Agenda

Bvb: 25/06/2017
Bvb: 25/06/2017

Pagina's

 • PakhuisNUL20 - Amsterdamse Woonagenda 2025

  Datum: 
  maandag 26 juni

  Agendatype:

  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger
  Piet Heinkade 179
  1019 HC Amsterdam
  NL
  Organisatie: 
  NUL20

  PakhuisNUL20 - de talkshow over woonkwesties in de Metropoolregio Amsterdam  - zet de luiken open. Met interviews en debat; door ruimte te geven aan initiatieven van ondernemende inwoners en organisaties. 

  Maandag 26 juni 20:00 - 21:30 uur. Toegang gratis, inschrijven verplicht. Onderwerpen: Consequenties van de Woonagenda 2025. Editie 20.

  Inschrijven kan HIER.

   

  Het Amsterdamse college heeft op 20 juni de Woonagenda 2025 vastgesteld. Daarin worden de beleidsprioriteiten voor de komende jaren geschetst. Hoe is dit document tot stand gekomen en wat zijn de belangrijkste actiepunten? In drie dialogen gaan verschillende spelers met elkaar in gesprek over o.a. het middensegment, segregatie in de stad en een tekort aan sociale huurwoningen. Het programma:


  INLEIDING

  Woonagenda 2025 

  Het Amsterdamse college heeft op 20 juni de Woonagenda 2025 vastgesteld. Daarin worden de beleidsprioriteiten voor de komende jaren geschetst. In deze inleiding wordt duidelijk hoe dit document tot stand is gekomen en wat de belangrijkste actiepunten zijn.

  Met: Vera Berkers en Chris van Groenigen (auteurs Woonagenda)


  DEBAT WOONAGENDA - I
  Afkalving gereguleerde huursector vraagt nu al aanpassing beleid

  Er ontwikkelt zich volgens de Woonagenda op termijn een groot tekort aan sociale huurwoningen. Moeten er nu al extra maatregelen worden genomen om dit tekort tegen te gaan? Zo ja welke, zo nee, waarom niet of pas later? 

  Met: Hester van Buren (Rochdale), Winnie Terra (Huurdersvereniging Amsterdam, Reinier van Dantzig (D66)


  PITCH: De Lofts

  AM realiseert in het Amstelkwartier De Lofts: kleine, duurzame appartementen in het middeldure huursegment. Voor AM past De Lofts bij de inclusieve stad: jongeren en middengroepen kunnen zo wel centraal in Amsterdam wonen. De bescheiden woonruimte wordt aangevuld met gezamenlijke voorzieningen, zoals dakterras, woonkamer, werkruimte en een wasserette. 

  Met: Peter Heuvelink, Directeur AM Noordwest 

   


  DEBAT WOONAGENDA - II

  Middensegment afspraken zijn voldoende om tekort in te lopen

  De Woonagenda wil de productie van middeldure huurwoningen opvoeren naar 1.500 per jaar. Marktpartijen gaan deze woningen bouwen onder de conditie dat deze woningen ook minimaal 25 jaar inflatievolgend worden verhuurd én met een voorrangsregeling voor corporatiehuurders. De bestaande afspraak met corporaties over hoogte vrijsectorhuur wordt verder aangescherpt. Deze afspraken volstaan/zijn onvoldoende/duperen andere marktsegmenten teveel.

  Met: Robert Kohsiek (Wonam), Hester van Buren (Rochdale) en Jorrit Nuijens (GroenLinks)


  COLUMN: Bart Aptroot (One Architecture) 

  Zelfbouw en mede-opdrachtgeverschap leidt tot een mooiere stad, meer diversiteit en meer betrokken bewoners, zo betogen stadmakers, architecten en kleine ontwikkelaars. Maar nu de crisis voorbij is komen hiervoor minder kavels beschikbaar. Bart Aptroot (One Architecture) pleit voor meer ruimte voor kleinschalige initiatieven.

   


  DEBAT WOONAGENDA - III

  Gemengde Stad/Segregatie

  In populaire internationaal georiënteerde steden slaat de gentrification door, met als gevolg segregatie en verdringing van lagere inkomens. Deze Woonagenda doet wel/niet voldoende/het mogelijke om deze processen af te remmen.

