AEDES NIEUWS

 • 20.12.19

  Woningcorporaties zijn sinds 2008 belastingplichtig en moeten daarmee ook zogeheten latente belastingvorderingen en -verplichtingen in de commerciële jaarrekening opnemen. Dit zijn mogelijke vorderingen van of op de fiscus. Maar hoe verwerkt u nou die latenties in de jaarrekening? Aedes publiceert een handreiking om uw corporatie hiermee op weg te helpen.

  Aedes Net
 • 19.12.19

  Datakwaliteit op orde krijgen én houden voor een betere dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en meer werkplezier. Dat is de uitdaging waar woningcorporaties voor staan.

  Aedes Net
 • 19.12.19

  Wegens het vertrek van de huidige  directeur bestuurder is de Raad van Toezicht van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland op zoek naar een nieuwe directeur bestuurder. Het doel van de SVWN is een geobjectiveerd en onafhankelijk stelsel van visitaties voor woningcorporaties te ontwikkelen, te beheren en in stand te houden.

  Aedes Net
 • 19.12.19

  Mensen leven langer en met de veranderingen in de zorg blijven mensen ook langer zelfstandig wonen. Aedes werkt samen met leden aan oplossingen en ondersteunt het programma Langer Thuis van het ministerie VWS. Zo ontstaan verschillende woonvormen voor deze groeiende groep. Wij hebben vijf soorten woonvormen van en met corporaties in willekeurige volgorde op een rij gezet. Laat u inspireren door de bijbehorende voorbeelden.

  Aedes Net
 • 19.12.19

  Hoe pakken collega corporaties hun verduurzamingsopgave aan? Wat werkt wel en wat niet? Om die kennis en ervaringen te delen, organiseren de Groene Huisvesters meerdere excursies en kennissessies. Op deze pagina een overzicht van alle bijeenkomsten in chronologische volgorde.

  Aedes Net
 • 19.12.19

  Hoe pakken collega corporaties hun verduurzamingsopgave aan? Wat werkt wel en wat niet? Om die kennis en ervaringen te delen, organiseren de Groene Huisvesters meerdere excursies en kennissessies. Op deze pagina een overzicht van alle bijeenkomsten in chronologische volgorde.

  Aedes Net
 • 19.12.19

  Voor nieuwbouw gelden vanaf 1 juli 2020 eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Om projecten door te rekenen op de BENG-eisen, is speciale software nodig. Deze software is echter nog niet beschikbaar. Opdrachtgevers, ontwikkelaars en bouwbedrijven kunnen zich dus nog niet voorbereiden. Daarom vraagt het Lente-akkoord minister Knops (BZK) de invoering van de BENG-eisen met zes maanden uit te stellen. 

  Aedes Net
 • 19.12.19

  Ben je klaar voor NTA8800? Deze nieuwe bepalingsmethode voor energielabels geldt vanaf 1 juli 2020 en heeft nogal wat gevolgen voor woningcorporaties. Aedes organiseert daarom in februari en maart informatiesessies, speciaal voor corporatiemedewerkers duurzaamheid en energie. Tijdens deze sessies praten deskundigen je bij, zodat je goed bent voorbereid op werken met NTA8800.

  Aedes Net
 • 19.12.19

  De Woningnoodramp is de titel van een tweeluik van het televisieprogramma Radar. Daarin gaan de makers op zoek naar de omvang van de wooncrisis. Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Ik ben 25 jaar actief in allerlei vormen van volkshuisvesting en wonen en de wooncrisis is nog nooit zo groot geweest. Het gaat om een drama voor honderdduizenden mensen en het verdriet van miljoenen.’

  Aedes Net
 • 17.12.19

  Wat gebeurt er als je tien jonge professionals bij elkaar zet voor het beantwoorden van een vraagstuk van een corporatiebestuurder? Dan komen ze met vele ideeën om lastige kwesties te lijf te gaan.

  Aedes Net
 • 17.12.19

  De Governancecode Woningcorporaties 2020 is vastgesteld in de najaarscongressen van Aedes en van VTW. In de code zijn waarden en normen vastgelegd waaraan medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland.

  Aedes Net
 • 17.12.19

  Samen met andere corporaties onderhoudsmaterialen inkopen bij één leverancier en gebruik maken van inkoopvoordelen. Dat is de kern van inkoopsamenwerking Gezamenlijke Inkoop Onderhoudsmaterialen (GIO). De samenwerkende corporaties besparen direct op de inkoopkosten en delen bovendien de ambitie om extra voordelen te creëren door processen te verbeteren en van elkaar te leren. Met name op het gebied van circulariteit.

  Aedes Net
 • 17.12.19

  Naast de vijf prestatievelden uit de Aedes-benchmark zijn dit jaar voor het eerst ook gegevens over nieuwbouw verzameld. Aan deze verdieping nieuwbouw heeft 75 procent van de bouwende corporaties meegedaan. ‘Dat illustreert wel hoe belangrijk de corporaties het vinden’, zegt programmamanager Aedes-benchmark Jasper Willems.

