Woonfraude en handhaving

 • 23.03.16

  In 2015 werden in Amsterdam 450 sociale huurwoningen van corporaties ontruimd. In 329 gevallen werd ontruimd vanwege huurschuld. Het aantal ontruimingen is volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) afgelopen jaar flink gedaald door de actieve aanpak van huurachterstanden. De Zaanse corporatie ZVH meldt om dezelfde reden een terugloop van het aantal ontruimingen.

 • 23.02.16

  In 2015 werden in Amsterdam 450 sociale huurwoningen ontruimd, zo blijkt uit cijfers van de Amsterdamse corporaties. In 329 gevallen werd ontruimd vanwege een huurschuld. Het aantal ontruimingen is volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) afgelopen jaar flink gedaald. In 2014 werden nog 609 sociale huurwoningen ontruimd.

 • 16.02.16
  Update 16-02-2-16 - 16:30
 • 04.02.16

  Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties hebben vorig jaar 1200 gevallen van woonfraude ontdekt. Dat heeft geleid tot de sluiting van 167 illegale hotels. Bijna duizend sociale huurwoningen kwamen weer vrij voor verhuur. Zo blijkt uit het overzicht van de werkzaamheden van Zoeklicht over 2015. Ook zijn er 122 bestuurlijke boetes opgelegd voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro.

 • 12.10.15

  Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om criminelen of mensen die overlast veroorzaken te weren uit probleemwijken. Ze mogen woningzoekenden om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen of screenen op basis van politiegegevens. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Blok. Het gaat om een uitbreiding van de 'Rotterdamwet'. Die wet maakte het al mogelijk om inkomenseisen te stellen als er veel mensen met een uitkering of laag inkomen in een wijk wonen.

 • 14.07.16
  Handhavingscapaciteit wordt verder uitgebreid

  Worden de reguliere woningvoorraad en het woongenot bedreigd door vakantieverhuur en illegale hotels? Wethouder Laurens Ivens gaat in op de (on)mogelijkheden tot handhaving van de geldende regels.

 • 14.09.15

  De politie heeft vandaag weer een aantal hennepplantages in woningen opgerold. De standaardprocedure is dat daarna de woningen voor drie maanden worden gesloten. Het ging om woningen langs de Langswater (Noord), aan het Leusdenhof (Zuidoost) en aan de Ben Avon (Nieuw-West). In de woningen zijn hennepkwekerijen aangetroffen. Op regelmatige worden in Amsterdam woningen vanwege hennepteelt gesloten. Naast de drie hennepwoningen werd aan de Nassaukade ook een woning gesloten waar ruime hoeveelheden harddrugs werden aangetroffen.

 • 24.08.15

  Deze zomer konden Amsterdammers zes weken lang bij overlast door vakantieverhuur of een vermoeden van een illegale hotelfunctie een gemeentelijk meldpunt bellen. Dat leidde tot 85 telefoontjes. De gemeente bezocht vervolgens 71 van die panden of appartementen en trof daarbij 27 illegale hotels aan. Daarvan zijn er 8 direct gesloten vanwege brandveiligheid; de overige 19 hebben een aanschrijving met dwangsom ontvangen waarin staat dat het gebruik als hotel direct gestaakt moet worden.

 • 10.06.15

  D66 Amsterdam stelt een vernieuwende aanpak voor tegen illegale onderhuur. Het wordt tijd voor een rigoureuze oplossing, wat D66-fractievoorzitter Jan Paternotte betreft. Hij stelt voor onderverhuur van corporatiewoningen te bestrijden in samenwerking met de illegale onderhuurders. Als zij hun verhuurder aangeven, mogen ze nog twee jaar in hun woning blijven.

 • 01.06.15

  Amsterdam gaat een miljoen per jaar extra investeren om illegale hotels tegen te gaan. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van wethouder Kock. Verder bezuinigt de hoofdstad vooral. Tot en met 2018 heeft het college in totaal 145 miljoen euro aan besparingen ingeboekt, waarvan 25 miljoen aan subsidies. Dit treft ook enkele woonvoorzieningen.

 • 17.02.15

  Er zijn vorig jaar 920 corporatiewoningen en 360 particuliere huurwoningen vrijgekomen als gevolg van handhavingsacties. De meeste gevallen van woonfraude hadden te maken doorverhuur. De gemeente legde bovendien meer dan een miljoen euro aan dwangsommen en bestuurlijke boetes op. Deze cijfers staan in overzicht dat wethouder Ivens naar de raadscommissie Wonen en Bouwen stuurde.

