AEDES NIEUWS

 • 17.12.20

  Het Verantwoordingsorgaan SPW (VO) heeft een vacature voor een lid namens de werkgevers. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 8 januari 2021 aanmelden bij Aedes.

  Aedes Net
 • 16.12.20

  Gemeenten krijgen een extra steuntje in de rug om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Vanaf 14 december 2020 kunnen zij hulp inroepen van de zogeheten Preventie Alliantie, die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid.  

  Aedes Net
 • 16.12.20

  CAO-partijen hebben besloten de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten, die gepland stond op woensdag 16 december, te verplaatsen naar begin 2021. Dit in verband met de aangescherpte corona-maatregelen die het kabinet 14 december heeft aangekondigd. Achter de schermen zullen sociale partners de voorbereidingen voor een volgende onderhandelingsronde zoveel mogelijk voortzetten zodat het CAO-traject niet onnodig vertraagd wordt.

  Aedes Net
 • 15.12.20

  Het toeslagenstelsel leidt tot te veel problemen, maar hervorming ervan kan grote effecten hebben. Dat staat in een rapport dat het kabinet liet maken. Zo kan aanpassing van de huurtoeslag leiden tot inkomenseffecten, minder keuzevrijheid voor huurders en verschuivingen in het woonbeleid. Wat Aedes betreft is de huurtoeslag een onmisbaar instrument. Verbeteringen zijn mogelijk, maar volledige hervorming is niet nodig.

  Aedes Net
 • 15.12.20

  Aedes organiseert minimaal twee keer per jaar haar verenigingscongres. Directeur-bestuurders nemen daar de belangrijkste besluiten over en voor de vereniging. Ook is er ruimte om standpunten uit te wisselen, het debat te voeren en te netwerken. Op deze pagina vindt u alle congres gerelateerde data van 2021 op een rij. Noteer ze alvast in uw agenda.

  Aedes Net
 • 15.12.20

  Zo voor de kerst zijn we allemaal druk. Toch horen we van veel corporaties dat zij in deze moeilijke tijden hun huurders niet vergeten, door ze op verschillende manieren een hart onder de riem te steken. Met een kerstkaart, een bloemetje en er worden zelfs speciale activiteiten georganiseerd. Wat goed!

  Aedes Net
 • 15.12.20

  Er gebeuren fantastische dingen in de woningcorporatiesector. Dat willen we de buitenwereld graag laten zien. Daarom zijn we de campagne Wonen doen we samen gestart. Hiermee vergroten we onze zichtbaarheid. Voor de campagne hebben we video's en speciale magazines uitgegeven die alle corporaties kunnen gebruiken.

  Aedes Net
 • 15.12.20

  In Ridderkerk werken gemeente, politie, welzijnsstichting en woningcorporatie samen aan leefbaarheid. Een convenant en leefbaarheidsmonitor maken de gezamenlijke doelen resultaatgericht en minder vrijblijvend, vertelt Artem Moorlag van Wooncompas in een vraaggesprek.

   

  Aedes Net
 • 14.12.20

  Aedes steunt het manifest Waardig ouder worden 2.0 van de ChristenUnie. Daarin staat de oproep om 1 miljard euro uit te trekken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. 

  Aedes Net
 • 11.12.20

  Aedes heeft, samen met CorpoNet, het initiatief genomen om een processenboek voor de corporatiesector te realiseren. Afgelopen jaar is de eerste stap gezet met de uitwerking van het incassoproces. Nu is het tijd om door te pakken, want goed beschreven processen besparen tijd en geld. Daarom vragen we partners die in de sector actief zijn om hun kennis over processen te delen.

  Aedes Net
 • 10.12.20

  We vragen corporaties een huurdersonderzoek uit te voeren. De uitkomsten worden gebruikt voor de Aedes-benchmark 2021 voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & verbetering.

  Aedes Net
 • 10.12.20

  Voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & Verbetering van de Aedes-benchmark wordt het oordeel van huurders opgehaald over de kwaliteit van dienstverlening van corporaties en over de kwaliteit van de woning. Corporaties voert deze onderzoeken zelf uit of geven een opdracht aan een onderzoeksbureau. 

  Aedes Net
 • 10.12.20

  Voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & Verbetering van de Aedes-benchmark wordt het oordeel van huurders opgehaald over de kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties en over de kwaliteit van de woning. Corporaties voeren deze onderzoeken zelf uit of geven een opdracht aan een onderzoeksbureau. 

