Veel belangstelling, weinig investeringen

Buitenlands geld landt niet

Buitenlandse beleggers hebben grote belangstelling voor de Nederlandse
woningmarkt, maar het ontbreekt aan voldoende aantrekkelijke
woningportefeuilles. Evenmin is er genoeg aanbod op de nieuwbouwmarkt.
Daardoor dreigt het grote geld ook aan de Amsterdamse regio voorbij te gaan.

Locaties voor wooncontainers in alle stadsdelen

De Treiteraanpak

Begin 2013 startte de Treiteraanpak, een gezamenlijk Amsterdams initiatief van gemeente en corporaties om bewoners te verlossen van intimiderende overlastgevers. De corporaties willen dat de gemeente nu ook doorpakt bij minder ernstige gevallen.

Tijdelijke transformatie antwoord op vergrijzing?

Zorgvastgoed zoekt bewoners

Maatschappelijke ontwikkelingen, bezuinigingen en nieuwe wetgeving zorgen voor leegstaande zorginstellingen. Eigenaren van zorgvastgoed zoeken zowel kopers als nieuwe doelgroepen. Sommigen kiezen voor tijdelijke transformatie. De vraag naar seniorenhuisvesting kan namelijk best weer eens stijgen.

Ymere en huurders staan lijnrecht tegenover elkaar

Onrust rond renovatie centrumpanden

De aankondiging van een omvangrijke renovatie en verkoop van woningen
in Amsterdam-Centrum leidde afgelopen zomer tot grote commotie en
zelfs tot Kamervragen. Volgens Ymere gaat het om een renovatieproces als
andere.

Wettelijk kader woonboten rammelt nog altijd

Tussen wal en schip

Het blijft tobben met het woonbotenbeleid. In april verraste de Raad van State met een uitspraak waardoor duizenden woonschepen hun legale status kwijt zijn. Maar er gloort licht: minister Blok komt met reparatiewetgeving.

Meer keus en betrokkenheid, veel haken en ogen

De wooncoöperatie

Senator Adri Duivesteijn bedong een wettelijke status voor de wooncoöperatie in ons woonbestel. Maar wat zijn de werkelijke kansen voor de aloude coöperatie in het wonen?

previous pauseresume next

Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam

18.09
De groei van Almere - de belangrijkste ontwikkellocatie van Nederland - stagneert. Inmiddels vertrekken er zelfs meer mensen dan er gaan wonen. In Almere zelf ligt niemand er wakker van, aldus...
18.09
Maatschappelijke ontwikkelingen, bezuinigingen en nieuwe wetgeving zorgen voor leegstaande zorginstellingen. Eigenaren van zorgvastgoed zoeken zowel kopers als nieuwe doelgroepen. Sommigen kiezen...
18.09
Buitenlandse beleggers hebben grote belangstelling voor de Nederlandse woningmarkt, maar het ontbreekt aan voldoende aantrekkelijke woningportefeuilles. Evenmin is er genoeg aanbod op de...
18.09
Het blijft tobben met het beleid rond woonboten. In april verraste de Raad van State met een uitspraak waardoor duizenden woonschepen hun legale status kwijt zijn. Maar er gloort licht: minister Stef...
18.09
München lijkt wat woningmarkt betreft op Amsterdam. Ook de populaire Duitse gemeente voert een aanhoudende strijd tegen woningschaarste en de effecten ervan: onbetaalbare koopwoningen en toenemende...
18.09
Als wisselgeld voor zijn steun aan de verhuurderheffing bedong senator Adri Duivesteijn een wettelijke status voor de wooncoöperatie in ons woonbestel - als tussenvorm tussen het huidige woningbezit...
18.09

Volgens het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013 zijn er 231.000 zelfstandige huurwoningen met een huur onder de liberaliseringsgrens, waarvan 178.000 corporatiewoningen en bijna 53.000 particuliere...

18.09
De aankondiging van een omvangrijke renovatie en verkoop van woningen in Amsterdam-Centrum leidde afgelopen zomer tot grote commotie en zelfs tot Kamervragen. Volgens Ymere gaat het om een...

NUL20 nieuws

Plan Kondor Wessels, ontwerp Studioninedots; AI: A2 Studio
31.10

Bewoners van schiereiland Sporenburg in het Oostelijke havengebied hebben een zware stem in de keuze voor een nieuw plan voor het nog onbebouwde kavel aan de Ertskade in...

30.10

Het Binnenhof steunt in grote lijnen de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. PvdA, CDA, SP, D66 en GroenLinks zijn voor een onafhankelijke...

30.10

"Na eerste lezing is het goed te constateren dat de commissie pleit voor een scherpere afbakening van de corporatietaken", aldus minister Blok van Wonen. "Zo wordt voorkomen...

30.10

Het corporatiestelsel moet niet in de prullenbak, maar is wel toe aan groot onderhoud. Aedes is blij met die hoofdconclusie van de parlementaire enquêtecommissie...

30.10

Dinsdag 4 november start de bouw van 184 woningen op Laan van Spartaan. Op de laatste nog vrije locatie op de noordstrook komen 26 eengezinswoningen en 158 appartementen. De...

30.10

Eén onafhankelijke toezichthouder voor de corporatiesector als opvolger van het Centraal Fonds Volkshuivesting (CFV). Dat is meest opvallende of meest politiek geladen...

29.10

Voor extra vervangende nieuwbouw en hergebruik van leegstaande kantoren en zorgvastgoed voor sociale woningbouw moeten corporaties worden vrijgesteld van de verhuurderheffing....

29.10

Het Openbaar Ministerie vervolgt Hubert Möllenkamp, oud-directeur van Rochdale wegens fraude, het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook worden...

29.10

Gemeenten vinden de regels over prestatieafspraken met corporaties, zoals opgenomen in de novelle van de Herzieningswet te vrijblijvend. Dat schrijven de grote steden (G4 en...

29.10

Minister Blok wil de huursombenadering pas in 2016 invoeren. Een gelijktijdige invoering van een nieuw woningwaarderingsstelsel (WWS) én de huursombenadering wordt bij nader...