NUL20 nieuws

 • 22.08.11

  'Stadsverwarming duurder door Warmtewet'

  De nieuwe Warmtewet moest de consument beschermen tegen de  te hoge en weinig transparante tarieven van stadsverwarming. Maar nu blijken die tarieven volgens berekeningen van het NMA straks nog te mogen verhoogd. De Woonbond en de Vereniging eigen huis (VEH) vrezen dat "honderdduizenden huishoudens 50 tot 150 euro per jaar meer gaan betalen." Beide belangenverenigingen vinden de wet daarom onaanvaardbaar.

 • 05.10.11

  Stadgenoot wijzigt plannen voor Houthavens

  Stadgenoot stapt af van de geplande ontwikkeling van Blok 0, het meest westelijke deel van de Houthaven in Amsterdam West. Het gebruikelijke voorverkooppercentage van 70% wordt voor dit omvangrijke complex in de huidige marktomstandigheden als onhaalbaar gezien. De woningvereniging wil nu een vergelijkbaar complex realiseren via een bijzondere vorm van particulier opdrachtgeverschap, door scheidend bestuurder Frank Bijdendijk als ‘democratische projectontwikkeling’ gedoopt.

 • 19.07.11

  Alliantie tilt woningen aan Saenredamstraat op naar A-label

  Begin juli leverde woningcorporatie De Alliantie 17 woningen en één bedrijfswoning op aan de Saenredamstraat. Bij deze grootschalige renovatie is alles uit de kast getrokken om zo duurzaam mogelijk te renoveren. De woningen worden volgens de rekenmodellen bijna 80 procent energiezuiniger. De zonnecellen vallen op, maar de winst zit toch vooral in de isolatie.

 • 14.07.11

  Corporaties boeken veel af op grondposities

  In de afgelopen vijf jaar hebben Nederlandse corporaties gezamenlijk een totaal bedrag van 134 miljoen euro afgeboekt op grondposities. Dat is 14 procent van de aanschafwaarde. Dit blijkt uit een rapport van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). De afwaardering betekent niet dat alle pijn nu is genomen. Volgens het CFV lopen de deelnemende corporaties nog risico’s van 96 miljoen euro. Het Fonds stelt vast dat het risicobeheer bij corporaties inmiddels wel is verbeterd, maar nog altijd tekortkomingen kent.

 • 14.07.11

  Huurtoeslag omlaag

  Het kabinet heeft besloten de huurtoeslag voor duurdere huurwoningen te verlagen. Deze korting op de 'kwaliteitstoeslag' geldt voor huurwoningen met een hogere huur dan € 361. Ook wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag  verhoogd met 4 euro.
  De totale korting bedraagt 10 procent  zal zo'n 79% van de huishoudens met een huur boven de € 361 treffen. De maatregelen leiden tot een bezuiniging die oploopt van 100 miljoen euro in 2012 tot 157 miljoen euro in 2015.

 • 12.07.11

  Amsterdammers verhuizen het liefst naar ... Amsterdam

  Amsterdam is nog aantrekkelijker geworden als vestigingsplaats. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve Kennisstad van de gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO). Het aantal gezinnen dat in de stad blijft wonen is de afgelopen jaren toegenomen. De mogelijkheden om binnen Amsterdam ‘door te stromen' naar een volgende woning zijn verbeterd.

 • 11.07.11

  Nieuw bedrijfsverzamelgebouw in West

  Woensdag 13 juli is de officiële opening opent bedrijfsverzamelgebouw "De Coppel" in de wijk Landlust in Amsterdam-West. De oude garage aan de Coppelstockstraat 50 is gerenoveerd en biedt nu bedrijfsruimte aan negen startende ondernemers en ZZP’ers uit de buurt.

 • 11.07.11

  Haarlemmerpoort verliest woonbestemming

  De Haarlemmerpoort moet na restauratie een publieke functie krijgen, vindt Ymere. In de 19e eeuwse poort bevinden zich nu nog zeventien woningen. De kosten om de woningen te behouden zijn echter te hoog.

