AEDES NIEUWS

 • 24.11.17

  Woningcorporaties Woonbron en Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) hebben met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een overeenkomst gesloten om een fusie tussen de twee corporaties mogelijk te maken. De fusie is alleen mogelijk met financiële steun van het waarborgfonds. Die is nodig om de financiële problemen van SHH op te lossen, die al een ruim aantal jaren geleden ontstaan zijn.

  Aedes Net
 • 23.11.17

  Het project Majella Wonen waarvan woningcorporatie Portaal één van de initiatiefnemers is, heeft de innovatieprijs i-Opener gewonnen. Daarmee is dit woonproject waarbij ‘dragende’ en ‘vragende’ bewoners samen in een appartementencomplex wonen, het meest innovatieve project rondom het thema wonen & zorg. Portaal wint hiermee een effectmeting van de innovatie, die laat zien wat het project precies oplevert. Initiatiefnemers Aedes en KWH willen met deze i-Opener corporaties inspireren.

  Aedes Net
 • 23.11.17

  De werkgevers hebben in de achtste onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op woensdag 22 november 2017 een totaalpakket aan de vakbonden aangeboden. Werkgevers hadden dit in de vorige onderhandelingsronde afgesproken, met als doel het onderhandelingsproces te versnellen. Het gesprek kwam, tot verbazing van de werkgevers, niet op gang doordat de vakbonden niet met een tegenvoorstel kwamen voor het werkgeversbod. De vakbonden bleven vasthouden aan hun oorspronkelijke voorstellen en bewogen niet.

  Aedes Net
 • 23.11.17

  De leden van Aedes hebben ingestemd met het concept Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Dit deden zij tijdens het Aedes-verenigingscongres op 23 november 2017. Met deze instemming kan Aedes het convenant tekenen en samen met het ministerie van BZK, Aw en WSW aan de slag met de uitvoering ervan. Doel van het convenant is dat corporaties over vijf jaar hun bedrijfsmatige gegevens met één druk op de knop kunnen aanleveren.

  Aedes Net
 • 23.11.17

  Huurders zijn tevredener over de dienstverlening van woningcorporaties. Dit blijkt uit de Aedes-benchmark, die 250.000 huurders vroeg naar hun mening. De benchmark laat ook een verdere daling van de beïnvloedbare bedrijfslasten zien; met 150 miljoen euro in 2016, ruim 60 euro per huurwoning. Verder zijn huurwoningen energiezuiniger en zijn er meer betaalbare huizen. 

  Aedes Net
 • 23.11.17

  Aedes publiceert sinds 2014 jaarlijks de resultaten van de Aedes-benchmark in een brancherapportage en een tabel met de individuele positionering van corporaties. In aanvulling hierop publiceert Aedes een Corporatiemonitor, met daarin de belangrijkste uitkomsten en duiding.

  Aedes Net
 • 22.11.17

  De Vliegende Brigade bestaat uit corporatie-experts (‘CO2-coaches’) die andere corporaties ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. Aedes zoekt aan de ene kant corporatie-experts die als CO2-coach andere corporaties willen helpen in 2050 CO2-neutraal te zijn. Aan de andere kant zoekt Aedes naar corporaties die hulp van een CO2-coach kunnen gebruiken.

  Aedes Net
 • 22.11.17

  Het Aedes-benchmarkcentrum is een online benchmarktool voor woningcorporaties. Met het dashboard kunt u op toegankelijke wijze de benchmarkresultaten voor uw corporatie bekijken en analyseren. In de databank zijn alle indicatoren uit de Aedes-benchmark opgenomen. Het Aedes-benchmarkcentrum is ontwikkeld in samenwerking met KWH.

  Aedes Net
 • 22.11.17

  Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

  Aedes Net
 • 21.11.17

  Iedere maand kijkt mijnheer De Haan (71) uit Bergen op internet hoeveel energie zijn zonnepanelen hebben opgeleverd. Wekelijks noteert hij de standen van zijn stroomverbruik. In 2016 plaatste woningcorporatie Kennemer Wonen acht zonnepanelen op zijn huis. ‘Ik betaal nu nul euro aan stroom’, zegt De Haan tevreden. ‘De panelen hebben mij niks gekost, dus eigenlijk verdien ik iedere maand.’ De komende vier jaar plaatst Kennemer Wonen elk jaar op 1.000 huurwoningen zonnepanelen: dat zijn 750 eengezinswoningen en 250 appartementen. 

