NUL20 nieuws

 • 08.11.11

  Amstelveen: eigen inwoners eerst

  In Amstelveen moeten voortaan vrijwel alle vrijkomende sociale huurwoningen toevallen aan de eigen inwoners. Zo vindt een meerderheid in de gemeenteraad. VVD, CDA, Burgerbelang Amstelveen en de eenmansfracties van ChristenUnie en OCA verzoeken het college bij de Stadsregio Amsterdam de vrijheid te krijgen maar liefst negentig procent van de vrijkomende woningen aan eigen inwoners toe te wijzen.

 • 08.11.11

   Architect Joop van Stigt overleden

  Architect Joop van Stigt (78) is eind vorige week overleden. Hij was een pionier in hergebruik van gebouwen in de bestaande stad. Vooral in Amsterdam

 • 07.11.11

  Prestaties ZVH gewaardeerd met een 7

  Woningstichting ZVH heeft zich in de eerste helft van 2011 voor het eerst laten visiteren. De prestaties zijn gewaardeerd met een 7, zo blijkt uit het visitatierapport. De corporatie doet het bovengemiddeld als het gaat om presteren naar vermogen en efficiency. De kwaliteit van het toezicht is nog enigszins onder de maat; al wordt inmiddels aan de formele eisen voldaan.

 • 03.11.11

  Middeldure huur met sociale grondprijs

  Ontwikkelaars kunnen in Amsterdam vijfhonderd vrije sector huurwoningen bouwen tegen een sociale grondprijs. Dat maakte wethouder Freek Ossel van Wonen begin november bekend tijdens een bijeenkomst van het Woningbouw Netwerk Amsterdam.

 • 02.11.11

  Raad van State: 'Vogelaarheffing rechtmatig'

  De heffing die minister Vogelaar in 2008 invoerde om de wijkaanpak gedeeltelijk te financieren, is volgens de Raad van State  rechtmatig. Alle Nederlandse woningcorporaties kregen sindsdien te maken met de zogeheten Vogelaar-heffing. Zij droegen verplicht een bedrag af aan het  Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), die het geld vervolgens verdeelde over de corporaties die de veertig krachtwijken moeten opknappen. Ook Amsterdamse corporaties profiteerden daarvan.

 • 02.11.11

  Succesvolle start zelfbouwprogramma in Amsterdam

  Tijdens de zelfbouwmarkt in 29 en  30 oktober werd gehouden op Strand West zijn 66 van de 69 individuele kavels in optie uitgegeven. Tevens hebben zich ongeveer 35 groepen ingeschreven, vooral voor Blok 0 in het Houthaven. Wethouder Van Poelgeest is zeer tevreden over het resultaat.

 • 31.10.11

  ANWB-directeur wordt voorzitter Raad van Commissarissen Ymere

  De Raad van Commissarissen van Ymere heeft Guido van Woerkom (1955) per 14 december 2011 benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ymere. Hij volgt Peter Wilson op die van 2002 tot en met 2011 de voorzittershamer bij Ymere hanteerde. Naast hem nemen vanwege het aflopen van de benoemingstermijn eind 2011 ook de heer Van Mook (vice-voorzitter) en de heer Krol afscheid als commissaris van Ymere. Omdat de Raad van Commissarissen krimpt van negen naar zeven leden, worden zij niet opgevolgd.

 • 28.10.11

   Het Funen-Verdana wint Nieuwbouwprijs 2011

 • 17.08.12

  De Woningbouw Weesp zoekt fusiepartner

  Woningcorporatie De Woningbouw (4.500 woningen) uit Weesp zoekt een fusiepartner. De corporatie meent dat dit het beste is voor de huurders in Weesp, Muiden en Muiderberg. Voorwaarde is wel dat de fusiepartner beschikt over kwaliteit en investeringsruimte voor verbetering van het woningbezit.

 • 20.08.12

  Tennispark op IJburg geopend

  Op zaterdag 29 oktober wordt het tennispark op IJburg officieel geopend door stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik. Het park is tot stand gekomen op initiatief van IJburgers.  De ideevorming startte in 2008; in  een mum van tijd had TVIJ (Tennisvereniging IJburg) 2000 aspirantleden. Het traject tot aan de oplevering kostte veel inspanning, en werd met maanden vertraagd door de mogelijke aanwezigheid van de rugstreeppad op het terrein.

