AEDES NIEUWS

 • 11.03.20

  Wilt u als directeur-bestuurder meepraten over de onderwerpen op en invulling van ons verenigingscongres op donderdag 14 mei 2020? Meld u dan aan voor een van de drie consultatiebijeenkomsten.

  Aedes Net
 • 11.03.20

  In een nieuwe subsidieronde voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stelt het Rijk 4 miljard euro beschikbaar voor grootschalige duurzame energieproductie, bijvoorbeeld zonnedaken en grote biomassaketels. De subsidieronde gaat dinsdag 17 maart 2020 open.

   

  Aedes Net
 • 10.03.20

  Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot maart 2020. In het meest recente overzicht onder andere aandacht voor het onderzoek Werken in de corporatie van de toekomst en Innovatielab#2. 

  Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

  Aedes Net
 • 10.03.20

  Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zijn betaald bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte. De wetgever wil hiermee voorkomen dat werkgevers in dat geval een dienstverband niet beëindigen enkel en alleen om te voorkomen dat een transitievergoeding moet worden betaald.

  Aedes Net
 • 10.03.20

  Wat doe jij morgen en hoe werk jij in 2025? We bieden je met het tweede Innovatielab opnieuw een plek waar we inspireren, leren en vernieuwen. Je krijgt een prikkelend programma vol positieve energie en verwondering. Kortom: daar wil je bij zijn! Meld je daarom nú aan voor dit bruisende evenement op maandag 18 mei 2020.

  Aedes Net
 • 10.03.20

  De herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf 10 maart 2020 moeten gebouwen en hun (technische) installaties voldoen aan deze richtlijnen.

  Aedes Net
 • 09.03.20

  De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 29 februari 2020 verhoogd naar 6.253 euro. Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie.

  Aedes Net
 • 05.03.20

  Housing Europe heeft innovatieve projecten van hun leden in kaart gebracht. In de Housing Evolutions Hub staat een kaart van Europa met daarop de projecten. Erachter vindt u per project informatie, bijvoorbeeld over Wonne, de virtuele medewerker van woningcorporatie Woonforte uit Alphen aan den Rijn.

  Aedes Net
 • 05.03.20

  Aedes heeft op verzoek van het Aedes-bestuur een adviescommissie Vestia (ACV) ingesteld. Na vele reacties op een oproep in december 2019, is de commissie een mooie afspiegeling van de vereniging met ook specifiek benodigde expertise. 

  Aedes Net
 • 05.03.20

  In het eerste nummer van Aedes-Magazine van dit jaar een reportage over hoe de beruchte Nijmeegse Kolpingbuurt weer een buurt werd waar mensen graag wonen. Verder een verhaal over landelijke afspraken over warmtenetten als een alternatief voor gas. En Hans Adriani vertelt wat de Taskforce Wonen en Zorg aan ondersteuning kan bieden aan corporaties en gemeenten.
  Lees het op www.aedesmagazine.nl.

  Uitgelezen? Laat ons weten wat u vindt van Aedes-Magazine. Wij stellen uw mening zeer op prijs. Vul vandaag nog het lezersonderzoek in. 

  Aedes Net
 • 04.03.20

  Woningcorporaties met vragen over het coronavirus kunnen terecht bij de Rijksoverheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze instanties hebben richtlijnen opgesteld voor (preventieve) maatregelen.

  Aedes Net
 • 04.03.20

  De kandidaatstellingscommissie zoekt een nieuw lid. Vanwege het vertrek van Truus Sweringa uit de commissie is een vacature ontstaan in de categorie ‘middelgrote corporatie’ (aan ‘middelgroot’ is geen harde onder- of bovengrens gekoppeld). We vragen directeur-bestuurders die hierin geïnteresseerd zijn voor 13 maart 2020 te reageren op deze vacature.

   

  Aedes Net
 • 02.03.20

  Als de Eerste Kamer akkoord gaat, zijn ondernemingen vanaf het voorjaar van 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register (ultimate beneficial owner) in te schrijven. Dat geldt ook voor corporaties. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld.