  Aedes Net
 • 20.11.17

  De Woonzorgwijzer helpt gemeenten en partners in hun woonbeleid op wijkniveau rekening te houden met veranderingen in de behoefte aan zorg. Inwoners die intensieve zorg nodig hebben, blijven langer zelfstandig wonen. Dat vraagt mogelijk om een ander type woningen of andere inrichting van de woonomgeving. En daarmee om veranderingen in het woonbeleid. Uit een experiment van de provincie Zuid-Holland en Platform31 blijkt dat de WoonZorgwijzer - een digitale kaart- hierbij kan helpen. De provincie heeft het instrument daarom beschikbaar gesteld voor alle gemeenten.

  Aedes Net
 • 20.11.17

  Wie meer wil weten over de geschiedenis van het volkshuisvestingsbeleid en van de voorgangers van Aedes vereniging van woningcorporaties kan voortaan terecht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Het archief van de Nationale Woningraad (NWR) was in 2007 al geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt. Het historische archief van het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting (NCIV) en voorgangers is nu ook geïnventariseerd en doorzoekbaar gemaakt. 
   

  Aedes Net
 • 17.11.17

  Wie bouwt het meest duurzame project? Wat is de meest duurzame woningcorporatie? Wat is de meest duurzame gemeente? Potentiële kandidaten kunnen zich inschrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards 2018. Meerdere organisaties - abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd - hebben hun krachten gebundeld en introduceren de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards. Inschrijving is mogelijk tot 1 januari 2018.

  Aedes Net
 • 17.11.17

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurprijsgrenzen voor 2018 bekend gemaakt. Een overzicht van de belangrijkste punten, meer informatie vindt u in de circulaire.

  Aedes Net
 • 17.11.17

  Er is een beperkt verband tussen de kwaliteit en de huurprijs van sociale huurwoningen. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport Het huurbeleid van woningcorporaties. Aedes vindt dit een logisch gevolg van de maatschappelijke taak van woningcorporaties: het verhuren van kwalitatief goede én betaalbare woningen aan mensen met een laag inkomen.

  Aedes Net
 • 17.11.17

  De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is op zoek naar een nieuw lid voor haar raad van toezicht. Reacties zijn mogelijk tot 6 december 2017.

  Aedes Net
 • 16.11.17

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) adviseert corporaties om de gewijzigde statuten van dochtermaatschappijen zo snel mogelijk in te dienen. Die statuten moeten vóór 1 januari 2018 zijn aangepast. Bij gespreide indiening van statuten wordt de doorlooptijd bij de Aw korter en kunnen alle statuten voor 1 januari rond zijn.

  Aedes Net
 • 16.11.17

  Het kabinet belooft te kijken naar de bijeffecten van de wetswijziging die belastingontwijking door grote bedrijven moet tegengaan. Het wijzigingsvoorstel staat in het regeerakkoord. Aedes liet het ministerie van Financiën eerder weten dat deze ook woningcorporaties, gemeenten en andere (semi-)publieke partijen dreigt te treffen. Tijdens een debat over dividendbelasting op 15 november 2017 heeft premier Rutte hierover vragen beantwoord en beloofd te zullen kijken naar de gevolgen. 

  Aedes Net
 • 16.11.17

  Veel huishoudens met een middeninkomen kunnen woningen in het middensegment van de woningmarkt niet betalen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Middeninkomens op de woningmarkt. Huishoudens die vanwege hun inkomen geen toegang hebben tot de sociale-huursector zijn aangewezen op de vrije-huursector. Zij verdienen echter vaak te weinig om de huur van die woningen te kunnen betalen. Aedes deelt deze zorg en gaf dit eerder aan in een rondetafelgesprek over starters en bij de samenwerkingstafel middenhuur.

  Aedes Net
 • 16.11.17

  Via Aon krijgen Aedes-leden tot 15 procent korting op de collectieve zorgverzekering bij Aevitae met VGZ als risicodrager en bij Zilveren Kruis.

  Aedes Net
 • 15.11.17

  Hoe krijgen we na renovatie in onze woningen een gezond en aangenaam binnenklimaat? Dat is de vraag van de nieuwe ‘challenge’ van Mitros die start op 15 november 2017. Met deze 100%GZNDwonen Challenge daagt de Utrechtse woningcorporatie marktpartijen, kennisinstituten en bewonersdeskundigen uit om oplossingen te bedenken waarbij de bewoner centraal staat. ‘Het gaat dus niet alleen om een technische oplossing’, zegt Gerdi Berkers, projectcoördinator en adviseur Bedrijfsvoering Vastgoedontwikkeling bij Mitros.