  Met: Reinier van Dantzig (D66) en Jorrit Nuijens (GroenLinks)


  Sprekers debat Woonagenda 2025:

  Hester van Buren

  (bestuursvoorzitter Rochdale)

  Robert Kohsiek

  (directeur Wonam)

  Jorrit Nuijens

  (raadslid GroenLinks)

  Winnie Terra

  (directeur a.i Huurdersvereniging Amsterdam

  Reinier van Dantzig

  (raadslid D66 en lijsttrekker)

   

   


  Vanaf half tien: netwerkborrel

  PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. De netwerkborrel is een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

   

  PakhuisNUL20 is een initiatief van het tijdschrift NUL20 en debatcentrum Pakhuis De Zwijger.

  Toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk vooraf in te schrijven. Dat kan HIER

   
   
 • Openbaar debat hoogbouwplannen Sluisbuurt

  Datum: 
  dinsdag 27 juni
  Plaats: 
  Pakhuis de Zwijger
  Piet Heinkade 179
  1019 HC Amsterdam
  Organisatie: 
  PvdA Amsterdam
  De werkgroep Stedelijke Ontwikkeling van de PvdA-Amsterdam organiseert een openbaar debat over de bouwplannen voor de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Er woedt al enige tijd een discussie in de stad over wat voor wijk de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland zou moeten worden. De gemeente heeft een plan gemaakt met voornamelijk hoogbouw waaronder enkele zeer hoge woontorens. Architect Sjoerd Soeters heeft een alternatief plan geschetst met voornamelijk middelhoogbouw en een vergelijkbaar aantal woningen. 
   
  Op 27 juni wil de PvdA zowel stedenbouwers, architecten én de politiek aan het woord laten. Architet Burton Hamfelt licht de gemeenteplannen toe. Hij is vanaf het begin als extern adviseur betrokken bij de planvorming. Stedenbouwkundige Sjoerd Soeters presenteert zijn alternatief. Vervolgens komt de politiek aan het woord. Wethouder Ruimtelijke Ordening Eric van der Burg (VVD) en PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman zullen hun visie geven op de plannen.
  Aanmelden kan via de mail (zie boven).
 • College: City Trip

  Datum: 
  woensdag 28 juni
  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Stadslicht

  Laatste college van Stadslicht voor de vakantie is een City Trip. De organisatoren hadden half mei alleen nog geen idee waarnaartoe.

 • Cursus VvE: de Basis

  Datum: 
  woensdag 5 juli
  Plaats: 
  De Honingraat
  Slotermeerlaan 103 A t/m K
  Amsterdam
  Organisatie: 
  !WOON

  In deze cursus worden de basisaspecten van de VvE uitgelegd. Vragen als ‘wat is een splitsingsakte’, ‘hoe zit het met een modelreglement’, ‘wie moet wat betalen en waarom’ en nog veel meer worden beantwoord. In circa 90 minuten krijgt u een spoedcursus over de VvE.
  Alle cursussen zijn gratis te bezoeken. Meld u vooraf aan door een email te sturen naar aanmelden@wooninfo.nl met uw naam, adres en de cursus die u wilt bijwonen, want vol is vol.

 • Op pad in de Tuinstad

  Datum: 
  vrijdag 7 juli
  Plaats: 
  Diverse tuinsteden Amsterdam
  Organisatie: 
  Van Eesterenmuseum

  Het Van Eesteren Museum breidt zijn buurtwandelingen uit met maar liefst acht nieuwe excursies door de tuinsteden van het Algemeen Uitbreidingsplan. Naast de excursies door de Westelijke Tuinsteden zijn er ook wandelingen in andere delen van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Op 9 juni is de wandeling door Watergraafsmeer en op 23 juni door Amsterdam-Noord.
  27 mei: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-Oost 

  3 juni: Op Pad in de Tuinstad: Slotervaart 

  9 juni: Op Pad in de Tuinstad: Watergraafsmeer
  
17 juni: Op Pad in de Tuinstad: Overtoomse Veld
  
23 juni: Op Pad in de Tuinstad: Amsterdam-Noord
  
24 juni: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-West
  
7 juli: Op Pad in de Tuinstad: Geuzenveld 

  8 juli: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-Oost 

  14 juli: Op Pad in de Tuinstad: Buitenveldert
  
15 juli: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-West

 • Op pad in de Tuinstad

  Datum: 
  zaterdag 8 juli
  Plaats: 
  Diverse tuinsteden Amsterdam
  Organisatie: 
  Van Eesterenmuseum

  Het Van Eesteren Museum breidt zijn buurtwandelingen uit met maar liefst acht nieuwe excursies door de tuinsteden van het Algemeen Uitbreidingsplan. Naast de excursies door de Westelijke Tuinsteden zijn er ook wandelingen in andere delen van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Op 9 juni is de wandeling door Watergraafsmeer en op 23 juni door Amsterdam-Noord.
  27 mei: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-Oost 