  Aedes Net
 • 10.12.20

  Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot december 2020. In het meest recente overzicht onder andere aandacht voor de CAO-onderhandelingen en een update van het protocol samen veilig doorwerken. 

  Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

  Aedes Net
 • 10.12.20

  Met een spendanalyse kunnen woningcorporaties besparen op inkoopkosten, maar het maken ervan kan een dure en ingewikkelde opgave zijn. Om corporaties hierbij te ondersteunen liet Aedes een instrument ontwikkelen. Deze spendanalysetool is voor Aedes-leden gratis te downloaden. Het enige dat u nodig heeft, zijn data van uw financiële afdeling. Zo kunt u eenvoudig een spendanalyse maken. Een jaar na lancering is er nu de spendanalysetool 2.0.

  Aedes Net
 • 07.12.20

  Woningcorporaties werken hard aan het betaalbaar houden van huren, het aanpakken van woningtekorten en het realiseren van klimaatdoelstellingen. Daarbij moeten ze hun financiële continuïteit wel in de gaten houden. Een financiële buffer aanhouden kan daarbij behulpzaam zijn. Hoe groot zou deze buffer moeten zijn en hoe bepaal je dat?

  Aedes Net
 • 07.12.20

  Veel woningcorporaties, gemeenten en GGD's ontwikkelen instrumenten die helpen bij tegengaan van vocht en schimmel in woningen, bewoners goed te informeren en de samenwerking te verbeteren tussen verschillende organisaties. Het is handig om al die instrumenten en handreikingen centraal beschikbaar te stellen, zodat corporaties niet steeds het wiel hoeven uit te vinden. 

   

   

  Aedes Net
 • 04.12.20

  Op donderdag 3 december 2020 was de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten. De vakbonden zijn naar aanleiding van het loonbod van de werkgevers van tafel gelopen. De werkgevers betreuren dit en hadden graag doorgepraat.

  Aedes Net
 • 03.12.20

  Met ingang van 1 januari 2021 heeft Aedes geen mantelovereenkomst meer afgesloten met Aon. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste mantelovereenkomsten minimaal werden gebruikt. Daarom is Aedes al in 2019 begonnen met het afbouwen van deze overeenkomsten.

  Aedes Net
 • 01.12.20

  De thema’s die de komende jaren prioriteit krijgen in de volkshuisvesting, zijn bekend. Minister Ollongren (BZK) heeft die vastgesteld na overleg met de Woonbond, de VNG en Aedes. De minister schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.


   

  Aedes Net
 • 01.12.20

  Conceptueel bouwen: veel corporaties hebben er ervaring mee, anderen nog niet. Om woningcorporaties kennis te laten maken met het proces van conceptueel bouwen én de samenwerking tussen corporaties en de markt te stimuleren, organiseerde Aedes dit najaar virtuele fabriekstours.

  Aedes Net
 • 01.12.20

  De Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie (NHDC) heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verduurzaming van ongeveer 3.000 woningen. Hierbij werkt NHDC samen met De Renovatieversneller.

   

  Aedes Net
 • 01.12.20

  Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Het helpt om processen efficiënter uit te voeren en beter te digitaliseren. Ook draagt het bij aan betere sturing en vermindering van risico’s. Om woningcorporaties hierbij te helpen zijn Aedes en CorpoNet het project Processenboek gestart. Op donderdag 14 januari 2021 lanceert Aedes het eerste deel van het Processenboek in een online bijeenkomst. 

  Aedes Net
 • 01.12.20

  Woningcorporaties kunnen weer makkelijker huurwoningen bouwen die boven de sociale huurgrens vallen. De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan waarmee de markttoets tijdelijk wordt afgeschaft voor een huur tot 1.000 euro. Aedes is blij met dit besluit.

   

  Aedes Net
 • 30.11.20

  De Tweede Kamer heeft dinsdag 24 november 2020 met ruime meerderheid twee moties aangenomen over herziening van het asbeststelsel. Aedes dringt al langer aan op herziening.

  Aedes Net
 • 26.11.20

  Vanaf 1 januari 2021 geldt de NTA8800 voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. Heeft uw corporatie eigen energieadviseurs die energielabels afgeven (EPA-adviseurs)? Dan moeten zij bijscholing volgen en opnieuw examen doen.

