NUL20 nieuws

 • 05.05.11

  Bewoners krijgen erfpacht terug

  Zeven bewoners van de Pedro de Medinalaan in Amsterdam krijgen een deel van de erfpachtcanon terug. Eerder betaalden deze bewoners een bedrag aan de gemeente voor het uitbreiden van de woning, terwijl voor de rest van de straat deze verplichting vorig jaar kwam te vervallen.

 • 05.05.11

  Amsterdam zoekt 1000 plekken voor zelfbouw

  Zelfbouw moet een volwassen onderdeel van de Amsterdamse woningmarkt worden. De gemeente wil voor het najaar duizend locaties beschikbaar hebben. Op dit moment wordt in de hele stad naar geschikte plekken gezocht.

  Zelfbouw is volgens wethouder Van Poelgeest een manier om op kleinschalige wijze de stad te blijven ontwikkelen. “Door mensen zelf de regie te geven over hun toekomstige woning en woonomgeving slaan we twee vliegen in één klap. We krijgen mooiere stadswijken. En de geplande woningen worden ook gebouwd.

 • 05.05.11

  Tevredenheid Amsterdammers over buurt blijft toenemen

  Gemiddeld genomen zijn de Amsterdammers tevreden over hun buurt. Bovendien stijgt de waardering van de meeste buurten. Dat blijkt het onderzoek tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam 2009. 

 • 28.04.11

  Vernieuwd WoningNet voorspelt slaagkans

  Op 27 april 2011 is de vernieuwde website van WoningNet voor de stadsregio Amsterdam gelanceerd. Woningzoekenden kunnen nu gerichter zoeken naar een woning die past bij hun situatie en woonwensen. Door inzicht te geven in de persoonlijke slaagkans voor een woning en passend woningaanbod te tonen geeft de site woningzoekenden beter inzicht in een kansen.

 • 29.04.11

  KWH: huurders corporatiewoningen zeer tevreden

  Huurders gaven in 2010 hun corporaties de hoogste waardering ooit. Dat blijkt uit de zojuist verschenen KWH-Prestatie-Index, waarin de mening van ruim 400.000 huurders over 200 wooncorporaties is opgenomen. Ymere is overigens de enige grootstedelijke corporatie uit de regio Amsterdam die aan KWH meedoet.

 • 09.05.11

  Sibbelwoningen in oude glorie hersteld

  Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. De restauratie van de zogeheten Sibbelwoningen op de Hoogte Kadijk is klaar. De authentieke details zoals de hardstenen trappen, gemetselde schoorstenen, smeedijzeren hekken en de oorspronkelijke tuinkamers zijn teruggebracht. Er is funderingsherstel uitgevoerd en de tuinen zijn gesaneerd.

 • 26.04.11

  Groepswoningen voor jong dementerenden in De Beusemaecker

  Donderdag 21 april opende burgemeester Van der Laan de eerste kleinschalige woonlocatie in Amsterdam voor mensen met vroegtijdige dementie. De woonvoorziening is gevestigd in De Beusemaecker, een complex van Ymere. Van der Laan: "Ik ben er trots op dat een voorziening voor deze groep in Amsterdam is gevestigd. Uit dit soort initiatieven blijkt dat Amsterdam een zorgzame stad is."

 • 22.04.11

  Ymere rond 2010 financieel gezond af

  Ymere toont zich crisisbestendig. De woningcorporatie investeerde in 2010  € 354 miljoen in haar eigen woningbezit en sloot het jaar af met  € 64 miljoen nettowinst. De corporatie heeft de tering naar de nering gezet. In het verleden rekende Ymere op een investeringsvolume van 450 tot 500 miljoen euro per jaar. In totaal leverde Ymere 1.900 nieuwe en gerenoveerde woningen op en werden 195 wijkaanpakprojecten succesvol uitgevoerd. Ymere startte verder in 2010 met nieuwbouw en renovatie van ruim 1.200 woningen. 

 • 20.04.11

  Doorstroming sociale huursector naar nieuw dieptepunt

  Het aantal huizen in de sociale huursector dat in het eerste kwartaal van 2011 in Amsterdam is verhuurd, is gedaald naar een nieuw dieptepunt. Dat blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Er werden in die periode slechts 1.958 huizen verhuurd. In het eerste kwartaal van 2010 werden nog 2.536 woningen verhuurd, 578 meer dan in 2011.

