AEDES NIEUWS

 • 22.01.21

  Het Aedes-netwerk Vrouwen & Leiderschap focust zich op leiderschapsontwikkeling binnen de corporatiebranche. Gezamenlijk onderzoeken en bespreken we wat de kracht van het vrouwelijk leiderschap is, hoe het zich verder kan ontwikkelen en welke waarde het toevoegt. Dit doen we met vrouwelijke bestuurders, managers en dames in beleidsbepalende functies. Ieder jaar kiezen we thema, voor 2021 is dat ‘Nieuw leiderschap in de corporatie van de toekomst’.

  Aedes Net
 • 21.01.21

  Woningcorporaties investeren steeds meer in de verduurzaming van hun sociale huurwoningen. In het afgelopen jaar kregen opnieuw veel huurders zonnepanelen, een hoogrendementsketel of een warmtepomp en werden meer huizen beter geïsoleerd. Dit alles komt het wooncomfort van sociale huurwoningen ten goede. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek dat Aedes jaarlijks uitvoert onder corporaties.

  Aedes Net
 • 21.01.21

  De tijd dat het gewoonste zaak van de wereld was om je oma of opa te bezoeken in een bejaardentehuis is lang voorbij. Sterker nog, op dit moment woont meer dan 70 procent van de 85-plussers nog gewoon in hun eigen huis. Toch is het zo dat je alleen langer thuis kunt wonen als je een geschikte woning hebt. Maar wat maakt een woning geschikt? En hebben we die eigenlijk wel? EN hebben we ook niet hele nieuwe woonvormen nodig om ouderen lang, gelukkig en ook dus zelfstandig te laten wonen?

  Aedes Net
 • 21.01.21

  In Nederland is een kloof aan het ontstaan in steden en dorpen. Het is een probleem waarvan je soms een paar straten verderop al niet meer door hebt dat het er is: de leefbaarheidskloof tussen rijke en arme woonwijken. Want hoe komt het dat zwakke wijken achteruitgaan, en hoe kunnen we het tij keren? In deze aflevering van Meer dan een huis spreekt presentator Quintin Wierenga met Jeroen Frissen van Circusvis, een adviesbureau voor corporaties, en met Kootje Schilder, bewoner van de Tilburgse wijk Jeruzalem; ooit een achterstandswijk, nu een wijk om trots op te zijn.

  Aedes Net
 • 21.01.21

  Maar liefst een kwart van alle Nederlandse huurders, oftewel 800.000 huishoudens, heeft moeite om de rekeningen te betalen. Vaak redden ze het net aan om rond te komen, maar dan moet bijvoorbeeld de wasmachine niet kapotgaan. Goedkoper wonen kan niet. Want die huurhuizen zijn er niet en die worden ook niet bijgebouwd. Het zijn dus twee problemen die elkaar versterken. In deze aflevering van ‘Meer dan een huis’ verkent presentator Quintin Wierenga de sluipende betaalbaarheidscrisis met Arjan Vliegenthart, directeur van het NIBUD, en Johan Conijn, directeur woningcorporaties bij Finance-Ideas.

  Aedes Net
 • 21.01.21

  Deze aflevering van de podcastserie  'Meer dan een huis' gaat over een probleem dat honderdduizenden mensen raakt: er is een grote woningnood in Nederland. Wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning, moet in sommige gebieden wel meer dan 10 jaar staan ingeschreven. Een oplossing voor dit probleem is nog niet in zicht. Het raakt zoveel mensen dat je je afvraagt hoe het zover heeft kunnen komen. 

  Aedes Net
 • 21.01.21

  Het klinkt als een goede verkiezingsslogan: 'Betaalbaar wonen voor iedereen'. Google je deze term, dan vind je minstens vier partijen die precies deze woorden gebruiken. Vanzelfsprekend is dit niet, want in de afgelopen jaren zijn sociale huurwoningen steeds meer het domein geworden van de 20 procent laagste inkomens. Verdien je net iets meer, dan is het veel lastiger om die betaalbare woning te vinden. Terwijl we vroeger juist een bredere volkshuisvesting hadden, waar ook de middeninkomens deel van uitmaakten.