  3 juni: Op Pad in de Tuinstad: Slotervaart 

  9 juni: Op Pad in de Tuinstad: Watergraafsmeer
  
17 juni: Op Pad in de Tuinstad: Overtoomse Veld
  
23 juni: Op Pad in de Tuinstad: Amsterdam-Noord
  
24 juni: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-West
  
7 juli: Op Pad in de Tuinstad: Geuzenveld 

  8 juli: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-Oost 

  14 juli: Op Pad in de Tuinstad: Buitenveldert
  
15 juli: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-West

 • Cursus VvE: Financiën

  Datum: 
  woensdag 12 juli
  Plaats: 
  De Honingraat
  Slotermeerlaan 103 A t/m K
  Amsterdam
  Organisatie: 
  !WOON

  Wilt u meer weten of de financiële verplichtingen van de VvE? Hoe zit het met de jaarrekening, de begroting en de verplichte spaarpot? Spaart uw VvE voor toekomstige uitgaven? Over de kansen, uitdagingen en verplichtingen bij de financiën van de VvE.
  Alle cursussen zijn gratis te bezoeken. Meld u vooraf aan door een email te sturen naar aanmelden@wooninfo.nl met uw naam, adres en de cursus die u wilt bijwonen, want vol is vol.

 • Op pad in de Tuinstad

  Datum: 
  vrijdag 14 juli
  Plaats: 
  Diverse tuinsteden Amsterdam
  Organisatie: 
  Van Eesterenmuseum

  Het Van Eesteren Museum breidt zijn buurtwandelingen uit met maar liefst acht nieuwe excursies door de tuinsteden van het Algemeen Uitbreidingsplan. Naast de excursies door de Westelijke Tuinsteden zijn er ook wandelingen in andere delen van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Op 9 juni is de wandeling door Watergraafsmeer en op 23 juni door Amsterdam-Noord.
  27 mei: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-Oost 

  3 juni: Op Pad in de Tuinstad: Slotervaart 

  9 juni: Op Pad in de Tuinstad: Watergraafsmeer
  
17 juni: Op Pad in de Tuinstad: Overtoomse Veld
  
23 juni: Op Pad in de Tuinstad: Amsterdam-Noord
  
24 juni: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-West
  
7 juli: Op Pad in de Tuinstad: Geuzenveld 

  8 juli: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-Oost 

  14 juli: Op Pad in de Tuinstad: Buitenveldert
  
15 juli: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-West

 • Op pad in de Tuinstad

  Datum: 
  zaterdag 15 juli
  Plaats: 
  Diverse tuinsteden Amsterdam
  Organisatie: 
  Van Eesterenmuseum

  Het Van Eesteren Museum breidt zijn buurtwandelingen uit met maar liefst acht nieuwe excursies door de tuinsteden van het Algemeen Uitbreidingsplan. Naast de excursies door de Westelijke Tuinsteden zijn er ook wandelingen in andere delen van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Op 9 juni is de wandeling door Watergraafsmeer en op 23 juni door Amsterdam-Noord.
  27 mei: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-Oost 

  3 juni: Op Pad in de Tuinstad: Slotervaart 

  9 juni: Op Pad in de Tuinstad: Watergraafsmeer
  
17 juni: Op Pad in de Tuinstad: Overtoomse Veld
  
23 juni: Op Pad in de Tuinstad: Amsterdam-Noord
  
24 juni: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-West
  
7 juli: Op Pad in de Tuinstad: Geuzenveld 

  8 juli: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-Oost 

  14 juli: Op Pad in de Tuinstad: Buitenveldert
  
15 juli: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-West

 • In gesprek met wethouder Ivens

  Datum: 
  woensdag 13 september
  Plaats: 
  !WOON West
  1e Helmersstraat 106 C
  Amsterdam
  Organisatie: 
  !WOON

  Laurens Ivens, wethouder Wonen gaat verder met zijn gesprekronde. Tijdens de gesprekken kunnen bewoners ideeën en meningen rond wonen in Amsterdam delen met de wethouder. De gesprekken vinden plaats op de locaties van !WOON in de stad. Op 13 september is het gesprek bij !WOON in West.
  Wilt u met de wethouder in gesprek over uw ideeën rond wonen in Amsterdam? Schrijf u dan in voor een gesprek van 10 minuten.
  Het gaat hierbij nadrukkelijk om uw ideeën en niet om individuele problemen.

Pagina's

Abonneren op Abonneren op agendafeed voor NUL20 nieuwsbrief