 • 24.10.11

  Goedkope appartementen verkopen wel in Purmerend

  Als de prijzen maar laag genoeg zijn komen de kopers wel. Dat merkte woningstichting Wherestad. De corporatie verkocht in Purmerend binnen twee weken negen van veertien in prijs verlaagde appartementen. Het gaat om 3- en 4-kamerwoningen onder de 120.000 euro.

  Wherestad wil de komende jaren  de appartementen verkopen in de vierlaagse flats aan de Sportlaan en de Van IJsendijkstraat. De koper kan naar keuze de woning nog laten verbouwen en opknappen door de corporatie.

 • 18.10.11

   Stefan Schuwer bestuurslid Neprom

  Stefan Schuwer (52) is toegetreden tot het bestuur van de Neprom, de vereniging van professionele projectontwikkelaars. Schuwer is lid van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Ymere.  Bij de Neprom  neemt hij de plaats in van Daan van der Vorm (Vorm Ontwikkeling). Schuwer is binnen Ymere verantwoordelijk voor de portefeuille gebieds- en projectontwikkeling. Eerder was hij werkzaam in de commerciële projectontwikkeling.

 • 17.10.11

  Aalsmeer krijgt 'werkhotel' voor Polen

  Het Parool bericht dat Aalsmeer het grootste Polenhotel van Nederland gaat bouwen. Het hotel krijgt 640 bedden. Als noodvoorziening wil de gemeente volgend jaar tijdelijk wooncontainers neerzetten. In Aalsmeer en omgeving wonen enkele duizenden Oost-Europese seizoenarbeiders, vaak in beroerde omstandigheden.

  Zie Het Parool: Grootste Polenhotel in Aalsmeer (14-10-2011)

   

   

 • 17.10.11

  Nieuwbouw verschuift naar huur

  In het eerste halfjaar van 2011 zijn er ruim 19,5 duizend woningen opgeleverd in Nederland. Dat is bijna 9 procent meer dan in de eerste helft van 2010. Vooral het aantal gereedgekomen huurwoningen is toegenomen. De stijging bedroeg 16 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

  De stijging betekent niet dat de crisis voorbij is. Het aantal opgeleverde woningen blijft ruim achter bij de piek van drie jaar geleden. Bovendien gaat het om opleveringen. De bouw van deze woningen is vaak al twee jaar terug gestart.

 • 12.10.11

  S&P geeft Stadgenoot  kwalificatie AA Stable

  De kredietwaardigheid van woningcorporatie Stadgenoot is door Standard & Poors gekwalificeerd als AA Stable, de op twee na hoogst mogelijke notering. Deze rating geeft de Amsterdamse corporatie toegang tot de internationale kapitaalmarkt.

 • 12.10.11

  Tijdelijke studentenwoningen blijven in gebruik

  De tijdelijke studentenwoningen op het Zeeburgereiland mogen de komende jaren blijven staan. Wel moet verhuurder DUWO de brandveiligheid van de containerwoningen vergroten. Zo heeft de gemeente Amsterdam besloten.

 • 19.12.11

  Antikraakbureaus moeten aan eisen voldoen

  De gemeente Amsterdam heeft een aantal kwaliteitseisen opgesteld voor leegstandbeheerders van kantoorruimtes. Die eisen moeten er voor zorgen dat er fatsoenlijk wordt omgegaan met tijdelijke bewoners of gebruikers. Ze gelden formeel alleen voor het werkingsgebied van de Leegstandverordening 2011. Dat zijn de kantorenterreinen Amstel III en Teleport, kantoren van meer dan 10.000 m2 en ontruimde bedrijfsgebouwen die gekraakt zijn geweest.

 • 08.10.11

  Donner vindt 33.000 euro grens wel best zo

  Minister Donner wil niet terug naar Brussel om over een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen te onderhandelen. Wat soepeler omgaan met de huidige regels, verder wil hij niet gaan. De Kamer had hem eerder per motie opgeroepen om in ieder geval voor ouderen een hogere inkomensgrens te bepleiten. Maar Kamerleden noch protesterende huurders kunnen de minister in beweging brengen. Zo bleek op 6 oktober tijdens een Kamerdebat.

