AEDES NIEUWS

 • 03.07.20

  Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijk opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan. Dit blijkt uit het onderzoek dat drie ministeries (BZK, Financiën en EZK) en Aedes samen lieten uitvoeren. 

  Aedes Net
 • 03.07.20

  ‘Genoeg betaalbare woningen bijbouwen, zorgen dat wijken niet achteruitgaan, onze huizen verduurzamen. Allemaal hard nodig en daar zijn woningcorporaties voor, maar het lukt nu al niet meer. En nu bevestigen drie ministeries dat corporaties er al over een paar jaar onvoldoende geld voor hebben. De Nederlandse sociale woningbouw is in gevaar. Nogal een heftige boodschap voor woningzoekenden en huurders. En een stevig signaal aan de politiek. Waar moeten al die mensen dan wonen?’ Dat zegt waarnemend Aedes-voorzitter Tonny van de Ven in reactie op het onderzoek naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties. 

  Aedes Net
 • 03.07.20

  Koken zonder aardgas is duurzamer, gezonder en veiliger dan koken op gas, en is een stap richting wonen zonder CO-uitstoot. Woningcorporaties maken steeds vaker prestatieafspraken over koken zonder aardgas. De Brabantse corporaties WonenBreburg en Alwel hebben inmiddels ervaring opgedaan met gasloos koken.

  Aedes Net
 • 02.07.20

  De bepaling van de energieprestatie van gebouwen gaat vanaf 1 januari 2021 volgens de NTA8800. De software om de energieprestatie te berekenen is nu beschikbaar.
   

  Aedes Net
 • 01.07.20

  De gemeente Den Bosch, de woningcorporaties BrabantWonen, Zayaz, Mooiland en JOOST en het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch (SHP) willen dat de woonwijken in Den Bosch in 2050 volledig duurzaam zijn. Dat wil zeggen: CO2- en energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. De corporaties zetten nu een eerste stap met een databank van bouwmaterialen.

  Aedes Net
 • 01.07.20

  De portal van de Aedes-benchmark 2020 is open voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering. We maken hiervoor zoveel mogelijk gebruik van de dVi-gegevens. Dit jaar worden ook weer gegevens over Nieuwbouw uitgevraagd. Alle gegevens kunnen tot en met 31 augustus 2020 tegelijk worden aangeleverd.

  Aedes Net
 • 01.07.20

  Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

   

  Aedes Net
 • 01.07.20

  Het succesvol verduurzamen van woningen staat of valt met de mate waarin huurders achter de plannen staan. Bij complexgewijze renovatie streven corporaties daarom altijd naar vrijwillige deelname aan verduurzamingsprojecten. Maar wat als niet iedere huurder achter de plannen staat? Dan hoeft dat geen consequenties te hebben. Als u aantoont dat het voorstel redelijk is, kunt u volgens de wet nog steeds alle woningen aanpakken.
   

  Aedes Net
 • 30.06.20

  In een tijd waarin corporaties er alles aan doen om huurders die in de problemen raken door de coronacrisis of andere problemen met maatwerkoplossingen te helpen, worden veel processen onder de loep genomen. Vorig jaar kwam de vraag op bij een aantal corporaties hoe ze een voor de huurder zo goed mogelijke dienstverlening kunnen realiseren met behoud van efficiency. Een mooie uitdaging, waar een zestal corporaties samen met KWH en Aedes aan de slag zijn.

  Aedes Net
 • 30.06.20

  Woningcorporaties die plannen hebben voor nieuwbouw, moeten nu al rekening houden met de BENG-eisen, die gelden vanaf 1 januari 2021. Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs legt uit waarom.

  Aedes Net
 • 29.06.20

  Help jij mee aan een succevolle  lancering van de campagne Wonen doen we Samen? Met de campagne willen we een positiever beeld van de corporatiesector creëren bij stakeholders en publiek. Hoe willen we dit doen? En hoe kun jij daarbij helpen? Je vindt alle informatie en middelen op deze pagina.
   