  Aedes Net
 • 14.11.17

  Aedes heeft de AVG Routeplanner voor woningcorporaties gepubliceerd. Dit instrument ondersteunt corporaties bij de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking treedt. De Routeplanner is samen met onderzoeksbureau Privacy Company en enkele corporaties ontwikkeld. Privacy-officer ad interim Koksal Dulkadir van Woonzorg Nederland is een van de corporatiemedewerkers die eraan heeft meegewerkt. ‘De gevolgen van de AVG zijn voor iedere corporatie verschillend. Zo is de ene corporatie al verder dan de andere met de te nemen acties. De AVG Routeplanner helpt goed bij het vaststellen van de relevante privacy-onderwerpen en te nemen maatregelen.’ 

   

  Aedes Net
 • 14.11.17

  Minister Ollongren (Wonen) gaat een actievere rol spelen om nieuwbouw te stimuleren in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen. Ze schrijft dat op 13 november 2017 aan de Tweede Kamer in een brief bij de jaarlijkse rapportage Staat van de Woningmarkt, een overzicht van de situatie op de Nederlandse woningmarkt. Uit die rapportage blijkt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2016 toenam en dat er meer huizen werden verkocht.

  Aedes Net
 • 14.11.17

  Ook woningcorporaties moeten zich voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking treedt. Wat betekent deze nieuwe wet voor corporaties en welke maatregelen moeten zij nemen? Ter ondersteuning bij deze voorbereiding ontwikkelde Aedes samen met corporaties en onderzoeksbureau Privacy Company de AVG Routeplanner voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 14.11.17

  Voor, door en met leden opgesteld. Aedes heeft nieuwe modelreglementen beschikbaar voor de besturen en raden van commissarissen van woningcorporaties. Samen met enkele leden van de Aedes netwerken Bestuurssecretarissen en Bedrijfsjuristen en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn de modelreglementen als gevolg van de aanpassingen in de Woningwet vernieuwd.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Corporatiehuis/KWH

  Hoe hou je en versterk je in de relatie met de huurder het onderling vertrouwen? Hoe verbeter je het contact, ook met minder actieve huurders? En wat vraagt dit van hedendaags leiderschap? Kom naar de workshop, verken dilemma’s en ontdek mogelijke antwoorden.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Bouwend Nederland

  Kwalitatief goede en duurzame woningen (ver)bouwen die ook betaalbaar zijn voor huurders. Klinkt gemakkelijk, maar is dat zo? Moeten corporaties en bouwbedrijven efficiënter samenwerken? Wat moet er dan anders? Discussieer hierover tijdens de workshop.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Corpovenista 

  Big data is een bekend begrip, maar wat is het eigenlijk? In deze workshop gaan we in op deze vraag. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld over scheefwonen bij Rijswijk Wonen laten we tevens één van de vele mogelijkheden zien die big data corporaties te bieden heeft.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Woonstichting ‘thuis heeft het initiatief genomen voor ontmoetingen tussen vergunninghouders en hun buren in het Brabantse Son en Breugel. Dat leidde tot een plan van aanpak van de gemeente voor een betere integratie. Met als belangrijkste onderdelen: wonen, zelfredzaamheid, taal en inburgering, meedoen (maatschappelijke participatie) en werk. ‘Het is goed dat er een initiatief is voor meer ontmoetingen. Daardoor krijg je een positieve sfeer. Anders kom je elkaar pas tegen als er irritaties zijn en dat is een verkeerd begin’, zegt Annemieke van Riel, huurder van ‘thuis. 

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Platform31
  Kwetsbare bewoners in eenzelfde wijk huisvesten legt een druk op de wijk. Hoe zorgen we voor een verlichting van deze druk? Wat kunnen we doen om gemengde wijken in balans te houden? En wat hebben we daar voor nodig? Platform31deed hier bij een aantal corporaties onderzoek naar. Luister naar de resultaten en ga met elkaar in gesprek.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Stroomversnelling

  Wat zijn de lastige onderwerpen bij verduurzamen van woningen naar nul-op-de-meter (NOM)? Hoe draagt NOM bij aan de totale verduurzamingsopgave? Wegen de investeringskosten van een NOM-woning op tegen de voordelen? Zijn er goedkopere en duurzamere opties? Praat mee, deel ervaringen en ontdek kansen.

