Veel markthuur opgeleverd in 2014

Nieuwbouwmarkt trekt wat aan

De afzet van nieuwbouwwoningen is in Amsterdam het eerste half jaar van 2014 flink gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt vooral door de oplevering van 800 markthuurwoningen (vorig jaar 515 in hele jaar). Ook de afzet van nieuwbouw koopwoningen vertoont enig teken van herstel, in tegenstelling van 2013. Dat was even matig als de jaren ervoor.

Kanttekeningen bij woonprogramma

Nieuw college heeft forse bouwambities

Er moet weer beweging komen in de Amsterdamse woningmarkt. Zo stellen D66, VVD en SP in het coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’. De meest concrete breuk met het PvdA-verleden is echter de aangekondigde afschaffing van het huidige erfpachtsysteem. Kanttekeningen bij het woonprogramma.

Toename verblijfsgerechtigden verwacht

Slechts kwart van woningen naar urgenten

In 2013 gingen minder vrijkomende woningen naar urgenten dan de jaren daarvoor. Na enkele jaren van daling stijgt dit jaar naar verwachting het aantal urgenten weer, met name door de sterke aanwas van statushouders. Ook voor hen neemt de wachttijd toe.

Herkansing voor maatwerkregels

Persoonlijk contact cruciaal voor succes

De regelingen ‘Van Hoog naar Laag’ en ‘Van Groot naar Beter’ bestaan al jaren, maar zijn in Amsterdam nimmer erg succesvol geweest. Huurbevriezing moet de regelingen een nieuwe kans geven. Gaat het nu wel wat worden?

Dit jaar ruim 1430 woningen in aanbouw

Zuidas krijgt steeds meer bewoners

Mannen in pakken; vrouwen in kokerrokjes. Aan de Zuidas wordt gewerkt. Maar niet alleen. Tussen de glimmende kantoortorens wonen al negenhonderd mensen. En in 2014 komen er weer vijfhonderd appartementen, zes herenhuizen en achthonderd zelfstandige studentenwoningen bij.

Hardnekkige weerstand tegen duurzame oplossing

Klimaatneutraal Bouwen: de stadswarmte voorbij

De gemeente wil het stadswarmtenet in Amsterdam flink uitbreiden. Maar de weerstand tegen die warmtevoorziening groeit. Tegenstanders zeggen dat er inmiddels duurzame én goedkopere alternatieven zijn.

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

24.06
Huurachterstand is de belangrijkste reden voor huisuitzetting. Het is dan ook opvallend dat ondanks de stijgende huren en de langdurige economische crisis het aantal huisuitzettingen in Amsterdam...
24.06
Sinds het eerste woonblok van deFlat dit voorjaar werd opgeleverd, is het aan de eerste lichting kopers om hun woning van binnen op te knappen. Met hulp van vrienden, familie of gewoon een aannemer...
24.06
In de ruimtelijke ontwikkeling van de stad doen nieuwe partijen hun intrede. NUL20 vraagt een aantal nieuwkomers naar hun plan voor Amsterdam. In de derde aflevering Roy Mungra, één van de partners...
24.06
Het Jaarboek 2014 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bevat weer een stortvloed aan cijfermateriaal over de werkzaamheden en prestaties van de Amsterdamse corporaties. Op deze pagina...
24.06
Hans van Harten is per 1 juli gestopt bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties na een dienstverband van twaalf jaar. “Het was een feestje,” concludeert hij tijdens dit afscheidsinterview....
24.06
De gemeente wil het stadswarmtenet in Amsterdam flink uitbreiden. Maar de weerstand tegen die warmtevoorziening groeit. Tegenstanders zeggen dat er inmiddels duurzame én goedkopere alternatieven zijn.
24.06
De zogeheten 'novelle' bij de nieuwe Woningwet is ingediend bij de Tweede Kamer. Wat gaat dit betekenen voor grote woningcorporaties? Pieter de Jong, lid van de directieraad van Ymere, en Rob Haans,...
24.06
Mannen in pakken; vrouwen in kokerrokjes. Aan de Zuidas wordt gewerkt. Maar niet alleen. Tussen de glimmende kantoortorens wonen al negenhonderd mensen. En in 2014 komen er weer vijfhonderd...

Opmerkelijk

Wienke Bodewes | Over: Tijd rijp om weer risico's te nemen | 18 augustus 2014 | Bron: interview

NUL20 nieuws

Siamese Twin - IJburg. Ontwerp van Arons & Gelauff
27.08

Op IJburg zijn binnenkort weer heimachines te horen. Woningcorporatie de Alliantie koopt een nog te bouwen complex van Synchroon met 66 nieuwbouwwoningen op Blok 20 Haveneiland...

26.08

De komende twee jaar worden er naar verwachting op zo’n 3000 huurwoningen van Ymere in Haarlemmermeer zonnepanelen gelegd. Ymere stelt haar daken ter beschikking, installateurs...

22.08

De afzet van nieuwbouwwoningen is in Amsterdam het eerste half jaar van 2014 flink gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt vooral door de oplevering van 800...

Student Check-In Amsterdam 2014 foto: BLINK fotografie
18.08

Het studiejaar gaat weer beginnen. Amsterdam blijkt ook dit jaar weer in trek bij internationale studenten. De afgelopen dagen verwelkomde bijvoorbeeld De Key 1100 buitenlandse...

18.08

Woningcorporatie Lefier in Groningen leverde onlangs de eerste verduurzaamde portiekwoningen op via het samenwerkingsverband De Stroomversnelling. Tot dusver beperkte de nul-op...

06.08
update 17:50

Coöperatieve vereniging Noorderzon wijzigt na een bestuurscrisis radicaal van koers. De vereniging richt zich op een nieuw woonconcept voor senioren dat...

05.08

Woningcorporatie Rochdale heeft de twee ruziënde buren op het Krugerplein excuses aangeboden voor de sommatie om vlaggen van het balkon te verwijderen. De corporatie heeft...

28.07

Steeds meer bewoners lopen het risico dat ze hun huur of hypotheeklasten niet kunnen betalen. Het aantal huishoudens met een zogeheten ‘betaalrisico’ is in tien jaar tijd...

07.07

De Spinozacampus in Amsterdam wordt verder uitgebreid. Na de bouw van 700 studentenwoningen in 2012 komen er nog eens 552 appartementen bij. De grondovereenkomst voor de...

04.07

SP-wethouder Laurens Ivens heeft een briefje gestuurd naar de Amsterdamse woningbouwcorporaties met het verzoek buitensporige salarissen te stoppen. Zo heeft hij via Twitter...