AEDES NIEUWS

 • 15.03.19

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 15.03.19

  Van 4 tot 8 juni is het weer zover. Dan is het International Social Housing Festival (ISHF) in Lyon. Een vierdaags evenement waar op internationaal niveau het belang van de toegang tot geschikte woningen voor iedereen wordt benadrukt, de lange traditie van de volkshuisvesting wordt gevierd en de uitdagingen ervan worden besproken. Meld u nu aan om onderdeel te zijn van dit unieke evenement.

  Aedes Net
 • 15.03.19

  Hoe gebruikt woningcorporatie Trivire data bij het verbeteren en ondersteunen van de leefbaarheid in wijken? Tijdens het eerste Kijkje in de keuken Data en Leefbaarheid lichtte Trivire dit toe aan de hand van hun meetinstrument. Benieuwd naar wat uw collega’s ervan vonden? Vijf inzichten.

  Aedes Net
 • 14.03.19

  De Startmotor komt voort uit de gesprekken over het Klimaatakkoord en is bedoeld om samen met een aantal partijen een snelle verduurzamingsstart te maken. De ambitie is om de komende 4 jaar 100.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. In deze handout leest u de laatste informatie over het project. Sluit uw corporatie woningen aan op een warmtenet? Gaat u verder met isoleren? Heeft u plannen voor warmtepompen? Sluit u dan aan.

  Aedes Net
 • 13.03.19

  De klimaatdoelstellingen worden waarschijnlijk niet gehaald met de maatregelen uit het concept-Klimaatakkoord, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘Maar met concretisering en aanvullende maatregelen kan het wel lukken’, antwoordde minister-president Rutte. Het PBL vindt dat de Klimaattafel Gebouwde Omgeving een samenhangend pakket heeft afgeleverd voor het aardgasvrij maken van woningen.

  Aedes Net
 • 13.03.19

  Afgelopen maand vond het symposium ‘Samen werken aan sterke buurten’ plaats. Op het symposium spraken de Vereniging Nederlandse Gemeente, GGZ Nederland, Leger des Heils en Aedes over de gezamenlijke uitdagingen die er zijn om de leefbaarheid te vergroten. Dat zijn uitdagingen die ook al uitgebreid naar voren kwamen in het recente onderzoek van RIGO over leefbaarheid en kwetsbare wijken dat veel los heeft gemaakt. Hieronder de zes belangrijkste tips van de sprekers van het symposium om mee aan de slag te gaan.

  Aedes Net
 • 13.03.19

  Deze maand worden de wijzigingen van de beleidswaarde geformaliseerd in de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving woningcorporaties. Met het formaliseren van de wijzigingen komt de bedrijfswaarde te vervallen en doet de beleidswaarde haar intrede in het jaarverslag. Maar hoe verwerkt u nou die beleidswaarde in het bestuursverslag en de jaarrekening? Aedes publiceert een handreiking om uw corporatie hiermee op weg te helpen.

  Aedes Net
 • 12.03.19

  Om woonfraude beter te kunnen aanpakken, moet de overheid zo snel mogelijk een digitale inkomenstoets invoeren. Dit is een van de voorstellen die Aedes woensdag 13 maart doet tijdens een rondetafelgesprek over woonfraude in de Tweede Kamer. Ook de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) neemt deel aan deze hoorzitting.

  Aedes Net
 • 12.03.19

  Woningcorporatie Woningbelang organiseert op vrijdag 12 april de Volkshuisvestersloop in Valkenswaard ter ere van haar 100-jarig bestaan in 2019. De Volkshuisvestersloop is een jaarlijks evenement voor medewerkers en relaties van woningcorporaties. 

  Aedes Net
 • 12.03.19

  De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 28 februari 2019 verhoogd naar 6.095 euro. Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie.

  Aedes Net
 • 11.03.19

  Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) kunnen organisaties subsidie krijgen voor het aanleggen van installaties voor duurzame energieproductie. Dit geldt voor energie uit biomassa, geothermie, zon, water en wind. In 2019 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning van subsidie voor duurzame energieproductie. De voorjaarsronde SDE+ 2019 loopt van 12 maart, 9.00 uur tot 4 april, 17.00 uur. Het budget voor de voorjaarsronde is 5 miljard euro. 

