestuurders in de (semi-)publieke sector mogen vanaf 2015 niet meer dan een minister (178.000 bruto) verdienen. Nu is het toegestane maximum nog 130 procent van dat loon...

15.10

Bureau RIGO evalueerde de ‘Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering’ die sinds 2012 gelden. RIGO concludeert dat de afspraken een positieve functie vervullen...

14.10

Voor het gebied rondom het Amstelstation zijn al vele plannen gemaakt. Maar volgens de gemeente gaat er nu ook echt wat gebeuren. Als eerste wil Provast de Amstel Tower (Toren...