  Aedes Net
 • 25.11.20

  Met geld uit het Europees Coronafonds kan Nederland de isolatie van gebouwen voortvarend aanpakken. Via een motie is de regering opgeroepen hiervan gebruik te maken. Aedes heeft, samen met andere partijen, de fractievoorzitters en de commissies voor Binnenlandse Zaken en Economische Zaken in een brief opgeroepen deze motie te steunen.

  Aedes Net
 • 25.11.20

  De vraag naar passende woonvormen voor ouderen is urgent, door vergrijzing, zorg aan huis en veranderende woonbehoeften. Een goed en passend aanbod vraagt om samenwerking tussen diverse partijen. Aedes presenteert vandaag in een interactief rapport handvatten voor een gezamenlijke aanpak.

  Aedes Net
 • 25.11.20

  ‘Geef ons de ruimte om de regio leefbaar te houden en om letterlijk te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor honderdduizenden huurders.’ Dit dringende beroep doen veertig woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland aan Den Haag. ‘Onze regio heeft te maken met eigen uitdagingen, die vragen om andere oplossingen dan het landelijke beleid dat is gericht op bouwen, bouwen, bouwen.’

  Aedes Net
 • 25.11.20

  Sanering van asbesthoudende borstweringspanelen kan veel tijd en geld kosten, terwijl het eenvoudiger kan, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Aedes heeft daarom met een aantal corporaties onderzocht of deze saneringswerkzaamheden kunnen worden afgeschaald naar risicoklasse 1. Het verzoek voor deze afschaling ligt nu ter beoordeling bij het nieuwe Validatie- en Innovatiepunt (VIP).

  Aedes Net
 • 23.11.20

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 20.11.20

  In Amsterdam betrekken de eerste woningzoekenden die ‘economisch dakloos’ zijn een tijdelijke huurwoning. Met een flexibele aanpak kunnen corporaties en gemeenten samen veel betekenen voor deze mensen die tussen wal en schip belanden.

   

  Aedes Net
 • 20.11.20

  Wat is er nodig om jouw functie goed te kunnen uitvoeren, nu en in de toekomst? 689 corporatiemedewerkers hebben in een enquête van FLOW antwoord gegeven op die vraag. Het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties heeft voor ieder vakgebied in kaart gebracht wat de behoeften zijn om nieuwe dingen te leren. De resultaten zijn gepubliceerd in een interactieve pdf.

  Aedes Net
 • 20.11.20

  Het huurbeleid in 2021 is op dit moment nog niet uitgekristalliseerd, want de Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met een aantal wetsvoorstellen. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van het huurbeleid, voor zover die nu bekend zijn. Zodra meer duidelijk wordt informeren wij u via updates.

  Aedes Net
 • 20.11.20

  In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij krijgen eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  ‘Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen. Maar het getij zit mee, er is grote consensus dat er veel moet gebeuren voor het wonen in Nederland’, zei Aedes-voorzitter Martin van Rijn bij de opening van het halfjaarlijkse verenigingscongres. ‘Er ligt een kans om op te trekken met andere partijen. Laten we samen bekijken wat we kunnen betekenen voor woningzoekenden, huurders en kopers.’

  Aedes Net
 • 19.11.20

  In het Aedes-bestuur zijn twee nieuwe leden benoemd: Esther Lamers, bestuurder van Woonwaarts in Nijmegen en Henk Peter Kip, directievoorzitter van Mitros in Utrecht. Met deze voordracht van de kandidaatstellingscommissie stemden de Aedes-leden in tijdens het online verenigingscongres op 19 november 2020 vanuit InnStyle in Maarssen.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  Voor het tweede opeenvolgende jaar geven huurders de dienstverlening van hun woningcorporatie een 7,6. Ondanks aangepaste dienstverlening in coronatijd is dat een evenaring van de hoogste waardering van huurders sinds de eerste peiling in 2014. Dit blijkt uit onderzoek van Aedes en KWH onder 382.000 huurders.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  Het algemeen bestuur is door de leden gekozen. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Er is een rooster van aftreden vastgesteld.

  Aedes Net
 • 19.11.20

  Al 6 jaar publiceert Aedes de resultaten van de Aedes-benchmark in een brancherapportage en een tabel met de individuele positionering van corporaties.

  Aedes Net

Pagina's