NUL20 nieuws

 • 07.12.12

  Eerste Amsterdamse corporatiehuizendag

  Zes grote Amsterdamse corporaties bundelen hun krachten. Op zaterdag 14 april openen zij de deuren van zo'n vierhonderd voormalige sociale huurwoningen. De woningen zijn te koop voor een prijs van minder dan 100.00 euro tot maximaal 250.000 euro.

 • 17.08.12

  Rochdale sloopt in Havenbuurt Zaandam

  Rochdale sloopt haar 73 woningen in de Havenbuurt in Zaandam. De afgelopen tijd zijn verschillende scenario's onderzocht. Ingrijpende renovatie is naar de mening van de Amsterdamse woningstichting onverantwoord duur en levert onvoldoende woonkwaliteit op.

 • 29.03.12

  Kort geding om extra huurverhoging

  Amsterdamse huurders stappen naar de rechter vanwege de vijf procent extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen. Volgens hen tast de maatregel hun recht op privacy aan. Ze spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Het geding dient 5 april in Den Haag.

 • 30.03.12

  Vrees ontruiming huurwoningen ongegrond

  De Duitse Pfandbriefbank AG had kunnen weten dat een groot aantal sociale huurwoningen van de gebroeders De Vries werd verhuurd. Het huurbeding kan daarom niet worden uitgeoefend, zo heeft de rechtbank in Amsterdam in kort geding geoordeeld. Een aantal huurders hoeft niet langer te vrezen voor ontruiming.

 • 18.06.12

  Eén op de zes Amsterdamse huurwoningen scheef verhuurd

  Gemiddeld één op de zes sociale huurwoningen in Amsterdam wordt bewoond door een huishouden met een gezamenlijk inkomen van 43.000 euro of meer. In Zaanstad is dat bijna een op vijf. In Haarlemmermeer geldt dat voor een op de vier woningen. Zo hebben corporaties vastgesteld op basis van informatie van de Belastingdienst.

 • 20.03.12

  De Langen voorzitter De Vernieuwde Stad

  Marien de Langen, mede-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stadgenoot, is gekozen als nieuwe voorzitter van De Vernieuwde Stad, platform van grootstedelijke woningcorporaties. Hij is de opvolger van Jim Schuyt, bestuursvoorzitter van De Alliantie.

 • 23.03.12

  Nog geen woningen in Amstel III

  Update 22 maart. De komende jaren is er nog geen sprake van woningbouw op het door leegstand geteisterde kantoren- en bedrijvengebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Dat blijkt uit de eerste voorstellen voor het nieuwe bestemmingsplan. “Toch zetten we onverminderd in op wonen in Amstel III", zegt Marlies Geijsel, projectmanager kantorenstrook Amstel III.

 • 21.03.12

  Duitse hypotheekbank wil woningen ontruimen

  Update 21 maart: Rechtbank: huurovereenkomsten kunnen niet nietig worden verklaard. Zorgen voor huurders voorbij.

  De Deutsche Pfandbriefbank AG veilt ruim honderd sociale huurwoningen van de gebroeders De Vries. Om de opbrengst flink te vergroten, is de rechter verzocht een deel van de huurovereenkomsten nietig te verklaren. Mocht de rechtbank daarin meegaan, dan verliezen enige tientallen Amsterdamse huurders hun woning.

 • 23.02.12

  Recordaantal studentenwoningen in 2011

  In Amsterdam zijn ontwikkelaars vorig jaar gestart met de bouw van 1543 studentenwoningen. Er zijn 243 wooneenheden voor studenten opgeleverd en bijna 1200 studentenwoningen toegevoegd via labelling, tijdelijke verhuur enz. In totaal kwamen er 1409 studentenwoningen bij in 2011.

 • 22.02.12

  FNV en Woonbond tegen extra huurverhoging

  De FNV en de Nederlandse Woonbond maken ernstig bezwaar tegen het kabinetsvoornemen  verhuurders vanaf 1 juli de mogelijkheid te geven de huren met maximaal 5 procent te verhogen bij een huishoudinkomen boven de 43.000 euro.

  Volgens FNV en Woonbond treft de maatregel 300.000 tot 400.000 huishoudens. Zij krijgen te maken met een koopkrachtverlies dat kan oplopen tot 300 euro per jaar of meer in 2012. Dit in een situatie waarin middeninkomens ook al door allerlei andere kabinetsmaatregelen worden getroffen.

