Demografie

 • 08.01.18
  Inschrijving buitenlandse studenten
  update 10 januari
  Op 1 januari 2018 telt Amsterdam 855.965 inwoners. Dat zijn er 11.000 meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam. In 2017 steeg het inwonertal sterker dan in 2016. De stad groeit vooral door buitenlandse migratie. In 2017 werd het hoogste saldo ooit bereikt: er vestigden zich 13.600 mensen meer vanuit het buitenland, dan dat er naar het buitenland vertrokken. Het lijkt er op dat de groei vooral komt door de toename van het aantal studenten.
 • 18.12.17
  Vooral hoger opgeleide gezinnen vertrekken uit Amsterdam
  Meer Amsterdammers verlaten de stad. Dat geldt vooral voor gezinnen met jonge kinderen, zo blijkt uit ‘Amsterdam in Cijfers 2017’. De meeste strijken in de directe omgeving van de stad neer, zoals Amstelveen. Bij veel andere Europese steden zou dit een binnenstedelijke verhuizing zijn. Zo bezien valt het met die ‘vlucht de stad uit’ nog wel mee. Maar wat als de trend doorzet?
 • 11.03.14
  Groot onderzoek onder bewoners van metropool Amsterdam
  Voor het eerst is in breed regionaal verband onderzoek gedaan naar woonverleden, woonsituatie, verhuisbewegingen en verhuiswensen van bewoners. In dit artikel de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek: over de haperende roltrap, de groeiende populariteit van huren, scheefwonen in Amstelveen en de grijze golf.
 • 20.11.13
  Maar minder vertrekkers vestigen zich in regiogemeenten
  De Stadsregio Amsterdam functioneert als een zogeheten roltrapregio. Maar hoe zit dat met de U10, de regio die Utrecht vormt met negen omliggende gemeenten?
 • 16.01.12

  Regionale woningmarkt: gedeelde inzichten leiden niet automatisch tot meer afstemming

  Wanneer gaat de roltrap weer bewegen?

  Overal stokt de woningbouwproductie, ook in de Metropoolregio Amsterdam. Terwijl de komende decennia volgens de laatste onderzoeken nog honderdduizenden woningen nodig zijn. Binnen de Stadsregio doet men een poging “de roltrap weer in beweging te krijgen” door de bouwprogramma’s die er (nog) zijn, beter op elkaar af te stemmen.