 • 06.02.15
  Jeroen Olthof

  Eerder huurachterstanden signaleren om uiteindelijk zoveel mogelijk huisuitzettingen te voorkomen. Die afspraak staat beschreven in het convenant ‘voorkoming huisuitzettingen’, dat afgelopen week is ondertekend door de gemeente Zaanstad, de woningcorporaties Rochdale, Eigen Haard, ZVH en Parteon en de diverse sociale wijkteams.

 • 30.09.16
  Hester van Buren

  Bij 132 huurders van Rochdale in Amsterdam-Zuidoost wordt de huur direct afgeschreven van hun uitkering. De reden daarvan is dat zij een betalingsachterstand hebben. In Amsterdam maakt de Dienst Werk en Inkomen (DWI) daarom sinds enkele maanden voor mensen met een uitkering en schulden in Amsterdam-Zuidoost direct de huur over aan Rochdale, plus een bedrag voor een afbetalingsregeling. Zo wordt voorkomen dat wanbetalers hun huis uitgezet worden. Volgens Rochdale zijn de eerste ervaringen met de proef succesvol.

 • 20.01.15

  Woonfraude is in 2014 toegenomen. Vooral het aantal hennepkwekerijen is sterk gestegen, zo blijkt uit de jaarcijfers van de afdeling Bestrijding Onrechtmatige Bewoning (BOB) van woningstichting Rochdale. Opvallend was de verdubbeling van het aantal hennepkwekerijen ten opzichte van het jaar daarvoor, het groeiende aantal gekraakte woningen en het commercieel exploiteren van een sociale huurwoning voor bed & breakfast.

 • 12.01.15

  Een arts die een sociale huurwoning in Amsterdam tien jaar lang heeft gebruikt als praktijkruimte, moet woningcorporatie Ymere een schadevergoeding betalen van 74.000 euro. Het gerechtshof van Amsterdam heeft dat bepaald. Volgens het gerechtshof wordt het belang van een corporatie, het aanbieden van woningen voor minder draagkrachtigen, doorkruist als die woningen voor andere doeleinden worden gebruikt.

 • 14.07.16

  Airbnb en gemeente Amsterdam hebben een overeenkomst getekend over particuliere verhuur en inning toeristenbelasting. Amsterdam en Airbnb gaan verhuurders gezamenlijk voorzien van duidelijke en toegankelijke informatie over de regels die in Amsterdam gelden voor particuliere vakantieverhuur. Airbnb gaat ook de toeristenbelasting innen voor de gemeente. Deze overeenkomst gaat per 1 januari in en is de eerste in zijn soort in Europa.

 • 14.07.16
  Europese steden worstelen met woningverhuur aan toeristen

  De verhuur van woningen aan toeristen via websites als Airbnb en Wimdu is razend populair. Beleidsmakers in Europese steden reageren verschillend op deze ontwikkeling. Barcelona stuurt boetes naar online-bemiddelaars, terwijl Berlijn de verhuur strafbaar stelt. Amsterdam kiest voor regulering. Maar in hoeverre vallen regels te handhaven zonder medewerking van Airbnb?

 • 10.10.14

  Het Parool meldt dat een huisbaas in de Van Bossestraat in West in een kort geding het onmiddellijke vertrek van een huurder heeft geëist vanwege verhuur aan toeristen via Airbnb. Volgens de huurovereenkomst is onderverhuur verboden. De onderverhuur bracht volgens een onderbuurman bovendien ernstige geluidsoverlast met zich mee. De rechter doet op 24 oktober uitspraak in de zaak.

 • 07.10.14

  De Dienst Wonen Zorg en Samenleven kan de explosieve groei van het aantal meldingen van woonfraude niet meer het hoofd bieden, zo schrijft burgemeester Van der Laan aan de gemeenteraad. De problemen worden met name veroorzaakt door de groei van het aantal meldingen over illegale hotels en pensions, vakantieverhuur en short stay.

 • 12.09.14

  De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen drie weken dertig illegale hotels gesloten. Ook werd voor 216.000 euro aan boetes opgelegd. Deze actie maakt volgens wethouder Ivens van Wonen duidelijk dat extra acties nodig zijn om de problemen rondom illegale hotels te bestrijden. Op een adres waren er maar liefst 56 slaapplaatsen en voldeed het pand niet aan de brandveiligheidsvoorschriften.