 • 21.02.12

  Ruim 700 woningen boven winkels in Amsterdam opgeleverd

  De afgelopen twintig jaar zijn in de Amsterdamse binnenstad meer dan 700 woningen boven winkels opgeleverd. Daarmee is de hoofdstad koploper. Dat meldt de Woonbond. Goede tweede zou Maastricht zijn, waar inmiddels ruim 420 van dergelijke woningen zijn gerealiseerd. 

 • 18.07.12

  NMa bekijkt erfpachtstelsel Amsterdam

  De CDA-gemeenteraadsfractie heeft de NMa gevraagd onderzoek te doen naar het Amsterdamse erfpachtstelsel. De gemeente bezit naar schatting 85 procent van alle bebouwde grond. Volgens het CDA maakt Amsterdam misbruik van haar dominante marktpositie. Burgers  hebben geen alternatief.  De gemeente wijzigt tijdens de looptijd van het contract eenzijdig de voorwaarden. Ook is er onvoldoende duidelijkheid over toekomstige canonverhogingen.

 • 20.08.12

  Vijfduizend woningen extra dankzij ZuidasDok

  Het ZuidasDok gaat er na jarenlange discussie toch komen.  Autosnelweg A10 ondergaat een verbreding  en verdwijnt over de 1200 meter tussen Beethovenstraat en Amstelveenseweg in twee tunnels. Daardoor ontstaat aan de flanken van de tunnels ruimte voor de bouw van vier- tot vijfduizend woningen. Verder wordt station Zuid uitgebreid en gemoderniseerd. Met de bouw van het dok is een investering van bijna 1,4 miljard gemoeid.

 • 10.02.12

  Subsidie voor verbetering openbare ruimte Uilenstede

  De gemeente Amstelveen heeft een subsidie van 5 miljoen euro gekregen om het buitenterrein van Uilenstede (17 hectare) op te knappen. Het geld komt van de Stichting Leefomgeving Schiphol, die in totaal 9 miljoen euro subsidie uitdeelt aan drie projecten om de leefbaarheid in de omgeving van luchthaven Schiphol te verbeteren. 

 • 06.02.12

  Minister Spies ziet jongerencontract wel zitten

  Minister Spies staat positief tegenover een proef met het jongerencontract in Amsterdam. Dit heeft zij de Tweede Kamer in een brief laten weten. Eigen Haard en Stadgenoot introduceerden vorig jaar dit speciale huurcontract voor woningzoekenden tussen de 18 en 22 jaar.

 • 02.02.12

  Huurverhoging maximaal 2,3 procent

  De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3 procent. Dat staat in een circulaire van minister Spies aan gemeenten en verhuurders. De maximale huurverhoging  volgt het niveau van de inflatie.

 • 09.02.12

  Grondprijzen Amsterdam omlaag

  De grondprijzen voor de bouw van marktwoningen dalen in 2012, zo blijkt uit de jaarlijkse Grondprijzenbrief van de gemeente Amsterdam. Vooral in Amsterdam-Noord en in Zuidoost daalt de prijs sterk. Maar niet overal is sprake van een daling. In de binnenstad stijgt de maximale prijs.

 • 02.02.12

  Grondprijzen Amsterdam omlaag

  De grondprijzen voor de bouw van marktwoningen dalen in 2012, zo blijkt uit de jaarlijkse Grondprijzenbrief van de gemeente Amsterdam. Vooral in Amsterdam-Noord en in Zuidoost daalt de prijs sterk. Maar niet overal is sprake van een daling. In de binnenstad stijgt de maximale prijs.

 • 15.02.12

  Thielen en Erents interim bestuurders Vestia

  De Raad van Commissarissen van Vestia heeft twee interim bestuurders benoemd. Jacques Thielen (1956), voormalig bestuurder van Far West, neemt de volkshuisvestelijke portefeuille voor zijn rekening. Gerard Erents (1950) treedt aan als bestuursvoorzitter en wordt ook verantwoordelijk voor de financiële portefeuille.