  Aedes Net
 • 17.12.19

  Woningcorporatie Bergopwaarts in Deurne heeft vooral woningen in Deurne en Asten en een paar in Helmond. De corporatie gaat 300 woningen in Helmond overnemen van woningcorporatie Volksbelang en investeert daar ook 75 miljoen euro in de Leonardusbuurt. Een collega in nood laat je niet in de kou staan, vindt Tanja Liebers, directeur-bestuurder van Bergopwaarts. ‘Soms red je het niet alleen en moet je de opgave samen oppakken.’

  Aedes Net
 • 16.12.19

  Hoe maak je 120.000 woningen geschikt om energie te leveren? De daken bedekken met zonnepanelen lijkt de meest logische oplossing. Maar hoe zorg je voor bijkomende zaken als voldoende installateurs en goed onderhoud? Woningcorporaties uit de regio Utrecht besloten met elkaar de markt te vragen om een totaaloplossing: Watt levert mijn dak op?

  Aedes Net
 • 16.12.19

  Huurwoningen kunnen sneller van het aardgas door ze bijvoorbeeld aan te sluiten op een warmtenet. Om dit te bekostigen komt er een Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Woningcorporaties kunnen vanaf 16 december 2019 reageren op het voorstel voor deze subsidie via een internetconsultatie.  


   

   

  Aedes Net
 • 13.12.19

  Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de verhuurderheffing. Onder meer CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en PvdA pleitten voor het afschaffen van de verhuurderheffing om de fiscale druk op corporaties iets te verlichten. D66 schaarde zich tijdens het debat achter dit verzoek. Minister Van Veldhoven (BZK) wil ondanks toenemende druk uit de Tweede Kamer de verhuurderheffing nog niet afschaffen.

  Aedes Net
 • 13.12.19

  Woningcorporatie De Kernen veranderde vanaf 2016 van een door managers geleide organisatie naar een netwerkorganisatie. Tijdens deze transformatie is het management geschrapt. De hiërarchie in de organisatie is hierdoor flink afgenomen. Voormalige leiding en medewerkers staan dichter bij elkaar en medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid.

  Aedes Net
 • 12.12.19

  De kosten voor verduurzaming van huurwoningen zijn veel hoger dan is ingeschat, en de opbrengsten juist veel lager. Dat stelt Aedes in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van het AO energiebesparing en energieprestaties dat op 12 december 2020 wordt gehouden.

  Aedes Net
 • 12.12.19

  Vanwege het vertrek van Marnix Norder zoekt Aedes de branchevereniging van woningcorporaties een inspirerende en verbindende voorzitter. Iemand die staat voor samenwerken aan betaalbare en duurzame huurwoningen in leefbare wijken voor huidige en toekomstige huurders. Het gaat om een functie van 24 tot 32 uur per week waarbij flexibiliteit in beschikbaarheid een voorwaarde is. Los van het aantal contracturen is deze functie in aandacht en tijd een hoofdfunctie.

  Aedes Net
 • 12.12.19

  ‘Gezinnen met een bescheiden middeninkomen komen in Nederland niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl ze nauwelijks een alternatief hebben. Onze inkomensgrens is in vergelijking met andere Europese landen laag.’ Dat schrijft adviseur Sebastien Garnier, die sociale huisvesting in Europese landen met elkaar vergeleek.

  Aedes Net
 • 12.12.19

  De Woningwet moet ervoor zorgen dat mensen goed én betaalbaar kunnen wonen, overal in Nederland. Lokale afspraken over woonbeleid maken daarbij het verschil. Woningcorporaties, gemeenten en huurders hebben echter te weinig ruimte voor lokaal maatwerk. De Woningwet bevat te veel knellende landelijke regels. Dat zeggen vertegenwoordigers van gemeenten, huurders, woningcorporaties en corporatietoezichthouders.

  Aedes Net
 • 11.12.19

  Met een minder strenge markttoets en flexibele inkomensgrenzen komt de Woningwet steeds meer tegemoet aan de wensen van corporaties. Toch is dit nog niet voldoende, vindt oud-minister Liesbeth Spies, burgemeester én lid van de commissie-Van Bochove. ‘Er moet aan meer knoppen worden gedraaid’, zegt ze in een interview met Aedes-Magazine. De Tweede Kamer debatteert op donderdag 12 december 2019 over aanpassing van de Woningwet.

  Aedes Net
 • 11.12.19

  Woningcorporaties bouwden in 2018 niet meer dan 13.000 nieuwe sociale huurwoningen. Veel minder dan ze zelf zouden willen, want er wachten nog veel te veel mensen op een betaalbaar huis. Een gebrek aan bouwlocaties en steeds hogere belastingen voor corporaties zitten nieuwbouw echter in de weg. Dit blijkt uit onderzoek van branchevereniging Aedes.

  Aedes Net
 • 11.12.19

  Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 10.12.19

  Het Innovatielab is een nieuw evenement vol vernieuwing. Sprekers van binnen en buiten de woningcorporaties komen vertellen over vernieuwing en er zijn verschillende workshops, waaronder ook eentje die tot op het laatst een mysterie blijft, speciaal voor durfals.