 • 20.04.11

  SEV: Huur op Maat werkt

  Volgens de SEV is ‘Huur op Maat' een goed alternatief voor het huidige huurstelsel. Deze conclusie trekt de SEV na een driejarig experiment waarin dertien woningcorporaties inkomensafhankelijke huren hebben toegepast. Onder de huurders blijkt een groot draagvlak voor Huur op Maat. Bijna 80 procent vindt het rechtvaardig dat de huurprijs wordt gekoppeld aan het inkomen. De Woonbond en Aedes hebben bedenkingen.

 • 19.04.11

  Woonbond en FNV roepen op tot sociaal huurbeleid

  De Nederlandse Woonbond, FNV en FNV Bouw roepen politieke partijen op tot een sociaal koopkracht- en woonbeleid. Door het beleid van het kabinet Rutte daalt de koopkracht van lage en bescheiden middeninkomens. Van 2010 tot en met 2012 zou dat neerkomen op gemiddeld ruim 2 procent. Voor sommige groepen valt deze daling volgens Woonbond en FNV nog veel hoger uit.

 • 17.04.11

  Ymere start met verkoop casco-woningen 

  Ymere heeft zijn eerste blok casco-woningen in de verkoop gedaan. Zaterdag 16 april was een kijkdag.  Onder de naam 'Eén Blok Stad'  worden 17 gerenoveerde casco-woningen aan de Marnixkade te koop aangeboden. Kopers dienen de woning zelf af te bouwen. Later volgen andere casco-projecten aan de Javastraat, Balistraat en Tugelaweg.

  Casco

 • 11.05.11

   Extra punten voor álle huurwoningen

  Alle huurwoningen die onder het Woningwaarderingsstelsel (WWS) vallen, krijgen op 1 juli aanstaande 25 extra basispunten. Aldus besloot het kabinet verrassend op 15 april.  Volgens het regeerakkoord namelijk zouden alleen woningen in 'schaarstegebieden' meer punten krijgen. Nu stijgt de maximale huurprijs van alle gereguleerde woningen met 120 euro per maand. De Woonbond noemt de maatregel "nog erger dan verwacht."

 • 15.04.11

  Vereveningsfonds uit de rode cijfers

  Amsterdam heeft het dreigende tekort van ruim 700 miljoen euro in de ruimtelijke sector weggewerkt. Een pakket van maatregelen levert ongeveer 862 miljoen euro aan besparingen op. Dat blijkt uit de doorrekening van het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf. De besparing  wordt vooral gerealiseerd door bouwplannen te schrappen. Wethouder Van Poelgeest wil overigens nog 6000 woningen uit de bouwplannen voor de komende jaren schrappen.

 • 15.04.11

  Afspraken grote steden over aanpak dakloosheid

  Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en het Rijk hebben vervolgstappen aangekondigd op hun daklozenbeleid. Sinds 2006 zijn in de vier grote steden al zo’n 10.000 dak- en thuislozen op weg geholpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan onder dak. Het aantal buitenslapers is zeer fors teruggebracht, en overlast en criminaliteit is met ruim 50% afgenomen. Deze aanpak wordt de komende jaren voortgezet.

 • 20.04.11

  Gemeentelijke onderscheiding voor Saar Boerlage

  Donderdag 14 april heeft wethouder Van der Burg het Ereteken van Verdienste uitgereikt aan mevrouw Saar Boerlage. Zij ontving de onderscheiding tijdens een speciaal georganiseerd afscheid bij WOUW, een netwerk maatschappijkritische 50+ vrouwen op de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Mevrouw Boerlage is meer dan 25 jaar lid van dit netwerk.

 • 13.04.11

  Rechtelijke uitspraak maakt verhuizing UB onzeker

  De verhuizing van de universiteitsbibliotheek  naar het Binnengasthuisterrein is hoogst onzeker geworden. Volgens de rechter heeft het stadsdeel op onjuiste gronden met sloop van een aantal panden op dat terrein ingestemd.

