Verkiezingsprogramma SP: ‘We bouwen wat wij als Amsterdammers nodig hebben’

29.10.17
Verkiezingsprogramma SP: ‘We bouwen wat wij als Amsterdammers nodig hebben’

“We bouwen niet wat de projectontwikkelaars willen, maar wat wij als Amsterdammers nodig hebben”, zo schrijft de SP in het zaterdag gelanceerde concept-verkiezingsprogramma. Voor de socialisten betekent dat, dat minstens veertig procent van het nieuwbouwprogramma in de sociale sector valt. Nog eens veertig procent is voor mensen met een middeninkomen. Verder moet de sociale huurvoorraad op peil en van hoge kwaliteit blijven.

De SP wil dat we ‘het met elkaar wel fijn houden’. Vastgoedspeculatie maakt het woningaanbod volgens de socialisten schaars en onbetaalbaar. Daardoor staat het sociale karakter van Mokum onder druk. In hoog tempo moet binnenstedelijk worden bijgebouwd; niet bouwen wat de markt wil, maar wat Amsterdammers nodig hebben. Bedrijventerreinen worden omgebouwd naar woonwijken. Ook lanceert de SP een voorrangsregeling. “Amsterdammers met wortels in de wijk moeten zich thuis blijven voelen en niet opzij worden gezet door tijdelijke bewoners die toch weer snel naar een andere wereldstad vertrekken. Daarom gaan we het voor gevestigde Amsterdammers makkelijker maken om in Amsterdam een woning te vinden”, aldus het programma. Concreet komt dat er op neer dat elk jaar vijfduizend nieuwe woningen (sociale sector, middenhuur en koop) met voorrang naar Amsterdammers gaan, die minimaal drie jaar binding hebben met de stad.

Om de sociale voorraad op peil te houden mogen er geen sociale huurwoningen meer worden verkocht. Als het nodig is, dan willen de socialisten dat de gemeente sociale huurwoningen opkoopt. Verder moet de wachttijd voor een sociale huurwoning omlaag. Ook ‘bindt Amsterdam de strijd aan tegen schimmelwoningen en krotvorming’. Samen met de corporaties wordt een duurzaam onderhoudsprogramma gestart, zodat alle Amsterdammers er warm en droog bij zitten.

Vakantieverhuur wordt nog verder aan banden gelegd. De grens wordt verlaagd naar maximaal dertig dagen. Ook wil de SP toestemming van het Rijk om in bepaalde wijken vakantieverhuur te verbieden. Verder bepleit de SP ruimere opvang voor daklozen. Amsterdam verhoogt het aantal huizen voor kwetsbare groepen. Voor gezinnen die dakloos dreigen te worden komt een speciale noodaanpak.

Eerder kondigde lijsttrekker Laurens Ivens al aan dat de SP werk wil maken van zonne-energie. Baanlozen voorzien de stad van groene energie door plaatsing van zonnepanelen op nu nog ongebruikte daken. Eigenaren die niet meewerken krijgen een duurzaamheidsheffing opgelegd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS