WOONBELEID

 • 13.04.17
  Bij ongewijzigd beleid stevent Amsterdam in 2025 op een groot tekort af in de gereguleerde huurvoorraad. Dat staat in de concept Woonagenda die het Amsterdamse college naar de raad stuurde. De voorraad zakt naar 39 procent terwijl 49 procent van de Amsterdamse huishoudens op deze woningen is aangewezen.
   
  De Amsterdamse Woonagenda zet de kaders voor het beleid tot 2025. De toenemende aantrekkingskracht van de hoofdstad blijft voor grote spanningen zorgen op de woningmarkt zorgen, ondanks de huidige en geplande forse bouwproductie.
 • 16.03.17

  Reinier van Dantzig volgt Jan Paternotte op als fractievoorzitter van D66 in Amsterdam. Paternotte is gekozen als lid van de Tweede Kamer. De 31-jarige van Dantzig zit sinds 2014 in de gemeenteraad. Geboren en getogen Amsterdammer Van Dantzig behoudt de portefeuille Wonen en wordt daarnaast woordvoerder op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid en Balans in de Stad.

 • 01.03.17

  De coalitiepartijen zijn niet populair onder huurders, zo blijkt uit een peiling die Kantar TNS in opdracht van de Woonbond heeft uitgevoerd onder huurders. In 2012 was de VVD de grootse onder huurders (18 procent) gevolgd door de PvdA (16 procent). Nu geeft maar 6 procent aan VVD te gaan stemmen, en kan de PvdA slechts op 4 procent van de huurdersstemmen rekenen. Vooral de PVV, GroenLinks en 50Plus profiteren daar van. De PVV (18 procent) en de SP (8 procent) zijn het grootst onder huurders.

 • 28.02.17

  Het verzet tegen de verhuurderheffing groeit, zo bleek bij het NUL20 Verkiezingsdebat. Een toenemend aantal partijen wil de heffing afschaffen, verminderen of omzetten in een investeringsverplichting. De VVD wil daarentegen de heffing verdubbelen. Volgens Kamerlid Roald van der Linde kunnen de corporaties dat makkelijk betalen. Ze bulken volgens hem van het geld en hebben dat de afgelopen jaren onvoldoende ingezet om woningen te bouwen en te verduurzamen.

 • 17.01.17

  Amsterdam wil met subsidie winkeleigenaren verleiden leegstaande appartementen boven winkels te laten bewonen. De maximale subsidie bedraagt 25.000 euro per project. Stadsdeel Centrum heeft meer dan twintig jaar een soortgelijke subsidieregeling gehad. Dankzij die regeling zijn er meer dan 850 woningen gerealiseerd. Die regeling is per oktober 2016 komen te vervallen. De gemeente komt nu met een nieuwe regeling die voor heel Amsterdam geldt. Wethouder Laurens Ivens: "De ruimte in Amsterdam is schaars en de behoefte aan betaalbare woningen groeit.

 • 11.01.17
  Het ontbreekt in Amsterdam en omliggende plaatsen nog steeds aan voldoende woningen voor statushouders, zo blijkt uit de jongste cijfers van Platform Opnieuw Thuis. De huisvesting is inmiddels goed op stoom gekomen, maar er zijn nog flinke achterstanden uit het verleden. De taakstelling voor het laatste half jaar (1.112) werd wel ruim gehaald (1.195), maar daarmee werd de achterstand niet ingelopen: van de 2.127 benodigde woningen werden er in de tweede helft van vorig jaar 1.195 woningen gerealiseerd (56 procent).
 • 08.12.16
  Stadsgesprek op Plein 40-45
  Amsterdam werkt aan een nieuwe woonagenda. Om meer zicht te krijgen op wat er bij Amsterdammers leeft zijn er dit najaar op vier markten stadsgesprekken georganiseerd en is een online enquête gehouden. De Amsterdammers die via internet hun mening hebben gegeven (6.843) willen in de eerste plaats meer sociale huurwoningen. De tweede prioriteit is het aanpakken van illegale toeristische verhuur en het derde het bijbouwen van woningen. Het concept van de 'ongedeelde stad' krijgt brede steun.
 • 23.11.16

  De verkoop van corporatiewoningen in Amsterdam is met ruim een kwart afgenomen. In de eerste helft van 2016 verkochten de Amsterdamse woningcorporaties 838 woningen, tegenover zo'n 1.150 in 2015 en 2014. De gemiddelde corporatiewoning kostte €215.000 in 2015 tegenover € 301.000 voor de gemiddelde koopwoning in Amsterdam.

