AEDES NIEUWS

 • 21.02.18

  Banken hoeven geen extra reserves aan te houden als zij woningcorporaties leningen verstrekken die door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn geborgd. De door WSW geborgde leningen komen in aanmerking voor de zogenaamde ‘0%-risicoweging’, blijkt uit een analyse van het WSW

  Aedes Net
 • 21.02.18

  Met betalingsproblemen en huurachterstanden hebben corporaties regelmatig te maken. Met de proef 'Ik pak mijn schulden aan' heeft woningcorporatie Casade samen met de gemeente Waalwijk gewerkt aan het op tijd signaleren van schulden bij huurders. ‘Persoonlijk contact van de wijkbeheerder met deze groep huurders werkt’, zegt vestigingsmanager van Casade en initiatiefnemer Jan van Kessel. 

  Aedes Net
 • 20.02.18

  Seniorencomplexen saai? Dat hoeft niet. Breng reuring in de tent met het experiment Vitale woongemeenschappen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31. Dit is een vervolg op het experiment vitale woongemeenschappen van vorig jaar. In 2018 komt er een tweede training en learning community van de methode Studio BRUIS – Samen Buurten. De informatiebijeenkomst is op donderdag 5 april 2018.

  Aedes Net
 • 19.02.18

  Woningcorporatie Acantus heeft 400 huurders in de gemeente Pekela en Westerwolde uitgenodigd voor een afspraak met een bespaarexpert. De onafhankelijke expert bekijkt samen met huurders die dat willen hoe zij maandelijks geld kunnen besparen. Albert Kaman en zijn vrouw zijn er blij mee. ‘We besparen ieder jaar ruim 300 euro.’

  Aedes Net
 • 16.02.18

  Het ‘5 Peta Joule pakket’ met maatregelen waarmee woningcorporaties de energiebesparing willen versnellen, biedt op korte termijn betere kansen dan een wettelijke labelverplichting. Dat schrijft de Borgingscommissie in haar Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018. In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister Wiebes (EZK) verheugd te zijn met de afspraken in de Uitvoeringsagenda 2018. Aedes is blij dat het 5 Peta Joule (PJ) pakket is aanvaard als alternatief voor een wettelijke labelverplichting.

  Aedes Net
 • 15.02.18

  Voor woningcorporaties met vragen over de subsidieregeling STEP organiseert RVO.nl op verschillende locaties in het land STEP-spreekuren. Hier kunt u terecht met vragen over een mogelijke subsidieaanvraag voor de Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector. Ook andere RVO-regelingen over de huursector kunnen er aan bod komen. RVO.nl-teammanager Martijn van Horen licht de spreekuren toe.

  Aedes Net
 • 15.02.18

  Hoe kunnen woningcorporaties aan de slag gaan met vernieuwingen in vastgoedontwikkeling en verduurzaming? Hoe zetten we innovatievragen uit in de markt? Helpt het opzetten van een challenge daarbij? Het kwam allemaal aan bod woensdagochtend 7 februari 2018 op de High Tech Campus in Eindhoven tijdens een bijeenkomst georganiseerd door woningcorporatie Mitros, de Open Innovation Academy en Aedes.

   

  Aedes Net
 • 15.02.18

  Vakbonden FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen hebben op 9 februari 2018 aan Aedes een ultimatum gesteld in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten. Aedes heeft in reactie op het ultimatum op 15 februari 2018 de vakbonden uitgenodigd om op zo kort mogelijke termijn weer in overleg te gaan. Aedes ziet nog steeds voldoende mogelijkheden om verder te praten over een goed arbeidsvoorwaardenpakket en vindt het dan ook niet wenselijk dat er eventuele acties komen.

  Aedes Net
 • 15.02.18

  Het derde werkatelier van de coalitie leefbare wijken en buurten heeft op 24 januari 2018 de thema’s voor 2018 vastgesteld en concrete afspraken gemaakt voor het vervolg. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met ruim 20 deelnemers. De volgende keer kunt u er ook bij zijn en uw kennis en goede voorbeelden delen. 

  Aedes Net
 • 15.02.18

  Op deze overzichtspagina vindt u  alle documenten die relevant zijn in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten 2017-2018.

