NUL20 nieuws

 • 13.01.11

  Bewoners Bijlmermeer positief over vernieuwing

  De vernieuwing van de Bijlmermeer ligt wat de fysieke vernieuwing en de waardering door bewoners betreft goed op schema. Dat blijkt uit de Bijlmermonitor, het tweejaarlijkse onderzoek naar de resultaten van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Het gemiddelde rapportcijfer van bewoners voor hun woonbuurt blijft stijgen. Ondanks alle verbeteringen is het met het imago in de pers ondertussen nog beroerd gesteld. 

 • 13.01.11

  ‘Bijlmerflat Kleiburg niet slopen’

  Flat Kleiburg, een van de laatste klassieke honingraatflats in Amsterdam Zuidoost, moet als cultureel erfgoed worden gespaard van sloop. Zo menen erfgoedvereniging Heemschut en de stichting Bijlmermuseum. Niet omdat het gebouw mooi is, maar omdat het duidelijk maakt hoe er vijftig jaar geleden werd gedacht over volkshuisvesting. Eigenaar Rochdale maakte enkele weken terug geen toekomst meer te zien voor Kleiburg. Het opknappen kost zeventig miljoen euro en dat vindt de corporatie te veel.

 • 13.01.11

  Minder huizen verkocht voor hogere prijs

  De huizenprijzen in de regio Amsterdam zijn in het vierde kwartaal 2010 met 2,2 procent gestegen ten opzicht van het derde kwartaal; de stijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is 4,5 procent. De gemiddelde transactieprijs komt daarmee op € 258.000, gemiddeld € 3348 per vierkante meter. Er werden wel veel minder woningen verkocht ten opzichte van een jaar eerder:1896 versus 2240. De looptijd steeg naar gemiddeld van 49 naar 80 dagen, nog altijd de kortste doorlooptijd looptijd van Nederland.

 • 28.01.11

  Oplossing voor deel bewoners Platanenweg

  update 28-01-11

 • 04.01.11

  Gemeenteraad redt Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

  Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag blijft ook na 2011 bestaan. Dat is het resultaat van een motie van de linkse partijen die half december werd aangenomen. Het college wilde de subsidie voor het Meldpunt (€189.000) na 2011 intrekken in het kader van de bezuinigingen. Ook wordt de bezuiniging op de subsidie aan de Huurdersvereniging Amsterdam  verminderd met 50.000 euro. De bezuinigingstaakstelling voor wethouder Freek Ossel blijft overigens onveranderd. Hij zal het geld elders op zijn begroting moeten vinden.

 • 30.12.10

  Ymere vindt 527 gevallen van onrechtmatige bewoning

  Door aanpak van woonfraude heeft woningcorporatie Ymere in totaal 527 extra huuropzeggingen en uitzettingen gerealiseerd in 2010. De inzet van een speciaal team, dat toegang heeft tot informatie en de reguliere medewerkers ondersteunt, blijkt al jaren de sleutel tot een effectieve aanpak van illegale onderverhuur.

 • 30.12.10

  Tjeerd Herrema nieuwe voorzitter RvC Rochdale

  Oud-wethouder Tjeerd Herrema volgt  op 1 januari 2011 de heer Craemer op. Eerder werd met de externe toezichthouders afgesproken dat Craemer de voorzittersrol zou waarnemen tot de nieuwe raad compleet en gesetteld is. Nu deze situatie is bereikt, heeft de raad unaniem besloten Herrema als zijn voorzitter te benoemen. De heer Craemer blijft als commissaris aan in de functie van vice voorzitter.

 • 24.12.10

  ASVA roept studenten op niet te gaan wonen in Parooldriehoek

  De Amsterdamse studentenvakbond ASVA studentenunie roept studenten op niet te reageren op woningen in de Parooldriekhoek in Amsterdam Oost. Deze woningen worden op dit moment volgens de ASVA bewoond door zo’n 120 huishoudens, waaronder gezinnen met kinderen. Verhuurder Stadgenoot noemt een aantal van tachtig gezinnen.

 • 13.01.11

  Tweehonderd ‘betaalbare’ kavels verkocht in Almere

  Op zaterdag 18 december vond in Almere de 4e ‘IbbA Kavelkiesdag’ plaats. IbbA staat voor 'ik bouw betaalbaar in Almere'. Veertig huishoudens kochten de ‘betaalbare’ kavel van hun keuze. Daarmee is, slechts twee jaar na de introductie van de regeling, het aantal verkochte IbbA-kavels de tweehonderd gepasseerd. Een succes, vindt wethouder Adri Duivesteijn: “De cijfers tonen aan dat mensen met een lager inkomen hun eigen huis willen bouwen. 