 • 16.11.16
  Daklozen steeds langer in Instroomhuis Leger des Heils
  De 48 bedden in het Instroomhuis van het Leger des Heils en HVO-Querido blijven steeds langer door dezelfde mensen bezet. Door het tekort aan goedkope huurwoningen hapert de doorstroming naar reguliere huisvesting. Sommige daklozen verblijven al enkele jaren in deze opvangvoorziening. NUL20 bracht een bezoek aan het Instroomhuis aan de Zeeburgerdijk.
 • 16.11.16
  Uitbreiding in de maak van passantenpensions voor ‘economische daklozen’
  Ze zijn weer vaker in het straatbeeld: mensen die in een slaapzak in een Amsterdamse portiek liggen. Volgens recente CBS-cijfers zijn er in zes jaar tijd 13.000 dak- en thuislozen in Nederland bijgekomen. Ruim 10.000 - ongeveer een derde van alle daklozen - verblijft in Amsterdam. Vooral het aantal economische dak- en thuislozen groeit flink. De doorstroming naar reguliere huisvesting stagneert.
 • 16.11.16
  Gemeenten worstelen met Laddertoets en provinciale verordening
  Sinds 2012 moeten alle woningbouwplannen de ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’ doorlopen. Als een gemeente noodzaak en locatie van het project onvoldoende beargumenteert, kan een bestemmingsplan zomaar worden afgeschoten. Het helpt daarbij niet dat Noord-Holland in haar eigen verordening soms andere eisen en definities hanteert dan het Rijk.
 • 08.11.16
  Wethouder Ivens in gesprek met Amsterdammer op het Buikslotermeerplein
  Amsterdam gaat een nieuwe Woonagenda (woonvisie) opstellen voor de periode tot 2025. In oktober heeft een team van medewerkers van de gemeente samen met wethouder Ivens al diverse markten bezocht om met Amsterdammers in gesprek te gaan. De volgende stap is een drietal 'Stadsgesprekken' in Pakhuis de Zwijger. Die gaan achtereenvolgens over de woningvoorraad, het woningaanbod en de woning. De avonden zijn voor ieder toegankelijk.
 • 17.10.16

  Analoog aan Koers 2025 werkt Amsterdam voor dezelfde periode aan een nieuwe 'Woonagenda'. Waar Koers2025 vooral gaat over het opvoeren van de woningproductie, wil het college met de Woonagenda 2025 een visie op de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van woningen in Amsterdam formuleren.

 • 14.10.16

  Wethouder Ivens van Wonen ziet weinig in voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen op basis van lokale binding. Zo blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD. Het college vreest dat het invoeren van een dergelijke voorrangsregeling ertoe kan leiden dat andere gemeenten in de Stadsregio vergelijkbare regelingen invoeren. De regionale toegankelijkheid van de woningmarkt zou dan enorm worden beperkt.

 • 16.09.16
  Interview Jacqueline van Loon
  Het ASW en de Wijksteunpunten Wonen gaan op in één organisatie. Gelijktijdig wordt het dienstenpakket uitgebreid en de doelgroep verbreed naar alle bewoners van Amsterdam. Projectleider van deze transitie is Jacqueline van Loon, directeur van het ASW.
 • 15.09.16
  Watervisie Amsterdam 2040
  Alle Amsterdamse woonboten moeten aan dezelfde welstandscriteria gaan voldoen. En er zullen ook woonboten moeten wijken, omdat ze het zicht op en vanaf het water belemmeren. In de Watervisie Amsterdam 2040 staat ook dat er nieuwe kavels voor waterwoningen worden uitgeven in het IJ en het IJmeer, maar dat er geen ligplaatsen voor woonboten bij komen.
 • 15.09.16
  Exit-interview Gerard Anderiesen: stadsvernieuwer pur sang neemt afscheid
  Per 1 oktober treedt Gerard Anderiesen af als bestuurder bij Stadgenoot. De laatste ‘mastodont’ uit Amsterdamse corporatiesector neemt afscheid. Anderiesen maakte het allemaal mee, van de opkomst tot de neergang van de corporatie als maatschappelijke onderneming. Maar van enige zuurheid is geen sprake. Hij kan zich goed vinden in een bescheidener rol van de corporatie.
 • 13.07.16