 • 07.07.11

  Rochdale verkoopt woningen in Katwijk aan Zee

  Woningstichting Rochdale heeft 38 woningen op het Zeehospitiumterrein in Katwijk aan Zee verkocht aan stichting Dunavie. De verkoop past binnen de geografische heroriëntatie van Rochdale waarbij Katwijk niet langer tot het beoogde werkgebied behoort. Voor Dunavie past de aankoop van deze geliberaliseerde woningen binnen het streven om meer woningen in het middensegment aan te bieden.

 • 06.07.11

  Amsterdam krijgt grote vrije sector, op termijn

  In Amsterdam vallen ruim 75.000 woningen boven de vrije-sectorgrens van 142 punten (663 euro), als de voorgenomen bijtelling van Donner door gaat. Dat blijkt uit een simulatiestudie van de Amsterdamse dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS). Niet al die woningen worden geliberaliseerd. Corporaties hebben aangekondigd daarover afspraken te willen maken met de gemeente en de Huurdersvereniging Amsterdam.

   

 • 01.07.11

  Akkoord over Bloemendalerpolder

  In de Bloemendalerpolder kunnen maximaal 2750 woningen worden gebouwd. Zij komen aan de rand van Weesp; zo ver als mogelijk van de te verleggen A1. Daarover hebben het Rijk, provincie Noord-Holland, gemeente Weesp en Waterschap AGV een akkoord bereikt. De ontwikkeling en exploitatie van het gebied komt in handen van private partijen.

 • 01.07.11

  Jacques Thielen naar BMC

  Per 1 juli wordt Jacques Thielen partner bij BMC Interlink. Hij is momenteel nog directeur-bestuurder van Far West. Vorig jaar viel het besluit om deze Amsterdamse woningcorporatie te ontbinden omdat de ontwikkelcorporatie door de crisis in financiële problemen dreigde te komen. De afwikkeling daarvan is nagenoeg rond. De aandeelhouders en oprichters De Key, Rochdale en Stadgenoot hebben overeenstemming over de opdeling van het bezit.

 • 01.07.11

  Gedwongen vertrek uit Amsterdamse Diamantbuurt

  Eigen Haard dwingt twee ernstig overlastgevende gezinnen de Diamantbuurt in Amsterdam-Zuid te verlaten. Zij krijgen nog één keer een woning elders in de stad aangeboden. Mochten zij dat aanbod weigeren, dan volgt ontbinding van de huurovereenkomst via de rechter.

 • 20.08.12

  SV-urgentie voor bewoners 'schimmelwoningen'

  De bewoners van de in slechte staat verkerende woningen in de Nolensstraat en de Voermanbuurt (Knijtijzerpanden) krijgen vanaf september een stadsvernieuwingsurgentie. Dat is althans de inzet van wethouder Paulus de Wilt. Stadsdeelraad en de dienst Wonen, Zorg en Samenleven moeten nog akkoord gaan. Normaal mag een dergelijke urgentie alleen worden verstrekt als de sloop- of renovatiedatum is vastgesteld. De urgentiestatus geeft recht op een verhuisvergoeding van ruim 5000 euro. 

 • 24.06.11

  Heemschut pleit voor sparen Tugelawegblok

  Erfgoedvereniging Heemschut maakt bezwaar tegen de sloop van een van de Tugelawegblokken in Amsterdam-Oost. Volgens de vereniging is het woningcomplex op de hoek van de Maritzstraat historisch waardevol en kan ook via renovatie de woningkwaliteit worden verbeterd.

  Tugelaweg

  Hoek Tugelaweg - Maritzlaan. Foto: wiki commons

 • 24.06.11

  Voortaan betalen voor WoningNet

  Woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam moeten vanaf 1 juli jaarlijks 10 euro betalen om ingeschreven te blijven bij WoningNet. Tot nu toe betalen  zij alleen eenmalige inschrijvingskosten; die worden nu verlaagd van 60 naar 50 euro.

  De kosten van het WoningNet-systeem worden tot nu grotendeels betaald door de corporaties. Met de jaarlijkse verlengingskosten wordt een substantieel deel van de kosten gedekt. In 2010 waren er ruim 470.000 woningzoekenden ingeschreven, waarvan er ruim 89.000 een of meer keer reageerden op een woning.

