Vorming woningmarktregio's 

Haarlem wel bij MRA, IJmond niet

De vorming van woningmarktregio's staat voor gemeenten vooral in het teken van 'damage control'. Gemeenten van Zuid-Kennemerland en de Gooi- en Vechtstreek kiezen voor Metropoolregio Amsterdam om investeringskracht Amsterdamse corporaties te behouden. 

Wordt het leuk wonen in mislukte kantoorwijk?

Transformatie Sloterdijk

Deze zomer krijgt Sloterdijk zijn eerste vaste bewoners. Plan is het voormalige Teleport uit te breiden met zo’n drieduizend woningen. Parkjes en  fietsroutes moeten verder zorgen voor een leefbare woonwijk. Hoe staat het er voor?

WiRA2015: Wonen in de Regio Amsterdam

Regio herstelt van crisis

Het onderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam 2015’ ademt het economisch herstel: de koopmarkt trekt aan en er wordt weer meer verhuisd. En het weerspiegelt eens de populariteit van de regio Amsterdam. Met alle schaarsteproblemen die daar bij horen.
 

Ontwikkelaars over kwaliteit middensegment huur

"Gemeente krijgt wat ze vraagt"

Een van de prioriteiten van dit college is het vergroten van het middeldure huursegment. Dat lukt. Maar wat voor woningen levert dat op? “De gemeente zou best meer eisen mogen stellen”, zeggen ontwikkelaars. Maar dat heeft wel zijn prijs.

Woonwensen van ouderen

In de eigen buurt blijven!

Begin juni was er de conferentie ‘Goed Wonen van Ouderen’, waarin de doelgroep zelf aan het woord kwam. Nu de extramuralisering indaalt, blijkt het behouden van het sociale netwerk belangrijker dan ooit. Met stip op 1 op de wensenlijst: in de eigen buurt blijven.

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

01.07
Vanaf 1 juli wordt tot maximaal een derde van de vrijkomende sociale huurwoningen met een vijfjarencontract aan jongeren verhuurd. Amsterdamse corporaties hebben al ervaring opgedaan met tijdelijke...
29.06
Ruim een jaar geleden presenteerde wethouder Laurens Ivens zijn Programma Ouderenhuisvesting. Begin juni was er de conferentie ‘Goed Wonen van Ouderen’, waarin de doelgroep zelf aan het woord kwam....
29.06
In elk stadsdeel wordt minstens 75 procent van de corporatievoorraad onder de aftoppingsgrenzen verhuurd. Corporaties gaan maximaal een derde van hun sociale huurwoningen aan jongeren toewijzen. En...
23.06

Sinds jaar en dag maken de corporaties prestatieafspraken met de gemeente Amsterdam en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). ...

16.05
Bij de huisvesting van statushouders in Amsterdam staat een snelle integratie van de nieuwkomers centraal. Bij het project Woonservice zijn inmiddels zes woningcorporaties aangesloten. Vrijwilligers...
16.05
Lang moeten wachten op een woning is schadelijk voor daklozen, het hospitaliseert hen. Dat vindt Luc Tanja (49), sinds vijf jaar straatpastor voor daklozen bij de Protestantse Diaconie Amsterdam.
16.05
Orange Capital Partners kocht in Amsterdam al tweeduizend woningen, waarvan de helft in de sociale huursector. Dat blijkt nog maar het begin. “We willen doorgroeien naar een portefeuille met...
16.05
Wethouder Ivens lanceerde dit voorjaar het Programma Woningkwaliteit 2016, waarmee de kwaliteit van het Amsterdamse woningbestand moet worden verbeterd en op peil gehouden. Maar is een eigen...

Opmerkelijk

Bert Halm | Over: Na jaarverslag nog even dit | 21 juni | Bron: column

NUL20 nieuws

01.07

Khalid Boutachekourt (1973) is de nieuwe voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Khalid Boutachekourt is in het dagelijks leven directeur van...

01.07

Vandaag krijgen de 550 nieuwe bewoners van Het Startblok Riekerhaven hun huissleutel. Dan begint een uniek woonproject waarbij 282 jonge statushouders en 283 Nederlandse...

01.07

De Key stopt met de voorbereiding voor een experiment om vakantieverhuur toe te staan in sociale huurwoningen. De corporatie heeft vastgesteld dat daar geen politiek en...

28.06

Haarlem en de overige gemeenten van Zuid-Kennemerland sluiten zich aan bij de nieuwe woningmarktregio Metropool Amsterdam (MRA). Maar hun regio-partners in IJmond - Heemskerk,...

23.06

De Gooi- en Vechtstreek wordt onderdeel van de woningmarktregio Metropoolregio Amsterdam. Dinsdag nemen ook Haarlem en de andere regiogemeenten in Kennemerland en IJmond een...

23.06

Eigen Haard is met de renovatie van de zogeheten Airey-woningen in Nieuw-West gestart. In de eerste fase worden tachtig woningen aangepakt. Per woning investeert de corporatie...

23.06

Amvest en Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van twee woongebouwen, het nieuwe kantoor van Amvest en een parkeergarage aan de...

23.06

De Amsterdamse corporaties hebben alle prestatieafspraken in 2015 gehaald, maar de druk op de sociale woningmarkt neemt verder toe. Zo blijkt uit het Jaarbericht van de AFWC....

23.06

De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met een fundamentele wijziging van het erfpachtstelsel. Vanaf 1 juli is bij de uitgifte van nieuwe bouwgrond sprake van...

22.06

De Amsterdamse woningcorporaties willen meer sociale huurwoningen bouwen en minder verkopen. Dat is nodig gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt, zo concludeert de...