AEDES NIEUWS

 • 22.10.20

  Wie direct inzicht heeft in het energieverbruik, gaat vaak bewuster om met energie. Met als resultaat: een lagere energierekening. Aedes en Woonbond stimuleren woningcorporaties daarom huurders gebruik te laten maken van een energiedisplay. Daarmee zien huurders direct hoeveel energie ze op dat moment verbruiken.

  Aedes Net
 • 21.10.20

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 20.10.20

  DeltaWonen herontwikkelde met projectontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) de Zwolse wijk Kamperpoort. Die samenwerking leidde tot vernieuwende ideeën. Bijvoorbeeld een complex met huur- en koop woningen en een autodeelplan voor de huurders.

   

  Aedes Net
 • 19.10.20

  U bouwt pensioen op bij SPW. Daar krijgt u iets voor terug, maar weet u waar u op kunt rekenen? Om dat duidelijk te maken, doet SPW zes ‘pensioenbeloften’.

   

  Aedes Net
 • 19.10.20

  De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten zijn vrijdag 16 oktober begonnen met het uitwisselen van voorstellen. Het zijn bijzondere tijden door de pandemie waar we middenin zitten. Werkgevers realiseren zich dat er op dit moment veel van corporatiemedewerkers wordt gevraagd. Medewerkers zetten een tandje bij, zowel thuiswerkend als op kantoor als in de wijken. Het is mooi om te zien dat bijna al ons werk doorloopt. Corporatiemedewerkers verdienen hiervoor een groot compliment.

  Aedes Net
 • 16.10.20

  Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten nu tot 1 november 2020 verlengd worden. Sinds dit voorjaar was verlenging tot september al mogelijk door de tijdelijke wet Verlenging tijdelijke huurcontracten. Om huurders meer ruimte te geven en te voorkomen dat mensen op straat komen te staan, is deze wet verlengd.

  Aedes Net
 • 15.10.20

  Verduurzaming van woningen en wijken is een belangrijke opgave van de woningcorporaties. Ontwikkelingen gaan snel en er valt een hoop te leren van ervaringen van anderen. Dit najaar organiseert Aedes twee praktische online kennissessies over verduurzamen.
   

  Aedes Net
 • 15.10.20

  De Europese Commissie publiceerde op woensdag 14 oktober 2020 haar strategie voor een renovatiegolf. Met tal van maatregelen en fondsen wil zij het percentage renovaties aan gebouwen en woningen in de Europese Unie verdubbelen.

  Aedes Net
 • 15.10.20

  Het huidige asbeststelsel werkt onvoldoende door belangenverstrengelingen. De Tweede Kamer moet dan ook kritisch kijken naar de aanpak die het ministerie van SZW voorstelt. Dat adviseert Paul Frissen, die op verzoek van Aedes het asbeststelsel onderzocht en in mei 2020 het rapport Gevangen in belangen publiceerde.
   

  Aedes Net
 • 14.10.20

  Wonen doen we samen. Aedes en woningcorporaties voeren in de aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart 2021 campagne om te zorgen dat er aandacht voor wonen komt in de verkiezingsprogramma's en uiteindelijk in het regeerakkoord. Hier vindt u informatie over de campagne en campagnemateriaal. 

  Aedes Net
 • 12.10.20

  De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de VTW om de regels uit de Governancecode te handhaven. Een belanghebbende zoals een huurder of een woningzoekende kan een klacht over een gedraging van een woningcorporatie indienen. De Commissie toetst de klacht aan de Code en doet daar uitspraak over.

  Aedes Net
 • 10.10.20

  GroenLinks heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

  Aedes Net
 • 08.10.20

  Er heerst woningnood en een wooncrisis. Betaalbare woningen zijn moeilijk te vinden en woningcorporaties kunnen binnenkort hun maatschappelijke opgaven niet meer nakomen. Daar moet nu iets aan gebeuren en dat kan: op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer en daarna komt er een nieuw kabinet. De partijen zijn nu druk met het samenstellen van de verkiezingsprogramma's. Op de volgende punten ziet Aedes graag iets veranderen: 

  Aedes Net
 • 08.10.20

  De (concept)verkiezingsprogramma's van verschillende politieke partijen bevatten relevante passages over wonen. Hieronder de links naar de standpunten over wonen in de nu verschenen (concept)verkiezingsprogramma's en per partij de manier om daar nog invloed op uit te oefenen. Bent u lid van een politieke partij? Laat dan uw stem niet verloren gaan en help bij het nog beter maken van de standpunten over wonen van uw partij. 

  Aedes Net
 • 07.10.20

  Woningcorporaties krijgen te maken met eisen voor de isolatie van woningen om zo de hoeveelheid energie die nodig is voor verwarming terug te brengen. Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord. De maximale netto warmtevraag wordt vastgesteld met een standaard voor verschillende woningen.

  Aedes Net
 • 07.10.20

  Zonnepanelen zijn vanaf 2024 onrendabel voor woningcorporaties. Extra overheidssteun is dan nodig om daken van corporatiewoningen te voorzien van zonnepanelen. Dit blijkt uit onderzoek van Fakton in opdracht van branchevereniging Aedes.

