NUL20 nieuws

 • 15.07.10

  Corporaties berekenen te hoge verhuurkosten

  Volgens het  gerechthof Amsterdam brengt corporatie Ymere nieuwe huurders te hoge eenmalige verhuurkosten in rekening. Ymere vraagt € 125,- aan administratie- en verhuurkosten, terwijl de feitelijke kosten volgens het Hof niet hoger zijn dan  € 26,50. Volgens deze zienswijze brengen ook  andere Amsterdamse corporaties te hoge verhuurkosten in rekening.

 • 06.07.10

  Nog geen besluit over nieuw woningwaarderingsstelsel

 • 06.07.10

  Beslaglegging op huizen oud-directeur De Key

  Volgens de NOS heeft woningcorporatie De Key beslag laten leggen op het woonhuis en de vakantiewoning van de voormalige directeur. Dat zou blijken uit informatie van het kadaster. De NOS meldt dat een woordvoerder weten dat de corporatie "voorbereidende juridische stappen heeft gezet om geleden schade te zijner tijd te kunnen verhalen, mochten wij daartoe willen besluiten. Verder doen wij hierover geen inhoudelijke mededelingen."

 • 06.07.10

  Invoering Europese beschikking uitgesteld

  Vlak voor het zomerreces is de geplande invoering van de Europese beschikking voor woningcorporaties per 1 oktober uitgesteld. Nadat de minister in de Kamercommissie al had aangeboden  invoering uit te stellen tot 1 januari 2011, ging de Tweede Kamer daar 's avonds nog eens met een motie 'overheen'. 

 • 22.03.21

  Gemeente kondigt bouwstop af

  Amsterdam heeft besloten bijna alle plannen voor nieuwbouwprojecten stop te zetten, zowel  voor woningen als kantoren. Belangrijkste oorzaak is de  ingestorte kantorenmarkt. Daardoor wordt nu een streep gezet door de geplande bouw van ruim een miljoen vierkante meter kantoorruimte. Daardoor loopt Amsterdam 345 miljoen euro aan verwachte inkomsten mis. Eerder schrapte Van Poelgeest ook al fors in de kantoorplannen.

 • 05.07.10

  Bouw winkelcentrum en woningen in Oostpoort van start

  Op 30 juni 2010 is de bouw van het winkelcentrum en de woningen in het westelijk deel van Oostpoort in Amsterdam gestart.  Op dit deel van het Polderweggebied komen  344 woningen, een parkeergarage met 874 plaatsen, een winkelcentrum met horeca en het ‘Bertolt Brechthuis’ gerealiseerd. De oplevering van de winkels en de woningen in Oostpoort is voorzien eind 2013. De door de gemeente aangekondigde bouwstop heeft geen invloed op dit  project.

 • 24.06.10

  Meer corporatiewoningen verkocht 

 • 25.06.10

  Meeste aanbiedingsafspraken worden gehaald

  In 2006 maakten de corporaties en de gemeente gedetailleerde ‘aanbiedingsafspraken’ over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen over de periode 2007-2010. Na drie van de vier jaar concludeert De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) in haar jaarboek dat de corporatiesector zijn afspraken op de meeste onderdelen gaat halen.

 • 24.06.10

  ARS: verdichten met visie

 • 24.06.10

  Crisis leidt tot herbezinning woningproductie

 • 20.08.12

  Huren Boston en Detroit verlaagd

  Vesteda heeft de huurprijzen voor de appartementencomplexen Detroit en Boston op de zuidelijke IJ-oever met gemiddeld acht procent verlaagd. De maatregel is ingegeven door verslechterende marktomstandigheden. De prijsverlaging geldt niet voor de zittende huurders.

 • 24.06.10

  Subsidie voor 23 Amsterdamse projecten

 • 24.06.10

  Start bouw 2e fase Karspelhof

  Karspelhof

 • 24.06.10

  Nieuwe Leidraad Participatie

 • 24.06.10

  Hindoestaanse woongroep in Dudokhaken

  Leden van de Hindoestaanse Woongroep Geuzenveld krijgen de beschikking over wibo-woningen in het complex Dudokhaken in Amsterdam Nieuw-West. Deze woningen zitten verspreid door het complex. De bewoners kunnen gebruik maken van de ontmoetingsruimte die bij het complex hoort, zo hebben zij met woningbouwvereniging Stadgenoot afgesproken.