  Aedes Net
 • 13.11.17

  Door Aedes-Actiz kenniscentrum Wonen-Zorg

  Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Maar wat kun je als corporatie doen om dit mogelijk te maken voor jouw huurders? Naast een sociaal netwerk kan ook techniek uitkomst bieden. Zo dacht zorgbedrijf Generatiethuis toen zij TOOS en het Zaanse technologiehuis ontwikkelden. Beiden laten ouderen de nieuwe technologie ervaren waarmee zij langer thuis kunnen wonen. Benieuwd? Ervaar het zelf op de Corporatiedag!

  Aedes Net
 • 10.11.17

  Woningcorporaties en andere opdrachtgevers kunnen weer in aanmerking komen voor de Gouden Piramide. Dit is een tweejaarlijkse prijs van de Rijksoverheid voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een initiatief van verschillende ministeries, waaronder BZK. Voorzitter van de jury is rijksbouwmeester Floris Alkemade. Inschrijven kan tot 13 december 2017.

  Aedes Net
 • 09.11.17

  De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2017 voor het tweede jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2017 was de gemiddelde WOZ-waarde 3,3 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. Hierdoor stijgt ook de verhuurderheffing, de belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties jaarlijks betalen.

  Aedes Net
 • 09.11.17

  Aedes biedt ook dit jaar weer een uitgebreid benchlearningprogramma op basis van de Aedes-benchmark 2017. Op deze pagina vindt u het gehele aanbod en kunt u zich aanmelden voor de sessies per prestatieveld. Na deze bijeenkomsten kunt u met uw corporatie zelf verdiepend aan de slag met de benchmarkresultaten.

  Aedes Net
 • 09.11.17

  De nieuwe Woningwet kost woningcorporaties jaarlijks maar liefst 90 miljoen euro aan administratiekosten. Deze kosten zijn ruim drie keer hoger dan voor invoering van de wet. Terwijl het goedkoper kan; de jaarlijkse kosten kunnen door aanpassingen in de wet sowieso met 28 miljoen euro omlaag. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Sira Consulting, uitgevoerd in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Door deze besparing zouden woningcorporaties een paar duizend woningen per jaar kunnen bouwen.
   

  Aedes Net
 • 09.11.17

  De nieuwe Woningwet kost woningcorporaties jaarlijks maar liefst 90 miljoen euro aan administratiekosten. Deze kosten zijn ruim drie keer hoger dan voor invoering van de wet. Terwijl het goedkoper kan; de jaarlijkse kosten kunnen door aanpassingen in de wet sowieso met 28 miljoen euro omlaag. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Sira Consulting, uitgevoerd in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Door deze besparing zouden woningcorporaties een paar duizend woningen per jaar kunnen bouwen.

  Aedes Net
 • 08.11.17

  Aedes-medewerker Bob Witjes won dinsdag 7 november 2017 de BZK Woningmarktscriptieprijs 2017 voor zijn scriptie over de differentiatie van de inkomensgrens voor sociale huur naar huishoudgrootte. Hij kreeg de prijs van 2.500 euro van BZK-woningmarktdirecteur en plaatsvervangend directeur-generaal Erik-Jan van Kempen.

  Aedes Net
 • 08.11.17

  De projecten van Woningstichting Domus, Laurens Wonen en Portaal zijn door de jury uit 23 inzendingen gekozen tot de drie meest innovatieve projecten van Nederland op het gebied van wonen & zorg. Op de Aedes Corporatiedag op 23 november 2017 kiest het aanwezige publiek de uiteindelijke winnaar. De verkiezing van de i-Opener 2017 is dit jaar een samenwerking tussen Aedes en KWH.

  Aedes Net
 • 07.11.17

  ‘De voordelen van de renovatie van mijn huis? Een dikke 600 euro minder aan energiekosten per jaar in ruil voor een huurverhoging van ongeveer 30 euro per maand. Reken maar uit.’ Gerard Houter is huurder van een woning in het Venenlaankwartier in Hoorn van woningcorporatie Intermaris. Op de Nationale Duurzame Huizen Route op 4 november 2017 vertelden huurders in de ‘buurtkamer’ Praethuys ’t Slot hoe de huurdersvereniging samen met Intermaris in de wijk ruim 296 woningen heeft verduurzaamd.

  Aedes Net

Pagina's