  Aedes Net
 • 10.12.19

  Met een spendanalyse kunnen woningcorporaties besparen op inkoopkosten, maar het maken ervan kan een dure en ingewikkelde opgave zijn. Om corporaties hierbij te ondersteunen liet Aedes een instrument ontwikkelen. Deze spendanalysetool is voor Aedes-leden gratis te downloaden. Het enige dat u nodig heeft, zijn data van uw financiële afdeling. Zo kunt u eenvoudig een spendanalyse maken.

  Aedes Net
 • 10.12.19

  Woningcorporaties besteden zeventig procent van alle opdrachten uit aan marktpartijen. Goed leveranciersmanagement is daarbij van groot belang. Om woningcorporaties daarbij te ondersteunen lanceert Aedes de Leidraad Leveranciersmanagement.

  Aedes Net
 • 10.12.19

  Aedes hanteert een standaard inkooppakketindeling met verschillende groepen met eenduidige diensten en goederen. De lijst is samengesteld met verschillende inkopers die bij corporaties werken. De duidelijke indeling zorgt ervoor dat woningcorporaties onderling gemakkelijker kunnen samenwerken en als opdrachtgever dezelfde taal spreken.

  Aedes Net
 • 10.12.19

  ‘Zorg ervoor dat woningcorporaties meer mensen kunnen helpen aan een huis dat bij hen past.’ Die oproep doet Aedes-voorzitter Marnix Norder aan de Tweede Kamer die op donderdag 12 december 2019 de evaluatie van de Woningwet bespreekt. Hij vraagt om meer ruimte voor gemeenten, corporaties en huurders om te doen wat in hun regio nodig is.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  Het project Discus van de Amsterdamse woningcorporatie de Alliantie en zorginstellingen Mentrum, Jellinek en HVO-Querido heeft de tweede prijs in de World Habitat Awards. Dat zijn prijzen voor innovatieve, opmerkelijke en soms revolutionaire volkshuisvestingideeën, -projecten en -programma’s van over de hele wereld.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen zich vanaf maandag 9 december 2019 inschrijven voor Panorama Lokaal: zeven ontwerpprijsvragen om zeven woonwijken klaar te maken voor de toekomst.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot december 2019. In het meest recente overzicht onder andere aandacht voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans die in 2020 in werking treedt. 

  Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  De Europese Commissie is eind 2017 een inbreukprocedure gestart tegen de Nederlandse staat. De Commissie vindt dat woningcorporaties publieksrechtelijke instellingen zijn en dat zij projecten boven de Europese drempelbedragen Europees moeten aanbesteden. De Nederlandse overheid en Aedes delen deze conclusie niet.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  Uitvoering van het Klimaatakkoord is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van huishoudens met de laagste inkomens. Dat schrijven Aedes en Woonbond aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in antwoord op zijn verzoek het Klimaatakkoord te onderschrijven.

  Aedes Net
 • 09.12.19

  De toewijzing van sociale huurwoningen aan vooral de lage inkomens vraagt dat sectoren op de woningmarkt goed op elkaar aansluiten zodat er geen huishoudens buiten de boot vallen. Deze afstemming baart hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer zorgen: ‘Een aantal met de Woningwet samenhangende beleidsmaatregelen biedt grotere kans op segregatie.’ De Tweede Kamer debatteert op donderdag 12 december 2019 over aanpassing van de Woningwet.

  Aedes Net
 • 06.12.19

  De consumentenprogramma’s Kassa en Radar besteden aandacht aan sociale huur en de woningmarkt. Zaterdag 7 december komen in Kassa de nieuwe afspraken over huurverlaging en huurbevriezing aan de orde. Radar onderzoekt in een tweeluik (9 en 16 december) de ‘falende woningmarkt’.

  Aedes Net
 • 05.12.19

  Hoe kunnen we woningen bouwen en renoveren die duurzaam en comfortabel zijn én betaalbaar? - door fabrieken op te zetten die op grote schaal prefab woningen of onderdelen produceren. Daarvoor is het project INDU-ZERO opgezet. Woningcorporatie Domijn is projectpartner.

   

  Aedes Net
 • 04.12.19

  Het kabinet heeft voorstellen gepresenteerd als noodoplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Bouworganisaties, Aedes, Woonbond en NVM vinden het positief dat het kabinet maatregelen treft waarmee op korte termijn de woningbouw weer op gang kan komen. Maar ze dringen wel aan op een snelle structurele oplossing.

  Aedes Net
 • 04.12.19

  De 200 woningcorporaties die bezwaar maken tegen de verhuurderheffing hebben minister Van Veldhoven (BZK) opnieuw om aandacht gevraagd voor hun bezwaarschrift. Zij vragen de minister om uitleg waarom corporaties geld van de huurders aan verhuurderheffing moeten uitgeven.

  Aedes Net

Pagina's