 • 18.10.11

  Campagne zelfbouw komt op stoom

  update 18 oktober

  Er valt nauwelijks meer te ontkomen aan de promotie voor zelfbouw van de gemeente Amsterdam. In de hele stad staan borden van de campagne “Wil je met me bouwen”. Tijdens het weekend van 29 en 30 oktober is een Zelfbouwmarkt in Strand West in de Houthavens.

  Schep zelfbouw

 • 27.01.12

  De Key staakt strijd met ex-directeuren

  De juridische procedures tussen de Key en de voormalige directeuren Van Gelder en Felder zijn beëindigd. Zo hebben betrokken partijen na een langdurig bemiddelingstraject besloten. Over de verdere inhoud van de afspraken doet de woonstichting geen mededelingen.

 • 06.10.11

  Corporaties beteugelen onderhoudslasten

  De onderhoudslasten van corporaties dalen weer, na een periode van forse stijging. Dat geldt tenminste voor de tachtig corporaties die deelnamen aan de benchmark Onderhoudslasten van Aedes en Atriensi. Het afgelopen decennium stegen de kosten met meer dan 30 procent boven inflatie. In 2009 kwam een einde aan de stijging; in 2010 daalden de lasten met 6 procent. 

 • 20.08.12

  Aanleg IJburg 2 blijft ongewis

  IJburg 2 blijft een bewegend doel. Het  besluit over de eventuele aanleg valt niet meer voor maart volgend jaar, zo laat wethouder Van Poelgeest weten. Eerst moet duidelijker worden dat er geld is voor dergelijke 'voorinvesteringen'.  De gemeente heeft de financiële armslag niet meer om zonder meer lange-termijninvesteringen te doen.

 • 03.10.11

  De Alliantie helpt starters op de koopwoningmarkt

  Woningcorporatie de Alliantie helpt de komende drie maanden starters in onder meer Amsterdam op weg met de Starterslening.Voor alle koopwoningen tot 232.000,- euro is er voor kopers onder de 35 jaar de mogelijkheid een dergelijke lening af te sluiten. De lening is minimaal de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en is bedoeld voor kopers met een inkomen tot 43.800 euro.

 • 04.10.11

  Amsterdam rekent op 375 miljoen aan grondinkomsten

  Amsterdam  rekent voor de komende drie jaar op 375 miljoen aan grondinkomsten. Daarvan is 315 miljoen beschikbaar voor projecten waarin de gemeente al verplichtingen is aangegaan. Of projecten waarvan een bouwende partij garandeert dat de grond daadwerkelijk wordt afgenomen.  Ook is vijf miljoen beschikbaar voor tijdelijke projecten. De resterende 60 miljoen kan vervolgens worden ingezet voor kostbare voorinvesteringen, waarvan de opbrengsten pas veel later binnen komen.

 • 30.09.11

  Frank Bijdendijk ontvangt Aedes-onderscheiding

  Bij zijn afscheid op donderdag 29 september ontving Stadgenoot-bestuurder Frank Bijdendijk uit handen van Aedes-voorzitter Marc Calon de Aedes-onderscheiding. Bijdendijk ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de volkshuisvesting. Volgens Calon en andere sprekers leverde Bijdendijk op gedreven wijze belangrijke bijdragen op het terrein van woonvormen, woningkwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. Bijdendijk was van 1982 tot 2008 bestuurder van de Amsterdamse corporaties Het Oosten en Stadgenoot.

 • 20.08.12

  Diemen-marketing: geen erfpacht en gratis parkeren 

  Diemen wil zich meer laten zien als een aantrekkelijke woongemeente. De gemeente ziet als groot pluspunt de ligging vlakbij Amsterdam in combinatie met de rust,  samenhang en groene omgeving van een dorp. Ook fijn: geen erfpacht en op veel plekken gratis parkeren.

  In de gemeente worden momenteel verscheidene nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Er wordt gebouwd bij het te vernieuwen winkelcentrum en bij Plantage de Sniep. Ook voor het project De Kiezel in Diemen Centrum is de inschrijving gestart. 

 • 03.10.11

  "Kabinet heeft hekel aan huurders"

 • 28.09.11

  Huurders dagen Donner voor de rechter

  De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben woensdag 28 september de Staat der Nederlanden gedagvaard in kort geding. De huurdersorganisaties willen dat de rechter minister Donner van BZK verbiedt om de huurmaatregel in te voeren die de maximale huren in schaarstegebieden sterk verhoogt. Zij stellen dat de minister niet bevoegd is om deze maatregel te treffen en dus handelt in strijd met de wet.

