Waarom een stadsbouwmeester?

Datum: 
woensdag 27 juni
Plaats: 
Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72
Amsterdam
Organisatie: 
Architectuurcentrum Amsterdam

In het collegeakkoord staat dat Amsterdam een oude traditie in ere wil herstellen. Er komt weer een stadsbouwmeester. Het is een aansprekende titel en een eervolle positie. Stadsarchitect Ben Merkelbach kreeg in 1957 bij zijn functie Huis Frankendael als ambtswoning aangeboden. Maar wat gaat deze nieuwe stadsbouwmeester eigenlijk doen? En misschien nog wel een belangrijkere vraag: waarom wordt deze functie weer in het leven geroepen? Op welk probleem is dit een antwoord?
Architectuurcentrum Amsterdam pakt dit gesprek op. Het zal niet alleen gaan over de Stadsbouwmeester, maar over de verschillende rollen in de stad. Van ontwerper tot integrale commissie, van kunstenaar tot stadsbouwmeester.