  Aedes Net
 • 29.06.20

  Asbestsanering van vensterbanken is een ingreep die relatief weinig risico met zich meebrengt. Aedes heeft daarom een verzoek ingediend om deze werkzaamheden onder risicoklasse 1 te laten vallen. De Beoordelingscommissie SCi 547 heeft het verzoek beoordeeld en kwam tot de conclusie dat de sanering van asbesthoudende vensterbanken inderdaad valt onder risicoklasse 1. Voor woningcorporaties betekent dit een flinke besparing in saneringskosten.

  Aedes Net
 • 29.06.20

  Hoe haal je meer uit je data? De leergang Aan de slag met datakwaliteit helpt je op weg. Deelnemers brengen op thematische wijze het Stappenplan Datakwaliteit in praktijk. Omdat er veel interesse is in de afzonderlijke thema’s biedt Aedes deze vier thema’s ook in losse modules aan. Want niet iedereen heeft de mogelijkheid de hele leergang te volgen.

  Aedes Net
 • 25.06.20

  Het Digitale Huurderspanel van Ymere heeft inmiddels zo’n 3.000 leden. Het panel is één van de manieren om de betrokkenheid en participatie van huurders te verhogen. De corporatie en de Samenwerkende Huurdersorganisaties van Ymere (SHY) gebruiken de uitkomsten van de panelonderzoeken in hun beleid.

  Aedes Net
 • 25.06.20

  Voor bewoners is het belangrijk dat onderhoudswerkzaamheden en reparaties in de woning doorgaan. Natuurlijk wel op een veilige manier voor bewoners én vakmensen. Voor veilig werken zijn inmiddels verschillende richtlijnen en hulpmiddelen ontwikkeld. Helpdesk Bouw&Techniek maakte een poster speciaal voor bewoners, die duidelijk maakt welke regels gelden.

  Aedes Net
 • 24.06.20

  Een totaalbedrag van twaalf miljoen euro, naar eigen inzicht in te zetten voor huurders. Dat kregen de drie huurdersorganisaties die zijn verbonden aan de Brabantse woningcorporatie Alwel. Alwel ontstond in 2018 uit een fusie. Het geld dat daarmee werd bespaard, is verdeeld over de drie huurdersorganisaties. Die kozen ervoor dit bedrag te investeren in energiebesparende maatregelen, zodat huurders structureel lagere woonlasten hebben.

   

  Aedes Net
 • 24.06.20

  Processen blijken vaak niet beschreven bij corporaties. Het project Processenboek brengt hier verandering in, door corporaties inzicht te geven in de meest voorkomende processen. Een goed beschreven proces bespaart tijd en geld. Aedes en Corponet nemen het initiatief. 

  Aedes Net
 • 23.06.20

  De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 juni 2020 ingestemd met de motie van afkeuring tegen het beleid van minister Kajsa Ollongren (BZK). 39 senatoren stemden voor en 36 tegen.

  Aedes Net
 • 22.06.20

  Er is weer een selectie gemaakt van de belangrijkste actualiteiten op werkgeversgebied tot juni 2020. In het meest recente overzicht onder andere aandacht voor de resultaten van het onderzoek Werken in de corporatie van de toekomst en de P&O Netwerkdag over het thema pensioen. 

  Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van de CAO Woondiensten.

  Aedes Net
 • 22.06.20

  Bij het schoonmaken van de wooncomplexen van Domesta bepalen de schoonmakers en bewoners voortaan zelf of iets schoon genoeg is. De Drentse woningcorporatie, actief in de regio Emmen, Coevorden en Hoogeveen, maakte gebruik van een nieuwe aanpak bij de inkoop van schoonmaakdiensten.

  Aedes Net
 • 22.06.20

  De NTA8800 kan gevolgen hebben voor het energielabel van een woning. Veel kleine woningen krijgen door de nieuwe bepalingsmethode een lager energielabel. Om grote verschuivingen te voorkomen, is er een ontwerpbesluit opgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd. Aedes steunt dit besluit. 