 • 27.06.14

  Huurachterstand is de belangrijkste reden voor huisuitzetting. Het is dan ook opvallend dat ondanks de stijgende huren en de langdurige economische crisis het aantal huisuitzettingen in Amsterdam blijft afnemen. De landelijke trend is namelijk anders.

 • 11.06.14

  Rochdale heeft de wooncontainers op een veld bij de Piet Hein-tunnel in Amsterdam-Oost weggehaald. De Amsterdamse corporatie besloot de familie een laatste kans te geven om op deze afgelegen plek 'normaal woongedrag' aan te leren. Maar omdat het gezin zich niet aan de gemaakte afspraken hield en de huur niet betaalde, besloot de rechter na een kort geding de familie uit te zetten. Vervolgens vertrok de familie vrijwillig.

 • 28.05.14

  Het aantal huisuitzettingen in Amsterdam is in het eerste kwartaal van 2014 verder afgenomen, aldus Jan Siebols, projectleider van Vroeg Eropaf. Amsterdam wijkt daarmee af van de landelijke trend. Volgens Aedes-cijfers nam het aantal ontruimde corporatiewoningen landelijk met 18 procent toe van 2009 tot 2013, terwijl die in Amsterdam juist afnam met ruim 15 procent. Tegen de trend in leidt de economische crisis in Amsterdam niet tot een toename van ontruimingen. De belangrijkste reden voor ontruiming is huurschuld.

 • 28.02.14

  Ymere en Eigen Haard willen niet dat huurders hun vrije sector- of sociale huurwoning aan toeristen verhuren. Weliswaar heeft de gemeenteraad kortgeleden verhuur aan toeristen onder voorwaarden mogelijk gemaakt, maar beide corporaties geven daarvoor geen toestemming. Huurders die dat wel doen, kunnen een forse boete krijgen. Of lopen het risico hun woning kwijt te raken.

 • 29.01.14

  Amsterdam plaatst op acht plekken in de stad in totaal 24 wooncontainers voor asociale bewoners, zo heeft burgemeester Eberhard van der Laan bekend gemaakt. De wooneenheden zijn bestemd voor gezinnen die stelselmatig andere bewoners treiteren, intimideren en bedreigen. De gemeente heeft dertig zaken van structurele overlast in behandeling.

 • 20.01.14
  Anti-krakers meer op hun hoede voor koperdieven dan voor krakers

  Achter de ramen van een voormalig verzorgingshuis in Slotermeer hangen de rood-groene posters van de leegstandbeheerder: ‘bewaking door bewoning’. Nog voor de laatste ouderen het A.H. Gerhardhuis ruim een jaar geleden verlieten, namen de eerste antikrakers er hun intrek. Inmiddels wonen er ruim honderd mensen via een gebruiksovereenkomst.

 • 21.01.14
  Discussie spitst zich toe op minimum-woonoppervlak per bewoner

  Eind januari hoopt de Amsterdamse wethouder Ossel zijn nieuwe voorstel rond woningdelen en kamerverhuur door de gemeenteraad te loodsen. In december zorgden de specificatie van het minimum-gebruiksoppervlak per woongroepslid nog voor veel verwarring. De raad wilde ook meer aandacht voor handhaving en geluidsoverlast. Intussen zorgen woningdelers nu al voor een forse prijsopdrijving van het vrije huursegment.

 • 08.01.14

  Eigen Haard heeft 255 huurcontracten in 2013 ontbonden vanwege woonfraude. Meestal ging het om illegale doorverhuur. Er zijn fors meer hennepkwekerijen aangetroffen. Maar de woningcorporatie signaleert ook nieuwe trends: verhuur als vakantiewoning of gebruik voor prostitutie.

 • 06.12.13

  In Nieuw-West, West, Westpoort en Zuidoost zijn de afgelopen weken in woningen veertien illegale pensions ontdekt. Handhavers van de gemeente troffen bij hun onaangekondigde bezoeken bovendien een illegaal shortstayverblijf aan. Bij acht woningen is er zoveel bewijs tegen de verhuurder dat direct een boete kan worden opgelegd. In de andere gevallen volgt aanvullend onderzoek. Boetes voor illegale kamerverhuur bedragen minimaal 12.000 euro. Bewoners betaalden tot 600 euro voor een kamer van 7 vierkante meter.

 • 03.10.13

  Huurwoningen voor buitenlandse werknemers worden niet zelden aan toeristen verhuurd, zo constateert het speciale meldpunt Shortstay.nl. De illegale verhuur van deze expatwoningen leidt tot veel overlast in met name de Amsterdamse binnenstad.