  Aedes Net
 • 15.02.18

  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gaan intensiever met elkaar samenwerken. De beide toezichthouders ondertekenden een convenant en hebben een gezamenlijk beoordelingskader ontwikkeld. Woningcorporaties kunnen hun zienswijze, vragen en opmerkingen daarover indienen bij Aw en WSW.

  Aedes Net
 • 15.02.18

  Sommige mensen hebben extra zorg nodig, maar willen wel zelfstandig blijven wonen. Woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties werken veel met elkaar samen om dat mogelijk te maken. Deze samenwerking kost vaak hoofdbrekens. Hoe zorg je dat deelnemers zich daadwerkelijk verbinden? Hoe zorg je voor samenhang? Hoe maak je de samenwerking effectief en voorkom je logge samenwerkingsconstructies? 

  Aedes Net
 • 15.02.18

  De softwarepakketten die woningcorporaties gebruiken bij de marktwaardering van hun woningvoorraad kunnen worden gecertificeerd. Dat blijkt uit een nadere analyse van de verschillende softwaresystemen. Dat een nadere analyse noodzakelijk was, bleek uit het door Aedes geïnitieerde overleg met accountants, softwareleveranciers, het ministerie van BZK, Fakton en certificeerders over de certificering van softwarepakketten voor marktwaardering

  Aedes Net
 • 15.02.18

  De woningcorporatiesector heeft een groot aantal maatregelen ingevoerd om de opdrachtverstrekking rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud op een integere manier te laten verlopen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

  Aedes Net
 • 15.02.18

  Aedes is zeer tevreden met de toezegging van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat verhuurders de kosten van levering van warmte net als nu buiten de huurprijs in rekening kunnen brengen. Deze toezegging kwam per brief aan Aedes na maandenlange onzekerheid en is in een Kamerdebat over de Warmtewet op 14 februari 2018 bevestigd. Het belangrijkste negatieve gevolg voor woningcorporaties van de wijziging van de Warmtewet is hiermee van de baan.

  Aedes Net
 • 14.02.18

  Aedes is positief over de toezegging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat verhuurders de kosten van levering van warmte net als nu buiten de huurprijs in rekening kunnen brengen. Deze toezegging kwam per brief aan Aedes na maandenlange onzekerheid. Het belangrijkste negatieve gevolg voor woningcorporaties van de wijziging van de Warmtewet is hiermee van de baan. 

   

  Aedes Net
 • 14.02.18

  Huurders en woningcorporaties in Groningen willen een deltaplan om woningen in het aardbevingsgebied te versterken. De Groningse woningcorporaties (C14), hun branchevereniging Aedes en de Woonbond roepen de Tweede Kamer op om bij de versterking te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak, die naast schadeherstel rekening houdt met ontwikkelingen en opgaven in de regio.

  Aedes Net
 • 14.02.18

  De Woningwet biedt ruimte voor de wooncoöperatie. Maar hoe handel je als woningcorporatie wanneer er een enthousiaste groep huurders met een plan voor de deur staat? Platform31 ontwikkelde met Aedes De Wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties met spelregels. Voor het maken van heldere afspraken heeft Platform31 nu een sjabloon voor een intentieverklaring gemaakt. 

  Aedes Net
 • 13.02.18

  Henny van den Heiligenberg, directeur-bestuurder van woningcorporatie Provides, onderzoekt aan de TU Twente de  ‘risicovolwassenheid’ van corporaties. Met dit onderzoek wil hij laten zien hoe corporaties omgaan met risicomanagement. Heiligenberg vraagt corporatiebestuurders aan dit onderzoek mee te werken door een online vragenlijst in te vullen. 

  Aedes Net
 • 13.02.18

  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gaat met een aantal woningcorporaties in gesprek over vragen die zijn ontstaan bij de volmacht 2018. De volmacht zou namelijk onbedoelde juridische bijeffecten kunnen hebben, meldt het WSW.

  Aedes Net
 • 13.02.18

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert in 2018 in verschillende regio’s bijeenkomsten over de Wet Aanpak Woonoverlast. Deze wet biedt burgemeesters de mogelijkheid om zogeheten ‘gedragsaanwijzingen’ te geven aan overlastgevers. Dat vergroot de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten bij de aanpak van woonoverlast en kan het sluiten van woningen voorkomen.