  Amsterdam heeft sinds vandaag ook een meldpunt voor leegstaande kantoorruimte. Directe gevolgen heeft dat niet voor de eigenaar. Maar door verbetering van de leegstandsinformatie, hoopt de gemeente ontwikkelaars die gebouwen zoeken om te transformeren naar woningen beter te kunnen bedienen. Alle bekende leegstaande (kantoor)panden worden al langere tijd opgenomen in de 'leegstandskaart van Amsterdam'. Met het meldpunt hoopt de gemeente deze kaart verder te verbeteren.

 • 08.07.16

  Een Amsterdammers die via Airbnb of een vergelijkbare site zijn woning wil verhuren, moet dat straks verplicht melden bij de gemeente. De Tweede Kamer nam gister een motie aan die gemeenten de mogelijkheid zo'n meldplicht in te voeren. Amsterdam is dat zeker van plan. Volgens wethouder Laurens Ivens gaat hiermee "een langgekoesterde Amsterdamse wens van gemeenteraad en college in vervulling". Ivens: "Het meldpunt zorgt voor een nieuw en krachtig wapen in de strijd tegen illegale hotels.

 • 04.07.16
  Al honderden appartementen terug in reguliere verhuur
  Na een overgangsperiode van twee jaar treden Berlijnse stadsbestuurders sinds 1 mei hard op tegen verhuurders van vakantiewoningen. Particulieren en online verhuurplatforms als Airbnb en Wimdu kunnen rekenen op hoge boetes als ze het Zweckentfremdungsverbot overtreden. In de populaire stadsdelen Mitte en Pankow (Prenzlauer Berg) zijn begin juni al tweehonderd appartementen terug in de reguliere verhuur gebracht.
 • 21.06.16

  De gemeenteraad zou op woensdag 22 juni zijn fiat geven aan de uitwerking van de Samenwerkingsafspraken tussen huurders, corporaties en gemeente. Het punt is echter van de agenda gehaald. Vorige week ontstond er bij de behandeling in de raadscommissie twijfel over de afspraken die zijn gemaakt rond de verkoop van sociale huurwoningen. Ter stemming ligt voor de Uitvoeringsovereenkomst Verkoop Sociale Huurwoningen met de afspraak om vanaf 2019 tot een dynamisch evenwicht te komen van minimaal 162.000 woningen.

 • 18.06.16

  Op plekken waar veel mensen willen wonen zoals in Amsterdam, zullen meer sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. Zo stelt een werkgroep van de PvdA aan de vooravond van het volgend jaar te schrijven verkiezingsprogramma. Ook moet het systeem van huurpunten en toeslagen plaatsmaken voor een eerlijker systeem gebaseerd op een zogenaamde woonquote. En moeten huurders meer zeggenschap krijgen over de plek waar ze wonen.

 • 08.06.16

  In januari 2016 werden maar liefst 475 procent meer overnachtingen geboekt in Amsterdam dan een jaar eerder. Dat zou blijken uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers en Hotelschool Den Haag, waarover het FD vandaag publiceert. De onderzoekers vrezen toenemende concurrentie van Airbnb voor de hotels in de hoofdstad, dat nu nog een marktaandeel zou hebben van zo'n 10 procent. Overigens hebben hotels in Amsterdam ondanks de sterke groei van het aantal bedden tot dusver een zeer hoge bezettingsgraad.