  Aedes Net
 • 21.01.21

  Als je het een paar jaar geleden over een flexwoning had, dan doemde meteen het beeld van een containers-met-een-inrichting op. Maar tegenwoordig worden het steeds meer volwaardige appartementen. En waar het er vroeger een paar honderd per jaar waren, hebben we het nu al over enkele duizenden. Zou de flexwoning dan ook een oplossing kunnen zijn voor het enorme woningtekort? En zo ja, voor wie dan? 

  Aedes Net
 • 20.01.21

  Dankzij het generatiepact kunnen corporatiemedewerkers van 63 jaar of ouder minder gaan werken met behoud van pensioenopbouw. De regeling geldt sinds 1 januari 2019. Volgens die afspraak in de CAO Woondiensten komen de vrijgekomen uren beschikbaar voor collega’s van 35 jaar of jonger. Hoe werkte het generatiepact tot en met september 2020? In dit artikel leest u de verkenning in cijfers en in praktijkverhalen.

  Aedes Net
 • 20.01.21

  Problemen met ventilatiesystemen in woningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners bijvoorbeeld door het ontstaan van schimmel. Daarom heeft Aedes een nieuw Programma van Eisen (PvE) inclusief handleiding laten ontwikkelen door BBA Binnenmilieu. Dit PvE vervangt  de versie uit 2011.

  Aedes Net
 • 19.01.21

  Hoe vertalen woningcorporaties het Klimaatakkoord naar beleid voor verduurzaming? Komend voorjaar lanceert Aedes voor haar leden de Routekaart 2.0. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze nieuwe routekaart is de uitwerking van het Klimaatakkoord. Met de routekaart kunnen corporaties de strategische keuzes voor de verduurzaming van hun voorraad op hoofdlijnen herijken op het Klimaatakkoord.

  Aedes Net
 • 19.01.21

  Overheidsinstanties als de Belastingdienst, dienst Toeslagen, CAK, SVB en UWV schelden de schulden van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt. Dat maakte staatssecretaris Van Huffelen van Financiën 18 januari 2021 bekend. Van Huffelen roept private partijen, waaronder energieleveranciers, banken en woningcorporaties, op om hetzelfde doen.

  Aedes Net
 • 19.01.21

  ‘Betaalbare nieuwbouw is onze belangrijkste opgave voor dit decennium’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn in de nieuwste editie van Corporatiebouw. ‘Een klassieke taak die tegelijkertijd schreeuwt om innovatie’.

  Aedes Net
 • 18.01.21

  De komende vijf jaar verrijzen in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) jaarlijks 200 tot 250 gestandaardiseerde sociale huurwoningen. Het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen dertien woningcorporaties en negen gemeenten. Ontwikkelaars Heijmans en BAM Wonen zijn de winnaars van de openbare aanbesteding voor deze pilot. De komende vijf jaar verrijzen in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) jaarlijks 200 tot 250 gestandaardiseerde sociale huurwoningen. Het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen dertien woningcorporaties en negen gemeenten. Ontwikkelaars Heijmans en BAM Wonen zijn de winnaars van de openbare aanbesteding voor deze pilot.

  Aedes Net
 • 18.01.21

  ‘Wat zit er achter de benchmarkcijfers en wat kunnen we daarvan leren?’, is het pleidooi van Monique Govers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Omnia Wonen in een vraaggesprek naar aanleiding van de Aedes-benchmark 2020.