 • 19.12.11

  Nieuw plan nodig voor stationsgebied Sloterdijk

 • 27.09.11

  Amsterdamse huizenprijzen 6 procent lager dan in 2008

  De prijzen van bestaande koopwoningen zijn sinds medio 2008 met zo'n 8,5 procent gezakt. In de vier grootste steden was de daling minder sterk dan in de rest van het land, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde huizenprijs in Amsterdam zakte met 6 procent in drie jaar tijd.

 • 26.09.11

  Inkomensgrens voor alle particuliere huurwoningen onder vrije-sectorgrens

  update: 22-09-2011

 • 26.10.11

  Multifunctioneel complex Laan van Spartaan

  De bouw van de woonwijk Laan van Spartaan in Amsterdam Nieuw-West gaat onverminderd voort, zo laat woningcorporatie Ymere weten. Bouwbedrijf J. de Nijs uit Warmenhuizen begint vandaag officieel aan de bouw van een nieuwe sportaccommodatie, 84 sociale huurwoningen en 2500 m2 maatschappelijk vastgoed en kleinschalige bedrijfsruimte op de zuidstrook van de nieuwe wijk. De  nieuwe sporthal vervangt de oude Jan van Galenhal. Het multifunctionele complex is ontworpen door DP6 architecten.

 • 20.09.11

  Starters meer kans in Almere

  Een voorrangsregeling op wijkniveau geeft Almeerse starters veel betere kansen op een woning. In bepaalde wijken krijgen bewoners voorrang om door te stromen binnen de wijk. Vooral starters tot 30 jaar blijken door deze regeling beter aan bod komen, aldus directeur Maarten Pel van de Alliantie. “In 2009 verhuurden we in deze wijken slechts twee woningen aan starters tot dertig jaar, in 2010 waren dat er 36." Het experiment loopt tot eind 2012. 

 • 21.09.11

  Afronding renovatie Zaanstraat

  Woningstichting Rochdale heeft na drie jaar de renovatie van het woningcomplex aan de Zaanstraat in Amsterdam West afgerond. Het uiterlijk van het complex is teruggebracht in originele staat. De gevels zijn hersteld, het oorspronkelijke kleurgebruik is terug en de panden hebben in de voorgevels weer houten kozijnen met de authentieke raamindeling en detaillering. Ook van binnen zijn de woningen helemaal vernieuwd.

 • 15.09.11

  Breed front tegen bezuinigingen op huurtoeslag

  Een groot aantal maatschappelijke organisaties protesteert tegen de voorgenomen bezuinigingen op de huurtoeslag. Het kabinet wil komend jaar 100 miljoen euro korten op de huurtoeslag, oplopend tot 157 miljoen euro in 2015. Het is volgens deze organisaties "de zoveelste aanslag op de koopkracht van huurtoeslagontvangers, een groep die de allerlaagste inkomens heeft."

 • 15.09.11

   ‘Afnemende vraag naar huurwoningen’

  update: 16:25

  De komende tien jaar daalt in Noord-Holland de vraag naar huurwoningen. De vraag naar koopwoningen zal daarentegen stijgen, zo heeft onderzoeksbureau ABF research in opdracht van de provincie Noord-Holland becijferd.

 • 13.09.11

  'Leefbaarheidsambassadeurs' in Poelenburg

 • 05.10.11

   ‘Avontuurlijke woningen op ongebruikelijke locaties’

  Amsterdam heeft een nieuwe non-profit ontwikkelaar. Woningstichting 4 Winden streeft naar de bouw van avontuurlijke koopwoningen langs de noordelijke- en zuidelijke IJ-oever en in Zuid tegen een reële prijs.  De toekomstige bewoner krijgt  weer een stem in  zijn nieuwe stek, zo meldt initiatiefnemer Maarten Willem de Boer.