  Aedes Net
 • 06.10.20

  Betaalbare huren, (ver)nieuwbouw, verduurzaming, gezond wonen en leefbare wijken. De actuele maatschappelijke opgaven vragen om veel investeringen. Daarnaast moeten we verder kijken: ook onze kinderen en kleinkinderen willen straks een betaalbaar huis. Het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren heeft corporaties niet verder geholpen. De belastingdruk nam fors toe. Hoog tijd om de verhuurderheffing af te schaffen en het belastingstelsel voor corporaties te herzien. Een breed onderzoek naar opgaven en middelen door de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën en Aedes toont aan dat de financiële continuïteit van de corporatiesector al over enkele jaren onder grote druk staat. 

  Aedes Net
 • 06.10.20

  Corporaties bouwen en verhuren van oudsher huizen voor mensen met weinig geld die zelf geen betaalbare woning kunnen vinden. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn enorm. Mensen met een middeninkomen kunnen door de inkomensgrens bij toewijzing niet terecht in sociale huur, particuliere huurwoningen onder 1.000 euro zijn er nauwelijks en een koophuis is voor hen ook niet haalbaar. Corporaties willen en kunnen meer betekenen voor deze woningzoekenden. 

  Aedes Net
 • 06.10.20

  Woningcorporaties en hun huizen zijn een blijvende factor in wijken, buurten en dorpen. Corporaties blijven zich ervoor inzetten dat bewoners zich thuis voelen in hun woning en de wijk. Helaas laat onderzoek zien dat een groot aantal wijken achteruit gaat, terwijl de directe woonomgeving zo belangrijk is. Het is de leefomgeving waar je je mee kunt identificeren. Daarom is het zo belangrijk dat corporaties de ruimte krijgen om de wijken vitaal te houden

  Aedes Net
 • 06.10.20

  Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat vraagt om aanpassing van vele woningen. Woningcorporaties lopen voorop. Bewoners krijgen een comfortabeler huis dat betaalbaar blijft. Alle corporatiewoningen hebben in 2021 gemiddeld label B, en alle huizen zijn CO2-neutraal in 2050, volgens afspraak in het Klimaatakkoord. De voortrekkersrol die corporaties dankzij de omvangrijke woningvoorraad hebben, mag niet voor rekening komen van de huurders. De verduurzaming vereist enorme investeringen in de bestaande voorraad en in nieuwbouw. Die zijn onrendabel en lang niet altijd financieel haalbaar. De strengere eisen voor nieuwbouw en verduurzaming laten de bouwkosten enorm oplopen.

  Aedes Net
 • 06.10.20

  Hier vindt u de woningcorporaties die lid zijn van Aedes. Peildatum is 1 oktober 2020. U kunt zoeken op naam van de corporatie en op (hoofd)vestigingsplaats. In deze pdf een lijst met Antilliaanse woningcorporaties geassocieerd met Aedes.

  Aedes Net
 • 06.10.20

  Steeds meer woningcorporaties werken met een meetinstrument aan leefbaarheid.  Data helpen bij het duiden van de situatie in de buurt en bij het gericht sturen op het verbeteren van leefbaarheid. Maar welke data gebruik je? En waar haal je die informatie vandaan? In de handreiking Bouwstenen voor het meten van leefbaarheid hebben we veelgebruikte data en bronnen door corporaties op een rijtje gezet. 

  Aedes Net
 • 06.10.20

  De CAO-partijen (Aedes, FNV, CNV Vakmensen en De Unie) hebben door een werkgroep van functiewaarderingsdeskundigen onderzoek laten doen naar gebruik van het Handboek functie-indeling Woondiensten uit 2003. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers en ondernemingsraden nagenoeg geen verschil van opvatting hebben over hobbels die zij ervaren met het Handboek.

  De onderzoekswerkgroep heeft inmiddels oplossingsrichtingen aangedragen die de CAO-partijen met elkaar zullen bespreken tijdens de nieuwe CAO-onderhandelingen die in oktober 2020 zullen beginnen.

  Aedes Net
 • 05.10.20

  De SP heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

  Aedes Net
 • 05.10.20

  D66 heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

  Aedes Net
 • 05.10.20

  Bouwen voor sociale huur en middenhuur: woningcorporatie Intermaris staat voor een grote opgave in Hoorn en Purmerend. Daarnaast ontwikkelt Bouwfonds Property Development (BPD) wijken waar ook sociale huur moet komen. Beide partijen legden hun opdrachten naast elkaar en kwamen tot de conclusie dat samenwerking hier de beste weg was.

  Aedes Net
 • 05.10.20

  Niemand komt op straat te staan door de gevolgen van het coronavirus. Dat spreken minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en verhuurdersorganisaties Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang af. Huisuitzettingen gaan voorlopig niet door en er komt een spoedwet die het verlengen van tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. 

  Aedes Net

Pagina's