‘Inkomenspolitiek huurders geen kerntaak corporaties’

07.11.12
'Inkomenspolitiek huurders geen kerntaak corporaties'

Wie is er straks verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van wonen? Op die vraag wil Mieke van den Berg, bestuurder van Eigen Haard, een helder antwoord van het nieuwe kabinet. Zij rekent inkomenspolitiek niet tot de kerntaak van een woningcorporatie.
De maximaal redelijke huur wordt straks gebaseerd op 4,5 procent van de WOZ-waarde. Met grote onderlinge verschillen tot gevolg. “Vergelijkbare inkomensgroepen betalen straks niet meer een vergelijkbare huur voor een woning in een vergelijkbare wijk. Er ontstaan sterke verschillen tussen stad en platteland. Er ontstaan zelfs grote verschillen tussen steden. Tussen Amsterdam en Rotterdam, afhankelijk van de lokale WOZ-waarde.”
De keuze voor de WOZ-waarde kan ze billijken. Al wordt die sterk bepaald door de locatie en niet door kwaliteitselementen als duurzaamheid. De hoogte van de WOZ-waarde is volgens haar tamelijk transparant. In Amsterdam en de aangrenzende gemeenten zal de maximaal redelijke huur wel fors stijgen, zo voorziet Van den Berg. Binnen de ring komt de marktconforme huur op bedragen tussen 750 en meer dan 900 euro te liggen. “De grote vraag is: hoe regelen we vervolgens de betaalbaarheid van die woning? Er zijn meerdere wegen te bewandelen. Corporaties kunnen met de gemeente afspreken dat zij de woningen tegen een haalbare prijs aanbieden. Maar dan begeven corporaties zich het pad op van inkomenspolitiek. Daar ligt toch echt niet onze kerntaak. Denkbaar is ook dat het Rijk via de fiscus de verantwoordelijkheid neemt voor de betaalbaarheid. We weten nu nog niet wat er gaat gebeuren.”
Het zal niet makkelijk zijn, maar Eigen Haard blijft streven naar een goed product voor een redelijke prijs. Zij deelt daarbij de zorgen van huurdersorganisaties voor te hoge huren. “Het deel van het inkomen dat huurders kwijt zijn aan huur vertoont al lange tijd een stijgende lijn. Organisaties van huurders vrezen voor een huurquote van veertig procent. Eigen Haard vindt dat voor de lagere inkomens de huurquote niet hoger mag zijn dan dertig procent.”
Wel toont zij zich ingenomen met de zogeheten huursombenadering. “Voorheen steeg de huur van elke woning met hetzelfde inflatiepercentage. Straks geldt dit cijfer voor het totaal. Dan kunnen we de huren gedifferentieerd verhogen, al gelang de kwaliteit van de woning. Zo sluit de huur beter aan bij de waarde van de woning.”
Bij alle onzekerheid over de uitwerking van het regeerakkoord, is volgens van den Berg één ding duidelijk. De corporaties gaan een heel hoge verhuurdersheffing betalen. Mochten de kosten van de huurtoeslag sterk stijgen, dan zal de heffing nog verder toenemen. “Het hoort bij Eigen Haard om met de nodige voorzichtigheid te handelen, maar de samenleving gaat het onherroepelijk merken. Door de extra heffing zullen we veel minder middelen beschikbaar hebben voor woningonderhoud, nieuwbouwproduktie en leefbaarheid.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.