Opmerkelijk

Joke Geldhof | Over: De schop kan zo de grond in.. | 28 maart 2017 | Bron: weblog

Aan de éne kant hebben we in Noord-Holland voldoende bouwlocaties. Maar aan de ándere kant hoor ik sommige gemeenten, politici en bouwers roepen dat het onmogelijk is om nieuwe woningen te realiseren.

Ronald Paping (Woonbond) | Over: Woonbond: "Huren met 10 procent omlaag" | 21-03-2017 | Bron: Persbericht Woonbond

De Woonbond reageert op alarmerend rapport PBL waarin wordt vastgesteld dat inmiddels al 18 procent van de huurders een 'betaalrisico' heeft

wethouder Ivens | Over: Beleggers bouwen voor middenhuur | 02 maart 2017 | Bron: Het Parool

Wethouder Ivens ziet risico's aan plan van beleggers en corporaties voor meer middenhuur.

Anne-Fleur Schneider | Over: Duurzaamheid | 28 februari 2017 | Bron: interview

De Key nodigde bij een medewerkersbijeenkomst huurders uit om naar een presentatie van astronaut André Kuipers te luisteren.

Sadet Karabulut | Over: Aedes-Verkiezingsdebat | 08 februari 2017 | Bron: verslag debat

Verkiezingsdebat over de sociale huur- en woningmarkt.

Frank van Blokland | Over: Beleggers vervijfvoudigen productie. | 08 februari | Bron: persbericht

De nieuwbouwproductie van institutionele beleggers zal doorstijgen. Verdere toename is realiseerbaar aangezien er momenteel veel kapitaal beschikbaar is.

Sven Heinen | Over: MVA-reactie op erfpachtvoorstel | 07-02-2017 | Bron: MVA

Reactie op voorstel tot herziening erfpacht van de Makelaarsvereniging Amsterdam

wethouder Ivens | Over: 20.000 woningen extra | 12 december 2016 | Bron: interview

Regio probeert beter te voorzien in woningbehoefte.

De Key | Over: Ruimte voor beweging | 29 november | Bron: persbericht

Uitleg van de Key over de nieuwe koers.

Karin Laglas | Over: Angry white male | 21 november 2016 | Bron: column

Corporatie kan bijdragen aan inclusieve samenleving.

Bert Halm | Over: Bevordering doorstroming | 08 november 2016 | Bron: blog

Eigen Haard boekt succes bij het bevorderen van doorstroming van sociale huur naar vrije sector huur of betaalbare koop.

Vincent van Rossem | Over: De toekomst van stad en land | 31-10-2016 | Bron: Platform voor transformatie en renovatie

Van Rossem reageert op twee rapporten over de ruimtelijke ordening van ons land.

Hester van Buren (Rochdale) | Over: Woningcorporaties waarschuwen voor verwarde huurders | 01-11-2016 | Bron: Parool

Woningcorporaties waarschuwen voor verwarde huurders

Gerard Anderiesen | Over: Over plannen Centrumeiland | 20-09-2016 | Bron: NUL20

Uit het exit-interview met Gerard Anderiesen in NUL20. Over de plannen voor het Centrumeiland van IJburg

Leon Bobbe | Over: 43 procent huurt goedkoper | 21 september 2016 | Bron: blog

Exacte cijfers over jongste huurverhoging.

minister Blok | Over: Ontwikkeling middensegment | 20 september 2016 | Bron: kamerbrief

Samenwerkingstafel over ontwikkeling middensegment.

CBS/PBL | Over: Groei steden zet door | 12 september 2016 | Bron: persbericht

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien.

Rochdale | Over: Nieuwe koers Rochdale | 08 september 2016 | Bron: persbericht

Rochdale heeft een nieuwe koers uitgedacht. 'We zijn een echte ‘sociale’ corporatie, we zijn er voor mensen met een laag inkomen.'

Vincent van Rossem | Over: De Elitestad | 08 september | Bron: column

Vrees voor Londense toestanden in Amsterdam.

Tjakko Dijk | Over: Nieuw raadslid VVD | 02 september 2016 | Bron: persbericht

Dijk opvolger Van der Ree.

Jurgen van der Laarschot | Over: Sloopmateriaal terug in de bouwketen | 12 augustus 2016 | Bron: Aedes

Eigen Haard werkt in Stadstuin Overtoom met een circulaire aanpak.

Rochdale | Over: Kans op woning voor jongeren vergroten | 04 augustus 2016 | Bron: persbericht

Rochdale gaat een deel van haar woningen in Amsterdam aanbieden met een tijdelijk jongerencontract.

Bert Halm | Over: Na jaarverslag nog even dit | 21 juni | Bron: column

Na een periode van onzekerheid bepaalt Eigen Haard opnieuw de investeringsruimte.

vvd | Over: Einde aan menging | 17 juni 2016 | Bron: persbericht

VVD verlangt nieuw besluit gemeente over toekomstige opbouw Centrumeiland.

Daniel van der Ree | Over: Airbnb in sociale huurwoningen | 17 juni 2016 | Bron: nieuwsbrief

Reactie van de VVD op de aangekondigde proef door de Key.

Frank Kalshoven | Over: Airbnb in sociale huurwoning is maf | 11 juni 2016 | Bron: Volkskrant

Reactie op plan Leon Bobbe om Airbnb toe te staan in studentenwoningen

Hester van Buren | Over: Corporaties remmen verkoop huurwoningen | 02-06-2016 | Bron: Parool

Amsterdamse woningcorporaties verminderen de omstreden verkoop van sociale huurwoningen in het stadshart.

Ecorys | Over: Maatschappelijke visitatie | april 2016 | Bron: rapport

De visitatiemethodiek brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld. Het gaat
hierbij steeds om de feitelijk geleverde prestaties in de afgelopen vier jaar.

Cees van Boven | Over: Innovatie ouderenzorg | 29 april 2016 | Bron: persbericht

Woonzorg moet als grootste landelijke speler toonaangevend zijn, vindt de nieuwe bestuurder.

Ymere | Over: Ymere koerst op betaalbare woningen | 21 april 2016 | Bron: persbericht

Ymere wil borgen dat mensen met een bescheiden inkomen in deze regio kunnen (blijven) wonen. De beschikbaarheid van betaalbare en goede woningen in de metropoolregio Amsterdam is dan ook een belangrijk speerpunt.

Pagina's