  Aedes Net
 • 13.02.18

  Woningcorporaties waren in 2016 flink meer geld kwijt aan accountants  dan in de jaren daarvoor. Dat bleek uit een onderzoek dat Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hielden in 2017. Dit jaar herhalen Aedes en de VTW het onderzoek onder hun leden om te zien hoe de accountantskosten zich sindsdien hebben ontwikkeld. Aedes vraagt haar leden om voor 5 maart 2018 een korte online vragenlijst in te vullen.

  Aedes Net
 • 12.02.18

  Bijna 500 jongeren, statushouders en bewoners die uit de maatschappelijke opvang komen, wonen op één locatie in Leidsche Rijn in Utrecht. In het project Place2BU van woningcorporaties Mitros en Portaal hebben zij ieder een eigen studio, maar leven zij ook samen. Anouk van Bommel (23) voelt zich er vanaf het begin thuis. ‘Je leert veel van elkaar.’ 

  Aedes Net
 • 09.02.18

  Met de Routekaart CO2-neutraal 2050 kan iedere woningcorporatie haar eigen plan van aanpak maken om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Op maat voor haar eigen corporatie en lokale partners. Daarnaast helpen de gegevens uit de ingevulde routekaarten de sector om samen in gesprek te gaan over de duurzaamheidsopgave. Aedes vraagt corporaties de routekaart voor 1 mei 2018 in te vullen en te uploaden.

  Aedes Net
 • 09.02.18

  De vakbonden (FNV Bouwen&Wonen en CNV Vakmensen) hebben Aedes op 9 februari 2018 een ultimatum gesteld. Als Aedes voor 16 februari 2018 niet akkoord gaat met de door de bonden gestelde eisen, dan worden door de vakbonden acties (waaronder werkonderbrekingen of stakingen) uitgeroepen.

  Aedes Net
 • 09.02.18

  Op 7 februari kwamen alle partners van de Vernieuwingsagenda bij elkaar om hun samenwerking te onderstrepen en verdere stappen te zetten. Onder de noemer Slimmer en beter werken zij binnen de Vernieuwingsagenda samen met corporatieprofessionals. Sinds de start in 2017 zijn inmiddels zo’n honderd woningcorporaties hard aan de slag met vernieuwing en innovatie op allerlei terreinen.

  Aedes Net
 • 08.02.18

  Aedes wil een brede en diverse aanpak om schulden bij huishoudens te voorkomen of te verhelpen. Er op tijd bij zijn is daarbij erg belangrijk. Verder zouden woningcorporaties voorrang moeten krijgen bij het innen van schulden, om woonzekerheid te garanderen. Het zijn twee van de aanbevelingen die Aedes de Tweede Kamer doet voor het rondetafelgesprek over schulden van maandag 12 februari 2018.

  Aedes Net
 • 07.02.18

  Een referentie grootboekschema (RGS) voor woningcorporaties is een van de manieren om sneller en gemakkelijker informatie uit te wisselen. Daarom organiseren Aedes en CorpoNet op 9 maart 2018 een informatiebijeenkomst voor softwareleveranciers van woningcorporaties. Tijdens deze bijeenkomst delen zij informatie en wisselen met elkaar van gedachten over de ontwikkeling van RGS voor woningcorporaties.

  Aedes Net
 • 07.02.18

  Aedes heeft opnieuw het initiatief genomen voor overleg met accountants, softwareleveranciers, het ministerie van BZK, Fakton en certificeerders over de certificering van softwarepakketten voor marktwaardering. In dit vervolgoverleg van woensdag 6 februari 2018 kwamen de conceptresultaten van de softwareanalyse aan de orde. Helaas blijken deze nog onvoldoende om direct over te gaan tot certificering van alle softwarepakketten. Wel zijn de resultaten dusdanig dat naar verwachting certificering op zeer korte termijn kan plaatsvinden.

  Aedes Net
 • 06.02.18

  Woningcorporaties gaan de komende jaren weer meer investeren in woningbouw, duurzaamheid en huurmatiging. Dat blijkt uit het Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties dat verscheen op 5 februari 2018. Een analyse van ABF Research van de meest recente gegevens van de prognose informatie (dPi) laat eenzelfde beeld zien. Corporaties hebben op vrijwel alle terreinen meer concrete plannen dan in de vorige dPi. ‘Ik wil corporaties oproepen tempo te maken met de investeringen om vertragingen in verduurzaming en nieuwbouw te voorkomen’, zegt Marnix Norder, voorzitter van Aedes in een eerste reactie. 