  Aedes Net
 • 08.03.19

  Nog geen twee jaar geleden verklaarde toenmalig minister Blok dat de woningmarkt ‘af’ was. Nu blijken veel Tweede Kamerleden echter ongeduldig over de aanpak van de woningnood door het huidige kabinet. Ze vrezen dat minister Ollongren tijd verspeelt met onderzoeken. Dat bleek tijdens een debat over de woningmarkt naar aanleiding van de rapportage de Staat van de Woningmarkt op 6 maart 2019.

  Aedes Net
 • 06.03.19

  Met minder dan twee weken tot de verkiezingen lopen de campagnes flink door en de peilingen zullen weer van alles voorspellen. Tijdens de verkiezingsavond van de Provinciale Staten op 20 maart volgen we alle uitkomsten vanuit Nieuwspoort met een boeiend inhoudelijk programma. Aedesvoorzitter Marnix Norder neemt deel aan een debatpanel met ook onder andere Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. De avond staat onder leiding van journalist en presentator Paul van Liempt (BNR/VDO). Meld u snel aan vanwege de te verwachten drukte op deze verkiezingsavond.

  Aedes Net
 • 05.03.19

  Na een vliegende start in 2017 is onze Vernieuwingsagenda in 2018 inhoudelijk verder gegroeid. We kunnen steeds meer resultaten zien op zes thema’s. Bekijk het overzicht met linkjes naar artikelen en filmpjes. We hebben als corporatiemedewerkers onze kennis, kunde en ervaring gedeeld en vergroot. We hebben elkaar uitgedaagd om nieuwe, creatieve en innovatieve ideeën te bedenken voor bestaande problematiek. En we zijn nog lang niet klaar: dus meld je aan!

  Aedes Net
 • 05.03.19

  FNV en CNV Vakmensen hebben voor maandag 18 maart (stakings)acties aangekondigd voor een beter pensioen. Deze acties zijn gericht tegen de overheid, maar kunnen ook corporaties treffen. Corporatiemedewerkers zijn door de vakbonden ook opgeroepen om actie te voeren. Een medewerker heeft het recht om deel te nemen aan deze (stakings)acties. Tijdens de landelijke stakingsdag op 18 maart gelden de gebruikelijke regels rondom staking. 

  Aedes Net
 • 05.03.19

  Wonen en werken in een huis met asbest en het verwijderen van asbestdaken leveren veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Niet alleen zijn de risico’s veelal verwaarloosbaar, ook beschermingsmiddelen zijn niet noodzakelijk. Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid, toont aan dat het huidige asbestbeleid niet realistisch is. Woningcorporaties pleiten daarom voor een risicogestuurde benadering op basis van feiten. Dit onderzoek helpt staatssecretaris Van Ark bij het maken van realistisch asbestbeleid.

  Aedes Net
 • 01.03.19

  Woningcorporaties inzicht geven in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen en buiten de sector. Dat is het doel van het Arbeidsmarktonderzoek 2019 dat FLOW binnenkort start in opdracht van de CAO-partijen. Aedes-leden krijgen in maart het verzoek om mee te doen aan het onderzoek.

  Aedes Net
 • 01.03.19

  Woningcorporaties vragen vaak een vergoeding van huurders voor verduurzaming in de vorm van huurverhoging. Verduurzaming leidt vaak tot een lagere energierekening. Voor huurders is vooraf niet altijd inzichtelijk hoeveel zij gaan besparen. Dat maakt het soms lastig om een vergoeding af te spreken. De vergoedingentabel uit het Sociaal Huurakkoord kan daarbij helpen. 