 • 01.02.12

  Crimineel gebruik van 100 woningen gestopt

  In 2011 is het criminele gebruik van bijna honderd woningen beëindigd.  Veel meer dan een jaar eerder. Toe werden slechts 55 huurwoningen vrijgemaakt.  Dit is het resultaat van het samenwerkingsproject ‘Doorzon’ dat crimineel gebruik van huurwoningen aanpakt.  De aanpak wordt in 2012 uitgebreid met nieuwe partners om onder meer hennepteelt tegen te gaan.

 • 02.02.12

  'Solidair met de huurders van Vestia’

   Ymere, Eigen Haard en de Alliantie bieden hulp aan woningcorporatie Vestia uit solidariteit met de volkshuisvestingsector. De huurders mogen niet de dupe worden van de grote financiële problemen bij ’s lands grootste woningcorporatie, zo laten de drie weten.

 • 30.01.12

  Corporaties protesteren tegen stijgende bouwleges

  De Amsterdamse corporaties  hebben bij wethouder Van Poelgeest bezwaar aangetekend tegen de "exorbitante stijging" van de leges voor een bouwvergunning in 2012. Ontwikkelaars moeten miljoenen meer betalen omdat de leges van de stadsdelen zijn 'geharmoniseerd' door ze af te stemmen op de hoge tarieven van stadsdeel Centrum. "De enorme stijgingen zijn niet te rijmen met de crisis op de bouwmarkt die juist om efficiency en kostenbesparingen vraagt", aldus de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

 • 20.08.12

  Shellgebouw wordt ontruimd

  update, 27-01-2012, 15.00 uur

 • 26.01.12

  Het Openbaar Ministerie is van plan om oud-directeur Hubert Möllenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale strafrechtelijk te vervolgen. Justitie heeft dit vandaag laten weten. Dat geldt ook voor vier andere personen, die betrokken waren bij voormalige zakenpartners van Rochdale. Justitie verdenkt de vijf van fraude, zoals het aannemen of betalen van steekpenningen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en witwassen.

 • 16.02.12

  Zaanstad moet honderd nieuwbouwwoningen afnemen

  Met de garantie voor afname van niet verkochte koopwoningen loopt Zaanstad een stevig financieel risico. Er zijn veel minder woningen verkocht dan in 2010 werd verwacht. Wel hoopt de gemeente de honderd resterende woningen alsnog snel te kunnen verkopen.

 • 26.01.12

  Hubert Möllenkamp persoonlijk failliet

  De rechtbank in Lelystad heeft Hubert Möllenkamp, ex-directeur van de Amsterdamse woningstichting Rochdale, persoonlijk failliet verklaard. Het faillissement is dinsdag uitgesproken, zo heeft de rechtbank bevestigd.

 • 18.01.12

  Versoepeling regels tijdelijke verhuur

  De regels voor tijdelijke verhuur van woonhuizen worden versoepeld. Zo heeft minister Spies van Binnenlandse zaken bekend gemaakt. Huiseigenaren die een nieuwe woning hebben gekocht kunnen dan makkelijker hun nog te koop staande oude woning tijdelijk verhuren.

 • 16.01.12

  Kamers met Kansen in Zaanstreek

  Parteon realiseert in een deel van een complex aan de Leeghwaterstraat in Koog aan de Zaan 'kamers met kansen'. De Zaanse corporatie heeft daarover een overeenkomst gesloten met de gemeente, RIBW Zaanstreek-Waterland, GGD en het Regiocollege Zaanstreek-Waterland.

 • 12.01.12

  Woningprijzen Amsterdam hard omlaag

  De Amsterdamse woningmarkt ondervindt de negatieve gevolgen van de stagnerende economische ontwikkeling. Een koopwoning is nu gemiddeld 6,7 procent goedkoper dan een jaar geleden, zo blijkt uit de jongste transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Vooral de afgelopen drie maanden was sprake van een scherpe prijsdaling. Nu is een woning gemiddeld 5 procent goedkoper dan in het derde kwartaal van 2011.

 • 10.01.12

  Verwijderen asbest kost Stadgenoot miljoen euro

  Stadgenoot laat in drie van de vijf woonblokken rond het Smaragdplein in alle bergingen de asbestplaten verwijderen, ook als daar nog geen asbestvezels zijn aangetroffen. Het gaat om 385 bergingen op zolders in de Diamantbuurt in Amsterdam. Het levert de corporatie een strop op van meer dan een miljoen euro. Deze week start de schoonmaakoperatie.