  Aedes Net
 • 19.06.20

  BZK heeft de internetconsultatie inzake overcompensatie online gezet, deze staat open tot 22 juli 2020. Aedes is in het algemeen positief over de nieuwe overcompensatieregeling. In de aanloop naar deze conceptregeling is door BZK op constructieve wijze overleg gevoerd met Aedes, de Aw en het WSW. Hierdoor is Aedes van mening dat met deze regeling voldaan wordt aan Europese staatssteunregels met betrekking tot overcompensatie, zonder dat dit onnodige administratieve lasten voor de sector met zich meebrengt.

  Aedes Net
 • 19.06.20

  Een aardgasvrij Groningen: die afspraak hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Groningen vastgelegd in de Prestaties 2020-2024. Als eerste gemeente in Nederland stelde de gemeenteraad in september 2019 de Transitievisie Warmte vast. Hierin staat welke wijk volledig elektrisch wordt, waar een warmtenet komt en waar hybride oplossingen komen.

  Aedes Net
 • 18.06.20

  Huurders met financiële problemen door de coronacrisis kunnen de verhuurder verzoeken om een passende oplossing bij de betaling van de huur. Wie daarbij problemen ondervindt met de verhuurder, kan een melding doen bij het Registratiepunt maatwerk huur coronacrisis van de Huurcommissie.

  Aedes Net
 • 18.06.20

  Er is een nieuwe versie beschikbaar van het protocol Sanering van asbesthoudende beglazingskit onder risicoklasse 1. Het protocol geeft een volledig overzicht van alle veiligheidsaspecten voor risicoklasse-1 saneringen. Het protocol gaat ook in op hoe saneerders moeten omgaan met asbesthoudend afval.

  Aedes Net
 • 18.06.20

  In Aedes-Magazine 2/2020 een reportage over de kansen en hindernissen van het aardbevingsbestendig maken van de woningen in Noordoost Groningen. Verder het eerste verhaal in een serie over belangrijke verkiezingsthema’s voor woningcorporaties: dit keer over leefbaarheid. Een afscheidsinterview met Paulus Jansen van de Woonbond en een overzichtsartikel over woningcorporaties tijdens de coronacrisis.
  Lees het op www.aedesmagazine.nl.

   

  Aedes Net
 • 18.06.20

  Heldere communicatie over de richtlijnen met medewerkers en huurders, goede voorzorgsmaatregelen en een beroep doen op het gezonde verstand. ‘Zo kun je ook in coronatijd goed doorwerken’, zegt Rob Nas, manager Onderhoudsdienst (a.i.) bij de Brabantse woningcorporatie Alwel. ‘Huurders zijn blij dat we ook nu reparaties en onderhoud uitvoeren.’

  Aedes Net
 • 18.06.20

  Woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om in crisistijd te kunnen investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Daartoe roept de Woningbouwalliantie van onder meer gemeenten, bouworganisaties, makelaars, installateurs, huurders en verhuurders op.

  Aedes Net
 • 18.06.20

  De teller voor de verhuurderheffing blijft oplopen. Op zondag 21 juni 2020 rond 19.40 uur gaat het bedrag dat corporaties en andere sociale verhuurders aan verhuurderheffing betaalden door de virtuele grens van 10.000.000.000 euro. Een triest moment, want corporaties hadden met dat geld investeringen kunnen doen in betaalbare huur.  

  Aedes Net
 • 17.06.20

  Wat is de beste invulling van de onafhankelijke controlfunctie? Het is een vraag waar veel woningcorporaties mee bezig zijn. De Woningwet schrijft deze functie voor en toch is het soms nog zoeken naar de juiste interpretatie. Daarom is een onderzoek gestart naar de vraag hoe corporaties daarmee omgaan . Vul nu de enquête in en doe mee.

