AEDES NIEUWS

 • 04.12.19

  Sommige huurders van woningcorporaties komen vanaf volgend jaar in aanmerking voor een lagere huur. Zo willen corporaties financiële problemen voorkomen bij huishoudens die gezien hun inkomen een huur hebben die ze maar moeilijk kunnen betalen.

  Aedes Net
 • 04.12.19

  In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er specifiek maatwerk komt voor huurders die relatief te duur wonen. Aedes en de Woonbond hebben afspraken gemaakt over de invulling van het specifiek maatwerk en wanneer huurders aanspraak kunnen maken op huurbevriezing of huurverlaging.

  Aedes Net
 • 02.12.19

  De ISDE-bijdragen (Investeringssubsidie duurzame energie) voor nieuwbouw zijn niet meer nodig, vindt minister Wiebes van EZK. Per 1 januari 2020 zal hij deze stopzetten. Dit heeft gevolgen voor onder andere woningcorporaties. In een brief aan de minister vragen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw dit niet te doen.

   

  Aedes Net
 • 02.12.19

  Aedes lanceert binnenkort de Leidraad Leveranciersmanagement. Samen met de al eerder verschenen Leidraad Aanbesteden (2015), de Leidraad Inkoop (2017) en de Leidraad Contractmanagement (2018) kunt u uw inkooporganisatie op een professionele manier inrichten.

  Aedes Net
 • 02.12.19

  De wijzigingen in de Woningwet uit 2015 liggen nu ter consultatie voor. De aanpassingen komen voort uit de evaluatie van de Woningwet van het ministerie van BZK. Alle woningcorporaties, andere partijen en privépersonen kunnen reageren tot en met vrijdag 17 januari 2020. Aedes stuurt een reactie namens de leden. Uw inbreng hiervoor is welkom. 

  Aedes Net
 • 02.12.19

  Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

  Aedes Net
 • 28.11.19

  Het besluit gemeentelijke schuldhulpverlening is een stap in de goede richting voor de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en woningcorporaties. Het biedt een wettelijke basis, waardoor de naleving van de AVG beter geborgd is.

  Aedes Net
 • 28.11.19

  Verhuurders mogen de huurovereenkomst ontbinden zonder tussenkomst van de rechter als de openbare orde in het geding is. Aedes heeft eerder verzocht om een uitbreiding van de bevoegdheden van verhuurders. Het wetsvoorstel dat hier invulling aan geeft, ligt nu ter consultatie. Iedereen kan reageren tot zondag 12 januari 2020.

  Aedes Net
 • 28.11.19

  Afwijken van de gebaande paden en alle mogelijkheden open laten. Dat is de gedachte achter Drenthe Woont Circulair, een samenwerkingsverband van de acht woningcorporaties en de provincie Drenthe. Zij daagden de markt uit om met innovatieve plannen te komen voor circulair bouwen.

  Aedes Net
 • 27.11.19

  We krijgen bij Aedes veel vragen binnen over de reparatie van de versobering van de Werkloosheidsuitkering (WW) en de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). In dit artikel de veel gestelde vragen met antwoorden. 

  Aedes Net
 • 27.11.19

  Via Aon krijgen Aedes-leden tot 5 tot 10 procent korting op de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae.

  Aedes Net
 • 27.11.19

  Door te besparen op inkoopkosten kunnen corporaties meer geld overhouden voor onderhoud, huizen, lagere lasten en betere kwaliteit. Maar hoe kunnen corporaties besparen op inkoopkosten? De eerste stap is inzicht in wie, wat en waar inkoopt. Een spendanalyse geeft dat inzicht.

  Aedes Net
 • 27.11.19

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 26.11.19

  Met duizenden werkzoekenden die maandelijks WerkaanWonen bezoeken, is deze site de plek om je woningcorporatie te profileren en werkzoekenden te bereiken. De vernieuwde website is zo ingericht dat corporaties nog eenvoudiger het juiste talent weten te vinden.

  Aedes Net
 • 26.11.19

  Woningcorporaties hebben in twee jaar tijd hun investeringen verdubbeld om sociale huurwoningen duurzamer te maken. Afgelopen jaar kregen meer huurders zonnepanelen, een hoogrendementsketel of een warmtepomp en werden meer huizen beter geïsoleerd.

