Woonfraude en handhaving

 • 06.07.12

  De gemeente en stadsdeel Centrum gaan illegale shortstay-verhuur aanpakken met bestuurlijke boetes van 18.500 euro per overtreding. Dat zegt Willy-Anne van der Heijden, manager Vergunning en Handhaving van de Dienst WZS. De meeste shortstay-verhuur vindt plaats in het Centrum, waaronder veel illegale verhuur. Volgens het stadsdeel veroorzaken de vele shortstay-appartementen onveiligheid voor gasten en overlast voor omwonenden. Daarbij ervaren hotels oneerlijke concurrentie omdat zij wel aan allerlei veiligheidseisen moeten voldoen.

 • 24.02.12

  Rechter bevestigt hoge boete bij illegale onderverhuur

  Een frauderende huurster van woningcorporatie Ymere, die bijna een jaar lang een woning in Amsterdam-Osdorp onrechtmatig onderverhuurde, moet Ymere een boete betalen van 19.650 euro. De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam kan gevolgen hebben voor iedereen die wordt betrapt op ongeoorloofde onderverhuur van woningen met een boetebeding in het huurcontract.

 • 20.09.11

  Amsterdam wil antikraakbureaus ‘namen en shamen’ als ze nieuwe regels niet hanteren

  Normen voor leegstandsbeheer

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) komen met een eigen Amsterdamse set normen voor leegstandbeheer (‘antikraak’) van corporatiewoningen. Dit in reactie op het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) van de landelijke leegstandbeheerders zelf.
 • 23.03.11

  Huidige keurmerk van leegstandsbeheerders stuit nog op veel kritiek

  Antikraakbureaus worden salonfähig

  Bij de invoering per 1 oktober 2010 van de wet Kraken en Leegstand is een grotere rol toebedacht aan leegstandbeheer, oftewel antikraak. De gemeente Amsterdam ziet dat als één van de middelen om de gigantische kantorenleegstand te lijf gaan. Maar zijn de verwachtingen realistisch? En heeft zelfregulering de omstreden antikraakbureaus tot ‘nette’ partners gemaakt?
 • 28.03.11

  Wel tientallen plannen voor herontwikkeling

  Ongewisse toekomst voor Kleiburg

  Er zijn achttien plannen ingediend voor de redding van de Bijlmerflat Kleiburg. Daaruit moet in twee selectieronden de kandidaat tevoorschijn komen, waaraan woningstichting Rochdale de Bijlmerflat Kleiburg voor 1 euro overdoet. Althans, als er een geloofwaardig plan bij zit dat voldoet aan alle randvoorwaarden. Rochdale maakte eind december bekend zelf om financiële redenen af te zien van de voorgenomen renovatie.
 • 03.03.11

  Volgende juridische hindernis rond kraakwet

 • 15.02.11

  Dezelfde corporatiewoning drie keer verhuurd

  Een woning van Eigen Haard die korte tijd leeg stond, is onlangs door fraudeurs aan drie verschillende gedupeerden ‘verhuurd’. Hierbij hebben gedupeerden veel geld betaald aan zogenaamde huur en borg. De fraude kwam aan het licht toen een medewerker van Eigen Haard de woning wilde laten zien aan belangstellenden die via Woningnet hadden gereageerd.

 • 10.02.11

  2000 gevallen van woonfraude opgespoord

  In Amsterdam zijn in 2010  ruim 2000 woningen vrijgekomen nadat woonfraude werd vastgesteld. Het aantal meldingen van woonfraude blijft groeien. Dit blijkt uit de cijfers van Bureau Zoeklicht over 2010. Van 'woonfraude' is sprake als woningen, soms zonder instemming van de verhuurder, doorverhuurd. Ook kan een woning voor andere doelen dan huisvesting worden gebruikt, wat weer overlast in de buurt geeft.

 • 21.01.11

  Rochdale spoort 271 fraudegevallen op in Stadsregio 

  Rochdale spoorde in 2010 in de Stadsregio 271 gevallen van woonfraude op. Daardoor kwamen de betreffende woningen weer beschikbaar gekomen voor de reguliere verhuur (247 in Amsterdam, 12 in Zaandam, 7 in Diemen en 5 in Purmerend).

 • 17.01.11

  Leegstandsbeheer groeit als kool

  De leegstand op de kantorenmarkt zorgt in elk geval voor flinke groei in één branche: die van de leegstandbeheerders. Camelot Europe zag haar concernomzet de afgelopen drie jaar verdubbelen.

 • 30.12.10

  Ymere vindt 527 gevallen van onrechtmatige bewoning

  Door aanpak van woonfraude heeft woningcorporatie Ymere in totaal 527 extra huuropzeggingen en uitzettingen gerealiseerd in 2010. De inzet van een speciaal team, dat toegang heeft tot informatie en de reguliere medewerkers ondersteunt, blijkt al jaren de sleutel tot een effectieve aanpak van illegale onderverhuur.

 • 05.10.10

  Leegstandbeheerders krijgen eigen keurmerk

  Fatsoenlijke en professionele leegstandbeheerders - waaronder 'antikraak-organisaties' - kunnen zich vanaf eind september onderscheiden met een keurmerk. De eerste zeven bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd met het Keurmerk Leegstandbeheer. Drie andere ondernemingen hebben het kwaliteitsmerk aangevraagd.