  Aedes Net
 • 06.02.18

  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) maakt zich zorgen over de financiering van de investeringen van woningcorporaties in duurzaamheid. Voor maar liefst 128 corporaties is die financiering de komende jaren een probleem. En er blijft volgens het WSW sowieso bij alle corporaties nauwelijks geld over voor andere ambities.

  Aedes Net
 • 06.02.18

  Het Aedes-benchmarkcentrum heeft nu complete dashboards van de verantwoordingsinformatie (dVi). Hier staat voor corporaties een overzicht van hoe zij presteren ten opzichte van een referentiegroep. Deelnemende corporaties hebben zo ook makkelijk toegang tot voorgeprogrammeerde presentaties. 

  Aedes Net
 • 06.02.18

  De volkshuisvestelijke en financiële cijfers op corporatieniveau over 2016 zijn beschikbaar. Aedes publiceert sinds 2014 de Aedes-CiP (Corporatie in Perspectief). Voorheen werd de Corporatie in Perspectief (CiP) uitgegeven door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

  Aedes Net
 • 06.02.18

  Zo’n honderd woningcorporaties zijn sinds 20 april 2017 hard aan de slag met vernieuwing en innovatie op allerlei terreinen. Dit doen zij in zes coalities samen met experts en partnerorganisaties onder de vlag van de Vernieuwingsagenda. Alle activiteiten van het eerste jaar zijn samengevat in een interactieve infographic.

  Aedes Net
 • 06.02.18

  Het visitatiestelsel heeft nog steeds toegevoegde waarde maar corporaties vragen wel om een verbeterslag. Dat blijkt uit een onderzoek van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) naar de meerwaarde van visitaties. Aanleiding voor dit onderzoek is onder meer de overlap met andere verantwoordingsinstrumenten. De onderzoeksbevindingen gebruikt de sector in aanpassingsvoorstellen voor het visitatiestelsel.

  Aedes Net
 • 05.02.18

  Gebruik bestaande technieken om corporatiewoningen te verduurzamen en ontwikkel los daarvan een tweede spoor voor innovaties. En zorg ervoor dat de bewoners blij worden van de te nemen maatregelen. Dat waren de hoofdlijnen van de tweede Aedes-Bouwend Nederland Verduurzamingstafel op 31 januari 2018 op de Bouwcampus in Delft.

  Aedes Net
 • 05.02.18

  Het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector moet het uitwisselen van informatie binnen de corporatiesector beter en makkelijker maken, en daarmee de administratieve lastendruk verminderen. In een bijeenkomst op woensdag 14 februari 2018 kunnen financieel managers en controllers van woningcorporaties meedenken over het verbeteren van de informatie-uitwisseling. 

  Aedes Net
 • 02.02.18

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) werkt aan een meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarvoor wil hij inbreng hebben van woningcorporaties, gemeenten, en andere betrokken partijen. Hiervoor zijn er de komende tijd strategische sessies op diverse plekken in het land. 

  Aedes Net
 • 02.02.18

  Woningcorporatie ‘thuis uit Eindhoven is op de negende editie van het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018 gekozen als winnaar in de categorie ‘meest duurzame woningcorporatie’. De opgaves voor een duurzame energievoorziening van woningen was het centrale thema van het congres. Aedes-voorzitter Marnix Norder was een van de sprekers. Hij benadrukte het belang van een eenduidig einddoel: ‘Aardgasloos is niet het einddoel, dat is CO2-neutraal.’

  Aedes Net
 • 02.02.18

  Aedes streeft naar een professionele uitvoering van opdrachten. Er is een groeiende maatschappelijke behoefte aan transparantie en de omvang van opdrachten is groot. Corporaties kunnen hun huurders helpen met een betere betaalbaarheid en kwaliteit van woningen door hun taken ook bedrijfsmatig op de juiste manier uit te oefenen. Dit kunnen zij onder andere doen door gebruik te maken van ledenvoordeel. In de brochure Financiële inkoopvoordelen leest u daar meer over.  

  Aedes Net

Pagina's