 • 03.06.16

  Corporaties maken pas op de plaats met de verkoop van sociale huurwoningen, aldus Het Parool en De Volkskrant. Deze ontwikkeling zette overigens eind vorig jaar al in. De beleidswijziging heeft een aantal oorzaken. Corporaties staan er financieel weer beter voor en ze realiseren hogere verkoopprijzen waardoor financiële doelen eerder worden bereikt. Maar ongetwijfeld speelt het maatschappelijk debat over de ongedeelde stad en de geringe beschikbaarheid van sociale huurwoningen ook een rol.

 • 30.05.16

  Enkele tientallen demonstranten kwamen vanmiddag bijeen voor een 'solidariteitsbezoek' bij de poort van Stadgenoot. De woningcorporatie had de poorten gesloten op advies van de politie. Die vreesde voor een bezetting. De actievoerders protesteerden tegen de teloorgang van de sociale huursector.

 • 30.05.16

  In 2015 werd 575.000 keer een Amsterdamse woning verhuurd via verhuurderswebsite Airbnb. Gemiddeld sliepen de toeristen iets meer dan drie nachten (3,3) in de woning. Gemiddeld stelden de verhuurders hun woning 28 dagen beschikbaar en ze verdienden daarmee in gemiddeld 3.800 euro. In totaal stelden 14.200 Amsterdammers hun woning via de website beschikbaar, liet het Amerikaanse bedrijf zaterdag weten. De gemiddelde woningbezetting is 2,5 personen. 68 procent van de gasten komt uit Europa.

 • 24.05.16

  Het programma van de komende editie van PakhuisNUL20 - de talkshow over woonkwesties in de regio Amsterdam - is bekend. Op maandag 13 juni staan de volgende onderwerpen op de rol: Woningdelen, Startblok, Trends in de regionale woningmarkt en Transformcity.

  Het stadsgesprek voor Woningdelen gaat over de aangekondigde versoepeling van de regels daarvoor in Amsterdam. Wie wordt daar beter van? Tal van betrokkenen komen aan het woord. Een interview met de projectleiders van Startblok een tijdelijk wooncomplex waar gemengd zo'n 500 studenten en statushouders gaan wonen.

 • 16.05.16
  Programma Woningkwaliteit moet huizen comfortabel en toekomstbestendig maken
  Wethouder Ivens lanceerde dit voorjaar het Programma Woningkwaliteit 2016, waarmee de kwaliteit van het Amsterdamse woningbestand moet worden verbeterd en op peil gehouden. Maar is een eigen Amsterdamse kwaliteitsnorm niet iets te ambitieus?
 • 12.05.16
  Weerstand tegen verkoop van corporatiewoningen groeit
  Lage inkomens komen verder in de knel op de Amsterdamse woningmarkt. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen stijgt, terwijl het aandeel goedkope huurwoningen daalt. De woningvoorraad is de laatste jaren wel flink gegroeid, vooral in het segment van de middeldure en dure huur. Aldus de belangrijkste trends uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA2015) en Wonen in de Regio Amsterdam (WiRA).
 • 03.05.16

  De huidige beleidsregels voor woningdelen worden nauwelijks nageleefd. Dat blijkt uit een onderzoek van RIGO dat in opdracht van Amsterdam is gedaan. De regels beogen prijsopdrijving en overlast tegen te gaan. Het college heeft inmiddels aangekondigd de regels te gaan versoepelen en daarmee beter aan de huidige praktijk aan te passen.

 • 03.05.16

  Amsterdam veryupt. Vooral in de oude stadsdelen Oost, Centrum en Oud-West komen steeds meer jonge draagkrachtige huizenkopers.