 • 06.01.12

  Rochdale: kraken enorme schadepost

  Krakers veroorzaken jaarlijks een paar honderdduizend euro schade aan het woningbezit van Rochdale. Zo heeft de woningstichting berekend. Er lijkt volgens de corporatie geen respect meer te bestaan voor andermans eigendom;  in sommige gevallen bedraagt de schade 30.000 tot 40.000 euro per woning.

 • 10.01.12

  Loek Hermans treedt terug als bestuursvoorzitter WSW 

  Loek Hermans is per 1 januari afgetreden als voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van het WSW, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De reden is volgens het WSW dat nieuwe wetgeving toezichthouders dwingt hun aantal nevenfuncties te beperken. Deze wettelijke beperking zou moeten leiden tot een beter toezicht en benoemingen buiten het 'old boys network'.

 • 06.01.12

  Twan Zeegers weg bij Eigen Haard

  Twan Zeegers, directeur ontwikkeling van Eigen Haard, heeft de Amsterdamse woningstichting per 1 januari 2012 verlaten. Volgens Eigen Haard is het dienstverband in goed overleg beeindigd. Tussen Twan Zeegers en de Raad van Bestuur bestond een verschil van inzicht over de rol van de directeur ontwikkeling na de fusie van Eigen Haard met de Woongroep Holland.

  Jan van den Berg Jeths, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en portefeuillehouder ontwikkeling neemt de werkzaamheden van Zeegers voorlopig waar.

 • 06.01.12

  Ymere ontdekt 569 gevallen van woonfraude

  Ymere heeft afgelopen jaar 569 keer de huur opgezegd vanwege woonfraude. Ten opzichte van 2010 is het aantal ontdekte fraudegevallen met acht procent gegroeid, zo blijkt uit de jongste cijfers van de Amsterdamse woningcorporatie. Tweederde van de huuropzeggingen vond plaats in Amsterdam.

 • 28.12.11

  Zef Hemel benoemd op Wibautleerstoel

  Zef Hemel (54) is benoemd op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze bijzondere leerstoel is door de gemeente Amsterdam ingesteld voor de studie van de grootstedelijke problematiek, in het bijzonder van Amsterdam. Hemel, die Paul Scheffer opvolgt, zal zich vooral richten op de vraag welke ruimtelijke planning nodig is om de regio Amsterdam door de financiële crisis te loodsen.

 • 16.12.11

  Gouden Klinker voor Park Volgermeerpolder

  De Volgermeerpolder in Waterland, Amsterdam Noord, heeft de Gouden Klinker 2011 gewonnen voor het beste gerealiseerde plan voor de Amsterdamse openbare ruimte. Klaas Jan Wardenaar van bureau Vista, die het landschappelijk ontwerp maakte, heeft woensdagavond 14 december de prijs in ontvangst genomen. Het project betreft de herinrichting van de polder met water en natuur in samenhang met de sanering van de zwaar vervuilde grond. De prijs werd uitgereikt door Dirk de Jager, portefeuillehouder van Stadsdeel West.

 • 09.12.11

  Ingangsdatum Nieuw Bouwbesluit blijft 1 april 2012

  De invoeringsdatum van het nieuwe Bouwbesluit is 1 april 2012. Deze eerder opgeschoven datum komt volgens Minister Donner niet verder in gevaar door de twaalf aangenomen Kamermoties. Donner honoreert niet de wens van de Kamer om de isolatiewaarden (Rc) van vloer, gevel en dak van nieuwe woningen te verhogen. Het nieuwe bouwbesluit moet de bouwregelgeving minder complex maken.

 • 15.12.11

  NVB: "Banken zijn de weg kwijt"

  De Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB) vindt dat de financiële sector momenteel de huizenmarkt in de houdgreep neemt. Directeur Nico Rietdijk is het ermee eens dat de leenmoraal anders moet, maar niet met het tempo waarin beperkende maatregelen worden doorgevoerd: “Laat maar eens een mammoettanker een haakse bocht maken, zonder dat deze in tweeën breekt, dat is onmogelijk.” 