 • 24.12.10

  Geen solvabiliteitsoordeel vier Amsterdamse corporaties

  Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) onthoudt vier Amsterdamse corporaties een solvabiliteitsoordeel. Het besluit hangt samen met de opheffing van corporatie Far West, zo staat in het jaarlijkse Verslag financieel toezicht woningcorporaties van het CFV. Naast Far West krijgen ook De Key, Rochdale en Stadgenoot geen solvabiliteitsoordeel, omdat op dit moment de financiële gevolgen en risico’s van de ontbinding nog niet duidelijk zijn.

 • 23.12.10

  Meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt

  Woningcorporaties hebben vorig jaar opnieuw meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt. Dit meldt de branchevereniging Aedes. Vorig jaar werden in Nederland 273 huurders op straat gezet vanwege wietteelt. Een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. Aedes schrijft de stijging van de uitzettingen vooral toe aan het toegenomen lik-op-stuk-beleid van de sociale huisvesters bij dergelijke vergrijpen.

 • 22.12.10

  Prijzen koopwoningen dalen verder

 • 22.12.10

  Ymere trekt zich terug uit Amstelveen

  Corporaties worden niet alleen maar groter. Woningcorporatie Ymere verkoopt eind december 2010 haar bezit in Amstelveen aan Woongroep Holland. Ymere zet de hierbij vrijgekomen financiële middelen in om de woningproductie en wijkaanpak in haar kerngebieden voort te kunnen zetten. Ymere is met 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten de grootste corporatie van Nederland. 

 • 23.12.10

  Stadgenoot stopt in Almere

  De Amsterdamse corporatie Stadgenoot trekt zich terug uit het Olympiakwartier-project in Almere Poort, aldus berichtgeving van PropertyNL en het Financieele Dagblad. In februari  2010 presenteerde de Amsterdamse corporatie nog zijn ambitieuze plannen voor deze nieuwbouwwijk in Almere, die naast Stadgenoot door Ymere en TCN zou worden ontwikkeld.

 • 21.12.10

  Studenten trekken in bij alleenstaande ouderen

  Alleenstaande ouderen koppelen aan studenten die een woning zoeken. Het ei van Columbus? Volgens de nog jonge Stichting SOlink wel. De gemeente Amsterdam ondersteunt nu dit landelijk initiatief nu met een subsidie van € 30.000. Doel is om zo eenzaamheid bij senioren en kamertekorten bij studenten op te lossen.

   

 • 20.12.10

  Commerciële verhuurders bouwen niet voor middeninkomens

  Commerciële verhuurders springen niet in het gat tussen sociale huur en koop, nu woningcorporaties per januari 2011 nauwelijks meer woningen mogen toewijzen aan inkomens boven de 33.000 euro per jaar. Dit blijkt uit berichtgeving in de Volkskrant op maandag 20 december 2010.

 • 20.12.10

  Eigen Haard zet voet aan grond in Almere

  Woningstichting Eigen Haard heeft het project Pur Sang in Almere van Bouwfonds Ontwikkeling gekocht. Bouwfonds ontwikkelde het project Pur Sang dat uit bedrijfsruimten, eengezinswoningen en appartementen bestaat. Eigen Haard gaat de 48 appartementen verhuren in de vrije sector. De eengezinswoningen en bedrijfsruimten zijn al verkocht.

 • 02.01.19
  Volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord

  Prestatieafspraken Bouwen aan de Stad II. Volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord op 16 december 2011

 • 16.12.10

  Minister eist opheldering van Stadgenoot

  Minister Donner eist opheldering van Stadgenoot over de hoge bedrijfslasten van de Amsterdamse corporatie.
  In de jaarlijkse ‘oordeelsbrief’ schrijft de bewindsman dat de bedrijfslasten van Stadgenoot in 2009 en 2008 fors boven het gemiddelde in de sector lagen. De woningbouwvereniging heeft al langer te kampen met hoge kosten voor de bedrijfsvoering, en wordt daar nu officieel over aangesproken. Stadgenoot krijgt tot 1 februari de tijd om tekst en uitleg te geven en haar visie te formuleren op de toekomstige bedrijfslasten.

 • 16.12.10

  Commissie Wijntjes wil meer aandacht voor kasstromen

  De commissie Wijntjes bepleit in haar onderzoek naar het functioneren van het vereveningsfonds meer te sturen op kasstromen in plaats van op plansaldi. Om het fonds beter beheersbaar te maken moeten plannen worden opgeknipt in kleinere stukken zodat ze een veel kortere looptijd krijgen. Een algemene oproep is pas geld te gaan uitgeven als het redelijk zeker is dat de ontvangsten ook echt zullen volgen. In totaal komt de commissie met veertig gedetailleerde aanbevelingen.

