“Gemeenten maken simpele zaken soms veel ingewikkelder dan nodig is”

16.05.19
“Gemeenten maken simpele zaken soms veel ingewikkelder dan nodig is”
"Bij de urgente woningbouw- en verstedelijkingsopgaven heeft niemand voldoende doorzettingsmacht. Er is de afgelopen jaren te veel gedecentraliseerd. We zien gemeenten zoeken en ploeteren, ieder voor zich." Dat zegt BPD-directeur en NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter, in een interview met Gebiedsontwikkeling.nu. Als voorbeeld noemt ze de opgaven voor mobiliteit. "OV-ontsluiting komt vaak als mosterd na de maaltijd." En gemeenten maken simpele zaken soms veel ingewikkelder dan nodig is. Met enige weemoed denkt ze terug aan de jaren van de Vinex-aanpak.
 
Volgens Uitzetter ziet iedereen in haar vakgebied dat duurzame verstedelijking en investeringen in infrastructuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. "We moeten tien, twintig jaar vooruitkijken en bouwen aan waar we dán willen staan. Het lijkt soms wel of we daar in ons land huiverig voor zijn. Ook de politiek lijkt niet verder te kijken dan één regeerperiode. Dat gebeurt op alle bestuurlijke niveaus. Er is de afgelopen jaren te veel gedecentraliseerd. Het Rijk moet - uiteraard in goed overleg - meer richting geven en waar nodig knopen doorhakken. Geen oude blauwdrukplanologie, maar beslist ook geen laisser faire.” Ze wijst er op dat Het Rijk de infrastructuurgelden voor de komende tien tot vijftien jaar al vastgelegd, maar vooral ten behoeve van rijkswegen. “Wil je het autogebruik terugdringen, dan is de zorg voor goede OV-aansluitingen de eerste stap in het realiseren van een nieuwe woonwijk. Dat weten we en willen we ook. Maar onze systemen zijn zo nog niet ingericht." Zonder financiële steun van het Rijk voor infrastructuur zijn grote woningbouwprojecten niet rendabel te maken, stelt Uitzetter. Binnenstedelijk bouwen is namelijk duur. Uitzetter: "Als we het goed doen, kunnen woningbouwprojecten zichzelf bedruipen. Maar vaak zal er nog geld bij moeten voor bijvoorbeeld dure saneringen. Het is een illusie te denken dat er dan ook nog geld overschiet om infrastructuur of nieuwe stations te betalen.”
 
NEPROM is de vereniging van de grote Nederlandse projectontwikkelaars. Uitzetter maakt zich ook zorgen over de relatie van haar leden met gemeenten. "Ik hoor van onze leden dat gemeenten simpele zaken soms veel ingewikkelder maken dan nodig is, zoals het proces om te komen tot een goede, realistische grondwaarde. Te veel onzekerheid en het overdreven stapelen van ambities vertragen het proces." Als ideaal ziet de NEPROM-voorzitter dat publieke en private partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de verstedelijking van een regio, de financiële risico’s incalculeren, boven hun eigen projecten uitstijgen en meedenken over het geheel. “We zijn nu druk bezig in een aantal stedelijke regio’s daarover gesprekken op te starten. Om samen te bouwen aan een goede relatie en aan vertrouwen, op basis van concrete doelen.”
 
Lees het volledig interview bij Gebiedsontwikkeling.nu:
NEPROM-voorzitter Desiree Uitzetter wil wantrouwen bij gemeenten wegnemen (15 mei 2019)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Twee zogeheten ‘economische daklozen’ kregen vorige maand als eersten samen voor een jaar een sociale huurwoning toegewezen in het kader van het project ‘Tijdelijk Onder Dak’. Corporaties, Amsterdam en De Regenboog Groep werken daarin samen om deze groeiende groep een dak boven hun hoofd te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Meer Amsterdammers zoeken het buiten de stad. Die trend was al voor corona gaande. Logisch, in de Zaanstreek of Almere zijn de woningen ruimer en een stuk goedkoper. Maar de bewoners van de stedelijke regio’s Utrecht en Amsterdam kijken inmiddels steeds verder om zich heen. Friesland wint aan...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.