 • 24.06.10

  Hindoestaanse woongroep in Dudokhaken

  Leden van de Hindoestaanse Woongroep Geuzenveld krijgen de beschikking over wibo-woningen in het complex Dudokhaken in Amsterdam Nieuw-West. Deze woningen zitten verspreid door het complex. De bewoners kunnen gebruik maken van de ontmoetingsruimte die bij het complex hoort, zo hebben zij met woningbouwvereniging Stadgenoot afgesproken.

 • 24.06.10

  Start sociale nieuwbouw Waterschapsbuurt

  Ymere is eind mei begonnen aan de bouw van 54 nieuwe sociale huurwoningen op de hoek van de Waterschapstraat en Hoogheemraadweg in stadsdeel Nieuw-West. Het gaat om woningen in een mix van eengezinswoningen voor grote gezinnen en appartementen.

   

 • 24.06.10

  Duwo herontwikkelt Uilenstede

  Studentenhuisvester Duwo heeft het contract met de aannemer getekend voor de realisatie van 474 studentenwoningen op Campus Uilenstede in Amstelveen. De nieuwbouw van de studentenwoningen en een halfverdiepte parkeergarage zijn de eerste fase van de vernieuwing van de studentencampus. In een later stadium volgen gefaseerd nog 250 woningen. De woningen zijn verspreid over zeven gebouwen die los komen te staan op het terrein. Samen vormen zij een hof die voor de nodige levendigheid en een authentieke campussfeer moet zorgen.

 • 20.08.12

  Eerste bouwenvelop Zeeburgereiland verstrekt

  zeeburgereiland

 • 24.06.10

  Stadzo wint BNA-prijsvraag

  Plan Stadzo is tijdens de vastgoedbeurs Provada verkozen tot beste ‘Verticale Stad’. Het team van Mulders Vandenberk Architecten en jonge medewerkers van woningcorporatie Ymere en ontwikkelaar Proper Stok werd door de jury geprezen vanwege goede oplossingen voor grootschalige nieuwbouw in een stedelijke omgeving.

  Stadzo

 • 24.06.10

  Van Poelgeest: 'Tekort Vereveningsfonds nog groter'

  Amsterdam wordt geconfronteerd met nog sterker oplopende tekorten in toekomstige grondexploitaties, zo heeft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken verklaard. Aanvankelijk hield de gemeente rekening met een toekomstig tekort in het Vereveningsfonds van 360 miljoen euro. Door problemen op de kantorenmarkt stijgt het tekort nog verder.

 • 24.06.10

  Hans Gerson nieuwe directeur Noordwaarts en IJoevers

  Voormalig wethouder Hans Gerson is de nieuwe directeur van projectbureau Noordwaarts en projectbureau Zuidelijke IJoever. De beide projectbureaus zijn verantwoordelijk voor de herontwikkeling van zowel de Zuidelijke als de Noordelijke IJoevers en het Centrum Amsterdam Noord.  Hij volgt René Grotendorst op die bestuursvoorzitter is geworden van Rochdale.

 • 21.06.10

  Invoering staatssteunregels corporaties vanaf 1 oktober 

  Om in aanmerking te komen voor staatssteun moeten woningcorporaties vanaf 1 oktober 2010 hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (ruim 40% van de Nederlandse huishoudens). Corporaties, Woonbond en de Vereniging Nederlandse gemeenten hebben grote bezwaren tegen deze 'overhaaste invoering'. Middeninkomens zouden de klos worden van deze regeling. Minister Van Middelkoop laat weten dat er geen juridische mogelijkheden zijn voor uitstel van deze datum.

 • 16.06.10

  Verkiezingsdebat woningmarkt levert geen nieuwe standpunten op

 • 04.06.10

  Make-over van Buurtleven.nl

  De site buurtleven.nl heeft een volledig nieuw uiterlijk gekregen en is uitgebreid naar heel Amsterdam. De site was eerder opgezet voor drie  stadsdelen. Buurtleven is bedoeld voor alle Amsterdammers die op de hoogte willen blijven van het nieuws uit hun buurt, en makkelijk contact willen maken met hun buren.

