Einde in zicht van Vestia-drama: woningcorporatie wordt in drieën gesplitst

02.12.21
Einde in zicht van Vestia-drama: woningcorporatie wordt in drieën gesplitst

Het doek valt definitief voor Vestia. De omstreden corporatie wordt eind volgend jaar gesplitst in drie zelfstandige werkende corporaties in Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer. De opsplitsing is mogelijk na het structureel verlagen van de rentelasten.

Meer dan 250 woningcorporaties droegen op verschillende wijze bij om hun collega-corporatie te helpen. 239 corporaties, waar onder de Amsterdamse corporaties, ruilden een lening tegen een duurdere lening van Vestia, dan wel leverden een daaraan gelijkstaande eenmalige financiële bijdrage. Twaalf corporaties doen dit door woningen van Vestia over te nemen. Onder de deelnemende corporaties behoorden ook elf corporaties die geen lid zijn van branchevereniging Aedes. Corporaties die zelf financieel te kwetsbaar zijn, namen niet deel. “Het is een resultaat waar de corporatiesector trots op mag zijn”, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn. “In het belang van huurders en woningzoekenden laten woningcorporaties solidariteit zien, in woord èn daad.”

Door de leningruil worden de rentelasten van Vestia structureel verlaagd met € 28 miljoen per jaar. De extra kosten worden voor de corporaties uitgesmeerd over 40 jaar, de looptijd van de leningen. Corporaties leveren een bijdrage op basis van het aantal eenheden dat zij bezitten. De NWB Bank heeft de leningruil technisch mogelijk gemaakt. De splitsing van Vestia in combinatie met de leningenruil vermindert tegelijkertijd het risico van het borgstelsel voor de sector aanmerkelijk.

Woningcorporaties besloten in februari van dit jaar tijdens een congres van branchevereniging Aedes om Vestia op deze manier te helpen. De verwachting is dat de drie corporaties binnen enkele jaren voldoen aan alle sectornormen. Vestia-bestuurder Richard Feenstra: “Met deze hulp van de sector zetten we een mooie stap vooruit in de structurele oplossing van Vestia. We willen er als corporatie weer meer zijn voor onze huurders, straks via drie corporaties. Ik ben de deelnemende collega-corporaties daarvoor uitermate dankbaar.”

Bijna tien jaar geleden kwam aan het licht kwam dat de grootste Nederlandse woningcorporatie van dat moment dreigde te bezwijken onder de aangegane verplichtingen van een enorme derivatenportefeuille. In totaal had Vestia meer dan vierhonderd renteverzekeringen lopen bij 13 verschillende banken in binnen- en buitenland. De affaire leidde eind januari 2012 tot het vertrek van topman Erik Staal.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.