  Aedes Net
 • 02.03.20

  Het Aedes-netwerk Vrouwen & Leiderschap focust zich op leiderschapsontwikkeling binnen de corporatiebranche. Gezamenlijk onderzoeken en bespreken we wat de kracht van het vrouwelijk leiderschap is, hoe het zich verder kan ontwikkelen en welke waarde het toevoegt. Dit doen we met vrouwelijke bestuurders, managers en dames in beleidsbepalende functies.

  Aedes Net
 • 28.02.20

  Ben je P&O’er of leidinggevende en nieuw in de branche? Of wil je je kennis van de CAO Woondiensten opfrissen? Kom dan naar de (interactieve) workshop CAO Woondiensten!

  Aedes Net
 • 28.02.20

  Het Aedes P&O-netwerk is een actief netwerk met meer dan 200 leden. Het netwerk organiseert bijeenkomsten en heeft een eigen community. Aedes ondersteunt het netwerk administratief, organisatorisch en inhoudelijk. Dit doet Aedes samen met het bestuur van het Aedes P&O-netwerk.

  Aedes Net
 • 28.02.20

  Werknemers hebben op basis van de CAO Woondiensten recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Werknemers bepalen zelf hoe, wanneer en waaraan zij het budget besteden. Voorwaarde is dat de besteding bijdraagt aan hun loopbaanontwikkeling.

  Aedes Net
 • 24.02.20

  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) start een consultatie over de voorstellen voor een strategisch programma om het borgstelsel sterk en toekomstbestendig te houden. Daardoor kunnen corporaties financierbaar blijven tegen zo laag mogelijke kosten en een aanvaardbaar risico. Reageren kan tot en met dinsdag 31 maart 2020.

  Aedes Net
 • 21.02.20

  Een aantal corporaties verkent samen met Logius, het ministerie van BZK, de Belastingdienst en Aedes of het mogelijk is een digitale inkomenstoets te ontwikkelen. Het doel is om de inkomenstoets eenvoudiger te maken voor de huurder én de woningcorporatie. Ook helpt digitale gegevensverstrekking woonfraude verminderen. 

  Aedes Net
 • 21.02.20

  Verplaatsbare woningen kunnen een tijdelijke oplossing zijn voor de oververhitte woningmarkt. Om woningcorporaties daarbij te helpen heeft Aedes een brochure uitgebracht met praktijkvoorbeelden, een stappenplan en een lijst met bouwers.

  Aedes Net
 • 20.02.20

  De verhuurderheffing komt steeds verder onder druk te staan. Tijdens het debat over het woningtekort bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer inmiddels voor afschaffing is. Ook lijkt er een meerderheid te zijn voor afschaffing van de markttoets. Minister van Veldhoven (Wonen) liet weten ‘de verhuurderheffing als een onderwerp voor de volgende kabinetsformatie te zien’.

  Aedes Net
 • 19.02.20

  Er moet snel een nieuw realistisch en risicogericht asbestbeleid- en stelsel komen, dit stellen Aedes en LTO Nederland in een brief aan de Kamercommissies van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding voor deze brief zijn debatten in de Tweede Kamer over de Leefomgeving en Gezond en Veilig werken, beiden op 20 februari 2020.

  Aedes Net
 • 19.02.20

  De verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) stelt 5 miljard euro beschikbaar voor projecten die zich richten op hernieuwbare energieproductie én op CO2-reductie. Minister Wiebes (EZK) stelt de regeling dit najaar open, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

  Aedes Net
 • 19.02.20

  Particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers van een woonzorgarrangement kunnen een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aanvragen. De subsidie beoogt nieuwe bewonersinitiatieven te steunen. Corporaties zijn hier vaak bij betrokken. Wat houdt de subsidieregeling in en welke verruiming is er per 19 februari 2020 doorgevoerd?

  Aedes Net
 • 18.02.20

  ‘Woningnood in ons land is onacceptabel en onnodig’, stelt Aedes in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Het kabinet zit zelf aan de knoppen: woningcorporaties kunnen en willen meer mensen helpen, als ze daarvoor ruimte krijgen. Mensen en gezinnen met een bescheiden of middeninkomen zitten met smart te wachten op sociale huurwoningen. De miljarden belasting die corporaties extra zijn gaan betalen, kunnen beter daarvoor gebruikt worden’.