  Aedes Net
 • 17.06.20

  Om de woningnood tegen te gaan, hebben woningcorporaties plannen om de komende vijf jaar meer te bouwen: gemiddeld 27.000 huizen per jaar. Maar de stijging van de bouwkosten en grondprijzen maakt het steeds moeilijker om sociale huurwoningen met een lage huur te bouwen. Dit blijkt uit een analyse van de plannen van corporaties (dPi) door onderzoeksbureau ABF.

  Aedes Net
 • 17.06.20

  De Brabantse corporatie Thuisvester heeft eigen gegevens benut om inzicht te krijgen in de stand van de wijken. Via geselecteerde indicatoren, zoals leeftijd en aantal verhuizingen ontstaat een beeld van de wijk. Woonconsulent Selwa Hajjaji gaf een online Kijkje in de keuken waaraan 45 corporatieprofessionals deelnamen.

  Aedes Net
 • 16.06.20

  Zeven-en-twintig grootstedelijke corporaties bouwen de komende vijf jaar 52.000 nieuwe huurwoningen en ze  verbeteren en verduurzamen 238.000 huizen. Dat betekent dat ze samen in vijf jaar 23,4 miljard euro investeren in hun woningvoorraad. Dat blijkt uit de Investeringsmonitor die het samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad (DVS) op 16 juni 2020 publiceerde.

  Aedes Net
 • 16.06.20

  Woningcorporaties stemmen veel verschillende zaken af met hun huurders. Dat gebeurt nu meestal op afstand, maar soms is dat niet mogelijk, of niet gewenst. Woningcorporatie QuaWonen in de Krimpeneraard lost dat op met een camper: coronaproof en toch persoonlijk.

   

  Aedes Net
 • 16.06.20

  ‘Veel huurdersactiviteiten die we dit voorjaar hadden gepland, moesten we verschuiven door het coronavirus, en zo kwamen we uit bij de Week van het Huren’, vertelt Sandra Mulder, communicatieadviseur bij de Drentse woningcorporatie Woonservice. ‘We moeten goed bedenken hoe we onze activiteiten dit jaar op anderhalve meter kunnen organiseren. Maar dat we iets leuks doen voor onze huurders, dat is zeker.’

  Aedes Net
 • 16.06.20

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken lanceert samen met  partijen op de woningmarkt een campagne voor de ‘Week van de Starter’. Alle informatie over het vinden van een eerste huis komt daar samen.

  Aedes Net
 • 16.06.20

  Samen met de aangesloten woningcorporaties leverde Aedes in 2019 inhoudelijke inbreng voor talloze debatten, overleggen en rondetafelgesprekken in de Tweede en Eerste Kamer. Daarnaast organiseerden we voor leden meer dan 250 verenigingsbijeenkomsten om kennis uit te wisselen en standpunten te bepalen. Alles met een gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders goed en betaalbaar kunnen wonen in een duurzaam huis in een prettige buurt.

  Aedes Net
 • 15.06.20

  Invoering van NTA8800 heeft gevolgen voor de energielabels van woningen. Aedes pleit ervoor verschuiving in energielabels zo veel mogelijk te beperken. Aedes, Vastgoed Belang en Vereniging van Institutionele Beleggers Vastgoed Nederland (IBVN) stellen dit in een gezamenlijke reactie op de internetconsulatie Regeling nieuwe methodiek voor bepalen energieprestatie gebouwen en de inijking energielabels.

  Aedes Net
 • 12.06.20

  Corporatiebestuurder Mohamed Acharki en vernieuwer Menno Lanting spraken op donderdag 4 juni 2020 in een speciale editie van de Collegetour Veranderkracht over Leiderschap in disruptieve tijden. Centraal stond de rol als leidinggevende in onzekere tijden.

  Aedes Net
 • 12.06.20

  Bij Portaal beslissen bewoners zelf of en hoe ze hun huis laten verduurzamen. Dat gebeurt in het project JOUW THUIS. Bewoners krijgen advies over de mogelijkheden en Portaal biedt huurders keuze uit verschillende producten die passen bij de woning. Het resultaat: tevreden bewoners die enthousiast zijn voor verduurzaming.

  Aedes Net

Pagina's