 • 07.04.16

  De woonlasten voor huurders zijn gestegen en voor kopers gedaald. De netto woonuitgaven van eigenaren-bewoners zijn gedaald door lagere hypotheekuitgaven en lagere andere woonuitgaven. De netto woonquote voor kopers is gedaald van 30,1 procent in 2012 naar 27,2 in 2015. In dezelfde periode steeg de netto woonquote voor huurders van 33,9 naar 36,0 procent, aldus het WoonOnderzoek Nederland 2015 (WoON2015)

 • 16.03.16
  Amstelveense wethouder Herbert Raat wil minder sociale huurwoningen
  In vergelijking met Amsterdam heeft Amstelveen zeer weinig huurwoningen. Maar van de Amstelveense VVD-wethouder Herbert Raat mag de sociale woningvoorraad in zijn gemeente de komende jaren nog flink krimpen. De schaarse nieuwbouwlocaties in zijn stad zijn alleen bestemd voor koop- en vrije sector huurwoningen.
 • 09.03.16

  Amsterdam wil ernstig achterstallig woningonderhoud verminderen. De gemeente gaat strenger optreden tegen eigenaren van panden waar al eerder ernstig achterstallig onderhoud is geconstateerd. Ook gaat de gemeente eigenaren en Verenigingen van Eigenaren beter informeren over het voorkomen van onderhoudsgebreken.

 • 23.02.16

  PakhuisNUL20 van 22 februari gemist? Interview met Eric van der Burg over de bouwambities van Amsterdam. Reacties uit de bouw- en woonsector. Alice Roegholt over 100 Jaar Amsterdamse School en een fel debat over nieuwe vormen van tijdelijke huur. Een vloek of een zegen?

 • 20.02.16
  Update 22-02-2016

  Minister Blok wil de bouw van kleine vrijesector huurwoningen lucratiever maken en hoopt daarmee de woningproductie in de regio's Amsterdam en Utrecht te stimuleren. Zijn plan stuit op scepsis in die steden. Wethouder Ivens van Amsterdam vraagt zich af welk probleem Blok wil oplossen.

 • 11.02.16

  In een reactie op het raadsadres Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBWN) bevestigt het college dat "de grenzen van de afname van de sociale huurvoorraad in Amsterdam in zicht zijn." Het college ziet echter vooralsnog geen reden het collegebeleid bij te stellen. Het IBWN komt binnenkort met een tegenreactie.

 • 03.02.16

  Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties hebben vorig jaar 1200 gevallen van woonfraude ontdekt. Dat heeft geleid tot de sluiting van 167 illegale hotels. Bijna duizend sociale huurwoningen kwamen weer vrij voor verhuur. Zo blijkt uit het overzicht van de werkzaamheden van Zoeklicht over 2015. Ook zijn er 122 bestuurlijke boetes opgelegd voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro.

 • 29.01.16

  Het Amsterdams college wil drie kavels beschikbaar stellen voor wooncoöperaties om zelf een gebouw met huurwoningen te realiseren. Er worden daarbij randvoorwaarden opgesteld voor de huurhoogte en het inkomen van de toekomstige huurders. De woningen moeten ook op termijn beschikbaar blijven voor sociale of middeldure huur. De eerste locaties komen op het Centrumeiland en het Havenstraatterrein. Een latere locatie zou in het Archimedesplantsoen moeten komen.

 • 13.01.16
  Woongemeenschap voor studenten, jongeren én statushouders
  Op Riekerhaven in Nieuw-West werd op 5 januari de eerste paal geslagen van Startblok Riekerhaven. Vanaf komende zomer wonen er in dit tijdelijke wooncomplex 250 studenten en jongeren uit de buurt samen met 250 jonge erkende vluchtelingen. De ruim vijfhonderd woonunits van De Key komen van de Houthavens waar zij jaren dienst deden als studentenhuisvesting.
 • 13.01.16
  Huisvesting statushouders onderdeel van integraal programma voor 'urgenten'
  Het Amsterdams college wil de komende twee jaar 2700 extra woningen creëren voor kwetsbare groepen, met name in getransformeerde kantoren en tijdelijke bebouwing. Bottleneck is het vinden van voldoende tijdelijke bouwlocaties, maar wethouder Laurens Ivens en AFWC-directeur Egbert de Vries vertrouwen erop dat het lukt.
 • 13.01.16
  Interview met de nieuwe wethouder Wonen in Almere: Tjeerd Herrema
  Zelfbouw blijft onderdeel van het DNA van Almere. En ruimte voor experimenten ook. Maar de nieuwe wethouder Tjeerd Herrema wil ook graag dat corporaties en institutionele ontwikkelaars bijdragen aan de verdere groei. Hij wil verder het stedelijke karakter versterken en meer prioriteit geven aan bestaande wijken.
 • 17.12.15

  Vanaf 2017 vormen de Wijksteunpunten Wonen en het Amsterdams Steunpunt Wonen één organisatie. Bij de wijksteunpunten kunnen straks niet alleen huurders maar ook eigenaar-bewoners met vragen terecht. Het ASW-personeel dat werkzaam is voor de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) komt in de nieuwe structuur in dienst van deze vereniging.

