Kort bestek

Kort bestek

Augustanakerk wordt woonhof

Door de secularisering komen steeds meer kerken leeg te staan. Alleen herbestemming kan de soms monumentale gebouwen redden. Een opmerkelijke transformatie is die van de Augustanakerk in het Amsterdamse Bos en Lommer naar woonhof. “We willen als kerkgemeente middenin de wijken blijven staan.”

'I'm not a tourist'

Expats weten steeds beter de weg te vinden naar het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van het Wijksteunpunt Wonen (WSW). Dat is nodig ook. Ze worden regelmatig opgelicht door malafide verhuur- en bemiddelingsbedrijfjes. Deze buitenlanders zijn volgens Dafna Eccles van het WSW oververtegenwoordigd in rechtszaken rond huurgeschillen.

Details samenwerkafspraken ingevuld

In elk stadsdeel wordt minstens 75 procent van de corporatievoorraad onder de aftoppingsgrenzen verhuurd. Corporaties gaan maximaal een derde van hun sociale huurwoningen aan jongeren toewijzen. En er komt één lage grondprijs voor sociale huurwoningen in de stad. Dit en nog veel meer staat in de Uitwerking van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken.

Locaties containerwoningen treiteraars bekend

Amsterdam heeft zeven plekken aangewezen waar containerwoningen voor ultieme ‘treiteraars’ kunnen worden geplaatst. Waar het voorheen vaak slachtoffers waren die maar besloten te verhuizen, is het uitgangspunt van de Treiteraanpak dat de overlastgever vertrekt. Deze aanpak startte drie jaar geleden. Treiteraars zijn Amsterdammers die het leven van hun buren onmogelijk maken en ook elders niet te handhaven zijn.

Pagina's

Abonneren op RSS - Kort bestek