‘Scheiding activiteiten de Key voldoet niet aan de wet’

18.11.19
‘Scheiding activiteiten de Key voldoet niet aan de wet’
De minister moet de scheiding van de activiteiten van Woonstichting de Key in een niet-commerciële tak met sociale huurwoningen en een commerciële dochteronderneming opnieuw beoordelen. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam uitgemaakt in een procedure van Huurdersvereniging Arcade tegen de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Niet alleen voldoet de wijze van scheiden niet aan de wet. Ook is de rechtbank van mening dat huurders instemmingsrecht hebben bij dergelijke ingrijpende besluiten.
 
In 2018 heeft de Key vierhonderd duurdere vrijesectorhuurwoningen, circa zeshonderd sociale huurwoningen en allerlei maatschappelijk vastgoed ondergebracht in de commerciële dochteronderneming Lieven de Stad. Daarbij is gekozen voor een zogenaamde ‘hybride scheiding’: een combinatie van een juridische scheiding (gedeeltelijke overheveling van vastgoed naar Lieven de Stad) en een administratieve scheiding. Drieduizend objecten zijn ondanks hun commerciële karakter toch achtergebleven bij de Key. Dit wordt in de administratie duidelijk gemaakt.
De Autoriteit Woningcorporaties heeft indertijd deze hybride scheiding toegestaan met als argument dat nergens in wet- en regelgeving staat dat een dergelijke oplossing niet zou mogen. Toenmalig minister Stef Blok bood daar na een succesvolle lobby door de corporatiesector de ruimte voor, maar volgens de rechtbank is de gevolgde redenering niet correct. Dan had die scheidingsvorm expliciet in de Woningwet moeten worden opgenomen.
 
De huurders van de Key zijn principieel tegen het overbrengen van sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed naar een commerciële dochteronderneming als Lieven de Stad. De overheveling van woningen naar een verhuurder met een winstoogmerk zal, zo vrezen de huurders, vanwege tekortschietende huurbescherming op den duur slecht uitpakken en zich vertalen in extra huurverhogingen. Huurdersvereniging Arcade en de mee-procederende bewonerscommissies menen bovendien dat bij een dergelijke overheveling sprake is van instemmingsrecht. De Key heeft hen dat indertijd onthouden. AW betoogde dat een dergelijk recht de huurders niet toekomt, maar daar gaat de rechter niet in mee.
 
Tegen de uitspraak is beroep mogelijk bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. "De Autoriteit Woningcorporaties beraadt zich op mogelijke vervolgstappen", zo laat een woordvoerder weten. Daarover valt eind november/begin december een beslissing. Ook de Key beraadt zich op deze uitspraak en wacht de reactie van de Autoriteit Woningcorporaties af. Overeind blijft dat de Key een wettelijke plicht heeft om haar bezit te splitsen, ongeacht de principiële bezwaren die Arcade daar tegen heeft.
 
Naast de Key hebben zeven andere corporaties, waaronder Ymere en de Alliantie, met instemming van de AW gebruik gemaakt van zo’n hybride scheiding. Onduidelijk is of de uitspraak voor hen gevolgen heeft. De Alliantie bekijkt nog of de uitspraak bepaalde consequenties heeft. Ook  Ymere volgt de rechtszaak met belangstelling, zo laat een woordvoerder weten. Indertijd heeft huurderskoepel HYA wel positief geadviseerd over de gekozen oplossing. 
 
NUL20 onderzocht eerder hoe de Amsterdamse corporaties de splitsing van DAEB- en Niet-DAEB hebben vormgegeven: 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.