 • 17.12.15
  Directeur Max van Engen van Wonen overhandigt eerste exemplaar aan wethouder Ivens. Op de achtergrond Egbert Ottens en Art Klandermans)

  Amsterdam heeft dit jaar 100 jaar een ambtelijke dienst die zich met 'wonen' dan wel volkshuisvesting bezig houdt. Ter gelegenheid daarvan verscheen het boek 'Op de Schouders van Reuzen'. Deze week overhandigde directeur Max van Engen van de Afdeling Wonen het eerste exemplaar aan wethouder Laurens Ivens.

 • 02.12.15

  Amsterdamse verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen vanaf 2016 ondersteuning krijgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het ontwikkelen van een zonproject. De ondersteuning die de gemeente biedt bestaat uit advies op maat en ondersteuning in het traject om alle leden van de VvE warm te krijgen voor duurzame maatregelen.

 • 30.11.15

  In 2016 krijgen alle ingeschrevenen bij WoningNet in de Stadsregio Amsterdam een korting op de verlengingskosten. Dat kan omdat de inkomsten dit jaar flink zijn toegenomen vanwege de sterke stijging van het aantal ingeschrevenen. WoningNet draaide tot dit jaar niet kostendekkend, maar over 2015 wordt een positief saldo verwacht. De aandeelhouders - de corporaties - hebben besloten de 'winst', alle inkomsten afgezet tegen de extra gemaakte kosten, te verdelen onder alle ingeschrevenen in de vorm van een korting op de verlengingskosten.

 • 27.11.15

  Amsterdam wil dat er tot 2018 nog 2.700 extra betaalbare woningen bijkomen. Het college heeft besloten meer ruimte te bieden voor het huisvesten van kwetsbare groepen. Volgens wethouder Laurens Ivens van Wonen wordt op deze manier voorkomen dat de wachttijden voor een woning voor alle Amsterdammers verder oplopen, bijvoorbeeld als gevolg van de extra opgave voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het is aan de corporaties deze extra woningen te realiseren.

 • 25.11.15

  Van Amsterdamse bijstandgerechtigden met een huurachterstand kan straks de huur worden ingehouden op de uitkering. Op deze wijze kunnen huurders huisuitzetting voorkomen. Eerder werd in stadsdeel Zuidoost met woningcorporatie Rochdale een succesvolle proef gedaan met deze werkwijze. Gemeente, maatschappelijke dienstverlening (MaDi’s) en de woningcorporaties hebben nu afgesproken deze aanpak stadsbreed te gaan toepassen als uitbreiding van de bestaande VroegEropaf-methodiek. Die moet voorkomen dat Amsterdammers schulden opbouwen en in problemen komen.

 • 19.11.15

  Dit jaar krijgen bijna 18.000 Amsterdamse huishoudens een woonkostenbijdrage, dat is 10.000 meer dan in 2014. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld de criteria te versoepelen omdat het wonen in Amsterdam duur is. Huishoudens tot 120 procent van het sociaal minimum hebben nu recht op deze bijdrage, tegenover 110 procent vorig jaar. De hoogte van de bijdrage hangt af van de woonlasten.

 • 16.11.15
  Nieuwe regelgeving: aan welke knoppen gaan de corporaties draaien?
  Vanaf 1 januari moeten corporaties ‘passend’ toewijzen: de lagere inkomens moeten de lager geprijsde woningen krijgen. Er zijn verschillende manieren om aan de passendheidsnorm te voldoen, met uiteenlopende gevolgen voor de slaagkansen voor de verschillende doelgroepen. Waarvoor kiezen de corporaties?

Pagina's