Kort bestek

Kort bestek

Energiecoaches gevraagd

Amsterdammers kunnen vanaf oktober een huisbezoek van een energiecoach aanvragen. Men krijgt dan een opgeleide vrijwilliger over de vloer die gratis advies geeft over energiebesparing en bespaarproducten bij zich heeft. De uitvoering van het project is in handen van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Wijksteunpunten Wonen. Aan projectleider Vincent Feith de taak om de Energiecoaches 10.000 Amsterdammers laten te bezoeken voor 2020.

Minder woonboten in de grachten

Alle Amsterdamse woonboten moeten aan dezelfde welstandscriteria gaan voldoen. En er zullen ook woonboten moeten wijken, omdat ze het zicht op en vanaf het water belemmeren. In de Watervisie Amsterdam 2040 staat ook dat er nieuwe kavels voor waterwoningen worden uitgeven in het IJ en het IJmeer, maar dat er geen ligplaatsen voor woonboten bij komen.

Augustanakerk wordt woonhof

Door de secularisering komen steeds meer kerken leeg te staan. Alleen herbestemming kan de soms monumentale gebouwen redden. Een opmerkelijke transformatie is die van de Augustanakerk in het Amsterdamse Bos en Lommer naar woonhof. “We willen als kerkgemeente middenin de wijken blijven staan.”

'I'm not a tourist'

Expats weten steeds beter de weg te vinden naar het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van het Wijksteunpunt Wonen (WSW). Dat is nodig ook. Ze worden regelmatig opgelicht door malafide verhuur- en bemiddelingsbedrijfjes. Deze buitenlanders zijn volgens Dafna Eccles van het WSW oververtegenwoordigd in rechtszaken rond huurgeschillen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Kort bestek