 • 21.12.10

  Nieuwbouw Waterlandplein van start

 • 13.12.10

  Nog veel eerste palen in Nieuw West

 • 22.12.10

  Woningproductie Amsterdam valt mee

 • 10.12.10

  Gat op Cruquiuskade wordt gevuld

  Stadsdeel Centrum en De Nijs/Hoorne Vastgoed hebben een overeenkomst bereikt over de ontwikkeling van Cruquiuskade N43, de hoek van de Czaar Peterstraat en de Cruquiuskade. De ontwikkelaar  verwacht in 2012 met de realisatie te kunnen beginnen. In totaal worden 115 woningen, een grote supermarkt, horecagelegenheden en parkeervoorzieningen gerealiseerd.
  Cruquiuskade N43

 • 16.12.10

  Zuiderkerkprijs 2010 naar Buurtfabriek Ruimzicht

  De Zuiderkerkprijs 2010 - voor het beste Amsterdamse woningbouwproject - gaat naar het project Buurtfabriek Ruimzicht aan de Kostverlorenkade in West, van Architectenbureau Marlies Rohmer en Stadgenoot (opdrachtgever).De Zuiderkerkprijs werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse prijzenbal van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam (OGA). De Geurt Brinkgreve Bokaal ging naar de gerenoveerde 'Dudokhaken', de Groene Speld naar Far West voor de duurzame renovatie van de flat Remijden in Osdorp.

 • 09.12.10

  Ook medische urgentie alleen voor inkomens tot € 33.614

  Vanaf 1 januari 2011 worden de consequenties van de Europese staatssteunregels voor woningcorporaties zichtbaar. Corporaties gaan vanaf die datum sociale huurwoningen vrijwel uitsluitend verhuren aan huishoudens met een inkomen beneden € 33.614.

 • 13.01.14

  Andere aanpak "Van Groot naar Beter"

  De Amsterdamse subsidieregeling “van Groot naar Beter“  wordt aangepast. De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven voert de regeling niet langer uit. Corporaties gaan voortaan zelf kleine huishoudens die in een grote woning wonen benaderen of ze geïnteresseerd zijn in een kleinere woning. Voor  eventuele financiële tegemoetkomingen (verhuiskosten, huurgewenning) heeft de gemeente jaarlijks 250 duizend euro beschikbaar.

 • 08.12.10

  Vernieuwing Waterlandplein in volgende fase

  De grootschalige vernieuwing van het Waterlandplein in Amsterdam-Noord komt in de volgende fase nu op 11 december 2010 de verkoop start van het gebouw De Brandaris. Eerder dit jaar besloot de  Ontwikkelcombinatie Nieuw Waterlandplein CV - een samenwerkingsverband van AM en Ymere - het nieuwbouwproject vanwege de crisis uit te stellen. Ymere heeft ook de drie door Hans van Heeswijk Architecten gerenoveerde bestaande woongebouwen op het plein officieel opgeleverd.

 • 08.12.10

  Groen is het cement van de buurt

  Het is nu officieel: onderzoek van Alterra (onderdeel van Wageningen UR) heeft bevestigd dat buurtgroen een positief effect op de samenhang in de buurt heeft. En kleinschalig groen, zoals buurt- en wijkgroen, heeft een groter effect op de sociale cohesie dan grote parken. Deze laatste dragen niet bij aan sociale contacten tussen bewoners, zo blijkt. Met  "buurtgroen" worden plantsoenen, volkstuinen, natuurlijk groen en water bedoeld.

 • 08.12.10

  Ook Ymere begint met Starterslening

  Na De Alliantie biedt ook  woningcorporatie Ymere kopers nu "startersleningen" aan.  Een Starterslening is een extra lening naast een normale hypotheek die bij aanvang renteloos en aflossingsvrij is. Op deze manier krijgen ook mensen wiens inkomen (nog) niet helemaal toereikend is, de kans een woning te kopen.

 • 07.12.10

  Corporaties draaien opnieuw miljoenenverlies

  De Nederlandse corporatiesector draaide in 2009 een verlies van ongeveer 480 miljoen euro. Dat komt neer op een gemiddeld verlies van ruim een miljoen euro per corporatie.

 • 02.12.10

  PvdA wil wel beginnen met IJburg 2

 • 01.12.10

  Amsterdam vertraagt stedelijke vernieuwing

 • 24.11.10

  Personalia

 • 24.11.10

  Renovatie Jeruzalem uitgesteld

  De voorgenomen renovatie, sloop en nieuwbouw van een deel van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost gaat de komende twee jaar niet door. Er is niet genoeg geld beschikbaar om de plannen uit te voeren, zo heeft woningstichting Rochdale laten weten.