  Aedes Net
 • 26.11.19

  Ketensamenwerking, Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en regisserend opdrachtgeverschap worden veel gebruikt in de corporatiesector. Maar hoe selecteert u de juiste marktpartijen om hieraan, samen met de corporaties, de juiste invulling te geven? Best Value Aanpak (prestatie-inkoop) is een mogelijke oplossing.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  ‘Laten we als woningcorporaties onze verantwoordelijkheid pakken en nu doorzetten. Voor al die mensen die wachten op een huis of dringend een ander huis nodig hebben.’ Met die oproep opende bestuursvoorzitter Marnix Norder het halfjaarlijkse Aedes-verenigingscongres, zijn laatste vanwege zijn naderend vertrek. Dat sluit aan bij de inhoud van de Aedes-agenda 2020-2023 die tijdens het congres is vastgesteld. En verder werd voor de zesde keer de Aedes-benchmark gepresenteerd en stonden enkele verenigingszaken op de agenda. Het congres vond plaats op 21 november 2019 in Maarssen.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  Huurders geven de dienstverlening van hun woningcorporatie gemiddeld een 7,6. Dat is het hoogste cijfer sinds de eerste meting in 2014. Het rapportcijfer steeg de laatste vijf jaar steeds. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 350.000 huurders, ruim één op de zeven bewoners van sociale huurwoningen van corporaties.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  Al 6 jaar publiceert Aedes de resultaten van de Aedes-benchmark in een brancherapportage en een tabel met de individuele positionering van corporaties.

  Aedes Net
 • 21.11.19
  Aedes Net
 • 21.11.19

  Woningcorporaties blijven de komende jaren hard werken aan voldoende betaalbare huurwoningen, die passen bij bewoners. Om dat te kunnen blijven doen is een aantal randvoorwaarden cruciaal. Sommige hangen samen met overheidsbeleid, andere met het functioneren van corporaties zelf. Cruciaal is een gezonde bedrijfsvoering binnen een duurzaam verdienmodel.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  We koesteren de Nederlandse traditie waarin sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen in wijken door elkaar staan. Daarom werken we actief aan vitale gemengde wijken waarin verschillende mensen wonen en elkaar ontmoeten. Corporaties nemen hun verantwoordelijkheid om wijken en buurten leefbaar te houden en steken daar veel energie in. Maar er is inzet van veel partijen en bewoners voor nodig.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  In Nederland zijn er mensen die niet zelfstandig op de woningmarkt terecht kunnen: van huishoudens die recht hebben op huurtoeslag tot en met lagere middeninkomens. Corporaties zijn er voor goede en betaalbare woningen voor alle mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijk elders terecht kunnen.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  De Nederlandse woningmarkt bestaat niet, er bestaan heel verschillende regionale woningmarkten met ieder hun eigen opgaven. Op een aantal plekken in Nederland wachten te veel woningzoekenden te lang op een sociale huurwoning. Maar in andere delen van het land is behoefte aan transformaties en andere woningen. Woningcorporaties werken er regionaal aan dat overal voldoende van de juiste huizen staan en dat die goed onderhouden en veilig zijn.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  Woningcorporaties lopen voorop in het verduurzamen van woningen. Wij zorgen dat huurders een duurzame en comfortabele woning krijgen zonder dat hun woonlasten (huur en energierekening) door onze investeringen stijgen. Zo dragen we bij aan het terugbrengen van de uitstoot van CO2.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  Een huis is voor mensen een randvoorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Een huis met een woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen, biedt hen een eigen plek, rust, veiligheid en een gevoel van eigenwaarde. Dat is de basis om hun leven vorm te geven en voor de toekomst van hun kinderen. Wij vinden dat iedereen daar recht op heeft. Maar lang niet alle huishoudens vinden gemakkelijk een huis dat goed bij hen past en dat voor hen betaalbaar is. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Daarom zijn er woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 21.11.19

  ‘Ons doel is dat iedereen in Nederland goed woont en ieder gezin dat we blij maken met een huurhuis, maakt een verschil.’ Dat schrijven de Nederlandse woningcorporaties in hun agenda voor de komende jaren: ‘We staan pal voor de Nederlandse traditie van goede en betaalbare sociale huurwoningen in wijken waarin allerlei mensen bij elkaar wonen.’