  Aedes Net
 • 01.03.19

  Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen) voor nieuwbouwwoningen. Op de concepteisen kunnen belanghebbenden tot 2 maart reageren op de internetconsultatie Wijziging bouwbesluit 2012 BENG 2020. Aedes heeft samen met de andere partijen van het Lente-akkoord een reactie ingediend

  Aedes Net
 • 01.03.19

  Op 20 maart vinden er weer Provinciale Statenverkiezingen plaats in Nederland. En net als bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is het thema wonen weer één van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen voor burgers. Vanwege de naderende verkiezingen stuurde Aedes een brief aan de Gedeputeerden en Statenleden om ervoor te zorgen dat corporaties en provincies elkaar ook in de nieuwe Collegeperiode weer kunnen vinden als partner en bondgenoot. In de brief staan diverse thema’s waarop corporaties en provincies de komende periode kunnen samenwerken. Een samenvatting daarvan leest u in dit artikel.

  Aedes Net
 • 28.02.19

  Professioneel, relevant en zichtbaar; zo zien Aedes leden de vereniging volgens het ledenonderzoek 2018. Ook vinden leden dat de dienstverlening is verbeterd vergeleken met voorgaande jaren. Een groot deel van de leden deed mee aan het onderzoek.

  Aedes Net
 • 28.02.19

  In 2019 organiseert Aedes twee congressen. Bekijk op deze pagina belangrijke data en zet ze vast in de agenda. 

  Aedes Net
 • 28.02.19

  Een uitgebreid accountantsprotocol met een relatief zware rol voor de accountants leidt niet tot verdere professionalisering van de corporatiesector. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport Naar een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties. Het rapport bevat een analyse van de knelpunten in en rond het huidige accountantsprotocol en doet aanbevelingen om deze op te lossen.

   
  Aedes Net
 • 28.02.19

  Woningcorporaties leren hoe ze met de Aedes-app Brandveiligheid woongebouwen kunnen inspecteren waar veel ouderen wonen. Dat is het doel van het instructiewebinar Aedes-app Brandveiligheid: aan de slag! Aedes-leden kunnen het webinar op elk gewenst moment eenvoudig terugkijken.

  Aedes Net
 • 28.02.19

  Stelt u zich voor. Een groep sociale huurders wil graag het beheer en onderhoud van corporatiewoningen overnemen maar niet het eigendom zoals bij een wooncoöperatie wel zo is. Hoe regelt u dat dan? Dan is de beheercoöperatie een van de varianten van de wooncoöperatie waaruit huurders kunnen kiezen. Maar hoe pakt u dat aan? Aedes werkt samen met Platform31 aan een handreiking die dit proces uitlegt. We verwachten de handreiking voor de zomer te publiceren.

  Aedes Net
 • 26.02.19

  Komende maand gaan tien wijkbeheerders van woningcorporatie Ymere met een tablet in de hand op stap om foto’s te maken van gemeenschappelijke ruimten, galerijen, portieken en trappenhuizen. In een pilot gaan zij de beeldkwaliteit van complexen met zo’n 13.000 woningen meten: hoe schoon, heel en veilig is elk gebouw? Dat doen ze niet alleen, maar samen met woonconsulenten, huurders en het management.

  Aedes Net
 • 25.02.19

  De kandidaatstellingscommissie zoekt een plaatsvervangend lid. Vanwege het vertrek van Mieke van den Berg uit de commissie en het doorschuiven van haar vervangster Karin van Dreven is een vacature ontstaan in de categorie ‘grote corporatie’ (aan ‘groot’ is geen harde ondergrens gekoppeld). Directeur-bestuurders die hierin geïnteresseerd zijn kunnen voor 11 maart 2019 reageren op deze vacature.

  Aedes Net
 • 25.02.19

  Linda Rebel rondde onlangs de opleiding NEVI 1 Professional af en werkt nu op de afdeling Inkoop- en Contractmanagement bij woningcorporatie Portaal. In dit interview vertelt ze over haar ervaringen met de opleiding en hoe ze deze nu gebruikt in haar loopbaan. 

  Aedes Net
 • 22.02.19

  Minister Ollongren wil gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties nauwelijks extra ruimte geven om samen oplossingen te kiezen voor de woningmarkt in het eigen gebied. Dat blijkt uit de voorstellen van de minister om de Woningwet aan te passen. Woonbond en Aedes vinden dat teleurstellend: huurders en woningzoekenden in het hele land kunnen minder goed geholpen worden.

