NUL20 nr 8, mei 2003

Tweede verdieping

Het rendement van de corporatie

Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer de motie Van Gent c.s aan waarmee de corporaties onder druk werden gezet hun ‘overschotten’ in te zetten voor stedelijke vernieuwing. De sector zelf kreeg de gelegenheid binnen een half jaar met niet-vrijblijvende oplossingen te komen anders zou de politiek ingrijpen. Daarmee kwam het ‘vereveningsvraagstuk’ in alle hevigheid op de politieke agenda. De gestelde tijdslimiet komt snel naderbij.

Kort bestek

Optopprojecten nog altijd voorbehouden aan volhouders
Liever de lucht in?

Interview

WBA-bestuursvoorzitter Lex Pouw vreest greep in corporatiekassen
“Verevenen betekent goed ondernemerschap bestraffen”

Het rendement van de corporatie

Woonbarometer

Bewoners oude Westelijke Tuinsteden geven ontwikkeling leefbaarheid onvoldoende

De Westelijke Tuinsteden hebben een imago-probleem. Maar wat vinden de bewoners zelf van hun buurt? Het antwoord komt uit de leefbaarheidsrapportage van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (op basis van het onderzoek Wonen in Amsterdam 2001). Die geeft voor alle buurten in Amsterdam een beeld van het subjectieve oordeel van de bewoners over de leefbaarheid.

Redactioneel

Prioriteiten

Als we alle bouwplannen van 2002 tot 2010 bij elkaar optellen worden er in die periode 72.000 woningen gebouwd. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Tussen plannen en uitvoering staat in Amsterdam een wereld van praktische bezwaren. Het zou al heel mooi zijn als Stadig ‘zijn’ 16.000 woningen in 2006 klaar heeft, zeker gelet op de komende bezuinigingsoperaties. Er is dan ook alles voor te zeggen meer realisme in de planvorming te brengen.

Als ik ...

Binnen de stadsgrenzen komt Amsterdam er niet

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

… in de Roelantstraat.

Op stap

Op stap met …een vrije kavel pionier op IJburg
In de beperking toont zich de meester