'IkbouwbetaalbaarinAlmere’ krijgt vervolg

24.02.12

'IkbouwbetaalbaarinAlmere’ krijgt vervolg

De regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ (IbbA), die liep vanaf 2009, krijgt een vervolg. Almere en De Key spreken van een succes. Door de regeling werd zelfbouw bereikbaar voor lagere inkomensgroepen (€ 20.000 tot € 36.500 per jaar). Bij aanvang is afgesproken dat de regeling na twee jaar zou worden geëvalueerd. Almere en Woonstichting de Key voelen zich door de resultaten gesterkt de regeling te continueren, met hier en daar een kleine aanpassing.

In de afgelopen jaren werden 291 IbbA-kavels verkocht; inmiddels zijn 63 woningen opgeleverd. De IbbA-deelnemers zijn niet alleen tevreden over het concept – bijna 73 procent zegt dat IbbA hen de kans op een betaalbare nieuwe woning biedt –, maar vooral over het resultaat. Bijna 90 procent is tevreden tot zeer tevreden over de zelfgebouwde woning; zo’n 75 procent zou anderen aanraden ook een eigen huis te bouwen.
Ander opvallend resultaat is dat er, vaak al voordat de woning wordt betrokken, sprake is van een waardevermeerdering. Waar de maximale stichtingskosten € 185.000 bedragen, is de gemiddelde IbbA-woning bij oplevering al € 196.000 waard.

Aanpassingen

Op basis van de evaluatie is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt in de toekomst nadrukkelijk gebruik gemaakt van de kennis en kunde van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), wat de regeling moet vereenvoudigen. Concreet betekent dit dat iedere IbbA-deelnemer zelf financiert wat volgens de Nationale Hypotheek Garantie Norm mogelijk is; voor het restantbedrag verstrekt het Stimuleringsfonds een starterslening. De rentekorting die door het Stimuleringsfonds wordt berekend, wordt afgebouwd naarmate het inkomen van de deelnemer stijgt. Bij verkoop is de deelnemer verplicht de rentekorting terug te betalen, tot een maximum van 50 procent van de overwaarde. De koper mag de rentekorting ook eerder terugbetalen.
Bij IbbA staan Woonstichting De Key en de gemeente Almere, verenigd in de VOF IbbA,garant  voor dát deel dat deelnemers – in eerste instantie – niet zelf kunnen financieren. Er wordt uitgegaan van een commerciële grondprijs, en er worden geen subsidies verstrekt.

Op 14 april gaan er tijdens een manifestatie weer 130 IbbA-kavels in de verkoop, waarvan 40 bedoeld voor appartementen en 90 voor eengezinswoningen.
Deze manifestatie biedt architecten, ontwikkelaars en bouwbedrijven de mogelijkheid zichzelf en hun ontwerp(en) te presenteren. Volgens verantwoordelijk wethouder Adri Duivesteijn is de belangstelling van deze partijen een illustratie van de kanteling die momenteel in de bouwsector plaatsvindt: “Wat in Almere een autonoom en ideologisch gedreven proces is – de overgang van aanbod- naar vraaggestuurde woningbouw –, wordt versterkt door de crisis. Waar de markt vroeger werd gedomineerd door een klein aantal grootschalige ontwikkelaars, zien we dat deze partijen – vaak in afgeslankte vorm – zich nu moeten schikken naar de wensen van de koper.

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.