Verkiezingsprogramma SP: ‘Niet één corporatiewoning meer de markt op’

18.10.21
foto: SP
Verkiezingsprogramma SP: ‘Niet één corporatiewoning meer de markt op’

Er gaat niet één sociale huurwoning van een corporatie meer de markt op. De gemeente Amsterdam gaat alle sociale huurwoningen die verkocht dreigen te worden door woningcorporaties opkopen, zo schrijft de SP in het conceptverkiezingsprogramma ‘Amsterdam linksaf’.

Ook willen de Amsterdamse socialisten alle mogelijkheden benutten om sociale huurwoningen van particuliere verhuurders op te kopen, als de woningen een dure huur dreigen te krijgen. “Zo blijven woningen beschikbaar en betaalbaar voor jongeren uit Slotervaart en Tuindorp Oostzaan of voor de leerkracht uit Osdorp die dichtbij zijn of haar school wil wonen.”

De SP beschrijft Amsterdam als een stad waar multimiljonairs met veel geweld tegen elkaar opbieden voor een penthouse in de Pontsteiger. Een stad waar het internationale bedrijfsleven expats laat neerstrijken die met behulp van belastingvoordelen voor meer dan tweeduizend euro in de maand een woning huren. De stad waar starters het nakijken hebben omdat beleggers voor hun neus de woningen wegkapen. En Amsterdam is volgens hen de plek waar jongeren noodgedwongen in het ouderlijk huis blijven wonen, omdat er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn.

In de nieuwbouw moet er net zoveel sociale huur bij, als het deel van de Amsterdamse bevolking dat daarop is aangewezen. Daarom moeten corporaties minstens 2.500 sociale huurwoningen per jaar bouwen. De gemeente zal ervoor zorgen dat er voldoende bouwlocaties zijn. Daarbovenop moeten er voldoende middensegmentwoningen komen, die plek bieden aan mensen met een iets hoger inkomen. Bij nieuwbouw, zowel huur- als koopwoningen, moet vaker sprake zijn van voorrang voor mensen uit de buurt. Die nieuwbouw moet bovendien nagenoeg energieneutraal zijn en bij voorkeur wordt hout in plaats van beton gebruikt

Verder wil de SP beleggers op de koopmarkt maximaal tegenwerken en ze verbieden huizen op te kopen. Voor bestaande beleggerswoningen moet de huurprijsbescherming worden uitgebreid.

De overgang naar duurzame energie moet, zo schrijft de SP, voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. In de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost komt veel energie-armoede voor. Daarom is het hard nodig om de (corporatie-)woningen van deze Amsterdammers op te knappen en goed te isoleren. Pas nadat er sprake is van goede isolatie kan er gezocht worden naar een aardgasvrij alternatief, zoals een warmtenet en stadsverwarming.

Lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen is raadslid Tiers Bakker. Hij haalde op de algemene ledenvergadering afgelopen week 35 van de 69 stemmen en versloeg daarmee nipt Jakob Wedemeijer, sinds begin oktober de nieuwe wethouder Wonen. Bij zijn kandidaatstelling benadrukte Bakker dat in de felle strijd tegen huisjesmelkers en vastgoedcowboys de partij niet mag vergeten, dat politiek op straat moet worden gevoerd.
Tiers Bakker (1969) is sinds 2014 gemeenteraadslid. Hij werkte in het managementteam van De Groene Amsterdammer, was docent filosofie en stafmedewerker bij de UvA, en maakte dit jaar de overstap naar het fractiebureau van de landelijke SP. Als actievoerder houdt hij zich vooral bezig met de uitverkoop van de stad door het grootkapitaal.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

Traditiegetrouw reikt Amsterdam aan het eind van het jaar de Zuiderkerkprijs en Geurt Brinkgreve Bokaal uit om de beste projecten van de stad te vieren. Dit zijn de genomineerden.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.