 • 01.06.10

  Studentenwoningen in de Houthavens blijven nog een jaar

  Studenten die in tijdelijke studentenwoningen gehuisvest zijn aan de Gevleweg/Stavangerweg kunnen een jaar langer blijven. Stadsdeel West heeft dit in een brief laten weten. Lang zag het er naar uit dat het complex per 31 juli 2010 zou moeten verdwijnen. Maar huisvester DUWO ziet nu zijn inspanningen voor uitstel beloond.  De bewoners hebben van DUWO een brief gekregen, waarin is vermeld dat de eerder gestuurde huuropzegging wordt ingetrokken.

 • 31.05.10

  Enorme boete voor illegale verhuur

  Een eigenaar van een pand in de binnenstad van Amsterdam is onlangs door gemeente en politie betrapt op het illegale gebruik van zijn woning als pension. Een bestuurlijke boete van € 54.000 is opgelegd. Verder is de eigenaar verplicht om de woningen in zijn pand weer op de juiste manier te verhuren.

 • 31.05.10

  WOZ-waarde in Amsterdam gestegen ondanks crisis

 • 15.07.10

  Solids begin volgend  jaar in verhuur

  De Solids van woningbouwvereniging Stadgenoot worden in het eerste kwartaal van 2011  via een veiling in de verhuur gebracht. Solid 11 aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in West wordt het eerste geveild, daarna volgen de Solids op IJburg.

  Solids in aanbouw op IJburg

 • 28.05.10

  Renovatie Het Breed afgeblazen

  Woningcorporaties Ymere en Eigen Haard zien af van de renovatie van wooncomplex Het Breed in Amsterdam Noord omdat er onvoldoende draagvlak is onder de bewoners. Slechts de helft van de bewoners staat achter de plannen, terwijl 70 procent vereist is. Het besluit van de corporaties volgt na jaren getouwtrek tussen de eigenaren en de bewoners. De corporaties zouden al een miljoen euro in het renovatietraject hebben gestoken. Ymere en Eigen Haard gaan zich zich nu de komende jaren beperken tot noodzakelijk onderhoud.

 • 27.05.10

  Corporaties: hoge productie, hoge schulden

 • 19.12.11

  Akkoord over aanpak leegstand kantoren

  Overheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Dit is de uitkomst van de Kantorentop die maandag 25 mei in Rijswijk is gehouden op initiatief van minister Huizinga van VROM en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Gezaghebbende vertegenwoordigers van beleggers, ontwikkelaars, huurders, het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeentes Amsterdam en Heerlen onderkennen dat zij hier hun verantwoordelijkheid voor moeten nemen. 

 • 26.05.10

  Verhuizing in één keer geregeld

  Sinds kort kunnen huurders van  de zes grootste Amsterdamse woningcorporaties hun verhuizing en hun woonvergunning met één formulier regelen. De nieuwe huurder regelt zijn verhuizing bij het bezoek aan de woningcorporatie. Met het tekenen van het verhuisformulier is zowel de melding van de verhuizing aan de gemeente (verhuisbericht) als de aanvraag voor de huisvestingsvergunning geregeld. De huisvestigingsvergunning ontvangt de huurder vervolgens in de brievenbus.

 • 26.05.10

  De Key doet aangifte tegen ex-directeuren

  Woningcorporatie De Key doet aangifte tegen zijn oud-topman Jaap van Gelder en de oud-directeur Fer Felder van ontwikkeltak De Principaal wegens vermoedens van fraude. Het betreft de aankoop van een weiland in Zeewolde, waarop De Key miljoenen heeft moeten afschrijven.Van beide ex-directeuren was al afscheid genomen. Ze zijn nu op staande voet ontslagen. Ook andere financieel verliesgevende transacties worden nog onderzocht.

 • 20.05.10

  Energielabel later in WWS

  De geplande aanpassing van woningwaarderingsstelsel (wws) per 1 juli lijkt onhaalbaar. Minister Van Middelkoop (WWI) heeft pas kort voor het verkiezingsreces vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Mocht de Kamer er ondanks het reces toch nog over stemmen dan moet het wetsvoorstel ook de Eerste Kamer passeren.  Van Middelkoop heeft al een wijzigingsvoorstel ingediend waardoor een latere invoeringsdatum mogelijk is.