  Aedes Net
 • 22.02.19

   

  Het programma is bekend, kies je sessies voor donderdag 6 juni 2019

  Hoe bundelen we onze krachten? Hoe brengen we samen de toekomst van sociale huisvesting nóg dichterbij? Hoe laat je verandering plakken? Hoe koop je slim en professioneel in? Hoe zorg je dat huurders prettig en veilig zelfstandig kunnen blijven wonen? Hoe kun je waterstof inzetten als energiebron? Hoe? #Hoedan
  Er staat veel op stapel bij woningcorporaties en bij al die partijen waarmee we samenwerken. De Nederlandse samenleving verwacht veel van ons.
  Hoog tijd om je te laten inspireren op de Corporatiedag 2019! Kom je ook?

  Aedes Net
 • 21.02.19

  CAO-partijen hebben tijdens de derde onderhandelingsronde op woensdag 20 februari verder gesproken over de loonontwikkeling in de sector. Ook is gesproken over de flexibilisering van arbeid, het leerplatform Wat doe jij morgen en het onderzoek naar de modernisering van het Handboek Functie-indeling Woondiensten. Het overleg heeft in een constructieve sfeer plaatsgevonden.

  Aedes Net
 • 20.02.19

  Beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen staat hoog op onze agenda. Aedes wil een beter beeld krijgen van de wachttijden en slaagkansen voor woningzoekenden en van de ontwikkelingen in de verschillende regio’s. Daarom startte Aedes vorig jaar een pilot Landelijke Monitor Woonruimteverdeling. Wij vragen nu uw hulp om de pilot te ontwikkelen. Doe daarom als corporatie en/of regio mee met de monitor.

  Aedes Net
 • 19.02.19

  Peter Aalbers en Theo Stinesen, werkzaam bij woningcorporatie Vivare, vertellen over hun ervaringen met het Referentie GrootboekSchema (RGS).

  Aedes Net
 • 19.02.19

  Voor woningcorporaties die hun vastgoed als een bedrijfsmiddel zien, is marktwaardering volgens de basisversie voldoende. Dat blijkt uit het rapport Vastgoedsturing met de basiswaardering. Samen met 13 corporaties stelde adviesbureau Ortec Finance het rapport op.

  Aedes Net
 • 15.02.19

  Het geld dat woningcorporaties betalen aan de verhuurderheffing kunnen ze gebruiken om hun huurwoningen te verduurzamen. Dan verminderen ze CO2-uitstoot en helpen ze tegelijkertijd huurders aan een lagere energierekening. Dat aanbod doen Urgenda en ruim 150 corporatiebestuurders aan het kabinet-Rutte.

   

  Aedes Net
 • 14.02.19

  De jaarlijkse effectrapportage over marktwaardering is verschenen op de website van het Ministerie van BZK. Dit rapport geeft informatie over de mutaties in de marktwaarde van het corporatiebezit in 2018 versus 2017. Daarnaast heeft de VNG een toelichting gegeven op bodemverontreiniging bij taxaties.

  Aedes Net
 • 14.02.19

  Woningcorporaties kunnen sinds kort geld lenen via het nieuwe online platform LIST Amsterdam. De eerste door WSW geborgde lening is langs deze weg verstrekt aan woningcorporatie de Alliantie. Zij leent 20 miljoen euro van pensioenuitvoerder APG.

  Aedes Net
 • 14.02.19

  Aedes publiceert regelmatig een Corporatiemonitor. Dat zijn publicaties met cijfers en achtergronden gebaseerd op onderzoek onder Aedes-leden.

  Aedes Net
 • 14.02.19

  Door stijgende bouwkosten en gebrek aan locaties kunnen woningcorporaties minder nieuwe woningen bouwen, blijkt uit een enquête onder woningcorporaties. Deze belemmeringen in combinatie met de steeds hogere belastingen voor corporaties brengen hun ambitie om de nieuwbouwproductie op te schroeven naar 34.000 sociale huurwoningen per jaar in gevaar. In 2018 werden zo’n 17.000 nieuwe huizen gebouwd.

  Aedes Net
 • 14.02.19

  Aedes Net

Pagina's