 • 20.08.12

  West: nóg vijftien jaar herstructurering

   

 • 24.11.10

  Amsterdam schort ontruimingen op

  Blijvertje

 • 20.08.12

  Nieuwbouw August Allebéplein

  Het August Allebéplein in Overtoomse Veld gaat op de schop. Far West is begonnen aan de sloop van het verouderde winkelgebouw met woningen erboven aan de oostkant van het plein. Op die plek verrijst vervolgens een door architect Marlies Rohmer ontworpen ‘community centre’. In het nieuwe gebouw komen de Ru Paréschool, kinderopvang, een sportzaal, het ouder-kindcentrum en een buurtontmoetingsruimte. Start bouw is voorzien eind dit jaar. In 2012 is het gebouw klaar.

 • 24.11.10

  Duurzaamheidsmonitor Eigen Haard

  Als eerste Amsterdamse corporatie heeft Eigen Haard een Duurzaamheidsmonitor. De totale CO2-uitstoot van de corporatie is berekend op 137 kiloton. Dat is bijna een duizendste deel van de totale jaarlijkse Nederlandse uitstoot. Daarvan komt 1,5 kiloton voor rekening van de eigen werkorganisatie.

 • 24.11.10

  Gratis kierstandhouders in Nieuw-West

 • 24.11.10

  Banne Toren in strijd bestemmingsplan

 • 24.11.10

  Van Eesterenmuseum geopend

 • 24.11.10

  New Kit: Schever dan toren van Pisa

  New KitMidden in de Kolenkitbuurt staat The New Kit, een architectonisch hoogstandje van zeventien verdiepingen, dat schever staat dan de toren van Pisa. Het ontwerp van architect Henk Duijzer (HM Architecten) bevat 58 appartementen met raampartijen van vloer tot plafond.

 • 24.11.10

  ‘Tweeduizend nieuwe woningen in 2010’

  In Amsterdam worden dit jaar naar schatting iets meer dan tweeduizend nieuwe woningen in aanbouw genomen. Zo verwacht het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam (OGA). In de eerste drie kwartalen van 2010 is al van 1309 woningen de bouw gestart. Het afgelopen kwartaal werd begonnen met de bouw van 251 woningen op IJburg en in het Oostelijk Havengebied.

 • 18.11.10

  Leerwerkprojecten voor jongeren in gevaar

  Volgens de Amsterdamse corporatiesector trekt de gemeente de komende jaren te weinig geld uit voor hulpverleningsprogramma's aan kansrijke jongeren die door omstandigheden in de problemen zijn geraakt. Wethouder Asscher heeft bekend gemaakt dat de gemeente de middelen niet heeft om gemeenschappelijke plannen van ROC's, corporaties en de gemeente uit te voeren.

 • 18.11.10

  Nieuwe poging tot renovatie Het Breed

  Woningcorporaties Ymere en Eigen Haard doen een nieuwe poging het omvangrijke renovatie- en energiebesparingproject Het Breed - het zogeheten Plan Van Gool - in Amsterdam-Noord te realiseren. Een belangrijke factor bij het besluit om door te gaan is dat de bewonersvereniging een huurverlagingprocedure is gestart, omdat het projectmatig onderhoud en de daaraan verbonden renovatie nog niet is uitgevoerd.

  Het Breed

 • 17.11.10

  Amsterdam vereenvoudigt regels tweede woning

 • 15.11.10

  Strengere energienormen  gaan gewoon  per 1 januari in

  De EPC-aanscherping voor woningbouw per 1 januari 2011 gaat gewoon door. De NVB had laten weten vraagtekens te zetten bij de geplande aanscherping, omdat de nieuwe energieprestatie norm gebouwen (EPG) vertraagd is. Maar tijdens een gesprek tussen directeur-generaal Mark Frequin (ministerie van BZK, portefeuille WWI) en de vier partners in het Lente-Akkoord is duidelijk geworden dat het wetsvoorstel tot aanscherping van de EPC inmiddels ondertekend is en per 1 januari 2011 daadwerkelijk ingaat. 

 • 05.11.10

  Woonbond roept op tot boycot van antikraakbureaus

  De Woonbond roept verhuurders in een brief op om geen gebruik te maken van antikraakbureaus en zo het ontstaan van een categorie ‘B huurders’ te voorkomen. Ook bij de landelijke overheid heeft de Woonbond er op aangedrongen de omzeiling van de huurbescherming met de privaatrechtelijke ‘bruikleenovereenkomst voor woonruimte’ waar antikraakbureaus mee werken, onmogelijk te maken.

 • 05.11.10

  De key heeft nieuwe directeur: Rob Haans

  Rob Haans wordt  de nieuwe bestuurder/ algemeen directeur van Woonstichting De Key. Hij volgt 1 januari 2011 interim bestuurder Haijo Pietersma op. Haans moet de bijgestelde  koers van De Key inhoud gaan uitvoeren: van expansie naar consolidatie en concentratie op de kerntaken. De huurder en het beheer van huurwoningen staan weer nadrukkelijk op de eerste plaats.

  Rob Haans

Pagina's