 • 11.09.13

  Amsterdam heeft dit jaar al 120 illegale hotels gesloten. Aan de 47 uitbaters is bijna een half miljoen euro aan boetes opgelegd, zo blijkt uit een overzicht van stadsdeel Amsterdam-Centrum.

 • 03.09.13
  update 28 augustus 2013
 • 08.08.13

  Woningstichting Rochdale mag een overlastgevende familie in de Eierlandstraat in Amsterdam-Noord uit hun huis zetten, zo heeft de kantonrechter bepaald.
  Volgens Rochdale zorgt de familie al sinds 2000 voor overlast. De woningcorporatie constateerde meerdere wangedragingen. Er is gebleken dat buurtbewoners zijn geïntimideerd. Zo zouden ze zijn gewaarschuwd om niet naar de politie te gaan. Daarnaast heeft één van de familieleden ernstig wangedrag vertoond tegenover een medewerker van de woningcorporatie. Voor de rechter reden genoeg om toestemming te geven tot ontruiming.

 • 10.06.13

  Amsterdam staat vakantieverhuur toe, maar gaat wel streng toezien op het naleven van de regels die hierbij horen. Vakantieverhuur in sociale huurwoningen blijft verboden.

 • 06.06.13

  Bureau Zoeklicht is een nieuwe publiekscampagne tegen woningoplichting gestart. Woningzoekenden worden met een aanbod dat te mooi is om waar te zijn, op ludieke wijze gewaarschuwd voor woningoplichting en illegale onderhuur. De campagne omvat posters, supermarktbriefjes, online-advertenties op Marktplaats en spotjes op AT5 en trams. Allemaal proberen ze met fictieve aanbiedingen van laaggeprijsde huurwoningen de aandacht te trekken van woningzoekenden.

 • 24.05.13

  De gemeente Amsterdam heeft de eigenaar en beheerder van een pand aan de Keizersgracht deze week een recordboete van €144.000 opgelegd voor het illegaal exploiteren van een hotel. Eind februari werd het illegale hotel gesloten na een gezamenlijke controle van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS), Stadsdeel Centrum en Brandweer Amsterdam-Amstelland. Tijdens de controle bleken zes brandonveilige appartementen in het pand zonder vergunningen aan toeristen te worden verhuurd.

 • 16.05.13

  Het aantal huisuitzettingen stabiliseerde in Amsterdam vorig jaar, ondanks de zich verdiepende crisis. Toch meldden de corporaties meer gevallen van huurschuld dan in de jaren daarvoor. Kennelijk wordt in meer gevallen een regeling getroffen. Voor de hand ligt dat ook de vroegtijdige aanpak van huurschulden, zoals via projecten als Vroeg Eropaf, in veel gevallen escalatie voorkomt. Sinds 2009 werkt een coalitie van partijen onder deze noemer samen om het aantal huisuitzettingen wegens huurschuld te verminderen.

 • 19.04.13

  Antikrakers die zich niet goed behandeld voelen door hun leegstandbeheerder kunnen per 1 mei met hun klachten bij het Klachtenmeldpunt Antikraak terecht. Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag opent dit klachtenmeldpunt in opdracht van de gemeente Amsterdam.

 • 18.04.13

  De afdeling handhaving van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de gemeente Amsterdam heeft de aanpak van oneigenlijk gebruik van sociale huurwoningen aanmerkelijk verbeterd. Zo concludeert de Gemeentelijke Ombudsman in een afgelopen week uitgebracht rapport.
  Drie jaar geleden kwam de dienst negatief in de publiciteit vanwege een onredelijke en onzorgvuldige handhavingspraktijk. De Ombudsman concludeerde vervolgens dat de gemeente zijn doel met slechte communicatie en ontoereikende klachtenafhandeling voorbij schoot.

 • 17.04.13

  Twee huurders van De Key zijn veroordeeld voor het illegaal onderverhuren van hun huurwoning. Ze kregen forse boetes van 16.470 euro, respectievelijk 11.025 euro. Ook moeten ze hun woning ontruimen en de proceskosten betalen.
  De Key bestrijdt woonfraude actief. Dit draagt volgens de woonstichting bij aan vermindering van de wachttijden en de leefbaarheid. De Key roept huurders op - eventueel anoniem- vermoedens van woonfraude te melden.

 • 11.04.13

  Medewerkers van woningcorporaties krijgen met enige regelmaat te maken met verbale agressie. Wanneer is het gedrag van een huurder zo ernstig dat dit een beëindiging van de huurovereenkomst rechtvaardigt? Agressie tegen en bedreiging van Ymere-medewerkers is reden voor ontruiming, meent de rechter.