  Aedes Net
 • 15.01.21

  Conceptueel bouwen kan niet alleen, maar moet ook gezien de toenemende woningnood vindt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris. Op industriële wijze bouwen levert een hogere kwaliteit en tijdwinst op, vermindert risico’s en is duurzamer. ‘Het punt is momenteel niet zozeer het aanbod, maar de vraag: als corporatiesector moeten we veel meer vraag in de markt gaan zetten. De vraag moet sterk stijgen, dan volgt het aanbod uiteraard’, aldus Tip.

  Aedes Net
 • 15.01.21

  De komende vier jaar gaat Aedes samenwerken met accountantsorganisatie BDO voor de Aedes-benchmark. BDO gaat de benchmark uitvoeren op de onderdelen Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering, Nieuwbouw en Databeheer. 

  Aedes Net
 • 15.01.21

  Woningcorporaties bespreken binnenkort een voorstel om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen. Vestia kan haar taken voor huurders en gemeenten pas weer waarmaken, als haar financiële probleem structureel opgelost wordt. Daarvoor zijn ook bijdragen nodig van het ministerie van BZK, de toezichthouder en het waarborgfonds. Branchevereniging Aedes heeft daarvoor samen met Vestia een plan gemaakt, mede op advies van een commissie van corporatiebestuurders. Het Aedes-bestuur legt dat voor aan haar leden, vrijwel alle woningcorporaties in Nederland.

  Aedes Net
 • 14.01.21

  Belanghebbenden kunnen tot 4 februari 2021 reageren op het wetsvoorstel Saneringskader. Minister Ollongren (BZK) stelt het concept open voor consultatie.

  Aedes Net
 • 14.01.21

  Regionale uitdagingen vragen om regionale oplossingen. Dat is de gedeelde conclusie van de dialoogsessie met politici en vertegenwoordigers uit het noorden van ons land. De roep om ruimte voor maatwerk klinkt na.

  Aedes Net
 • 14.01.21

  De koers voor de corporatie uitzetten lukt de meeste managementteams wel. Maar hoe houd je als corporatiebestuur die koers vast? Er is genoeg wat je daarvan afleidt, vooral in crisistijd. En dan is de training Koers houden in veranderende tijden zeer behulpzaam, weet Rein Swart van Accolade in Heerenveen.

   

  Aedes Net
 • 14.01.21

  De kandidaatstellingscommissie van Aedes zoekt twee plaatsvervangende leden: één in de categorie 'kleine corporatie' en één in de categorie 'middelgrote corporatie'. Voor ieder van de drie leden in de commissie is steeds ook een plaatsvervangend lid benoemd. De belangrijkste taak van de commissie is het werven en selecteren van kandidaten voor het Aedes-bestuur. We vragen directeur-bestuurders die hierin geïnteresseerd zijn voor 31 januari 2021 te reageren op deze vacature.
   

  Aedes Net
 • 13.01.21

  Hoe vertalen woningcorporaties het Klimaatakkoord naar beleid voor verduurzaming? Komend voorjaar lanceert Aedes voor haar leden de Routekaart 2.0. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze nieuwe routekaart is de uitwerking van het Klimaatakkoord. Met de routekaart kunnen corporaties de strategische keuzes voor de verduurzaming van hun voorraad op hoofdlijnen herijken op het Klimaatakkoord.

  Aedes Net
 • 13.01.21

  Europa heeft diverse fondsen om woningen te verduurzamen. Het fonds Horizon 2020 richt zich specifiek op innovatie. Dit fonds financiert ook het project Syn.ikia, dat in vier landen een demoproject doet met energieneutrale wijken. Area in Uden is trots dat het een van die vier projecten mag realiseren, vertelt projectmanager Thijs van den Oord.

  Aedes Net
 • 12.01.21

  Hoe kan innovatie leiden tot betaalbare nieuwbouw? Namens tien woningcorporaties, het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en Aedes daagt Esti (Ecosystem Thinking Institute) de markt uit met de challenge So you think you can build?.

