Kabinetsvoorstel huursector gereed 

  • Beperking taakgebied corporaties
  • Meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur
  • Inkomensgrens sociale sector verruimd tot €38.000
  • WOZ-waarde wordt onderdeel puntenstelsel
  • Liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren op €700
  • Concurrentiemogelijkheden marktpartijen verbeterd.

"Betaalbaarheid en doorstroming zijn nu dé thema's

Exit-interview: Freek Ossel

Freek Ossel, de Amsterdamse wethouder Wonen Freek Ossel stopt ermee.
In zijn bestuursperiode nam de druk op de Amsterdamse woningmarkt verder toe. In Den Haag vond hij weinig gehoor. Hij pleit nog eenmaal voor meer ruimte voor lokaal beleid.

Hoe haalbaar is De Stroomversnelling?

Nul-op-de-meter

Met een industriële aanpak willen vier bouwers en zes corporaties de komende jaren 111.000 huurwoningen tot energieneutrale huizen renoveren.
Gaat De Stroomversnelling voor een doorbraak zorgen?
 

Kan dat ook in Amsterdam?

Bouwen zonder onrendabel

De Rotterdamse corporatie Woonbron claimt sociale huurwoningen te kunnen bouwen zonder onrendabele top. Wat is de truc. En kan dat ook in Amsterdam?

 

Oostpoort-West is na tien jaar klaar

Het nieuwe hart van Oost

Amsterdam Oost heeft zijn nieuwe centrum: Oostpoort. Ruim de helft van het voormalige gasfabrieksterrein is na tien jaar saneren en bouwen eindelijk klaar. Bewoners trekken in hun nieuwe woningen en eind maart gaat het winkelcentrum open.
 

Regionaal woononderzoek

De roltrap hapert

Het aantal verhuizingen in de regio Amsterdam is afgenomen sinds 2008. De instroom van buiten de regio bleef op peil, maar de doorstroming stokte. De interesse voor huren is toegenomen. Dit en meer blijk uit het onderzoek 'Wonen in de regio Amsterdam'. 

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

11.03
Voor het eerst is in breed regionaal verband onderzoek gedaan naar woonverleden, woonsituatie, verhuisbewegingen en verhuiswensen van bewoners. In dit artikel de belangrijkste bevindingen van dit...
12.03
Met een industriële aanpak willen vier bouwers en zes corporaties de komende jaren 111.000 huurwoningen tot energieneutrale huizen renoveren. Corporaties betalen de investering door weggevallen...
11.03
In 2010 opende WoonMere de poorten, een appartementencomplex waarin jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking zelfstandig wonen. Deze unieke voorziening in Almere Poort dankt haar...
11.03
Freek Ossel, de Amsterdamse wethouder Wonen Freek Ossel stopt ermee. In zijn bestuursperiode nam de druk op de Amsterdamse woningmarkt verder toe. In Den Haag vond hij de laatste jaren weinig gehoor...
11.03
De Rotterdamse corporatie Woonbron claimt sociale huurwoningen te kunnen bouwen zonder onrendabele top. De truc bestaat uit een combinatie van betaalbare grond, systeembouw en algehele...
11.03
Bewoners in de regio Amsterdam zijn behoorlijk tevreden over hun woning en woonomgeving. Dat blijkt uit het regionale woononderzoek dat zich uitstrekte over het grootste deel van de Metropoolregio...
04.03

De consultatieronde op de conceptnovelle van minister Blok heeft een stortvloed aan tegenstrijdige reacties opgeleverd. De hoofdlijnen worden niet meer betwist, de uitwerking daarvan des te meer....

14.01
In West, pal naast de Ring A10, ligt de nieuwbouwwijk Laan van Spartaan. Het is een bijzonder gemixt gebied met veel verschillende soorten woningen en opvallend veel sportfaciliteiten.

Opmerkelijk

Marien de Langen | Over: Stadgenoot positief over tijdelijke verhuur | 22 april 2014 | Bron: nieuwsbrief Vastgoedmarkt

NUL20 nieuws

23.04

In Amsterdam Nieuw-West is een begin gemaakt met een woningbouwproject in het middengebied van het Overtoomse Veld. Het totale project omvat de ontwikkeling van 152...

18.04

Een toenemend aantal buitenlandse investeerders is geïnteresseerd in de Nederlandse woningmarkt, ook in het overnemen van corporatiebezit. Maar volgens Pieter de Jong van Ymere...

18.04

De beoogde collegepartners D66 en GroenLinks willen voortdurende erfpacht vervangen door eeuwigdurende erfpacht. Over de mogelijke invoering van kooprecht wordt een referendum...

18.04

Woningbouwcorporaties kunnen beter worden opgedeeld in kleinere organisaties. Zo concludeert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overhedenvan de...

16.04

Parteon kiest voor het behoud van de galerijwoningen aan de A. Meijnsstraat in Wormerveer Noord. De eerdere plannen om op deze locatie nieuwbouw te realiseren zijn van de baan...

16.04

De corporatiesector kijkt met gemengde gevoelens naar de maatregelen van minister Blok voor de huurmarkt. Uitbreiding van de mogelijkheden voor tijdelijk huren, inclusief een...

16.04

De Stichting Opmaat introduceert een variant van Koopgarant zonder terugkoopregeling: Koopstart. Starters en lagere middeninkomens kunnen daarmee een corporatiewoning met...

15.04

De Amsterdamse corporatiedirecteur Anne Wilbers wordt de nieuwe bestuurder van woningcorporatie Mooiland.
Wilbers is nu werkzaam als directeur bij de Alliantie Amsterdam...

11.04
update 11 april 2014 16.42 uur

Het taakgebied van corporaties wordt beperkt tot het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht op de corporatiesector wordt versterkt...

11.04

Karin Laglas (54) is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de directieraad van Ymere. Zij treedt op 15 augustus in dienst. Laglas volgt Roel Steenbeek op, die Ymere vorig jaar...