Neuzen Rijk en regio Amsterdam dezelfde kant op: woondeal voor meer betaalbare woningen

05.07.19
Neuzen Rijk en regio Amsterdam dezelfde kant op: woondeal voor meer betaalbare woningen

Rijk, provincie en 32 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam gaan langjarig samenwerken om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid van wijken te vergroten en excessen aan te pakken. Dat spraken ze af in de ‘Woondeal’ die de partijen 5 juli ondertekenden. Daarbij gaat het overigens meer om een ‘samenwerkingsagenda’ dan een echte deal. Concrete financiële toezeggingen vanuit het Rijk zijn er nauwelijks en ook andere toezeggingen zijn omzichtig geformuleerd. Het belang van de deal is niettemin dat de verschillende bestuurslagen tot een gezamenlijke visie zijn gekomen op de opgaven in de regionale Amsterdamse woningmarkt. Dat is wel eens anders geweest. Zo erkent 'Den Haag' nu dat er een betaalbaarheidsproblematiek is rond wonen in de regio en dat de investeringscapaciteit van de regionale woningcorporaties onvoldoende is. Burgemeester Halsema en minister Ollongren tekenden de overeenkomst in de voormalige Bijlmerbajes, nu het ontwikkelgebied Bijlmerkwartier.

Het is na de woondeals met andere stedelijke regio’s de vijfde en laatste die minister Ollongren afsluit. De MRA woondeal bevat een overzicht van bestaande afspraken over de gewenste woningproductie tot 2025 - zo’n 15.000 woningen per jaar -, een lijst met versnellingslocaties en een toekomstbeeld. Daarbij wordt benadrukt dat deze toevoegingen hand in hand moeten gaan met investeringen in mobiliteit, maar financiële invulling daarvan ontbreekt. Wel draagt de minister 2 miljoen euro bij aan woningbouw en gebiedsontwikkeling in stationsgebieden langs de Hoornse Lijn in Purmerend en Zaanstad. Ook ondersteunt de minister een Amsterdamse pilot rond de aanpak van malafide huisjesmelkerij met 500.000 euro. De gemeente Zaanstad krijgt 500.000 euro voor pilots rond wijkvernieuwing.

Noodknop al weer uitgesteld

De winst voor de MRA is er in gelegen dat gemeenten, provincie en Rijk in gezamenlijkheid knelpunten hebben benoemd en afspraken hebben gemaakt over het te voeren beleid. Zo wordt vastgesteld dat er moet worden ingezet op extra woningen voor lage en middeninkomens en op het tegengaan van ruimtelijke segregatie. Burgemeester Halsema: "De woondeal opent de deur naar nieuwe maatregelen op het gebied van huurregulering en rond de investeringscapaciteit van corporaties." Ollongren erkent de problematiek van de betaalbaarheid. In de woondeal kondigt ze aan met maatregelen te komen om excessieve huurstijgingen in de vrije huursector tegen te gaan. Ze zegt nogmaals toe met een ‘noodknop’  te komen waarmee gemeenten excessief hoge huren kunnen tegengaan en te kijken naar aanpassingen van het puntenstelsel(WWS). Een dag voor de ondertekening liet ze overigens in een Kamerbrief weten voorstellen daartoe uit te stellen tot het najaar, terwijl in de Woondeal nog wordt gesproken over 'deze zomer'. 
Volgens de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens streeft zij tevergeefs naar overeenstemming met de vastgoedsector. "Het is goed dat zij praat met ontwikkelaars en beleggers, maar marktpartijden willen gewoon geen regulering van huurprijzen. Wij kunnen de huurprijzen reguleren voor de nieuwbouw, maar alleen de minister kan iets doen aan het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad. Wij zijn nu al drie jaar over dit onderwerp in gesprek, eerst bij de tafel van Van Gijzel."
In de woondeal worden twee maatregelen genoemd: een noodknop om excessieve huurverhogingen tegen te gaan. Voor huren gaat daarbij een plafond gelden gebaseerd op de WOZ-waarde. Tevens overweegt de minister het puntenstelsel(WWS) aan te passen, omdat de WOZ in de regio Amsterdam daarin een veel te bepalende rol heeft gekregen. De minister ‘overweegt’ het aandeel van WOZ te maximeren op een derde van het totaal aantal punten van een woning, om zodoende meer woningen betaalbaar te houden.

Investeringscapaciteit corporaties

De belangrijkste winst van de Woondeal op korte termijn vindt Ivens de vrijstelling van de verhuurderheffing voor nieuwe tijdelijke woningen. "Daarmee erkent Den Haag bovendien voor het eerst dat de investeringscapaciteit van corporaties onvoldoende is."

Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, sluit zich daar bij aan: "Wij zijn ongelooflijk blij met de Woondeal. Wij zien dit vooral als het begin van iets. Alle partijen onderschrijven de analyse van het Waarborgfonds dat de investeringscapaciteit van de corporaties onvoldoende is om aan alle opgaven te voldoen. De corporaties moeten 5.000 woningen per jaar bouwen in de MRA én verduurzamen. We kunnen nog twee jaar op de huidige voet verder, maar daarna voldoen we niet meer aan de wettelijke financiële normen."

Wethouder Ivens hoopt en verwacht dat het kabinet op Prinsjesdag met aanvullende financiering komt voor de verduurzaming van corporatiewoningen.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

De Alliantie ontwikkelt de eerste permanente middenhuurwoningen. De 120 woningen komen in Sloterdijk-Centrum. Het is de uitkomst van taaie onderhandelingen met het Grondbedrijf. “Het geld moest ergens vandaan komen. We hebben beiden water bij de wijn gedaan: de gemeente in de grondprijs, wij in...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 01.12

Er is terecht veel kritiek op de manier waarop we naar een aardgasvrij Nederland toewerken, ja ook van mijzelf. Laatst deed Zondag met Lubach een duit in het zakje met de bekende argumenten. Vanuit specialistische hoek verschenen meteen artikelen en blogs die wezen op onjuistheden en halve...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.