 • 12.04.11

  Wijkaanpak: behandelen als depressie

 • 12.04.11

  Ymere kiest voor kleiner werkgebied

  Ymere snijdt in haar werkgebied. De corporatie trekt zich de komende tijd terug uit de Bollenstreek, het zuidelijk deel van Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zeewolde en Alphen aan de Rijn. Grondposities en  projecten staan in de etalage.

 • 24.10.11

  Erfgoedverenigingen willen Nicolaascomplex op gemeentelijke monumentenlijst

  De erfgoedverenigingen Stichting Cuypersgenootschap en Heemschut hebben de gemeente verzocht Prinses Irenestraat 17-21, het complex van klooster, kapel en scholen - oorspronkelijk het St. Nicolaaslyceum voor jongens en Pius MMS voor meisjes - aan te wijzen tot gemeentelijk monument.

 • 08.04.11

  Corporaties tegen Almeers plan woningverdeling 

  De Almeerse corporaties zijn niet blij met het gemeentelijke plan voor een nieuw woningverdelingsysteem. Het systeem wemelt volgens de corporaties van de regels en criteria. Volgens Aedesnet.nl vinden de corporaties het plan ‘onduidelijk, onwenselijk en onverantwoord’. De gemeenteraad moet nog beslissen over het nieuwe systeem.

 • 05.04.11

  Corporaties gaan mogelijk miljoenen minder belasting betalen

  Woningcorporaties kunnen in beginsel als algemeen nut beogende instellingen worden beschouwd. Zo heeft advocaat-generaal Peter Wattel de Hoge Raad geadviseerd in een geschil van een onbekende corporatie met de Belastingdienst. Mocht de Hoge Raad die redenering volgen, dan hoeven investerende woningcorporaties niet of nauwelijks meer vennootschapsbelasting te betalen.

 • 04.04.11

  90 procent regeling vooral een regioprobleem

  De praktijk van de woningtoewijzing zal in Amsterdam niet drastisch wijzigen onder invloed van de inkomensgrens die sinds 1 januari geldt voor corporatiewoningen. Dat geldt wel voor veel regiogemeenten. Vooral in Ouder-Amsterdam en Landsmeer krijgen lagere inkomensgroepen eerder kans op een woning ten koste van middeninkomens.

 • 15.04.11

  Tijdelijk evenementenpark bij Arena

  Aan de Arenaboulevard in Amsterdam-Zuidoost wordt een tijdelijk stadspark ontwikkeld op de lege kavel waarop ooit GETZ moet komen. Dit project is door de economische crisis uitgesteld. Vanaf juli kunnen bezoekers en werknemers van het ArenAPoort-gebied het park betreden. Het terrein is ook beschikbaar voor evenementen. Projectbureau Zuidoostlob organiseert begin juli 2011 samen met een team van studenten van de hogeschool INHolland het openingsfeest.

 • 01.04.11

  Poging tot doorverhuren leidt tot huisuitzetting

  Een bewoner van Eigen Haard moet zijn sociale huurwoning verlaten omdat hij zijn woning via Marktplaats te huur aanbood voor een veel hogere huur. Dat heeft de rechtbank op 31 maart besloten. Het is de volgens Eigen Haard eerste keer dat de rechter het onrechtmatig aanbieden van een huurwoning strafbaar heeft gesteld.

 • 10.09.12

  Koopgarant ook voor projectontwikkelaars

  Vanaf 31 maart kunnen ook commerciële projectontwikkelaars Koopgarant aanbieden. Dat heeft Minister De Jager na een verzoek van de NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, besloten. Voorheen boden alleen corporaties deze terugkoopgarantie aan.

 • 30.03.11

  Geen aanpak van  'scheefwoners' in 2011

  Zogeheten scheefwoners hoeven nog geen extra huurverhoging te vrezen dit jaar. Minister Donner krijgt de noodzakelijke wetgeving niet op tijd klaar. Bovendien vraagt de invoering van een inkomenstoets meer tijd. Dat staat in de huurbrief die de minister 29 maart aan de Kamer heeft gezonden.

