Illegale verhuur: boetes opleggen is één ding, ze innen iets heel anders

06.08.18
Illegale verhuur: boetes opleggen is één ding, ze innen iets heel anders
Van 2010 tot en met 2017 deelde Amsterdam voor 8,2 miljoen euro aan boetes uit wegens woonfraude. Daarvan is tot dusver slechts 1,25 miljoen betaald. De gemeente beschouwt inmiddels een kwart van de boetes die tot en met 2015 zijn opgelegd als oninbaar. Het hardnekkige juridische verweer van beboete verhuurders is volgens wethouder Ivens  een belangrijke reden voor de matige incassoresultaten. Maar uit maatregelen die Amsterdam nu heeft aangekondigd valt af te lezen dat de inning het ondergeschoven kindje is van de verhevigde handhavingsinspanningen. Het college zegt toe er korter op te gaan zitten en eerder beslag te zullen gaan leggen.
 
Amsterdam begint resultaten te boeken in de strijd tegen illegale vakantieverhuur, zo blijkt uit de rapportage over de handhaving woonfraude die half juli naar de gemeenteraad werd gestuurd. NUL20 berichtte daar eerder over. Voor het eerst sinds 2012 daalde het aantal meldingen over mogelijke woonfraude. En ook daalde in de eerste helft van 2018 het aantal sluitingen van hotelappartementen van 79 naar 61 ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Dit terwijl de afgelopen jaren het handhavingsteam enorm is uitgebreid en de regels zijn aangescherpt. Het lijkt er kortom op dat er minder panden worden opgekocht met het doel om ze te verhuren aan toeristen. De boetes op illegale verhuur zijn dan ook fors toegenomen de afgelopen jaren. In de jaren 2010 - 2015 zijn er in totaal voor 2,5 miljoen euro aan boetes opgelegd, in 2016 voor 1,5 miljoen euro en in 2017 voor 4,2 miljoen euro.
 
Maar boetes uitschrijven is nog iets anders dan ze betaald krijgen. Wethouder Ivens wijst in een interview in Trouw op de ellenlange juridische procedures die moeten worden gevoerd: "Iedereen stapt naar de rechter. Zoiets kan vijf, zes, zeven jaar duren. Maar de gemeente houdt vol." Recentelijk won Amsterdam bijvoorbeeld nog een procedure bij de Raad van State rond drie bestuurlijke boetes van elk 96.000 euro die al in februari 2013 waren opgelegd.
Maar uit de tussenrapportage blijkt ook dat de grote prioriteit die Amsterdam sinds enkele jaren geeft aan de handhaving zich niet vanzelfsprekend uitstrekt tot de laatste fase: zorgen de boetes ook daadwerkelijk worden geïnd. Er worden nu maatregelen aangekondigd om de inning "efficiënter en effectiever te laten verlopen". Dan gaat het om betere monitoring (de oprichting van een 'dashboard') en betere samenwerking tussen de afdelingen Wonen en Gemeentebelastingen. De laatste is sinds 2016 verantwoordelijk voor alle incasso-procedures. Ook krijgen illegale verhuurders eerder te maken met beslaglegging, zo kondigt het college aan.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS