AEDES NIEUWS

 • 27.03.20

  Een aantal partijen in de bouw- en technieksector heeft samen het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het is een handreiking voor werkgevers en werknemers hoe op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Ook Aedes ondertekende: het protocol sluit aan bij het uitgangspunt voor woningcorporaties: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners gegarandeerd is.

  Aedes Net
 • 27.03.20

  Aedes heeft in twee memo’s informatie op een rijtje gezet die voor woningcorporaties in de coronacrisis relevante kan zijn.

  Aedes Net
 • 27.03.20

  Over de uitzonderlijke situatie waarin we nu allemaal zitten tijdens deze coronacrisis, krijgt het team Werkgeverszaken van Aedes veel vragen binnen. In de kern gaan die vaak over rechten en plichten van corporaties en hun medewerkers. Om te helpen daarover meer duidelijkheid te geven, hebben we een lijst met meest gestelde vragen gemaakt. We hebben de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden samen met VBTM advocaten. Staat uw vraag er niet tussen? Mail ons die dan via werkgeverszaken@aedes.nl. We voegen dan de vraag met antwoord toe aan deze lijst.

  Aedes Net
 • 27.03.20

  Een klein deel van de bevolking heeft nog te maken met loden leidingen. Dat levert gezondheidsrisico’s op en daarom zijn maatregelen gewenst, stelt de Gezondheidsraad. Woningcorporaties hebben loden binnenleidingen meestal al vervangen. Aedes adviseert corporaties die nog loden binnenleidingen in woningen hebben deze snel te verwijderen.

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Op veel plekken in Nederland is warmte beschikbaar die kan worden gebruikt om huizen en andere gebouwen te verwarmen. Via een warmtenet kunnen hele straten en wijken aardgasvrij worden gemaakt. Hiervoor zijn wel aanpassingen in de woning nodig. Ook moeten woningcorporaties en warmteleveranciers goede afspraken maken over aansluiting op warmtenetten.

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Aedes biedt drie modelcontracten aan die woningcorporaties kunnen gebruiken om de afspraken vast te leggen die het resultaat zijn van  onderhandelingen met warmtebedrijven over aansluiting op een warmtenet.

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Diverse corporaties vragen zich af hoe Aedes tijdens de coronacrisis omgaat met het meten van de huurderstevredenheid voor de Aedes-benchmark. Het advies is om gewoon door te gaan met het meten.

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Niemand komt op straat te staan door de gevolgen van het coronavirus. Dat spreken minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en verhuurdersorganisaties Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang af. Huisuitzettingen gaan voorlopig niet door en er komt een spoedwet die het verlengen van tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. 

  Aedes Net
 • 26.03.20

  Wil je handvatten voor de onderhandelingen over aansluiting van woningen op een warmtenet? Doe mee aan een van de drie webinars met informatie over diverse instrumenten die helpen om op projectniveau sneller tot afspraken te komen.

  Aedes Net
 • 25.03.20

  Dankzij het generatiepact kunnen corporatiemedewerkers van 63 jaar of ouder minder gaan werken met behoud van pensioenopbouw. De regeling geldt sinds 1 januari 2019. Volgens die afspraak in de CAO Woondiensten komen de vrijgekomen uren beschikbaar voor collega’s van 35 jaar of jonger. Met zo’n afspraak was in de praktijk nog geen ervaring. Hoe werkte het generatiepact in de eerste drie kwartalen van 2019? In dit artikel leest u de eerste verkenning in cijfers en in praktijkverhalen.

  Aedes Net
 • 25.03.20

  Het generatiepact is bij woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda al langere tijd onderwerp van gesprek. De regeling mag dan wel pas sinds 2019 in zijn gegaan, verjonging is bij de corporatie al veel langer een thema. ‘Wil je structureel iets doen, dan hoort daar sowieso verjonging bij’, zegt Conny de Haan, adviseur P&O. ‘Het generatiepact blijkt goed in die strategie te passen. Maar je moet soms wel creatief zijn.’

  Aedes Net
 • 25.03.20

  Twee medewerkers die al gebruikmaken van het generatiepact en nog eens vijf collega’s die vanaf 1 januari vallen onder de regeling. Voor Denise Blankenstijn, adviseur HRM bij KleurrijkWonen, betekent dat op papier een grote uitdaging om de formatie weer rond te krijgen. In de praktijk valt dat mee. ‘Natuurlijk zal dat voor sommige corporaties anders zijn, dat snap ik helemaal. Wij zijn vanaf het begin al heel flexibel met de regeling omgegaan en dat heeft geholpen.’

  Aedes Net
 • 25.03.20

  Al meer dan 41 jaar werkt Syds Schat als allround installatiemedewerker bij de servicedienst van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Sinds vorig jaar maakt hij gebruik van het generatiepact: corporatiemedewerkers vanaf 63 jaar kunnen een dag in de week minder gaan werken. De vrijgekomen uren worden opgevuld door jongere collega’s onder de 35 jaar. Bij Wonen Noordwest Friesland is dat laatste tot nu toe niet helemaal gelukt.

  Aedes Net
 • 23.03.20

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat woningen van het aardgas af moeten. Woningcorporaties kunnen op korte termijn al stappen zetten door woningen te laten aansluiten op een warmtenet. Om dit te stimuleren stelt het Rijk subsidie beschikbaar: de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze gaat in op 1 mei 2020.

  Aedes Net
 • 23.03.20

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat woningen van het aardgas af moeten. Woningcorporaties kunnen op korte termijn al stappen zetten door woningen te laten aansluiten op een warmtenet. Om dit te stimuleren stelt het Rijk subsidie beschikbaar: de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze gaat in op 1 mei 2020.

  Aedes Net
 • 20.03.20

  Huurders die ooit hun huurtoeslag verloren omdat ze eenmalig te veel inkomen of vermogen hadden, hebben mogelijk recht op herstel van de toeslag. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State die leidt tot een nieuwe uitleg van de wet, waar Aedes al langer voor pleitte.

  Aedes Net
 • 20.03.20

  Zoek ruimhartig oplossingen voor huurders die in betalingsproblemen komen als gevolg van de coronacrisis. Stel huisuitzettingen voorlopig uit, tenzij daar hele specifieke argumenten voor zijn. Laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid gegarandeerd is. Dat adviseert branchevereniging Aedes aan woningcorporaties die bij haar aangesloten zijn. In de praktijk vinden corporaties allerlei creatieve oplossingen om hun huurders te blijven helpen.
   

  Aedes Net
 • 19.03.20

  Woningcorporaties gebruiken steeds vaker data en meetinstrumenten om meer grip te krijgen op leefbaarheid. Aedes verzamelde tips onder haar leden en zette deze in een handig overzicht. De tips zijn een aanvulling op de handreiking Data Ondersteund Sociaal Beheer.

  Aedes Net
 • 19.03.20

  Zijn bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties bereidt om samen voor vanzelfsprekend aangenomen overtuigingen samen te onderzoeken? En welke risico’s zijn er als je het na laat om bij jezelf en anderen na te gaan vanuit welk perspectief je handelt? Op 20 februari 2020 spraken bestuurders hier met elkaar over op het symposium ‘Kracht en Tegenkracht’ dat plaatsvond in het Auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Aedes Net
 • 18.03.20

  De Europese parlementscommissie voor sociale zaken gaat een rapport maken over de sociale huisvesting. Hiermee komt het onderwerp hoger op de agenda. De Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak is de rapporteur. 

  Aedes Net
 • 18.03.20

  Het tempo van de bouw van nieuwe woningen is te laag om aan de grote vraag op de woningmarkt te kunnen voldoen. Veel corporaties ontwikkelen hun woningen nog op een traditionele manier en vaak doen zij dat ieder voor zich. Hier liggen kansen voor verbetering

  Aedes Net
 • 17.03.20

  Meerdere woningcorporaties, bouwers en industriële bedrijven werken in het programma De Bouwstroom structureel samen bij de bouw van betaalbare sociale huurwoningen. Ze stemmen planningen op elkaar af en kopen samen bouwconcepten in. Dat leidt tot efficiëntere inzet van bouwcapaciteit en versnelling van de bouwproductie. De Conceptenboulevard biedt een overzicht van bouwconcepten voor betaalbare grondgebonden en gestapelde woningen.

  Aedes Net
 • 16.03.20

  Aedes blijft de komende weken gewoon bereikbaar. Het kantoor gaat dicht om verspreiding van het coronavirus in te dammen, maar de telefoonlijn blijft open en medewerkers blijven bereikbaar zoals u gewend bent via telefoon, e-mail en andere kanalen.

  Aedes Net
 • 16.03.20

  Woningcorporaties krijgen per 1 januari 2021 te maken met een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen. Dit is de NTA8800. Deze bepalingsmethode heeft gevolgen voor de subsidies STEP en RVV Verduurzaming.

  Aedes Net
 • 16.03.20

  Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar.

  Aedes Net
 • 16.03.20

  Wat moet je als corporatie doen, als het Corona-virus zorgt voor minder werk binnen de organisatie? Het antwoord: werktijdverkorting. Deze wettelijke regeling zorgt ervoor dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is over de niet-gewerkte uren een WW-uitkering krijgen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de werkgever bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vergunning aanvragen. Lees in dit artikel de veel gestelde vragen met antwoorden over dit onderwerp.