 • 31.05.10

  Enorme boete voor illegale verhuur

  Een eigenaar van een pand in de binnenstad van Amsterdam is onlangs door gemeente en politie betrapt op het illegale gebruik van zijn woning als pension. Een bestuurlijke boete van € 54.000 is opgelegd. Verder is de eigenaar verplicht om de woningen in zijn pand weer op de juiste manier te verhuren.

 • 02.01.19
  Aanpak woonfraude omarmd na koele ontvangst

  In Amsterdam is het afgelopen decennium de houding tegenover illegale onderhuur ingrijpend veranderd. Uitwassen, overlast en verdere verstopping van de reguliere woningmarkt deden de roep toenemen om regels strenger te handhaven – ook voor het studerende neefje. Het duurde even voor er een stevig instrumentarium voor de aanpak was. Maar nu hebben we ook wat.

 • 03.03.10

  Pakkans onderverhuur stijgt

  In 2009 is in totaal bij 1768 woningen de woonfraude of een onrechtmatige situatie beëindigd. Steeds meer doorverhuurders worden gepakt door Bureau Zoeklicht, een breed Amsterdams samenwerkingsverband van gemeentelijke diensten en corporaties. Zo zijn 520 sociale huurwoningen weer beschikbaar gekomen voor de woningmarkt. Daarnaast hebben Amsterdamse corporaties zelf, naast de Zoeklichtacties, nog eens in 837 woningen de onrechtmatige bewoning beëindigd.

 • 16.02.10

  Krakers belemmeren ontruiming pand Ringdijk

 • 13.02.10

  Woning gesloten na drugsvondst

  Op 11 februari is op last van burgemeester Cohen een woning aan de Bataviastraat gesloten. De burgemeester heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een rapportage van de politie. Uit observaties is gebleken dat de woning wordt gebruikt als uitvalsbasis voor de handel in verdovende middelen. De sluiting van de woning betreft een openbare ordesluiting op grond van de Opiumwet.

 • 25.01.10

  Ymere en Rochdale vinden bijna 950 gevallen van onrechtmatige bewoning

  Kort geleden maakten twee corporaties hun 'jaaroogst' bekend van het opsporen van woonfraude. Rochdale vond 252 gevallen van onrechtmatige bewoners en Ymere 492. De woningen zijn weer beschikbaar gekomen voor de reguliere verhuur, na huuropzegging of uitzetting van de illegale bewoners. Bij Rochdale gaat het om 219 woningen in Amsterdam,  in Zaandam, 8 in Diemen en 4 in Purmerend.

 • 04.01.19
  Volgens Huurdersvereniging staan steeds meer corporatiewoningen lang leeg vanwege verkoop

  Woningen staan langer te koop. Daar hebben ook de corporaties last van. Maar hoe lang is het ‘maatschappelijk verantwoord’ corporatiewoningen leeg te laten staan?
  De vastgelegde maximale termijn is een jaar, maar diverse corporaties zeggen een grens van een half jaar te hanteren. Toch constateert Huurdersvereniging Amsterdam dat in sommige buurten woningen heel lang leegstaan. Naar aanleiding van diverse klachten start de afdeling Handhaving van de Dienst Wonen een inventarisatie van leegstaande corporatiewoningen.

 • 31.03.10

  Aanpak woonfraude succesvol

 • 02.01.19
  Nieuw tijdperk voor aloude aanschrijving
  In januari is Amsterdam verrijkt met het Expertisecentrum Aanschrijvingen. Dit instituut - voorlopig een eenmanszaak van SWD-er Rob Boot - moet een knooppunt worden in een kennisnetwerk over aanschrijvingen. “En over alles wat aan aanschrijven voorafgaat’’, aldus Boot. “Want het liefst laten we het niet zover komen.’’
 • 26.08.19

  Generaal Pardon: vorstelijk gebaar moet leiden tot wetswijziging
  ‘Een probleem dat vraagt om onorthodoxe oplossingen’

 • 12.06.12

  Aantal huisuitzettingen lijkt dit jaar weer toe te nemen

  Draaideurdebiteuren en noorderzonners

  Ondanks alle inspanningen worden jaarlijks ongeveer 700 woningen ontruimd wegens huurschuld. Met de notitie ‘Er op af, een aanvalsplan tegen huisuitzettingen’ beoogt een stedelijke werkgroep een betere samenwerking tussen alle betrokken instanties. “Maar het is verdomd ingewikkeld om in Amsterdam iets op stedelijk niveau voor elkaar te krijgen”, waarschuwt Marc Räkers van HVO-Querido.

 • 06.03.19

  Op 9 september 2008 heeft het Gerechtshof te Amsterdam een baanbrekend vonnis uitgesproken. Het betreft een rechtszaak die woningcorporatie Ymere, bijgestaan door Tomlow advocaten, aangespannen heeft tegen een huurder die zijn woning onderverhuurde uit winstbejag. Het Hof heeft geoordeeld dat naast dat de huurder de woning kwijt raakt ook de winst van € 13.800,- plus de juridische kosten moet afdragen aan Ymere.

 • 31.03.10

  Profiel van een onderhuurder (4x)

 • 31.03.10

  Nu aanpak 06-bemiddelaars
  Internet als vrijplaats voor illegaal woningaanbod

 • 31.03.10

  Net rond woonfraudeurs wordt aangetrokken
  Taaie strijd tegen illegale bewoning

Pagina's