Bart Aptroot

afbeelding van Bart Aptroot
One Architecture

NUL20 Forum

27.06.17 Blog

De woonagenda zegt veel over hoeveel woningen erbij moeten komen in Amsterdam en voor wie. Maar wíe gaat die woningen straks maken? Wie de stad maakt, dat bepaalt het karakter van de stad. En dat dat door de tijd heen verandert lees je af aan de stad.