 • 23.06.11

  Braakliggende terreinen in kaart gebracht

  Amsterdam heeft de braakliggende terreinen in de eigen stad én in Zaanstad op een digitale kaart gezet. Dit om initiatiefnemers die met een plan voor een tijdelijke invulling komen op weg te helpen. Bijvoorbeeld als buurtmoestuin, kinderspeelplaats, voetbalveld of - als de terreinen groter zijn - als evenemententerrein of tijdelijke studentenhuisvesting.

 • 23.06.11

  'Schaalsprong Almere blijft nodig'

  De schaalspong voor Almere blijft nodig, vindt Chris Kuijpers, directeur-generaal ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op het oude land ontbreekt het simpelweg aan ruimte voor de bouw van die 60.000 nieuwe woningen. Bebouwing van de Zaan/IJ-oevers is volgens hem geen alternatief.

 • 24.06.11

  Sloop verzakte woningen in Amsterdamse Jordaan stuit op bezwaren bewoners

  Ymere overweegt de sloop van enkele verzakte panden aan de Palmstraat in de Amsterdamse Jordaan. Er kunnen grotere levensloopgeschikte sociale huurwoningen worden teruggebouwd, meent de corporatie.

 • 22.06.11

  Nog drie kandidaten voor Kleiburg

 • 22.06.11

  Extra sportvelden op IJburg

  Eindelijk goed nieuws  voor sportminnend IJburg. Het aantal sportvelden in het Diemerpark op IJburg wordt verdubbeld van drie naar zes velden. Er komen ook extra parkeerplaatsen. Stadsdeelwethouder Thijs Reuten kan  het groene licht voor de aanleg geven, nadat onderzoek had uitgewezen dat de sportvelden goed samengaan met de  sanering van de voormalige vuilstort en de natuurwaarde in het park. 

 • 21.06.11

  Wethouder Zaanstad: ‘Onderscheid in bijtelling WWS onbegrijpelijk’

  Het onderscheid in de bijtelling voor het Woningwaarderingsstelsel tussen Groot Amsterdam en de Zaanstreek is onbegrijpelijk, zo zegt wethouder Jeroen Olthof (PvdA) van de gemeente Zaanstad.  Het toekomstige prijsverschil kan volgens hem tot toenemende druk op de Zaanse sociale woningmarkt leiden. De gemeente bezint zich op passende maatregelen.

 • 21.06.11

  SCP: sloop en nieuwbouw draagt bij aan veiligheid stadswijken

  Herstructurering van de woningvoorraad en de verkoop van sociale huurwoningen hebben positieve effecten op leefbaarheid en veiligheid in oude stadswijken, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 • 21.06.11

  ’Verplicht scheefwoner tot woningaankoop’

  Scheefwoners moeten veel strenger worden aangepakt, meent Bouwfonds Ontwikkeling. Zij moeten vertrekken. Of anders worden verplicht binnen een jaar hun sociale huurwoning te kopen.

 • 20.06.11

  Woonbond: "Verhoog inkomensgrens sociale huurwoningen"

  Volgens de Woonbond moet de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog naar minimaal 38.000 euro. Dat concludeert de bond uit een groot aantal meldingen van woningzoekenden die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden.  Voor sociale huurwoningen geldt sinds 1 januari een inkomensgrens van  33.614 euro.

 • 23.06.11

  Rochdale verbaasd over uitkomsten haalbaarheid Kleiburg

  update 23 juni

  Rochdale verwerpt de berekeningen van bureau Vaecon, waaruit zou blijken dat het besluit van de woningcorporatie om de Bijlmerflat Kleiburg op te geven, gebaseerd is op te sombere uitgangspunten. Vaecon heeft op verzoek van stadsdeel Zuidoost de financiële argumenten van Rochdale tegen het licht gehouden. Het Parool publiceerde op 11 juni de conclusies van het rapport onder de kop 'experts zien wel kansen in Kleiburg.'

