Een van laatste grote locaties in Centrum 

Woningbouw op Oostenburg

De ontwikkeling van Oostenburg tot woonwerkgebied start. De grondeigenaren - Stadgenoot en Het Rijk - brengen hun kavels in de verkoop. Bijzondere eis van Stadgenoot: marktpartijen die de corporatie helpen aan nieuwe sociale huurwoningen elders, genieten de voorkeur. Er moeten 1.500 woningen komen.

Bouwproductie in Weesp, Ouder-Amstel en Uithoorn

Wat kan de regio doen?

Amsterdam bouwt tegen de klippen op, maar wat kunnen en willen andere gemeenten in de MRA doen? NUL20 sprak met wethouders van Weesp, Ouder-Amstel en Uithoorn over hun bouwplannen, in de Bloemendalerpolder, Legmeer-West en Duivendrecht.

Ook woonwensen van senioren worden diverser

Toekomst van de seniorenflat

In de afgelopen decennia zijn ze in het hele land gebouwd: senioren- en serviceflats. Maar willen ouderen nog wel op deze wijze bij elkaar wonen? En aan wat voor eisen moet zo’n complex dan voldoen? Een simpel antwoord is er niet. Ook senioren hebben zeer diverse woonwensen.

Enorme belangstelling voor verloten woningen

Impact van loten onderzocht

Het via loting verdelen van woningen is inmiddels breed ingevoerd in de Stadsregio Amsterdam. Tien procent van de woningen komt zo aan een huurder. De belangstelling is enorm. Loten heeft onmiskenbaar voordelen, maar kanttekeningen zijn er ook. Zo heeft de nieuwe wetgeving voor starterscontracten het speelveld veranderd.

Stedelijke vernieuwing in andere fase beland

Slopen is bijna vies woord geworden

Er wordt minder gesloopt en meer gerenoveerd. In 2008 gooide de economische crisis zand in de sloop/nieuwbouwmachine, maar in de jaren daarna vond ook een mentale omslag plaats. Het tijdperk van grootschalige herstructureringen lijkt voorbij.

2016: veel markthuur, minder studentenwoningen

Productierecord 2015 krijgt geen vervolg

In Amsterdam zijn 5705 woningen in aanbouw genomen in 2016. Na het piekjaar 2015 is sprake van een flinke terugval. Dat kwam vooral doordat het aandeel studenten- en jongerenwoningen sterk afnam. Ook werden minder reguliere sociale huurwoningen in aanbouw genomen. In Oost wordt het meest gebouwd.

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

16.01
De ontwikkeling van Oostenburg tot woonwerkgebied start. De grondeigenaren - Stadgenoot en het Rijk - brengen hun kavels in de verkoop. Bijzondere eis van Stadgenoot: marktpartijen die de corporatie...
14.01
De Amsterdamse woningmarkt is in toenemende mate aantrekkelijk voor beleggers, zowel grote als kleine. Dat drijft de huizenprijzen op en is, zo analyseert ING Economisch Bureau, een risico voor de...
20.12
In Amsterdam zijn dit jaar 5705 woningen in aanbouw genomen. Na het piekjaar 2015 is sprake van een flinke terugval. Dat kwam vooral doordat het aandeel studenten- en jongerenwoningen sterk afnam....
14.12
Voldoen wijken die vlak na de oorlog zijn gebouwd nog in de eenentwintigste eeuw? Volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn ze aan revisie toe. Niet alleen op technisch, maar ook op sociaal...
16.11
Op de Zelfbouwmarkt 2016 maakte wethouder Laurens Ivens het nieuwe kavelaanbod bekend. Veel mensen kwamen af op weinig kavels: acht voor bouwgroepen en 62 kavels voor individuele zelfbouw. Vanaf...
16.11
De 48 bedden in het Instroomhuis van het Leger des Heils en HVO-Querido blijven steeds langer door dezelfde mensen bezet. Door het tekort aan goedkope huurwoningen hapert de doorstroming naar...
16.11
Ze zijn weer vaker in het straatbeeld: mensen die in een slaapzak in een Amsterdamse portiek liggen. Volgens recente CBS-cijfers zijn er in zes jaar tijd 13.000 dak- en thuislozen in Nederland...
16.11
Er wordt minder gesloopt en meer gerenoveerd in de stedelijke vernieuwingsgebieden. In 2008 gooide de economische crisis zand in de sloop/nieuwbouwmachine, maar in de jaren daarna vond ook een...

NUL20 nieuws

23.01

Het Van Eesteren Museum breidt uit. Aan de noordzijde van de Sloterplas verrijst een nieuwe museumruimte: het Van Eesteren Paviljoen. Het fundament is inmiddels gelegd. In 1939...

23.01
Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet perspectief in samenwerking tussen beleggers en corporaties om de spanningen op het middensegment van de woningmarkt verminderen. In...
Egbert de Vries
20.01

Amsterdam heeft het afgelopen jaar aangetoond grote aantallen statushouders te kunnen huisvesten. Zo zegt een tevreden AFWC-directeur Egbert de Vries. Of het in 2017 lukt de...

20.01

Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) heeft een campagne gestart een grote, interactieve stadsmaquette te ontwikkelen in het huidige gebouw. De idee is de maquette tegen het...

Dehlia Timman
19.01

Veel bevoegde leraren slagen er niet in betaalbare woonruimte te vinden in Amsterdam. Dat kan kan er volgens de gemeenteraadsfractie van D66 toe leiden dat ouders hun kinderen...

18.01

De Amsterdamse D66 wil een deel van de starterswoningen reserveren voor leraren. Deze maatregel moet het oplopende tekort aan leraren in de hoofdstad helpen bestrijden. Dehlia...

18.01

Bouwinvest stapt in de gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort. De pensioenbelegger neemt honderd nog te bouwen vrijesectorhuurwoningen af van gebiedsontwikkelaar AM. Het...

18.01

Gemeenten in de Gooi en Vechtstreek moeten meer werk maken van het beschikbaar stellen van locaties voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. "Geef de corporaties een...

17.01

De mogelijkheid voor tijdelijke verhuur van koopwoningen op grond van de Leegstandswet kan worden geschrapt. Zo heeft het college laten weten in antwoord op vragen van SP-...

16.01

Alle Wijksteunpunten Wonen en het ASW zijn per 1 januari opgegaan in de nieuwe organisatie !WOON – thuis in de stad. De huisstijl is op de vestigingen aangebracht; de nieuwe...