Geactualiseerd op: 
20.05.20
NUL20 Dashboard
Woningvoorraad MRA

NUL20 DASHBOARD MRA - alle feiten en cijfers over de nieuwbouwproductie en ontwikkeling van de woningvoorraad in de Metropoolregio Amsterdam.

Deelregio's

In de MRA worden de volgende deelregio's onderscheiden: Zaanstreek/Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. 
Aantal woningen per 1 januari 2020: 1.170.033
Aantal inwoners per 1 januari 2019: 2.480.995 in 1,18 miljoen huishoudens

Het WiMRA- onderzoek is een uitbreiding van Wonen in Amsterdam. De volledige factsheet is te downloaden vanaf de site van de MRA

 

 

KERNCIJFERS MRA 2017-2019

Groei met +20.000 huishoudens 
Groei met +26.000 woningen
gemiddelde huur sociale sector: €538 
gemiddelde aanvangshuur part. vrije sector: €1.290
Gemiddelde aanvangshuur corporaties vrije sector: €1.005
Huurquote in sociale huursector: 27%
Huurquote in particuliere vrije sector: 33%.
 
Belangrijke trends:
  • Voor het eerst is de doelgroep van de sociale huursector groter dan het aandeel sociale huur (42% versus 38%).
  • De doelgroep van de sociale huursector is licht gegroeid, maar het aandeel laagste inkomens (<€22.700) neemt daarin af.
  • Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen (> €76.070) groeit.
  • Het aandeel huishoudens met een middeninkomen neemt verder af.
  • De particuliere vrijesectorhuur groeit. De woonlasten liggen er hoog.
  • Het aandeel sociale huurwoningen van corporaties is afgenomen van 31% in 2017 naar 30% in 2019.
  • Huurders zijn gemiddeld 29% van hun inkomen kwijt aan huur; bij recent verhuisden heeft 20% een huurquote van 40% of meer.
  • Woningeigenaren zijn gemiddeld 17% van hun inkomen kwijt aan hypotheeklasten.

(Bron: WiMRA 2019)

 

Klik voor gedetailleerd overzicht ontwikkeling woningvoorraad HIER

 

 


Woningproductie

Bouwvergunningen

Afgaand op het aantal afgegeven bouwvergunningen gaat de bouwproductie in de Metropoolregio Amsterdam de komende jaren dalen. In het eerste kwartaal zijn slechts 1.366 bouwvergunningen afgegeven. Dat is de laagste score sinds het tweede kwartaal 2014. De kwartaalscores zijn weliswaar grillig (zie laatste grafiek op deze pagina), maar er is een dalende trend zichtbaar sinds begin 2019 (zie bovenste twee grafieken, waarin steeds totalen van de laatste vier kwartalen zijn weergegeven). De negatieve ontwikkeling in Amsterdam draagt in belangrijke mate bij aan de neergaande trend in de Metropoolregio, maar ook in plaatsen als Weesp en Diemen is een flinke teruggang zichtbaar. In beide gemeenten zijn in het recente verleden grote bouwprojecten vergund, zoals Weespersluis en Holland Park. 

Met name marktpartijen vragen veel minder bouwvergunningen aan. Bij corporaties steeg het aantal verleende vergunningen juist in het eerste kwartaal dit jaar weer iets. Vorig jaar speelden de stijgende bouwprijzen en personeelstekorten de bouwers parten, gevolgd door de PFAS- en stikstofproblematiek. Vanaf maart gooit de coronacrisis roet in het eten. Dat zorgde niet alleen tot vertragingen in de vergunningaanvraag en -verlening, maar ook tot heroverweging van projecten. Bij diverse projecten maken ontwikkelaars een pas op de plaats om de effecten van de coronacrisis beter te kunnen beoordelen.
Het aantal bouwvergunningen kan overigens niet één op één worden vertaald naar het aantal woningen dat is vergund.