  Aedes Net
 • 18.02.20

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 18.02.20

  Aedes publiceert regelmatig een Corporatiemonitor. Dat zijn publicaties met cijfers en achtergronden gebaseerd op onderzoek onder Aedes-leden.

  Aedes Net
 • 18.02.20

  Woningcorporaties verwachten de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Die kunnen een snelle oplossing zijn voor spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, maar ook voor starters en studenten. Daarvoor is het wel nodig dat er meer locaties beschikbaar komen, dat de grondprijs wordt aangepast en dat procedures korter worden. Dat blijkt uit een onderzoek van Aedes onder 86 woningcorporaties. Aedes publiceert een brochure om de ervaringen van vier corporaties met verplaatsbare woningen breder te delen.

  Aedes Net
 • 17.02.20

  Het Referentie Grootboek Schema (RGS) dat Aedes in maart 2019 lanceerde, kent een jaarlijkse beheercyclus. Gebruikers van het RGS kunnen wijzigingsverzoeken indienen. De beheergroep RGS voor woningcorporaties beoordeelt deze en honoreert ze waar mogelijk.

  Aedes Net
 • 17.02.20

  Laat je als woningcorporatie zonnepanelen leggen? Kijk eens naar corporaties in de regio en haak aan waar mogelijk. Zo simpel kun je verduurzaming maken, vertelt Harry Platte, directeur-bestuurder bij de Noord Hollandse corporatie Parteon.

  Aedes Net
 • 13.02.20

  Stichting de Alliantie bouwt sociale huurwoningen én middeldure huur- en koopwoningen. ‘Dat is een goede manier om wijken gemengd te krijgen’, vindt Bob van Ree, manager Projectontwikkeling de Alliantie Ontwikkeling. De kracht zit volgens hem in het feit dat ze een ‘dedicated’ ontwikkelbedrijf zijn. ‘We kunnen focussen, zijn ambitieus en maken dat goed kenbaar.’

  Aedes Net
 • 13.02.20

  Het Klimaatakkoord bevat ambities en afspraken over de verduurzaming van Nederland. Onderdeel van dat akkoord is de Renovatieversneller, een zesjarig programma (2019-2025), gericht op opschaling en kostenreductie van de verduurzaming van bestaande huurwoningen. Met de Renovatieversneller kunnen woningcorporaties steeds meer bewoners voorzien van een kwalitatief hoogwaardig verduurzaamde woning. 
   

  Aedes Net
 • 13.02.20

  In een tijd waarin het draait om innovatie en organisatieontwikkeling, is het interessant om stil te staan bij de ervaringen van bestuurders en managers van woningcorporaties met veranderen. Hoe kijken bestuurders, die zelf aan den lijve een intensief veranderproces hebben ondervonden, aan tegen een dergelijk veranderproces? Deze ervaringen staan centraal in een reeks van acht veranderverhalen.

  Aedes Net
 • 13.02.20

  ‘Als alle corporaties het rapporteren met behulp van het door Aedes ontwikkelde Referentie Grootboek Schema (RGS) goed inrichten dan leidt dit tot efficiëntere, effectievere en kwalitatief betere rapportages’, zo oordeelt Cees Caro na afloop van het project dVin1 (de Verantwoordingsinformatie in één).

  Aedes Net
 • 12.02.20

  Bedrijfsjuristen van leden van Aedes hebben een overzicht gemaakt van veranderingen in de wet- en regelgeving die woningcorporaties raken. In de community Bedrijfsjuristen van Aedes delen zij deze lijst.

  Aedes Net
 • 12.02.20

  Woonwaard heeft zich in 10 jaar ontwikkeld van een traditionele organisatie naar een samenwerkingscorporatie. Zo heeft ze het initiatief genomen voor aansluiting van een complete woonwijk op een warmtenet en werkt ze met ontwikkelaars en makelaars samen bij het vlot trekken van de woningmarkt. Binnen de afgeslankte organisatie hebben de medewerkers veel handelingsvrijheid.

  Aedes Net

Pagina's