 • 14.09.11

  Extra Donner-punten al vanaf  1 oktober

  update 13 september

 • 09.09.11

  Donner-punten sturen beleid middensegment

  De gemeente Amsterdam komt met maatregelen om de positie van (lage) middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Zo wordt het makkelijker en goedkoper om woningen samen te voegen en om huurwoningen te bouwen voor deze inkomenscategorie. De gemeente wil met de corporaties ‘een derde segment’ in de huursector creëren voor woningen tot 800 euro huur.

 • 09.09.11

  Nieuwbouw Piri Reisplein populair

  Klassieke architectuur met uitzicht op de Kostverlorenvaart blijkt een succesformule. Stadgenoot heeft in korte tijd 26 van de 42 koopappartementen in het eerste blok van het Piri Reisplein in Amsterdam-West verkocht. Het verkoopsucces wordt verklaard uit de gunstige ligging, de bijzondere architectuur en relatief gunstige prijzen.

  Piri Reis

 • 09.09.11

   Aftrap sociale woningbouw Amstelkwartier

  Rochdale  is  begonnen aan de bouw van de eerste 78 sociale huurwoningen in de nieuwe woonwijk Amstelkwartier in Amsterdam-Oost. Aansluitend is de bouw voorzien van  39 koopappartementen,  mits Kondor Wessels Vastgoed er in slaagt  vooraf voldoende woningen te verkopen.

 • 10.09.12

  Politieke onenigheid over Marine Etablissement

  Is het Marine Etablissement de plek voor luxe appartementen? Of is het beter het gebied in de toekomst te gebruiken voor evenementen? Amsterdam is nog geen eigenaar van het terrein, maar de politiek steggelt al over de toekomstige bestemming.

 • 08.09.11

  Donner kraakt vergunningverlening Almere

  Almere mag particuliere bouwers niet gemakkelijker aan een bouwvergunning helpen. Zo heeft minister Donner van Wonen laten weten in antwoord op Kamervragen van de SP. Er kan niet door middel van selectieve toetsing invulling worden gegeven aan de handhavingstaak van de gemeente, schrijft de minister.

 • 08.09.11

  Alliantie in voormalig stadsdeelkantoor

  Woningcorporatie de Alliantie Amsterdam neemt volgend jaar haar intrek in het voormalige kantoor van stadsdeel Oost in Amsterdam-Watergraafsmeer. De corporatie huurt 4100 m2 kantoorruimte. De verhuizing wordt aangegrepen voor de introductie van het ‘nieuwe werken’ en samenvoeging van alle activiteiten.

 • 08.09.11

  Amsterdam in hoger beroep erfpachtzaak 

  De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank, dat na bestemmingswijziging met economische meerwaarde geen tussentijdse canonverhoging kan worden doorgevoerd.

 • 08.09.11

   ‘Plannen Kleiburg aan zijden draad’

  De plannen voor herontwikkeling van Kleiburg hangen aan een zijden draad. Geen van de drie overgebleven ontwikkelaars slaagt erin aan alle voorwaarden te voldoen, zo heeft woningstichting Rochdale laten weten. Alle partijen krijgen nog één kans om tot een haalbaar voorstel te komen.

 • 08.09.11

  Toestemming voor herontwikkeling Amsteleiland

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de gemeente Amstelveen toestemming te geven voor de bouw van dertig woningen op het Amsteleiland. De bebouwing valt deels buiten bestaand gebouwd gebied. De gemeente was daarom verplicht een ontheffing aan te vragen.

   

 • 31.08.11

  Gemeenten mogen eigen bewoners voorrang blijven geven

  In een ‘nota van wijziging’ heeft minister Donner de concept Huisvestingswet 2012 aangepast, waardoor gemeenten voorrang mogen (blijven) geven aan woningzoekenden uit de eigen plaats. Tot dusver leek de nieuwe wet juist een einde te maken aan deze veel voorkomende praktijk.

 • 24.08.11

  Stadgenoot wordt stichting

  Stadgenoot, de laatste grote Amsterdamse woningbouwvereniging, wordt een stichting. Bestuur, raad van bestuur en de ledenraad zijn daarmee akkoord gegaan. Om de maatschappelijke verankering te waarborgen krijgt de nieuwe stichting een ‘maatschappijraad’. Een extra reden om deze stap nu te zetten is de opheffing van Far West. De ontvlechting van deze ontwikkelcorporatie is eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijker als alle betrokken partijen, waaronder Stadgenoot, dezelfde rechtspersoon hebben.

Pagina's