 • 16.06.11

  "Ga flexibel om met inkomensnorm"

 • 17.08.12

  Verkoop nieuwbouw veert op na rampjaar 2009

 • 16.06.11

  25 extra punten voor Amsterdamse woningen

  update 16 juni

 • 15.06.11

  Marien de Langen volgt  Bijdendijk op bij Stadgenoot

 • 14.06.11

  Fietsberging weer verplicht

  Vanaf 2012 mogen er geen appartementen meer worden gebouwd zonder bergruimte bij te woning. Daarmee is een dereguleringsmaatregel uit  2003 definitief van de baan. Toen schrapte het ministerie van VROM de verplichting om flats te voorzien van een balkon en een bergruimte. Na veel protesten en een motie besloot Minister Vogelaar deze maatregel in 2008 terug te draaien. Vier jaar later is deze wijziging in wetgeving omgezet.

 • 14.06.11

  Emile Spek directeur vastgoed AMC

  Emile Spek gaat vanaf 1 augustus leiding geven aan het directoraat huisvesting en vastgoed van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Spek werkte ruim veertien jaar bij Ymere en voorganger Woningbedrijf Amsterdam. De laatste zeven jaar was hij actief als directeur projectontwikkeling. Spek heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en professionalisering van projectontwikkeling binnen de Amsterdamse woningcorporatie, zo verklaart Ymere.

 • 14.06.11

  Corporaties starten met  jongerencontracten

  Eigen Haard en Stadgenoot verhuren vanaf half mei woningen aan jongeren met een tijdelijk jongerencontract. Met zo'n contract kunnen jongeren tot en met  hun 22e een speciaal gelabelde 'jongerenwoning' betrekken en daar vervolgens tot uiterlijk hun 26e wonen. Daarna kunnen jongeren, met behoud en behulp van de inschrijfduur, reageren op een andere woning. Het gaat om kleine woningen tot maximaal 45 m².

 • 14.06.11

  Eigen Haard kiest voor verantwoord hout en papier

  Verantwoord bosbeheer is ook de verantwoordelijkheid van woningcorporaties. Daarom heeft Eigen Haard een partnerovereenkomst met FSC Nederland getekend. ‘Zonder hout geen bouw’, zegt directeur Vastgoedbeheer Peter Hildering. ‘Maar dan wel met verantwoord hout. We gaan, als grootgebruiker van hout, de strijd aan tegen ontbossing’.

 • 10.06.11

  Regiocorporaties houden zich aan inkomensnorm

 • 06.06.11

  Woningen voor muziekstudenten

  Domus bouwt voor de stichting Jan Pieterszoon Huis zeventig tot tachtig speciale woningen voor muziekstudenten. Zo is met de gemeente Amsterdam overeengekomen. De woningen verrijzen op kavel 23 van deelgebied RI-Oost op het Zeeburgereiland.  Domus heeft met de gemeente afspraken gemaakt over minimale eisen aan duurzaamheid en start bouw. Dezelfde stichting realiseerde eerder speciale wooneenheden voor conservatoriumstudenten op IJburg.

 • 16.06.11

  Bewoners Platanenweg mogen toch blijven

  update 15 juni

 • 06.06.11

  Corporaties versnellen woningaanbod

  De woningkrant met beschikbare sociale huurwoningen in de stadsregio Amsterdam verschijnt begin juni voor de laatste keer op papier. Woningzoekenden kunnen daarna alleen nog woningen zoeken via de website. Het beschikbare aanbod kan daardoor sneller worden geactualiseerd.

 • 27.05.11

  Einde erkenning Bijlmer Bewonersraad

  Rochdale erkent de Bijlmer Bewonersraad niet langer als overkoepelende huurdersorganisatie. De bewonerscommissies uit Amsterdam-Zuidoost worden opgeroepen zich aan te sluiten bij de Bewonersraad van Rochdale (BWR).

 • 16.06.11

  Nu wel draagvlak voor renovatie Het Breed

  Een zeer ruime meerderheid van de bewoners in het wooncomplex Het Breed in Amsterdam-Noord heeft ingestemd met het door Eigen Haard  en Ymere voorgestelde renovatieplan. De renovatie omvat verbeteringen aan het complex, zoals afsluiting van trappenhuizen. Ook worden energiebesparende maatregelen genomen. Gevelisolatie en plaatsing van dubbel glas leiden tot een halvering van de CO2-uitstoot. De werkzaamheden beginnen in 2012.