 • 22.03.13

  Een huurder van woonstichting De Key moet een boete betalen van ruim elfduizend euro wegens illegale onderverhuur aan studenten. Ook moet de huurder zijn woning ontruimen en de proceskosten betalen.
  De hoogte van de boete is door de rechter bepaald op basis van de huurovereenkomst. Daarin staat dat een huurder die zijn woning zonder toestemming vooraf onderverhuurt ‘een boete verbeurt gelijk aan driemaal de op dat moment voor huurder geldende huurprijs per dag, met een minimum van 45 euro per dag.’ Bewezen is dat de huurder de woning zeven maanden aan twee studenten verhuurde.

 • 10.01.13

  Ymere heeft in 2012 in 538 gevallen woningen vrijgemaakt na constatering van woonfraude. In 39 daarvan waren hennepplantages aangetroffen. Sinds 2005 heeft de corporatie een speciaal team om gericht onderzoek te doen naar onrechtmatig gebruik en bewoning. In 2012 hebben onderzoeken geleid tot het vrijmaken van 538 woningen waarvan 346 in Amsterdam, 61 in Haarlemmermeer, 69 in Haarlem, 58 in Almere en 4 in Noord Kennemerland.

 • 18.12.12

  In stadsdeel Centrum staan zeker tweeduizend woningen langdurig leeg. Althans, er staan langer dan twee jaar geen bewoners ingeschreven volgens de gemeentelijke basisadministratie. Dat meldt een onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen Centrum (WSC), waarin wordt gepleit voor strenger toezicht. Het rapport meldt dat er dat er ook zestig corporatiewoningen langdurig leeg staan en 136 corporatiewoningen de bestemming 'antikraak' hebben.

 • 18.12.12

  Amsterdam heeft in totaal 288.000 euro aan boetes opgelegd voor illegale kamerverhuur in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam West. De woningen waren zonder vergunning omgebouwd. De boetes zijn uitgedeeld aan zowel de eigenaar als de bemiddelaar.

 • 26.08.19
  Steeds meer woningverhuur aan toeristen

  ‘Voor wie eens wat anders wil: atelierwoning in Amsterdam-West.’ Zo kan een Amsterdams appartement aangeprezen staan op een website als Wimdu. De foto’s zien er aansprekend uit en wie naar de boekingsinformatie kijkt, ziet dat de studio met regelmaat verhuurd wordt. Maar het adres uit de advertentie blijkt voor te komen in het woningbestand van Ymere. Dit is voor het handhavingsteam van de corporatie reden genoeg voor een undercover huisbezoek.

 • 05.11.12

  De woonfunctie van het centrum van Amsterdam staat onder druk door de opkomst van illegale verhuur aan toeristen. Met name op de Warmoesstraat, de Spuistraat en de Prins Hendrikkade zou het wemelen van de zogenaamde short stay verblijven. Het stadsdeel gaat volgens Het Parool (30-10-2012) de komenden maanden enkele honderden adressen doorlichten.

 • 15.11.12
  Groningse CareX wil stap naar Amsterdam maken

  Een leegstandbeheerder wil het Groningse CareX zich niet laten noemen. Het bedrijf associeert zich met de traditionele corporatie. Na uitbreidingen in Friesland, Drenthe en Noord-Holland strijkt het bedrijf wellicht nog dit jaar ook in Amsterdam neer. “We merken dat er in Amsterdam behoefte is aan onze diensten.”

 • 12.09.12

  Steeds meer huishoudens worstelen met schulden. Bij VroegEropAf is het aantal meldingen dit jaar al met 60 procent toegenomen. Corporaties bevestigen dat het aantal huurders met huurachterstanden toeneemt. En eerder dit jaar meldde de gemeentelijk dienst Boedelbeheer al een toename van het aantal huisuitzettingen.

 • 10.09.12

  Sociale huurwoningen worden steeds vaker op toeristensites aangeboden als hotel, zo concludeert het woonfraudeteam van Eigen Haard. Vorige maand werd een kort geding tegen een huurder gewonnen. De man is veroordeeld tot 5000 euro boete en directe huisuitzetting.
  De huurder bood dit voorjaar de aan hem toegewezen woning aan als hotel. Een lid van het woonfraudeteam reserveerde via de bemiddelingwebsite de kamer voor een nacht. Op de datum bezocht hij het 'hotel' en werd rondgeleid. Zo verzamelde hij bewijs voor woonfraude.

Pagina's