  Aedes Net
 • 21.11.19

  Woningcorporaties werken al meer dan 150 jaar aan betaalbaar wonen. Telkens spelen we in op maatschappelijk ontwikkelingen en op de woonbehoeften van Nederlanders. Zo is een brede sociale huursector ontstaan met een diverse woningvoorraad van hoge kwaliteit, waarin allerlei mensen wonen. Daarmee dragen we bij aan de Nederlandse traditie waarin sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen in wijken door elkaar staan. Buurten waarin verschillende mensen wonen en elkaar ontmoeten. Woonomgevingen die samen een inclusieve samenleving vormen. We mogen in Nederland trots zijn op die traditie.

  Aedes Net
 • 19.11.19

  Het aantal ouderen verdubbelt de komende 20 jaar. Zijn woningcorporaties voorbereid op de groeiende groep ouderen? Hoe zorgen we voor woon(zorg)vormen die kwetsbare mensen een prettige plek bieden in de wijk? Daarover gaat het congres Thuis in de wijk op woensdag 29 januari 2019 in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Aedes-leden hebben gratis toegang. Meld u dus snel aan.

  Aedes Net
 • 15.11.19

  Sociale verhuurders betalen tot tien keer meer belasting over een huurwoning vergeleken met particuliere verhuurders. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris Menno Snel van Financiën bekend heeft gemaakt, na herhaaldelijke kritische vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De Kamerbrief bevestigt het beeld dat sociale verhuurders extra zwaar aangeslagen worden in vergelijking met andere, winst gedreven verhuurders.

  Aedes Net
 • 14.11.19

  Het Innovatielab is de plek voor inspiratie, leren en vernieuwing. Het is een dagvullend programma vol positieve energie en verwondering. Meld je nu aan voor dit spetterend innovatie-evenement op donderdag 30 januari 2020.

  Aedes Net
 • 14.11.19

  De heffingskorting voor woningcorporaties die woningen bouwen gaat voor heel Nederland gelden. De coalitiefracties CDA, VVD, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer hebben met GroenLinks bij de behandeling van het Belastingplan een wijziging ingediend om dit mogelijk te maken. Aedes pleit hier al langer voor.

  Aedes Net
 • 14.11.19

  Heeft u behoefte aan uitleg over de Aedes-benchmark bij uw woningcorporatie? Dat is mogelijk, want Aedes biedt benchlearningsessies op locatie aan, dus ook op uw kantoor. Tijdens deze sessie komen de resultaten van uw corporatie uitgebreid aan bod.

  Aedes Net
 • 13.11.19

  Werk je bij een woningcorporatie? Doe dan mee met het Aedes-onderzoek Werken in de corporatie van de toekomst? De enquête in de eerste fase van het onderzoek is ingevuld door 63 bestuurders en 803 leidinggevenden en medewerkers. We nodigen je nu uit voor werksessies verspreid over het land. Daar willen we met je nagaan wat de verwachte toekomstige ontwikkelingen in verschillende vakgebieden zullen betekenen voor werk bij corporaties in 2025. Kom je naar een van de vervolgsessies?

  Aedes Net
 • 11.11.19

  Huurders en woningcorporaties vragen Kamerleden om de wooncrisis aan te pakken. Voorafgaand aan het woondebat in de Tweede Kamer op 11 november 2019 boden zij de parlementariërs een bundel aan met persoonlijke verhalen van mensen op zoek naar een huis.

  Aedes Net
 • 11.11.19

  Het Aedes-benchlearningprogramma start in januari 2020 weer met diverse benchlearningsessies. Tijdens deze sessies bespreken maximaal tien corporaties de resultaten van de Aedes-benchmark onder leiding van een expert. Centraal staat hierbij het verhaal achter de cijfers. Zo kunnen corporaties leren van collega-corporaties. Dit levert handvatten op voor verbetering.

  Aedes Net

Pagina's