 • 19.05.10

  Hennepplantages in Venserpolder

  Op 18 en 19 mei zijn op last van waarnemend burgemeester Asscher twee woningen in de Venserpolder en een belwinkel op de Javastraat gesloten. De burgemeester heeft hiertoe besloten naar aanleiding van rapportages van de politie.
  Bij een woning op de Chestertonlaan en een woning op de Dalsteindreef werden hennepplantages aangetroffen. Een belwinkel op de Javastraat is gesloten omdat deze gebruikt werd voor financiële

 • 20.05.10

  ‘Huur' betalen na flitskraak

  Krakers moeten ‘huur’ betalen voor de periode dat ze een woning hebben gekraakt. Dat heeft de rechter afgelopen maand bepaald in diverse ‘flitskraakzaken’ die woningbouwvereniging Stadgenoot tegen krakers had aangespannen. Ook moeten zij onmiddellijk de woningen verlaten.

 • 13.05.10

  Stadsherstel restaureert wevershuisjes

  Wevershuisjes Vijzelgracht

 • 12.05.10

  Woontorens Osdorp winnaar Gouden A.A.P.

  Foto: Architectuurfotografen/Fedde de Weert.

 • 12.05.10

  Zaanse Havenbuurt lijdt onder ‘palenpest’

 • 14.05.10

  ‘Leegstand dreigt in Purmerend’

  Rochdale vreest voor leegstand in Purmerend. Corporaties kunnen daar niet voldoen aan de Europese norm dat negentig procent van de woningvoorraad wordt toegewezen aan huishoudens met een inkomen van maximaal 33.000 euro, zo verwacht interim-directeur Gerard Erents.

 • 12.05.10

  Amsterdam subsidieert studentenwoningen Science Park

 • 01.06.10

   

  Coalitie stuurt corporaties miljoenenaanslag

   

 • 12.05.10

  Wachttijd starter: 7,3 jaar

 • 12.05.10

  Weer minder corporatiewoningen verkocht

  In 2009 zijn 1214 corporatiewoningen verkocht, fors minder dan in 2008. De crisis speelt een rol, maar al vanaf 2006 daalt de verkoop. De gemiddelde transactieprijs zakte ondanks de crisis slechts met twee procent naar 72.841 euro, terwijl die in de drie voorafgaande jaren met bijna zes procent per jaar was gestegen. Corporaties verkochten vorig jaar zeven procent (86) van hun woningen aan zittende huurders.

 • 20.05.10

  Corporaties protesteren tegen 'Brusselse' inkomensgrens

 • 27.04.10

  Collegeakkoord: alleen nog streefcijfers voor studenten- en jongerenhuisvesting

  Dinsdagochtend 27 april  hebben de PvdA, de VVD en GroenLinks hun programakkoord ‘Kiezen voor de stad’ bekend gemaakt. De partijen geven in het akkoord prioriteit aan onderwijs, economie, duurzaamheid en bereikbaarheid. De nieuwe coalitie wil de komende vier jaar € 210 miljoen bezuinigen, waarvan tweederde de eerste twee jaar. Er wordt vooral bezuinigd op het ambtelijke apparaat. 

 • 27.04.10

  De Alliantie wil meer vrouwen in de top

  De Alliantie wil meer vrouwen in de top van de organisatie. Daartoe werd op 27 april het Charter ‘Talent naar de top’ ondertekend. “Diversiteit geeft een andere cultuur”, aldus Jim Schuyt van de Alliantie. “Als er meer vrouwen in de directies van de bedrijven hadden gezeten was de kans kleiner geweest dat de bouwfraude zou hebben plaatsgevonden." Nu al bestaat de concerndirectie bij de Alliantie voor bijna een derde uit vrouwen.Daarnaast zijn alle vier de directeuren van de afdelingen Woondiensten vrouw.

 • 22.04.10

  Starterslening Amsterdam stopt medio mei

  De VROM Starterslening stopt binnenkort in Amsterdam. De pot is bijna leeg. Mensen die in Amsterdam voor het eerst een woning kopen kunnen nog tot naar schatting medio mei 2010 een starterslening aanvragen. Dan is de € 5,5 miljoen die dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) van de gemeente Amsterdam beschikbaar had voor deze lening naar verwachting op. 
  Circa 900 huishoudens hebben dan gebruik gemaakt van de starterslening.

 • 22.04.10

  Almere maant Eurlings en Tweede Kamer tot snelle besluitvorming Flevolijn

  Almere maakt zich grote zorgen over de voortgang van de (partiële) verdubbeling van de Flevolijn. De gemeente roept minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en de Tweede Kamer op om  nog voor de verkiezingen van 9 juni actie te ondernemen.

Pagina's