 • 24.05.11

  CFV: heffing huurtoeslag betaalbaar

  Extra huurstijgingen en uitbreiding van het Woningwaarderingsstelsel met 25 punten geven corporaties voldoende financiële mogelijkheden om de heffing voor de huurtoeslag te betalen. Zo heeft het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) becijferd.

 • 23.05.11

  Van kantoor naar appartementen

  Het kantoorgebouw van Syntrus Achmea aan de Molenwerf in Amsterdam-West wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Er is naar verwachting ruimte voor tweehonderd middeldure huurwoningen.

  Het kantorencomplex (22.000 m2) is nog maar tien jaar oud, maar het staat al geruime tijd goeddeels leeg.  Pogingen van Syntrus Achmea, beheerder van het vermogen van een aantal pensioenfondsen, voor het pand een nieuwe huurder te vinden zijn door de omvangrijke kantorenleegstand in Amsterdam op niks uitgelopen.

 • 18.05.11

  Heroverweging programma luchtkwaliteit

  Amsterdam vreest over vier jaar niet te kunnen voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. Overschrijding dreigt van de norm voor stikstofdioxide. Extra maatregelen gericht op zakelijke veelrijders moeten het tij keren, zo heeft wethouder Eric Wiebes verklaard. Anders lopen grote bouwprojecten, als de aanleg van de 2e fase van IJburg en uitbreiding aan de Zuidas, averij op.

 • 18.05.11

  Hoger beroep tegen schadevergoeding

  Fer Felder (63), oud-directeur van ontwikkelaar De Principaal, gaat in beroep tegen de uitspraak dat hij 3,2 miljoen euro schadevergoeding aan woonstichting De Key moet betalen. Uitvoering van het vonnis is opgeschort.

 • 27.01.12

  Hoger beroep tegen schadevergoeding

  Fer Felder (63), oud-directeur van ontwikkelaar De Principaal, gaat in beroep tegen de uitspraak dat hij 3,2 miljoen euro schadevergoeding aan woonstichting De Key moet betalen. Uitvoering van het vonnis is opgeschort.

 • 11.05.11

  KEI, Nirov, Nicis Institute en SEV gaan fuseren 

  Vier kennisorganisaties op het gebied van stad en ruimte gaan fuseren. De samenvoeging van KEI, Nirov, Nicis Institute en SEV moet op 1 januari 2012 een feit zijn.

  Door het samengaan ontstaat een onafhankelijk, nationaal innovatie- en kennisinstituut voor stedelijke en regionale ontwikkeling. De programma’s van de vier organisaties lopen gewoon door.

 • 11.05.11

  Ymere start  bouw De Boetzelaar

  In mei is de bouw gestart van nieuwbouwproject De Boetzelaer op de hoek Van Hogendorpstraat/Van Boetzelaerstraat in Amsterdam-West.

  De nieuwbouw is ontworpen door architectenbureau M3H. In het gebouw komen 43 sociale huurwoningen, 4 rolstoelwoningen (ROWO) en 2 bedrijfsruimten op de begane grond. Onder het gebouw komt een parkeergarage met 23 parkeerplaatsen en 2 motorparkeervakken

  Zowel de woningen als de parkeerplaatsen worden verhuurd door Ymere. Naar verwachting wordt het gebouw in maart 2013 opgeleverd.

 • 09.05.11

  Eerste Solid in een keer volledig verhuurd

 • 28.12.18

  BedonnerdOp 18 mei bespreekt de Kamercommissie voor BZK minister Donners plan om elke huurwoning 25 extra punten toe te kennen. Huurdersorganisaties slijpen ondertussen de messen, mede met behulp van de leus ‘Huurders Bedonnerd’. Zij vinden ditmaal de corporatiesector niet aan hun zijde.

 • 06.05.11

  CFV opgewaardeerd tot 'Woonautoriteit'

  Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties en op de naleving van de regels voor staatssteun. Aldus een wetsvoorstel dat het kabinet eind april naar de Kamer stuurde. De nieuwe autoriteit, de opvolger zal  van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, krijgt zelfstandige bevoegdheden waaronder de mogelijkheid een aanwijzing te geven. De status is vergelijkbaar met het AFM. De autoriteit houdt toezicht op de circa 400 corporaties. 

Pagina's