Hoe ‘ZaanIJ’ Amsterdam en Zaandam kan verbinden

Datum: 
woensdag 14 februari
Plaats: 
Proeverij de Koekfabriek
Westzijde 188
Zaandam
Organisatie: 
Stichting Babel

De gemeenten Amsterdam en Zaanstad stellen een gezamenlijk toekomstplan op voor het gebied ten noorden van de Zaan, het Noordzeekanaal en het IJ. Het toekomstplan richt zich op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes in Amsterdam, de Achtersluispolder in Zaanstad en op de Noorder IJ-plas. In dit plan wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid om op deze bedrijventerreinen woonfuncties, bedrijfsfuncties en voorzieningen te mengen. Ook de omliggende gebieden, zoals Hembrugterrein en Poelenburg, komen in beeld.
Stichting Babel wil op zoek naar de mening van het Zaanse én Amsterdams publiek over deze ontwikkeling. Ziet men kansen of bedreigingen? Zou het tekort aan woningen hiermee kunnen worden teruggedrongen, zowel in Zaanstad als in Amsterdam? Moet Amsterdam door deze ontwikkeling meer toegankelijk gemaakt worden voor de Zaankanter om van haar voorzieningen te kunnen profiteren?