Nieuwe Amsterdamse prestatieafspraken

Betaalbaarheid krijgt prioriteit

De Amsterdamse woningcorporaties gaan tot 2020 meer betaalbare woningen aanbieden, jaarlijks 1.200 nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een stabiele corporatievoorraad van tenminste 162.000 sociale huurwoningen. Dat is de kern van de donderdag gepresenteerde samenwerkingsafspraken tussen gemeente, AFWC en Huurdersvereniging Amsterdam.

Corporaties hebben zich aangepast aan nieuwe tijd

Nieuwe Woningwet. En nu?

Op 1 juli wordt de nieuwe Woningwet van kracht. Voor de corporaties in de regio Amsterdam zijn de gevolgen vooralsnog beperkt. De sector is al flink hervormd.

Roep om meer gemeentelijke coördinatie

Transformatie zorgvastgoed

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen; de financiering van wonen en zorg worden gescheiden. Beide ontwikkelingen hebben consequenties voor zorginstellingen. Transformatie naar zelfstandige seniorenhuisvesting blijkt een lastig te nemen horde.

Pilot 'seniorenmakelaar'

Wooncoaches hebben te beperkte armslag

Na succesverhalen elders heeft Amsterdam ze nu ook: een seniorenmakelaar ofwel 'wooncoach'. De pilotperiode leert dat hun instrumentarium nog te beperkt is.

AFWC: meer verhuringen en verkopen

Dynamiek keert terug op woningmarkt

Het aantal nieuwe verhuringen en woningverkopen in Amsterdam is voor het eerst sinds 2007 weer gestegen. Dat geldt voor de meeste segmenten van de woningmarkt.

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

24.06
Op 1 juli wordt de nieuwe Woningwet van kracht. Voor de corporaties in de regio Amsterdam zijn de gevolgen vooralsnog beperkt, zo bleek uit een publiek interview met drie bestuurders tijdens...
13.08

Van Rossum spreekt over de veranderende rol van de corporaties bij gebiedsontwikkeling, de behoefte aan regie en zijn zorgen om de 'cowboy's en malafide figuren', die er zitten tussen al die...

25.06
Een starter binnen de sociale huursector zal het misschien niet zeggen - zijn wachttijd bedraagt nog negen jaar - , maar de dynamiek op de Amsterdamse woningmarkt lijkt in 2014 enigszins aan het...
25.06
Institutionele beleggers en particuliere investeerders willen best nieuwe woonvoorzieningen voor ouderen bouwen. Maar het blijkt lastig de juiste locaties te bemachtigen. Gemeenten kunnen behulpzaam...
25.06
Na succesverhalen elders heeft Amsterdam ze sinds dit voorjaar ook: wooncoaches die ouderen helpen bij een eventuele volgende stap in hun wooncarrière. Deze zomer wordt de pilot geëvalueerd. Maar nu...
25.06
Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. In bestaande zorginstellingen moeten wonen en zorg worden gescheiden. Beide ontwikkelingen hebben grote consequenties voor het zorgvastgoed. Terwijl de...
25.06
Een ‘aanvalsplan ouderenhuisvesting’. Tot niets minder riep de Amsterdamse gemeenteraad in 2014 op bij de bespreking van het coalitieakkoord. Het heeft even geduurd, maar eind mei presenteerde...
17.06

Amsterdamse corporaties hebben de stedelijke afspraken over het aanbieden van goedkopere huurwoningen gehaald. Dat staat in het Jaarbericht 2015 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties...

NUL20 nieuws

29.08

Wethouder Henk Mulder van Ruimte, Wonen en Wijken vertrekt eind september bij de gemeente Almere. Het wethouderschap is op dit moment niet te combineren met zijn privéleven, zo...

26.08

De gemeente Amsterdam stelt dit jaar 110 individuele zelfbouwkavels beschikbaar. Daarnaast kunnen 13 nieuwe bouwgroepen een bouwlocatie bemachtigen. Op het nieuwe kavelaanbod...

26.08
update 14:30

Op 1 oktober opent in Amsterdam Hotel Jansen, naar eigen zeggen een 'short stay hotel' gericht op studenten en young professionals. Hoewel de exploitant...

Artist Impression complex Change= aan August Allebeplein
25.08

De Amerikaanse belegger Heitman en de Nederlandse belegger Orange Capital Partners kopen voor 45 miljoen euro het eerste woningcomplex van Change= specifiek voor werkende...

24.08

Deze zomer konden Amsterdammers zes weken lang bij overlast door vakantieverhuur of een vermoeden van een illegale hotelfunctie een gemeentelijk meldpunt bellen. Dat leidde tot...

20.08

Het Amsterdamse SP-raadslid Erik Flentge heeft schriftelijke vragen gesteld over 'riante vertrekpremies' voor drie vertrekkende Ymere-bestuurders. Hij baseert zich op RTL-...

14.08

Ze zijn er weer. Een nieuwe lading internationale studenten. Woonstichting De Key verwelkomt dezer dagen 1200 nieuwe huurders. De internationale studenten huren een...

Pierre van Rossum geïnterviewd tijdens College Tour #1 (Gebiedsontwikkeling.nu)
13.08

De gemeente heeft veel geld in het Stimuleringsfonds zitten dat niet wordt gebruikt, stelt Pierre van Rossum, directeur van de Dienst Grond & Ontwikkeling van de gemeente...

12.08
update 21 augustus

De gemeente Amstelveen maakt de verkoop van 136 sociale huurwoningen aan Augustinuspark, ds. Heldringstraat en William Boothlaan mogelijk. Het...

11.08

Wooncorporatie Eigen Haard start begin september met de bouw van 22 woningen in Landsmeer. Het bouwproject aan de Fazantenstraat voorziet onder meer in de realisatie van 19...