  Aedes Net
 • 11.01.21

  Over twee maanden gaat Nederland naar de stembus. Volkshuisvesting is daarbij een van de belangrijkste thema’s, erkenden deelnemers aan de eerste dialoogsessie die Aedes en corporaties in aanloop naar de verkiezingen organiseerden. Daarvoor is samenwerking hard nodig.

  Aedes Net
 • 07.01.21

  Er zijn nieuwe regels voor de jaarlijkse huurverhoging. En in 2021 is een eenmalige huurverlaging verplicht voor huurders die relatief te duur wonen. Daarnaast kunt u ook een tijdelijke huurkorting afspreken. Er valt dus nogal wat uit te leggen aan uw huurders. De Huurkrant 2021 is hiervoor hét middel.

  Aedes Net
 • 06.01.21

  Komend jaar organiseert Groene Huisvesters weer veel inspirerende en informatie bijeenkomsten speciaal voor woningcorporaties die hun woningen willen verduurzamen.

  Aedes Net
 • 06.01.21

  De Commissie Governancecode toetst op verzoek van belanghouders en leden het gedrag van leden in het naleven van de Governancecode. De Commissie is ingesteld door de leden van Aedes en de leden van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De commissie werkt onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. Haar taak is zich uit te spreken over een klacht of een toetsingsverzoek.

  Aedes Net
 • 01.01.21

  Jong Aedes brengt jonge medewerkers van woningcorporaties uit het hele land bij elkaar door activiteiten te organiseren waarin corporatiemedewerkers (t/m 35 jaar) elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over volkshuisvesting en het corporatiewerk.

  Aedes Net
 • 29.12.20

  Wat zijn de belangrijkste (wets)wijzigingen per 1 januari 2021 voor woningcorporaties? U vindt ze in dit overzicht.

  Aedes Net
 • 28.12.20

  Bij inkomensafhankelijke huurverhogingen mogen woningcorporaties gebruik maken van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Dit bepaalde het gerechtshof van Den Haag in het hoger beroep dat de Woonbond had aangespannen tegen de Nederlandse staat en woningcorporatie De Key.

  Aedes Net
 • 24.12.20

  Aedes is telefonisch gewoon bereikbaar op werkdagen. Wel zijn veel collega’s afwezig. We proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij wensen u fijne feestdagen en een goede start van 2021. 

   

  Aedes Net
 • 22.12.20

  Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is in maart 2019 opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

  Aedes Net
 • 21.12.20

  Hoe kun je sturen op een leefbare wijk? Om corporaties en hun partners te helpen, is er nu een handig overzicht van mogelijke interventies. Met tientallen voorbeelden uit de praktijk.

  Aedes Net
 • 18.12.20

  Door een overgangsregeling voor energielabeladviseurs zijn er zo’n 150 extra adviseurs beschikbaar per 1 januari.

  Aedes Net
 • 17.12.20

  Het zoeken van een zogenaamde flexwoning wordt wat makkelijker met de nieuwe, landelijke site 123flexwonen.nl. Daarop staan zo'n 300 projecten voor ‘spoedzoekers', mensen die snel een woning zoeken maar bijvoorbeeld geen inschrijftijd hebben bij corporaties. De site is een project van het Expertisecentrum Flexwonen en kan gratis gebruikt worden.

  Aedes Net
 • 17.12.20

  De druk op de woningmarkt in veel Nederlandse steden is hoog. De vraag is groter dan het aanbod. Niet alleen moet er veel en snel gebouwd worden. Maar ook duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. De oplossing: circulair en conceptueel bouwen.

  Aedes Net
 • 17.12.20

  Het Verantwoordingsorgaan SPW (VO) heeft een vacature voor een lid namens de werkgevers. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 8 januari 2021 aanmelden bij Aedes.

  Aedes Net
 • 16.12.20

  Gemeenten krijgen een extra steuntje in de rug om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Vanaf 14 december 2020 kunnen zij hulp inroepen van de zogeheten Preventie Alliantie, die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid.  

  Aedes Net

Pagina's