Recente blogs (extern)

 • Ruimtevolk.nl
  30.10.19

  Hoe maak je van je omgevingsvisie een leidraad en vliegwiel voor gewenste ontwikkelingen en investeringen in de leefomgeving? Een integrale visie die inwoners, professionals, politiek en de gemeentelijke organisatie inspireert tot handelen en een nieuwe manier van (samen)werken? Waarmee je daadwerkelijk aan de slag kunt om de gewenste toekomst van je gemeente te realiseren? Een visie...

  meer
 • Ruimtevolk.nl
  25.10.19

  Over niet veel langer dan een jaar treedt de Omgevingswet in werking. In alle gemeenten wordt op dit moment hard gewerkt om deze transitie en decentralisatie van het omgevingsrecht in goede banen te leiden. Belangrijk onderdeel hierin is het inhoud en vormgeven aan regionale afstemming en samenwerking. Immers de sleutel voor het antwoord op nieuwe maatschappelijke en ruimtelijke opgaven zoals...

  meer
 • Ruimtevolk.nl
  25.10.19

  Samen met bewoners en professionals werken we sinds eind vorig jaar aan de revitalisatie van de Mosterdhof in Westervoort. Een brede en gedifferentieerde aanpak, vanuit het DNA van de wijk en waarin het koppelen van kansen en het smeden voor slimme coalities centraal staat. Gisteren werd bekend dat de wijk mede door deze aanpak en de inzet van bewoners, gemeente en maatschappelijke...

  meer
 • Ruimtevolk.nl
  21.10.19
  De regio Utrecht is een gezonde en inspirerende regio waar mensen een hoge kwaliteit van leven ervaren. Dat willen provincie en gemeenten graag zo houden en zelfs verbeteren. De uitdaging waar de overheden voor staan, is de leefomgeving zo in te richten dat deze gezond is en blijft en ook uitnodigt tot gezond gedrag. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en om een andere manier van kijken naar de... meer
 • Ruimtevolk.nl
  16.10.19

  De noodzaak om als regio nieuwe sectorale opgaven te verbinden aan een integraal toekomstverhaal werd op de dag van het boerenprotest in Kasteel Woerden bevestigd. De vijf gemeenteraden van de regio Lopikerwaard discussieerden aan de hand van drie prikkelende scenario’s over de belangrijkste elementen voor een gezamenlijke regionale omgevingsagenda, waarbij de toekomst van de agrarische sector...

  meer
 • Ruimtevolk.nl
  16.10.19
  In het kader van de omgevingsvisie bogen 115 Visiemakers – voornamelijk bewoners  – zich de afgelopen maanden over de vraag hoe Raalte er in 2040 uit moet zien. Onlangs is in een vol Hoftheater in Raalte de opbrengst gepresenteerd. Ruim 150 bewoners, ondernemers, ketenpartners en raadsleden kwamen samen om het resultaat van dit intensief participatieproces te bewonderen: Horizon... meer
 • Ruimtevolk.nl
  09.10.19
  Op 2 oktober jongstleden kwamen zo’n honderd inwoners en professionals van woningcorporaties, marktpartijen, zorg- en welzijnsorganisatie en de gemeente samen op de Bossche Dag van het Wonen. De partijen gingen met elkaar in gesprek over de nieuwe Bossche Woonvisie. Het leverde een mooie oogst op van ideeën en maatregelen, maar bovenal een heldere boodschap aan de politiek.... meer
 • Ruimtevolk.nl
  27.09.19
  Verbindend en duurzaam ontwerpen aan de leefomgeving van morgen. Het is een van de belangrijkste uitdagingen waar steden en regio’s voor staan. We zijn dan ook blij met de versterking die we hebben gevonden in Maaike Postma.

  Maaike studeerde stedenbouw en architectuur aan de TU Delft waarna ze werkte als onderzoeker bij Veldacademie en projectleider bij VINU. Binnen RUIMTEVOLK gaat ...

  meer
 • Ruimtevolk.nl
  06.09.19

  RUIMTEVOLK werkt samen met Flux Landscape aan een regionale omgevingsagenda voor de Lopikerwaard. Afgelopen week presenteerden we de opbrengst van de eerste fase – de Atlas Lopikerwaard – aan de samenwerkende partijen. Een grondige, maar toegankelijke analyse van de belangrijkste regionale opgaven en ontwikkelingen, met de daaruit volgende kansen en dilemma’s....

  meer