Aedes: ‘Het ontbreekt aan structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting ‘

15.09.20
Aedes: ‘Het ontbreekt aan structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting ‘

Het kabinet laat volgens Aedes zien dat het iets wil doen aan de wooncrisis, maar het ontbreekt aan structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting. “Die belangrijke opdracht blijft liggen voor het volgende kabinet”, zo verklaart Aedes-voorzitter Martin van Rijn in kritische reactie op de Rijksbegroting 2021.

Volgens Van Rijn is het goed dat het kabinet oog heeft voor betaalbaar wonen, maar een inkomensterugval kan niet uitsluitend worden opgelost via de huur. “Het is logischer als de overheid de huurtoeslag voor deze mensen verder verhoogt of op een andere manier inkomensondersteuning geeft. Ook andere vaste lasten drukken op het besteedbare inkomen”, aldus Van Rijn.

Uit de kabinetsplannen blijkt ook dat de markttoets voor middenhuur buiten werking wordt gesteld voor een periode van drie jaar. Volgens Van Rijn neemt het kabinet daarmee tijdelijk een grote belemmering weg. “Daardoor kunnen woningcorporaties meer huizen bouwen voor buschauffeurs, kappers, leraren en andere mensen met een middeninkomen. We willen al jaren aan de slag om het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen aan te pakken. En nu ziet ook het kabinet in dat als beleggers het laten afweten, corporaties deze woningen gewoon moeten kunnen bouwen. Maar over drie jaar is de woningnood nog niet opgelost. Woningzoekenden hebben veel meer aan een permanente oplossing.”

Hij noemt de afspraken met minister Ollongren en de VNG om de woningbouw te versnellen een welkome tussenstap in het oplossen van de woningnood. Van Rijn: “Dat neemt niet weg dat het kabinet het mes moet zetten in de oplopende belastingen voor corporaties. Dat is de enige structurele oplossing voor al die mensen die nog steeds wachten op een betaalbaar huis.” Volgens hem ontbreekt in de kabinetsplannen de keuze voor gezonde volkshuisvesting. Het kabinet verhoogt nu de overdrachtsbelasting en houdt vast aan het hoge percentage vennootschapsbelasting. Daartegenover staat een beperkte verlaging van de Verhuurderheffing. “Onderaan de streep verandert er dus niets, terwijl juist het terugdraaien van belastingen enorm zou helpen om meer te kunnen betekenen voor huurders en woningzoekenden. Ondanks een alarmerend rapport waar de handtekeningen van drie ministers onder staan, doet het kabinet nog altijd niets aan de te hoge belastingdruk voor woningcorporaties”, aldus Martin van Rijn.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.