 • 28.03.11

  Aflossingsvrije hypotheek verdwijnt voor de helft

  In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen worden de normen voor het verkrijgen van een hypotheek verder aangescherpt. Het aflossingsvrije deel van de lening wordt begrensd tot maximaal 50 procent van de aankoopwaarde. De maximale hypotheek bedraagt 110 procent van de aankoopwaarde en mogelijkheden om af te wijken van de inkomensnorm worden beperkt. De nieuwe regels gaan in op 1 augustus 2011.

 • 28.03.11

   

 • 28.03.11

  Vier partijen voor aanpak Kleiburg

  Vier ontwikkelaars mogen plannen uitwerken voor de renovatie van flatgebouw Kleiburg in Amsterdam- Zuidoost. Zo heeft het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer bekend gemaakt.

 • 17.03.11

  Parteon: 800 woningen komende twee jaar

  De Zaanse corporatie Parteon streeft voor de komende twee jaar naar de realisatie van in totaal achthonderd nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Afgelopen jaar begon de corporatie al aan de bouw van 489 woningen. “Wij hebben ondanks de moeilijke woningmarkt toch diverse projecten kunnen starten,” zo verklaart directeur Vincent van Luit.

  Parteon

 • 17.03.11

  Huurdersvereniging wil straffer leegstandbeleid

 • 17.03.11

  Banken willen keurmerk voor particuliere erfpachtcontract

  De Nederlandse Verening van Banken (NVB) stelt in een persbericht dat banken huizen met particulier erfpacht wel willen financieren, mits een en ander goed is geregeld. Zij willen standaardisering van erfpachtcontracten met eventueel een keurmerk.

 • 16.03.11

  Tunnel Houthaven blijft behouden

  De deelraad van stadsdeel West heeft ingestemd met de optimaliseringplan voor de Houthaven. Er  wordt € 50 miljoen bespaard met behoud van de tunnel. Omdat daarmee aan de belangrijkste voorwaarde van de centrale stad wordt voldaan, lijkt niets de bouwplannen meer in de weg te staan. Naar verwachting start de bouw van de Houthaven begin volgend jaar. Hierna wordt het gebied in fases ontwikkeld en opgeleverd.

 • 14.03.11

  ‘Andere aanpak Nieuw-West’

  De stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam vraagt om een onconventionele aanpak. Zo schrijft stadsdeelwethouder De Wilt van Nieuw-West in een brandbrief aan B en W. Het primaat van de corporaties staat ter discussie. Ook moet de gemeente de regie terugnemen en met extra geld over de brug komen. Dinsdag 15 maart komen corporaties en stadsdeel weer bijeen om over de voortgang te praten. Hans van Harten, directeur van de AFWC, twittert aan de vooravond daarvan: "Onze commitment is onverminderd, onze financiële armslag niet."

 • 14.03.11

  Tekort aan sportvoorzieningen IJburg

  De uitbreiding van sportvoorzieningen op IJburg verloopt traag. Maar de crisis biedt ook onverwachte kansen. Zo onderzoekt de gemeente momenteel de vestiging van een zwembad op een kavel waar voorlopig geen woningen komen. Een zwembad op land is goedkoper dan een drijvende variant, waar aanvankelijk aan werd gedacht. De gemeente is in gesprek met private partijen die het aandurven om in het sterk gegroeide oostelijke deel van de stad een tweede overdekt zwembad te beginnen. Bewoners zijn nu aangewezen op het Sportfondsenbad Oost.

 • 14.03.11

  Overeenstemming wijkvernieuwing van Zaans Poelenburg

  De woningcorporaties Rochdale, ZVH en Parteon hebben met de gemeente Zaanstad voorlopige overeenstemming bereikt over de renovatie en herstructurering van de wijk Poelenburg in Zaandam. Aan de westkant van de straat Poelenburg wordt de komende zes jaar op grote schaal gerenoveerd en gesloopt.

 • 14.03.11

  Ymere-huurders krijgen duurzame tuinberging

  Bij de verbetering van de Bierens de Haanbuurt in Amsterdam-Slotermeer krijgen de bewoners een cradle-to-cradle tuinberging. Woningcorporatie Ymere heeft drie verschillende schuurtjes laten ontwerpen. Met recyclebare gevelbeplating en zonnecellen op het dak.

  tuinhuisje

 • 14.03.11

  De Key saneert

  Woonstichting De Key saneert de projectenportefeuille. Ook wordt het werkapparaat van de woningcorporatie en ontwikkelbedrijf De Principaal verder ingekrompen. Bij deze reorganisatie zijn gedwongen ontslagen niet uitgesloten.