  Aedes Net
 • 13.03.20

  Het Aedes-benchlearningprogramma is in 2020 gestart met diverse benchlearningsessies. Tijdens deze sessies bespreken maximaal tien corporaties de resultaten van de Aedes-benchmark onder leiding van een expert. Centraal staat hierbij het verhaal achter de cijfers. Zo kunnen corporaties leren van collega-corporaties. Dit levert handvatten op voor verbetering.

  Aedes Net
 • 13.03.20

  Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor organisaties én medewerkers. De sector woondiensten beschikt over een breed pallet aan instrumenten om hiermee aan de slag te gaan. Maar hoe pakt uw corporatie duurzame inzetbaarheid aan? Past duurzame inzetbaarheid binnen de organisatiestrategie? En wat hebben medewerkers echt nodig? Voor veel woningcorporaties geen makkelijke vragen.

  Aedes Net
 • 11.03.20

  Wilt u als directeur-bestuurder meepraten over de onderwerpen op en invulling van ons verenigingscongres op donderdag 14 mei 2020? Meld u dan aan voor een van de drie consultatiebijeenkomsten.

  Aedes Net
 • 11.03.20

  In een nieuwe subsidieronde voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stelt het Rijk 4 miljard euro beschikbaar voor grootschalige duurzame energieproductie, bijvoorbeeld zonnedaken en grote biomassaketels. De subsidieronde gaat dinsdag 17 maart 2020 open.

   

  Aedes Net
 • 10.03.20

  Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zijn betaald bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte. De wetgever wil hiermee voorkomen dat werkgevers in dat geval een dienstverband niet beëindigen enkel en alleen om te voorkomen dat een transitievergoeding moet worden betaald.

  Aedes Net
 • 10.03.20

  Wat doe jij morgen en hoe werk jij in 2025? We bieden je met het tweede Innovatielab opnieuw een plek waar we inspireren, leren en vernieuwen. Je krijgt een prikkelend programma vol positieve energie en verwondering. Kortom: daar wil je bij zijn! Meld je daarom nú aan voor dit bruisende evenement op maandag 18 mei 2020.

  Aedes Net
 • 10.03.20

  De herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf 10 maart 2020 moeten gebouwen en hun (technische) installaties voldoen aan deze richtlijnen.

  Aedes Net
 • 09.03.20

  De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 29 februari 2020 verhoogd naar 6.253 euro. Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie.

  Aedes Net
 • 05.03.20

  Housing Europe heeft innovatieve projecten van hun leden in kaart gebracht. In de Housing Evolutions Hub staat een kaart van Europa met daarop de projecten. Erachter vindt u per project informatie, bijvoorbeeld over Wonne, de virtuele medewerker van woningcorporatie Woonforte uit Alphen aan den Rijn.

  Aedes Net
 • 05.03.20

  Aedes heeft op verzoek van het Aedes-bestuur een adviescommissie Vestia (ACV) ingesteld. Na vele reacties op een oproep in december 2019, is de commissie een mooie afspiegeling van de vereniging met ook specifiek benodigde expertise. 

  Aedes Net
 • 05.03.20

  In het eerste nummer van Aedes-Magazine van dit jaar een reportage over hoe de beruchte Nijmeegse Kolpingbuurt weer een buurt werd waar mensen graag wonen. Verder een verhaal over landelijke afspraken over warmtenetten als een alternatief voor gas. En Hans Adriani vertelt wat de Taskforce Wonen en Zorg aan ondersteuning kan bieden aan corporaties en gemeenten.
  Lees het op www.aedesmagazine.nl.

  Uitgelezen? Laat ons weten wat u vindt van Aedes-Magazine. Wij stellen uw mening zeer op prijs. Vul vandaag nog het lezersonderzoek in. 

  Aedes Net
 • 04.03.20

  Woningcorporaties met vragen over het coronavirus kunnen terecht bij de Rijksoverheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze instanties hebben richtlijnen opgesteld voor (preventieve) maatregelen.

  Aedes Net
 • 04.03.20

  De kandidaatstellingscommissie zoekt een nieuw lid. Vanwege het vertrek van Truus Sweringa uit de commissie is een vacature ontstaan in de categorie ‘middelgrote corporatie’ (aan ‘middelgroot’ is geen harde onder- of bovengrens gekoppeld). We vragen directeur-bestuurders die hierin geïnteresseerd zijn voor 13 maart 2020 te reageren op deze vacature.

   

  Aedes Net
 • 02.03.20

  Als de Eerste Kamer akkoord gaat, zijn ondernemingen vanaf het voorjaar van 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register (ultimate beneficial owner) in te schrijven. Dat geldt ook voor corporaties. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld.

  Aedes Net

Pagina's