Buigen of barsten

Datum: 
25 juni 2019
Plaats: 
Pakhuis De Zwijger
Piet Heinkade 179
Amsterdam
Organisatie: 
Pakhuis De Zwijger

Nergens lijken de belangen zo ver uit elkaar te lopen als in de commerciële huursector. Huurders willen blijven wonen waar ze wonen zonder elk jaar geconfronteerd te worden met een flinke huurverhoging, beleggers worden steeds meer afgerekend op hun prestaties, en politici zijn in het complexe krachtenveld vaak verdeeld over mogelijke maatregelen. Hoe kunnen deze drie partijen tot elkaar komen?