 • 14.03.11

  Oasis Game op het Makassarplein

  In het weekend van 19 en 20 maart start  op het Makassarplein in de Indische buurt, Amsterdam de 'Oasis Game'. Het is onderdeel van een  programma om de leefbaarheid van de buurt te vergroten. Doel van de Game is dat  bewoners op een speelse manier samen met buren, vrienden en lokale instanties hun droombeeld voor de buurt (oase)  realiseren. Het gaat vier weekenden duren.

 • 14.03.11

  Steeds meer Koopgarant-kopers

  In 2010 zijn 6700 woningen via een Koopgarant-regeling gekocht. Dat is een toename van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Opmerkelijk was de forse groei van de verkoop van bestaande woningen. Deze worden zowel door zittende bewoners als door starters op de koopmarkt gekocht. 2500 Koopgarant-kopers  (40%) kochten een nieuwbouwwoning. De introductie van Koopgarant in Amsterdam laat nog altijd op zich wachten.

 • 14.03.11

  Hotelproject aan het IJ

  Ruim vijftig leerlingen van de Amsterdamse hotelschool (ROC) zijn betrokken bij een werkervaringsproject op bedrijfsterrein De Overkant in Amsterdam Noord. Voor Eigen Haard maken zij een plan voor de opzet van een hotel.

 • 14.03.11

  De Key Zandvoort haalt KWH-label

  De Key Zandvoort heeft de afgelopen twee jaar haar dienstverlening laten meten door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en het KWH-Huurlabel behaald. De informatieverschaffing en service is op negen onderdelen getoetst. Voor de meeste onderdelen moest een 7 worden behaald. Alleen de klachtafhandeling scoorde lager. Vestigingsmanager Yuri van den Bogaerde is blij met het behalen van het kwaliteitslabel. “Het is een goed uitgangspunt om te blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.”[BP]

   

 • 09.03.11

  Ossel vraagt Rijk belemmeringen studentenhuisvesting weg te nemen

  Wethouder Freek Ossel heeft in een brief aan de ministers Donner en Schultz van Haegen namens de G4 gevraagd rijksregelgeving te versoepelen om het rendabel bouwen van studentenhuisvesting mogelijk te maken. Het gaat om zes punten:

 • 09.03.11

  Vier nieuwe locaties voor studentenwoningen

  Amsterdam heeft vier nieuwe locaties aangewezen voor de bouw van studentenwoningen. Aan de Radarweg (Teleport), de Boelelaan (Zuidas) , het Jan van Schaffelaarplantsoen (Bos en Lommer) en de Paalbergweg (Zuidoost) kunnen binnen twee jaar een paar duizend studenten onderdak vinden.

 • 08.03.11

  Woonbond opent meldpunt voor gedupeerde middeninkomens

  De Woonbond heeft op 8 maart een onlinemeldpunt geopend voor woningzoekenden die in problemen raken door de nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De bond wil zo in kaart brengen hoe groot de problemen voor huurders zijn. 

 • 29.03.12

  Energielabel per 1 juli in nieuw puntensysteem huurwoningen

 • 04.03.11

  Energielabel in huurprijs nog onzeker

  Het wetsvoorstel om energie-investeringen door te berekenen in huurprijzen van woningen is nog geen gelopen race. Behalve de SP hebben ook de VVD en PVV bedenkingen. De stemming is op 8 maart.

 • 04.03.11

  Oud-directeur De Principaal veroordeeld tot betaling van bijna  3,5 miljoen euro

  update 4 maart

  De kantonrechter in Amsterdam heeft oud-directeur Fer Felder van De Principaal, het ontwikkelbedrijf van woonstichting De Key, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn voormalige werkgever van bijna 3,5 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag betreft een vergoeding vanwege een ABC-constructie bij grondaankopen in Zeewolde. Ook moet Felder zijn ontslagvergoeding van honderdduizend euro terugbetalen.

 • 03.03.11

  Volgende juridische hindernis rond kraakwet

Pagina's