 • 01.12.11

  Donner ziet geen mogelijkheid inkomensgrens aan te passen

  Het is nog onduidelijk of de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog kan of zelfs afgeschaft als de nieuwe Europese regels voor staatssteun van kracht worden.  Dat schrijft minister Donner in antwoord op Kamervragen. De Europese Commissie besluit mogelijk nog dit jaar over de nieuwe regels.

 • 15.12.11

  Kamers met Kansen is Osdorp

  Op 29 november vond de feestelijke oplevering van Kamers met Kansen/Huren bij Pieter plaats. Het bijzondere project Kamers met Kansen richt zich op de jongeren van Nieuw West. Het project levert 119 sociale huurwoningen op.

 • 29.11.11

  Welstandscommissies worden afgeschaft

  update 29 november

  Het welstandstoezicht blijft bestaan, maar de onafhankelijke welstandscommissies zijn niet langer nodig. Dat schrijft minister Donner, mede namens minister Schultz van Haegen, in een brief aan de Tweede Kamer.  Gemeenten kunnen in de toekomst bouwplannen zelf beoordelen op basis van welstandsnota’s. De Federatie Welstand vreest dat het welstandsoordeel een speelbal wordt van politieke willekeur.

 • 20.08.12

   Huurwoningen aan de Zuidas

  Syntrus Achmea Vastgoed verwerft 110 huurwoningen in het Zuidas-gebied Gershwin. De woningen maken deel uit van een nieuwe ontwikkeling op de hoek van de Buitenveldertselaan en de Mahlerlaan. G&S Vastgoed realiseert daar een complex van 33.700 m2 BVO met een kantoor van maximaal 8000 m2, 110 huurwoningen, een klein aantal koopwoningen en voorzieningen op de begane grond. ConQuaestor neemt het kantoor in gebruik. 

 • 22.11.11

  'De Alliantie heeft beste reputatie'

  De Alliantie is de corporatie met de beste reputatie. Zo blijkt uit de jaarlijkse reputatie monitor van vastgoedmagazine Building Business. Ymere behaalt een derde plaats, maar het verschil met de winnaar is minimaal.

 • 22.11.11

  Frank van Dalen treedt terug als gemeenteraadslid

  Frank van Dalen, lid van de Gemeenteraad voor de VVD in Amsterdam, heeft besloten terug te treden als raadslid. Hij kwam in opspraak na berichtgeving in Het Parool. Hij zou een hotel runnen zonder vergunning en onjuiste verklaringen hebben afgelegd. 

 • 16.11.11

  Maarten Egmond nieuwe stadsregisseur

 • 15.11.11

  Corporaties vergroten aandeel in nieuwbouwproductie

  Woningcorporaties bouwden in 2010 beduidend minder woningen dan dat jaar ervoor, maar nemen een steeds groter aandeel in van de totale nieuwbouwproductie.  Ze renoveerden wel meer woningen. De verkoop van woningen aan particulieren steeg, het percentage vrijkomende huurwoningen nam af.  Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 

 • 15.11.11

  OB Zuidoost in leegstaand kantoorgebouw

 • 15.11.11

  Wherestad fuseert met IntermarisHoeksteen

  De voorgenomen fusie tussen de woningbouwcorporaties IntermarisHoeksteen en Wherestad is financieel haalbaar, zo hebben de Raden van Commissarissen bekend gemaakt. De nieuwe organisatie gaat vanaf eind 2012 verder als Intermaris.

 • 15.11.11

  VVD-wethouders willen einde aan erfpacht

  Binnen het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders is een principieel meningsverschil ontstaan over het erfpachtstelsel. De VVD-wethouders Eric Wiebes en Eric van der Burg willen een einde aan erfpacht. Zij plaatsen zich daarmee lijnrecht tegenover PvdA en GroenLinks.

 • 09.11.11

  Nieuw winkelcentrum voor Poelenburg Zaandam

  De Zaanse wijk Poelenburg moet een nieuw en uitgebreider winkelcentrum krijgen. Zo meent woningcorporatie Parteon. Boven het deels nieuwe winkelcentrum is de bouw mogelijk van koop- en huurappartementen. De bestaande winkels worden gerenoveerd. Bovendien gaan de verouderde E-flats ten zuiden van het winkelgebied tegen de vlakte. Op die locatie kunnen nieuwe eengezinskoopwoningen verrijzen.

Pagina's